Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
DIGITAALISEN
ALUSTATALOUDEN
TIEKARTASTO
PELIKIRJA DIGIBISNEKSEEN
PEKKA SIVONEN, TEKES
TIEKARTASTOTIIMI
JUKKA VIITANEN, REI...
ALUSTATALOUS
1. Digitaalisuus luo uudenlaisia mahdollisuuksia asiakasarvon tuottamiseen
2. Data on digitalisoituvan liiket...
ARVOKETJUISTA ALUSTALIIKETOIMINTAAN
ARVOKETJUISTA
JAKELUVALMISTUS MARKKINOINTI ASIAKKAAT
JAKELU
VALMISTUS
MARKKINOINTI
ASI...
ALUSTATALOUDEN AVAINKÄSITTEET
DIGITAALINEN
ALUSTALOUS
TARJONTA JA TARJONNAN LUOJATASIAKKAAT JA KÄYTTÄJÄT
DIGITAALISET
ALUS...
ALUSTATALOUDESTA UUSI KASVUN MOOTTORI
1. Alustayhtiöt ovat nousseet liikearvoltaan maailman suurimmiksi yrityksiksi
• USA ...
JOHTAVAT YHTIÖT OVAT PÄÄOSIN ALUSTAPALVELUYHTIÖITÄ
Liikearvoltaan suurimpien yhtiöiden joukko = kaikki alustayhtiöitä!
KANSANTALOUDEN RAKENNEMUUTOS (ENNUSTE) 1950-2030
MAATALOUS
TEOLLISUUS
PALVELUT
DATA
TEKOÄLY
PÄÄVIESTIT
1. Digitaalinen alustatalous on totta ja jo täällä. Sitä ei voi välttää tai sivuuttaa.
• Digitaalinen alustatal...
PÄÄVIESTIT
3. Suomen on sitouduttava alustatalouteen kansallisena ekosysteeminä
• Otetaan käyttöön uusi kilpailukykykumppa...
KANSALLINEN
ALUSTAVISIO
ALUSTATALOUDEN VISIO JA PALVELULUPAUS
→ Suomesta rakennetaan dynaaminen alustatalouden toimintamalleja
toteuttava yhteisku...
ALUSTATALOUDEN KASVULOIKKA
DIGITAALISEN ALUSTATALOUDEN
LIIKETOIMINTAMALLIT
LINEAARISEN ARVOKETJUN
LIIKETOIMINTAMALLIT
ALUS...
KILPAILUKYKYKUMPPANUUDEN TOTEUTUS
1. GLOBAALIT TRENDIT
JA KYSYNTÄ
2. SUOMEN
ALUSTARATKAISUT
JA SOVELTAMINEN
3. ALUSTARATKA...
DIGITAALISEN
ALUSTATALOUDEN
KEHITYSMALLI
TIEKARTASTON RAKENTAMISEN OHJAAVAT PERIAATTEET
1. Tiekartasto luodaan liiketoimintalähtöisesti. Tavoitteena luoda uutta al...
Osaamis-
ja
ALUSTATALOUDEN KEHITYSMALLI
→
ALUSTALIIKETOIMINNAN TOTEUTUS
ALUSTOJEN KEHITTÄMISEN KOHDISTUS
YHTEISKEHITYKSEN ...
ALUSTALIIKETOIMINNAN TOTEUTUS
ALUSTOJEN KEHITTÄMISEN KOHDISTUS
YHTEISKEHITYKSEN KIIHDYTTÄMINEN
NOPEAT KOKEILUT JA JATKUVA ...
TIEKARTASTO
KASVUN
MOOTTORINA
TIEKARTTATOTEUTUKSEN OHJAAVAT PERIAATTEET
1. Digitaalisen alustatalouden tiekartta ja sen toteuttamiseksi ehdotettu toimen...
TIEKARTAN TOTEUTTAMISEN AVAINTEHTÄVÄT
1. Kaikille yhteinen ja ajantasainen tilannekuva
• Luodaan malli reaaliaikaisen tila...
ALUSTATALOUDEN TIEKARTTA
1. Yhteisen tilannekuvan luominen
2. Kilpailukykykumppanuuden käynnistys
3. Keskiöön alustatoimij...
TIEKARTAN
TOTEUTTAMISEKSI
EHDOTETTAVA
TOIMENPIDEOHJELMA
TOIMENPIDEOHJELMAA OHJAAVAT PERIAATTEET
1. Toimenpideohjelmassa kuvatut avaintoimet jakaantuvat neljään luokkaan
1. Kilpai...
TOIMENPIDEOHJELMAKOKONAISUUS
A. Kilpailukykykumppanuuden toteuttamisen ohjausmalli
1. Kutsutaan tehtävään digitaalisen alu...
LAAJENNUS
TIEKARTASTA
KARTASTOKSI
ALUSTAEKOSYSTEEMIEN KEHITTÄMISEN VIITEKEHYS
1. Alustatalouden vahvistuminen konkretisoituu alustaliiketoiminnan ja alustoj...
ALUSTAEKOSYSTEEMIEN KEHITTÄMISEN VIITEKEHYS
4. Ekosysteemiyhteistyömallien pohdinta kumppanuusverkostossa
• Ydintehtävät, ...
Alusta
esimerkki
A
Alusta
esimerkki
B
Alusta
esimerkki
C
Alusta
esimerkki
D
Loppukäyttäjät / kuluttajat
Analysoidaan asiak...
ALUSTAEKOSYSTEEMIEN DYNAMIIKKA KANSANTALOUDESSA
Ekosysteemien kytkeytyvä kokonaisuus
WWW.TEKES.FI/ALUSTATALOUS
Digitaalisen alustatalouden tiekartasto -esitysaineisto
Digitaalisen alustatalouden tiekartasto -esitysaineisto
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Digitaalisen alustatalouden tiekartasto -esitysaineisto

4,300 views

Published on

Alustatalous, tekoäly, digitaalinen liiketoiminta, lohkoketju, AI,blockchain

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Digitaalisen alustatalouden tiekartasto -esitysaineisto

 1. 1. DIGITAALISEN ALUSTATALOUDEN TIEKARTASTO PELIKIRJA DIGIBISNEKSEEN PEKKA SIVONEN, TEKES TIEKARTASTOTIIMI JUKKA VIITANEN, REIJO PAAJANEN, AKI KOIVISTOINEN, VALTO LOIKKANEN 23.10.2017
 2. 2. ALUSTATALOUS 1. Digitaalisuus luo uudenlaisia mahdollisuuksia asiakasarvon tuottamiseen 2. Data on digitalisoituvan liiketoiminnan uusin raaka-aine 3. Todellisen ja digitaalisuuden yhdistelmät luovat arvoa ja synnyttävät uusia tuote-palvelukokonaisuuksia → Ne, jotka osaavat tai oppivat nopeiten käyttämään hyväkseen digitaalisuuden ja eksponentiaalisesti kasvavien datavarantojen luomat mahdollisuudet, pystyvät kehittämään nopeasti globaalisti skaalautuvaa kasvuliiketoimintaa ja keräämään suurimmat voitot. → Tätä uutta dataan ja alustoihin perustuvaa liiketoimintamallia kutsutaan alustataloudeksi.
 3. 3. ARVOKETJUISTA ALUSTALIIKETOIMINTAAN ARVOKETJUISTA JAKELUVALMISTUS MARKKINOINTI ASIAKKAAT JAKELU VALMISTUS MARKKINOINTI ASIAKKAAT ALUSTALIIKETOIMINTAAN ALUSTAT ALUSTAEKOSYSTEEMIT
 4. 4. ALUSTATALOUDEN AVAINKÄSITTEET DIGITAALINEN ALUSTALOUS TARJONTA JA TARJONNAN LUOJATASIAKKAAT JA KÄYTTÄJÄT DIGITAALISET ALUSTAT ALUSTAEKOSYSTEEMIT
 5. 5. ALUSTATALOUDESTA UUSI KASVUN MOOTTORI 1. Alustayhtiöt ovat nousseet liikearvoltaan maailman suurimmiksi yrityksiksi • USA TOP-5: kaikki harjoittavat alustaliiketoimintaa ydinliiketoimintanaan • Alustayhtiöt kasvavat muita yhtiöitä nopeammin ja rikkovat toimialarajoja uusin pelisäännöin 2. Alustatalousajattelu valtaa alaa lähes kaikissa kehittyneissä ja nopeasti kehittyvissä maissa • USA:ssa suurin määrä alustayhtiöitä, liikevaihdot kovassa kasvussa • Kiina on seurannut nopeasti perässä • Japani ja Singapore haluavat hyödyntää alustoja yhteiskunnallisessa kehityksessä • Saksan Industrie 4.0 - ohjelma teollisen uudistumisen keskiössä, rajoittunut teollisuuteen • EU:ssa useita alustatalousteemaa sivuavia ja sen mahdollisuuksia parantavia hankekokonaisuuksia
 6. 6. JOHTAVAT YHTIÖT OVAT PÄÄOSIN ALUSTAPALVELUYHTIÖITÄ Liikearvoltaan suurimpien yhtiöiden joukko = kaikki alustayhtiöitä!
 7. 7. KANSANTALOUDEN RAKENNEMUUTOS (ENNUSTE) 1950-2030 MAATALOUS TEOLLISUUS PALVELUT DATA TEKOÄLY
 8. 8. PÄÄVIESTIT 1. Digitaalinen alustatalous on totta ja jo täällä. Sitä ei voi välttää tai sivuuttaa. • Digitaalinen alustatalous on mittakaavaltaan kaikkea globaalia liiketoimintaa määrittävää. • Alustatalous ylittää epäröimättä maiden, toimialojen ja yksityisyyden rajat. Sillä on omat pelisääntönsä. • Se haastaa kaikki uuteen ajatteluun, kokoon katsomatta, niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. • Muutos näkyy selkeimmin siirtymisessä toimiala- ja yrityskohtaisesta arvoketjuajattelusta kohti organisaatioiden ja toimialojen rajat ylittäviä alustaekosysteemejä, jotka järjestäytyvät alustoille. • Alustatalous voi näyttäytyä uhkana, mutta on paremminkin mahdollisuus uudenlaiseen arvonluontiin ja liiketoimintaan. • Olisi järjetöntä, lähes edesvastuutonta, jäädä tämän kehityksen ulkokehälle. 2. Kaikki johtavat yritykset ja edistyneimmät kansantaloudet ovat jo mukana alustatalouskehityksessä • Maailman liikearvoltaan suurimmat ja nopeiten kasvavat yritykset ovat alustayhtiöitä, jotka investoivat jatkuvasti (rahaa ja henkilöresursseja) alustojen kilpailukyvyn kasvattamiseen. • Alustatalous on sekä liiketoiminnan että yhteiskuntien kehityksen ytimessä. • Suomalaiset ovat jääneet tässä kehityksessä jälkijunaan. On tehtävä loikka eteenpäin!
 9. 9. PÄÄVIESTIT 3. Suomen on sitouduttava alustatalouteen kansallisena ekosysteeminä • Otetaan käyttöön uusi kilpailukykykumppanuuden malli, joka yhdistää yksityisen ja julkisen sektorin avainpäättäjät määrittelemään kansallisen alustatalouden suunnittelun ja toteutuksen pelisäännöstön. • Päättäjillä on oltava valmius kohdentaa kasvun mahdollistavat resurssit ja suora tuki valittujen alustaekosysteemien luomiseksi, kehittämiseksi ja kansainvälistämiseksi. • Alustatalouteen siirrytään vahvistamalla tasapainoisesti sekä liiketoimintaympäristöä että mahdollistaa osaamis- ja tuotannontekijäperustaa • Alustatalouden tiekartasto ja toimenpideohjelma heti toimeenpanoon • Alustaekosysteemien kehitys heti käyntiin, suora tuki nopeimmille toimijoille → On toimittava nopeasti ja määrätietoisesti. Alustatalousmenestys on omissa käsissämme!
 10. 10. KANSALLINEN ALUSTAVISIO
 11. 11. ALUSTATALOUDEN VISIO JA PALVELULUPAUS → Suomesta rakennetaan dynaaminen alustatalouden toimintamalleja toteuttava yhteiskunta, jossa kansalaiset saavat laadukkaat palvelut ja yritysten on mahdollista ja kannattavaa investoida alustatalouden liiketoimintamallien kehitykseen. → Alustataloudesta luodaan kansallinen kilpailutekijä.
 12. 12. ALUSTATALOUDEN KASVULOIKKA DIGITAALISEN ALUSTATALOUDEN LIIKETOIMINTAMALLIT LINEAARISEN ARVOKETJUN LIIKETOIMINTAMALLIT ALUSTATALOUDEN MURROS KANSAINVÄLINEN TASO ALUSTAN LUOJAT JA HYÖDYNTÄJÄT TEHOSTAJAT SUOMI A B C 10X +10%
 13. 13. KILPAILUKYKYKUMPPANUUDEN TOTEUTUS 1. GLOBAALIT TRENDIT JA KYSYNTÄ 2. SUOMEN ALUSTARATKAISUT JA SOVELTAMINEN 3. ALUSTARATKAISUJA TUKEVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ GLOBAALI BENCHMARK KEHITYSTOIMET SUOMALAISET PALVELUT JA RATKAISUT EDISTÄMISTOIMET SUUNNITTELE TOTEUTA OPI TESTAA YMPÄRISTÖ
 14. 14. DIGITAALISEN ALUSTATALOUDEN KEHITYSMALLI
 15. 15. TIEKARTASTON RAKENTAMISEN OHJAAVAT PERIAATTEET 1. Tiekartasto luodaan liiketoimintalähtöisesti. Tavoitteena luoda uutta alustaliiketoimintaa (10X) • Nopeasti skaalautuvaa, digitaaliseen osaamiseen tukeutuvaa, uniikkeja data-aineistoja hyödyntäen, nopeasti kehittäen ja kokeillen, oikeissa ympäristöissä, todellisten loppukäyttäjien/asiakkaiden kanssa • Miten data-aineistot luodaan/hallitaan? Miten API-rajapinnat kehitetään ja levitetään laajaan käyttöön? Millaisilla teknisillä ratkaisuilla alustatalouden liiketoiminta mahdollistetaan? • Tavoitteena luoda kansainväliseen liiketoimintaan tähtääviä kokonaisratkaisuja ja liiketoimintamalleja 2. Otetaan käyttöön parhaat käytännöt tämän kehityksen tukemiseksi ja nopeuttamiseksi • Miten luomme jatkuvan vuorovaikutteisen kehittämisen toimintamallit? • Tuetaan verkostoitumista ja ekosysteemiyhteistyötä, siirretään ja monistetaan parhaita käytäntöjä 3. Avataan ekosysteemien käyttöön liiketoimintakehityksen mahdollistavat testaus- ja kehitysympäristöt • Avainalustaympäristöt (sairaalat, tehtaat, koulut, laitokset, energiaverkot, laivat jne.) • Pilotointi-, kehitys- ja testiympäristöt (projektikehitysympäristöt, osaamiskeskittymät, kaupunkialustat jne.) • Mahdollistavien teknologioiden varannot (Suomi-API, Suomi-SDK, AR/VR, tekoäly, 5G, robotiikka jne.) 4. Sovitaan yhteisistä pelisäännöistä, linjauksista ja resurssikohdennuksista, jotka valjastetaan toimijoiden tueksi • Lainsäädäntö, verotus • Poliittiset linjaukset, politiikkaohjelmat, poikkeusluvat, erityisluvat/-alueet • Resurssiohjaus, julkisten hankintojen hyödyntäminen, tilaaja-tuottajamallit, Business Finland-rahoitus jne.
 16. 16. Osaamis- ja ALUSTATALOUDEN KEHITYSMALLI → ALUSTALIIKETOIMINNAN TOTEUTUS ALUSTOJEN KEHITTÄMISEN KOHDISTUS YHTEISKEHITYKSEN KIIHDYTTÄMINEN NOPEAT KOKEILUT JA JATKUVA OPPIMINEN STRATEGISET YHDISTELMÄT RESURSSIEN KOHDENTAMINEN OSAAMISPERUSTA AVAINTEKNOLOGIAT JA TEKNISET MAHDOLLISTAJAT TOIMINNALLISET KEHITYSYMPÄRISTÖT JA AVAINTEKNOLOGIAVARANNOT EKOSYSTEEMIT, VERKOSTOT, LIIKETOIMINTAMALLIT VERKOSTOVAIKUTUKSET GLOBAALI TOTEUTUS YHTEISTOIMINT AMALLIT VERKOSTOYHTEISTY Ö KOKONAISRATKAISUKEHITY S PILOTTIHANKKEET TESTIYMPÄRISTÖT TEKNOLOGIA-ALUSTAT TUNTEMATTOMAT NOUSEVAT KÄYTÖSSÄ OLEVAT STRATEGINEN SYSTEEMINEN TEKNINEN LAIT, NORMIT, LUVAT JULKISET HANKINNAT RAHOITUSMALLIT SÄÄDÖSYMPÄRISTÖ POLITIIKKALINJAUKSET RAHOITUSMEKANISMIT LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖN JA MAHDOLLISTAVIEN RAKENTEIDEN JATKUVA KEHITTÄMINEN OSAAMIS- JA TUOTANNONTEKIJÄPERUSTAN JATKUVA VAHVISTAMINEN
 17. 17. ALUSTALIIKETOIMINNAN TOTEUTUS ALUSTOJEN KEHITTÄMISEN KOHDISTUS YHTEISKEHITYKSEN KIIHDYTTÄMINEN NOPEAT KOKEILUT JA JATKUVA OPPIMINEN STRATEGISET YHDISTELMÄT RESURSSIEN KOHDENTAMINEN OSAAMISPERUSTA AVAINTEKNOLOGIAT JA TEKNISET MAHDOLLISTAJAT TOIMINNALLISET KEHITYSYMPÄRISTÖT JA AVAINTEKNOLOGIAVARANNOT EKOSYSTEEMIT, VERKOSTOT, LIIKETOIMINTAMALLIT VERKOSTOVAIKUTUKSET GLOBAALI TOTEUTUS YHTEISTOIMINT AMALLIT VERKOSTOYHTEISTYÖ KOKONAISRATKAISUKEHITYS PILOTTIHANKKEET TESTIYMPÄRISTÖT TEKNOLOGIA-ALUSTAT TUNTEMATTOMAT NOUSEVAT KÄYTÖSSÄ OLEVAT STRATEGINEN SYSTEEMINEN TEKNINEN LAIT, NORMIT, LUVAT JULKISET HANKINNAT RAHOITUSMALLIT SÄÄDÖSYMPÄRISTÖ POLITIIKKALINJAUKSET RAHOITUSMEKANISMIT ALUSTATALOUDEN KEHITYSKOKONAISUUS UUDEN KASVUN MOOTTORI
 18. 18. TIEKARTASTO KASVUN MOOTTORINA
 19. 19. TIEKARTTATOTEUTUKSEN OHJAAVAT PERIAATTEET 1. Digitaalisen alustatalouden tiekartta ja sen toteuttamiseksi ehdotettu toimenpideohjelma syntyvät ’pinosta’ johdettuna - tekemällä valintoja ’pinon’ eri tasojen suhteellisista painoarvoista • Rajallisten resurssien todellisuudessa kaikkia tasoja ei ole mahdollista kehittää täysimääräisesti yhtä aikaa, mutta kaikkien valintojen on tapahduttava koko ’pinon’ hyvinvoinnin asettamassa viitekehyksessä. • Päättäjien on lähtökohtaisesti hyväksyttävä ’pinon’ kuvaaman systeemin tasapainoinen kehitystarve. Heikot lenkit voivat murtuessaan kaataa koko ’pinon’ (vrt. nolla kertolaskussa antaa aina tulokseksi nollan). • Systeemissä kaikki osat ovat tarpeellisia kokonaisuuden luomisessa. 2. Tiekartta kokoaa yhteen niiden avaintehtävien joukon, joiden yhteisvaikutuksesta suomalaisten alustatoimijoiden on mahdollista nopeuttaa siirtymistään uuteen digitaalisen alustatalouden todellisuuteen • Tiekartta rakentuu tässä raportissa kuvatun digitaalisen alustatalouden tilannekuvan viitekehyksessä. • Koska alustatalouden ympäristö ja toimintakenttä muuttuvat koko ajan, tiekarttaa ehdotetaan päivitettäväksi määräajoin muuttuvaa todellisuutta vastaavasti. 3. Oleellista on lähteä liikkeelle heti, toteuttaen rinnakkain näitä avaintehtäviä ja ehdotettuja toimenpiteitä • Alustatalouden ja -liiketoiminnan kehittäminen on jatkuvaa uuden kokeilua ja parhaiden käytäntöjen hallittua, nopeaa ja laajaa käyttöönottoa. • On uskallettava luottaa siihen, että matkalla opitaan se mitä nyt ei vielä tiedetä.
 20. 20. TIEKARTAN TOTEUTTAMISEN AVAINTEHTÄVÄT 1. Kaikille yhteinen ja ajantasainen tilannekuva • Luodaan malli reaaliaikaisen tilannekuvan jatkuvaan päivittymiseen • Tilannekuvatiimi tuottamaan tietoa ja kehittämään alustatalouden mittaamista 2. Kilpailukykykumppanuuden käynnistys • Sovitaan kilpailukykykumppanuusmallin (KIKY-PPP) yksityiskohdista • Sovitaan alustatalouden kehityksen pelisäännöt • Osaamisen ja datan kumuloiminen Suomeen • Resurssien yhteiskäyttö - kansallinen datajärvi, kehitysympäristö, KAPA, SDK jne. • Innovatiiviset hankintojen tuki rahoituksessa • Ensimmäiset toimintaympäristön kehitystoimet hankkeistetaan 3. Keskiöön alustatoimijoiden määrän kasvattaminen • Julkiset toimijat - nykyisistä vahvoja alustatoimijoita (esim. Business Finland, yliopistot, SYKE) • Yksityiset toimijat - alustaekosysteemien kautta globaaleiksi alustatoimijoiksi 4. Tunnistettujen alustaekosysteemien vahvistaminen • Ekosysteemien alustapotentiaalin analyysi: meri, energia, terveys… • Valitaan kolme kärkihanketta valmennettaviksi uusiksi suomalaisiksi alustaekosysteemeiksi 5. Julkisen sektorin omien alustojen kehitys käyntiin • Käynnistetään julkisen sektorin MyData-alustan kehitys, suomalaiset tekemiset kooten • Luodaan yrityspalvelujen yhteinen elinkeinoalusta (real time economy) = Reaaliaikaisuudesta ja automaatiosta saadaan kilpailukykyä yrityksille 6. Tiekartan ja tilannekuvan jatkuvan päivittämisen varmistaminen
 21. 21. ALUSTATALOUDEN TIEKARTTA 1. Yhteisen tilannekuvan luominen 2. Kilpailukykykumppanuuden käynnistys 3. Keskiöön alustatoimijoiden määrän kasvattaminen 4. Tunnistettujen alustaekosysteemien vahvistaminen 5. Julkisen sektorin omien alustojen kehitys käyntiin 6. Tiekartan ja tilanneluvan jatkuva päivittäminen Toisiaan täydentävien ja tukevien toimenpiteiden rinnakkainen toteutus johtaa kiihtyvälle kasvu-uralle.
 22. 22. TIEKARTAN TOTEUTTAMISEKSI EHDOTETTAVA TOIMENPIDEOHJELMA
 23. 23. TOIMENPIDEOHJELMAA OHJAAVAT PERIAATTEET 1. Toimenpideohjelmassa kuvatut avaintoimet jakaantuvat neljään luokkaan 1. Kilpailukykykumppanuuden toteuttamisen ohjausmalli 2. Liiketoimintaympäristön vahvistaminen 3. Tuotannontekijäperustan vahvistaminen 4. Julkisen sektorin täsmätoimet alustatalouden toiminnallisten edellytysten luomiseksi 2. Toimenpiteiden avulla voidaan nopeuttaa alustaliiketoiminnan kehittymistä • Suuri osa ehdotetuista toimista voidaan toteuttaa olemassa olevan innovaatiojärjestelmän puitteissa • Osaavat ammattilaiset sijoitetaan avainrooleihin johtamaan muutosta • Kaikkia toimenpiteitä voidaan alkaa toteuttaa heti, päättäjien niin halutessaan • Kaikilla toimilla tähdätään alustaliiketoimintaedellytysten nopeaan vahvistumiseen 3. Toimenpiteet linkittyvät tiekartan avaintehtäviin • Toimenpideohjelma operationalisoi tiekartassa tunnistettuja avaintehtäviä • Tavoitteena tasapainoinen alustatalouden ’kehityspinon’ toteutus → Osaamisvetoinen muutosjohtaminen keskiössä
 24. 24. TOIMENPIDEOHJELMAKOKONAISUUS A. Kilpailukykykumppanuuden toteuttamisen ohjausmalli 1. Kutsutaan tehtävään digitaalisen alustatalouden tilannekuvatiimi 2. Luodaan datatalousyksikkö datatalouden kiihdyttäjäksi 3. Täydennetään ekosysteemifoorumin toimijajoukkoa ja toimialuetta B. Liiketoimintaympäristön vahvistaminen 4. Määritellään kilpailukykykumppanuusmallin toteutuksen pelisäännöt 5. Kohdennetaan julkisia varoja alustaekosysteemien kehityksen tueksi 6. Avataan kansalliset pilotointi-, testaus- ja kokeiluympäristöt yhteiskäyttöön C. Osaamis- ja tuotannontekijäperustan vahvistaminen 7. Organisoidaan Business Finland-toiminta tukemaan alustatalouden mahdollistamaa kasvua 8. Rakennetaan alustatalouden osaamisohjelmat D. Julkisen sektorin täsmätoimet alustatalouden toiminnallisten edellytysten luomiseksi 9. Alustatalouden kehittymistä edistävien säädösten ja normien luominen • datatalouden pelisäännöstö, alustaliiketoimintakokeilujen edistäminen, arkkitehtuurien yhteiskäyttö 10. Alustatalouskasvuun panostaminen (rahoitusmekanismit ja julkiset hankinnat) • innovatiivisten julkisten hankintojen ja rahoitusmekanismien aktiivinen käyttö
 25. 25. LAAJENNUS TIEKARTASTA KARTASTOKSI
 26. 26. ALUSTAEKOSYSTEEMIEN KEHITTÄMISEN VIITEKEHYS 1. Alustatalouden vahvistuminen konkretisoituu alustaliiketoiminnan ja alustojen luoman uuden lisäarvon kautta 2. Ekosysteemikehitys lähtee liikkeelle valitun teema-alueen kokonaisarvioinnista • Pohdittavana nykytila, trendit, muutosnopeus, muutoksen suunta, uhat, mahdollisuudet. • Keskiössä muutosajureiden pohdinta. 3. Oleellista on ymmärtää asiakkaiden tarpeita ja uuden asiakasarvon luomisen malleja • Tarkasteluun mukaan kaikki asiakasluokat ja niiden nykyiset ja potentiaaliset tarpeet ja toiveet. • Pohdittavana asiakasryhmien väliset yhteydet muutosajureiden kuvaamassa uudessa pelitilanteessa. • Tarkastelu on hyvä laajentaa yli perinteisten teemarajojen, rinnakkaisia ja täydentäviä teemoja yhdistellen.
 27. 27. ALUSTAEKOSYSTEEMIEN KEHITTÄMISEN VIITEKEHYS 4. Ekosysteemiyhteistyömallien pohdinta kumppanuusverkostossa • Ydintehtävät, ekosysteemin skaalautuvuus, alustavien alustamallien tunnistus. • Kumppanuusmallit ja organisoituminen. Horisontaalisesti yli perinteisten rajojen linkittyen. • Liiketoimintamallien soveltuvuus ekosysteemiyhteistyöhön. 5. Tuotannontekijäyhdistelmien valinnat • Teknologiaratkaisujen valinta, millä ratkaisuilla liikkeelle. • Data-aineistojen, -varantojen ja -virtojen yhdistelmät ekosysteemin ja alustojen tueksi. • Reaalimaailman ja digivarantojen yhdistelmät toimimaan. 6. Ekosysteemiä tukevien alustojen kehitys käyntiin • Vaihtoehtoisten alustamallien pohdinta ja testaus. Lukumäärät teemoittain vaihtelevat yhdestä lukuisiin. • Alustaratkaisujen kehitystyö käynnistyy. • Horisontaaliset mallit yli ekosysteemi- ja alustarajojen mukana pohdinnassa.
 28. 28. Alusta esimerkki A Alusta esimerkki B Alusta esimerkki C Alusta esimerkki D Loppukäyttäjät / kuluttajat Analysoidaan asiakkaiden (kuluttajat, käyttäjät, oppilaat, potilaat, omaiset, matkustajat jne.) uusia ja muuttuvia tarpeita suhteessa teema-alueen yritysten palvelukyvykkyyksiin. Avainasiantuntijaryhmät Analysoidaan teema-alueen avainasiantuntijoiden odotuksia temaattisten haasteiden ratkaisuista ja tunnistetaan toimivimmat palvelukokonaisuudet, joita toteuttamalla maksimoidaan odotusarvoa. Yritykset /teknologiatoimittajat /palveluntarjoajat Analysoidaan teema-alueen yritysten liiketoiminta- kokonaisuuksia ja tunnistetaan lupaavimmat yhdistelmät, joiden voidaan nähdä edistävän koko teema-alueen kehittymistä alustakokonaisuutena. Kehitysyhtiöt / tutkijat / laitokset Tunnistetaan teema-alueen kokonaiskehityksessä mukana olevien asiantuntijoiden, tutkijoiden ja ratkaisukehittäjien avaintoimet, ja yhdistetään tarpeita uusiksi kokonaisuuksiksi. Julkisen sektorin toimijat Arvioidaan teema-alueen tematiikkaan liittyvät julkisen sektorin toimijajoukon kokonaistarpeet niin säädös/vastuukysymyksissä kuin markkina- puutteiden korjaamisessa. ASIAKASARVON LUOMINEN / KYSYNTÄ Reaalimaailman ja digivarantojen yhdistelmät Yhdistellään reaalimaailman infrastruktuurit ja osaamisvarannot digi-mahdollisuuksien kirjoon. Liitetään ’omiin’ digivarantoihin asiakkaiden, kumppaneiden ja verkostojen varannot, ja yhdistetään kaikki samalle alustalle. Data-aineistot, -virrat ja -varannot Otetaan käyttöön kaikki keskeiset data-aineistot ja rakennetaan niistä uusia yhdistelmiä organisaatioiden ja teema-alueiden rajat rikkoen. Huolehditaan siitä, että datan laatu, määrä ja merkitys vastaavat alustan tarpeita. Yhdistetään data jatkuvasti kumuloituvaan asiakas-tietoon ja luodaan uutta varantoa. Avainteknologiat ja tekniset mahdollistajat Arvioidaan avainteknologioiden ja teknisten mahdollistajien soveltuvuutta alustaliike-toiminnan tehostamisessa ja valitaan lupaavimmat mukaan alustatoteutukseen. Varaudutaan muutoksiin ja täydennetään TUOTANNONTEKIJÄT Tunnistetaan teema-alueen muutosta ennakoivat avaintrendit. Temaattinen ALUSTAEKOSYSTEEMI Ajuri 1 Ajuri 2 Ajuri 3 Ajuri 4 Alustatalouden liiketoimintamallit KESKEISET MUUTOSAJURIT ALUSTAEKOSYSTEEMIEN VIITEKEHYS
 29. 29. ALUSTAEKOSYSTEEMIEN DYNAMIIKKA KANSANTALOUDESSA Ekosysteemien kytkeytyvä kokonaisuus
 30. 30. WWW.TEKES.FI/ALUSTATALOUS

×