Tutustu voittajaan

824 views

Published on

Tekes voitti Excellence Finland -laatupalkintokilpailun 2012 julkisen sektorin ja yleishyödyllisten yhteisöjen sarjassa.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
824
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tutustu voittajaan

 1. 1. Ohjelma  Avaus toimitusjohtaja Tani Järvinen, Laatukeskus  Uudistuva Tekes pääjohtaja Pekka Soini, Tekes  Näin me sen teimme, askelmerkit laatupalkintokilpailun voittoon  EFQM Excellence -malli Tekesissä riskienhallintapäällikkö Minna Ala-Könni  Strategian toimeenpano suunnittelujohtaja Matti Hiltunen  Asiakaslähtöisyys palveluiden tuotannossa johtaja Ulla Hiekkanen-Mäkelä  Katse tulevaisuuteen: Suomen asema globaalissa taloudessa johtaja Hannu Kemppainen  Ajankohtaista Laatukeskuksesta johtaja Kari Keskinen, Laatukeskus Lataa esitysmateriaalit: http://extranet.laatukeskus.fi www.slideshare.net/TekesPres entations/tutustu-voittajaan
 2. 2. Tutustu voittajaan: Tekes Tilaisuuden avaus Tani Järvinen Toimitusjohtaja, Laatukeskus
 3. 3. Uudistuva Tekes Pekka Soini Pääjohtaja, Tekes
 4. 4. Tekes 1.4.2013 Kasvu- yritykset Nuoret yritykset Suuret yritykset ja julkiset organisaatiot Kestävä talous Elinvoimainen ihminen Älykäs elinympäristö • Liiketoiminta- konseptit • Palvelut ja aineettomuus arvonluojina • Digitaalisuus Yhteiset palvelut Rahoituksen ohjaus ja tuki Markkinointi ja viestintä Ohjaus ja verkostot Pääjohtaja Työelämän ja henkilöstön kehittäminen
 5. 5. Uudistuksen kulmakivet Asiakkaan kokemus Aktiivinen jakaminen Nopeat kokeilut Toimintamalli Johtaminen Tiimit ja osaaminen
 6. 6. Nopeat kokeilut  Startti pienellä joukolla  Ripeä toteutus  Nopea analyysi: jos onnistui  laajennetaan jos ei  kokeillaan muuta  Haastetaan asiakkaat ja oma väki hakemaan uusia tapoja  Esimerkkejä:  PK.NET  Investor in residence  Post doc in residence  GAP-ohjelman laajennus MAP-ohjelmiin  Työelämän ja henkilöstön kehittämisen yhdistäminen
 7. 7. Ajankohtaista 2013 Päätehtävä edelläkävijöiksi tähtäävien yritysten ja organisaatioiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojektien rahoitus Uusia tehtäviä  Pääomasijoitustoiminnan siirtyminen Finnveralta Tekesille  Team Finland  Innovatiivisten kaupunkien INKA-ohjelma  ICT 2015 -ohjelman tehtävät Kokeiluja – innostamme uudistumaan Ravistelemme ja sprarraamme Yhteinen Otaniemen toimitalo etenee
 8. 8. EFQM Excellence -malli Tekesissä Minna Ala-Könni Riskienhallintapäällikkö Näin me sen teimme, askelmerkit laatupalkintokilpailun voittoon
 9. 9. Tekesin toiminnan kehittyminen 2000-luvulla
 10. 10. Excellence Finland -arviointipalaute 2012 Keskeiset vahvuudet:  Yhtenäinen strategia (arvot, visio ja missio), joka jalkautunut koko organisaatiolle  Strategian lähtötietojen hankkiminen ja strategian viestintä  Strategiaa tukeva, tehokas palveluiden tuottaminen ja hallinta (=ydinprosessit)  Osallistava organisaatiokulttuuri, henkilöstön valtuuttaminen ja hyvä esimiestyö. Erinomaiset henkilöstötulokset
 11. 11. Tehokas palveluiden tuottaminen ja hallinta (=ydinprosessit) • Strategialähtöisyys • Kuvattu ja ohjeistettu • Jatkuva ylläpito ja kehittäminen • Asiakkaiden kanssa • Monipuolinen mittaaminen
 12. 12. Osallistava organisaatiokulttuuri, henkilöstön valtuuttaminen ja hyvä esimiestyö • Henkilöstön arvostaminen • Jatkuva vuoropuhelu • Matala organisaatiorakenne -> Joustavuus ja muutosvalmius
 13. 13. Erinomaiset henkilöstötulokset v. 2012: HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYS Työnantajakuva Organisaatiokulttuuri Sisäinen viestintä Esimiestyö Toimialajohtajan lähijohtaminen Toiminnan organisointi Työhyvinvointi Osaaminen ja kehittyminen
 14. 14. Strategian toimeenpano Matti Hiltunen Suunnittelujohtaja Näin me sen teimme, askelmerkit laatupalkintokilpailun voittoon
 15. 15. Strategia keskeisenä vahvuutena • Kokonaisvaltainen strategia laaditaan erittäin systemaattisesti ja tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. • Strategiaa toteutetaan johdonmukaisesti lähtökohtana, että jokainen tekesläinen sisäistää tehtyjen valintojen merkityksen työlleen. • Strategian toimeenpanoa seurataan ja mitataan kattavasti • Voittoon johtaneen hakemuksen arvioinnissa strategiaosa-alueen pisteet vaihtelivat välillä 70 – 90 %. • Itse strategia on julkinen asiakirja. Excellence Finland -palkinnon perusteluissa korostuu strategian rooli Tekesin toiminnassa
 16. 16. Arvot kulkevat mukana arjessa • Arvot on johdettu toiminta-ajatuksesta, visiosta ja toiminnan tavoitteista. • Arvot, visio, missio ja eettiset periaatteet näkyvät jokapäiväisessä työskentelyssä. Niitä ei ole annettu ylhäältä, vaan koko henkilöstö on aktiivisesti osallistunut peruspilareidemme määrittämiseen. • Arvojen ja niiden käytännön merkityksen pohdinta kuuluu kiinteästi tulos- ja kehityskeskusteluihin. Arvot ovat näkyvästi esillä myös Tekesin toimitiloissa. Visio: Tekes on innovaatiotoiminnan rahoituksen edelläkävijä Tekesin arvot ovat: Innostamme uudistumaan Vaikutamme näkemyksellämme Toimimme vastuullisesti
 17. 17. Strategia pohjautuu tietoon Tekesin strategia laaditaan asiakkaiden, sidosryhmien ja oman henkilöstön tiiviinä yhteistyönä. • Strategiatyön perustaksi Tekes analysoi kattavasti ja syvällisesti toimintaympäristön muutossignaaleja, joita kerätään useista eri lähteistä. • Strategia uudistetaan perusteellisesti eduskuntavaalikausittain ja kevyemmin vuosittain. • Strategia on kokonaisvaltainen eli kattaa kaiken toiminnan. • Strateginen ajattelu, strategia ja strategiaprosessi toimivat Tekesin suunnittelu-, seuranta- ja johtamisjärjestelmän lähtökohtana. • Strategiatyön myötä syntyy myös yksi Tekesin keskeisistä yhteiskunnallinen tuloksista, kun esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriö hyödyntää kerättyä tietoa ja näkemyksiä kansallisten politiikkalinjausten valmistelussa.
 18. 18. Jokainen tekesläinen perehtyy ja sitoutuu strategiaan Henkilöstö sitoutetaan strategian tehokkaaseen ja tilanteen sekä asiakastarpeen huomioon ottavaan toimeenpanoon dialogilla johdon kanssa. • Strategian suunnitteluvaiheessa henkilöstö saa käsityksen toimintaympäristön muutosvoimista ja samalla henkilöstön asiantuntemus kytketään mukaan strategiaprosessiin. • Strategia konkretisoidaan vuosisuunnittelussa ja viedään käytäntöön aina henkilökohtaisiin tavoitekortteihin asti. • Excellence Finland -arviointiryhmän mukaan johdon ja henkilöstön strategiavuoropuhelussa on onnistuttu erinomaisesti. • Strategian toimeenpanossa onnistumista seurataan järjestelmällisesti mittareiden sekä laajojen tutkimusten ja arviointien avulla.
 19. 19. Seurantajärjestelmä on jatkuvassa käytössä ja kaikki tekesläiset pääsevät sinne
 20. 20. Esimerkkejä tuloskortin mittarinäkymistä
 21. 21. Tavoitekortti 2013 Lupaukset ja tärkeimmät tavoitteet työmäärä (jos relevantti) Seuranta 1. Tyytyväinen asiakas Tekesin asiakaspalaute ≥ 4,1; Ohjauksen asiakaspalaute ≥ 4, 2. Ohjaus-yksikön tavoitteet on saavutettu. Yksikön tavoitteiden mukainen seuranta 3. Esimiestyö on hyvällä tasolla. Siiri-arvosana > 4,5, vastuualuejohtajan arvio 4. Henkilöstön hyvinvointi Siiri-arvosana > 4,5 5. Positiivinen vaikuttavuusviestijuttu läpi kansallisessa mediassa. Kyllä/ei 5. Tekstiä Tekesin tärkeimmät tavoitteet 2013: 1. Tekesin asiakaspalaute pysyy korkealla tasolla 2. Pk-yritysten hankkeet luovat vuosiliikevaihtoa 20 kertaa Tekesin rahoituksen verran 3. Tekes on ottanut haltuun uudet vastuunsa: Team Finland, pääomasijoitustoiminta, INKA- ohjelman vetäminen, laajentunut EAKR-rooli, rahoituksen sopeuttaminen uusiin valtiontukisääntöihin 4. Kiristyneet käsittelyaikatavoitteet on saavutettu: pk-yritykset alle 60, suuret alle 75 vrk ja pk- maksatukset alle 22 vrk 5. SIIRI-kyselyn yleisindeksit kaikilla osa-alueilla ovat vertailuaineistoa merkittävästi paremmat YKSIKÖN tärkeimmät tavoitteet 2013: 1. Tyytyväinen asiakas 2. Ohjausjärjestelmä (ml. alueohjaus) palvelee uutta rakennetta. 3. Alueresurssit on turvattu. 4. Kehitystoiminnan uusi malli on käytössä. 5. Haltuunotot onnistuneet: laatutoiminta, uudistuneet assistenttiroolit. 6. Suunnittelun ja seurannan asiakirjat, tilastot ja tunnusluvut valmistuvat aikataulussa ja laadukkaina. 7. Riskienhallinnan tavoitetila on asetettu ja toimenpiteet käynnistetty. 8. EU:n t&i-politiikasta informointi ja politiikkaan vaikuttaminen ovat tehokkaita. Henkilö tallentaa tavoitekortin uutena dokumenttina dm- users lukuoikeuksin asiatunnukselle 3/121/2011 nimellä: YKSIKKÖ_Sukunimi_Etunimi_2013 Matti Hiltunen Hannu Kemppainen Esimies MAKU-kriteerit: hyvät tavoitteet ovat M= Merkityksellisiä, A= Ajankohtaisia, K= Konkreettisia, U= Uudistavia
 22. 22. Toki parantamisen varaakin löytyy Arviointiryhmä tunnisti myös tärkeitä parantamisalueita, esimerkiksi • Kerätyn laajan strategisen tiedon vahvempi hyödyntäminen Tekesin asiantuntijoiden toimesta → toimintamallin esiin tuominen. • Ulkomaisten sidosryhmien tarpeiden systemaattisempi huomioon ottaminen. • Järjestelmällisten menettelyjen luominen muuttuvan innovaatiotoiminnan vaatimien kokonaan uusien ja uudenlaisten kumppanuuksien tunnistamiseksi ja hankkimiseksi. • Strategisista valinnoista ulospäin viestimisen sisällön ja terminologian selkeyttäminen ja yhdenmukaistaminen.
 23. 23. Asiakaslähtöisyys palveluiden tuotannossa Ulla Hiekkanen-Mäkelä Johtaja, Markkinointi ja viestintä Näin me sen teimme, askelmerkit laatupalkintokilpailun voittoon
 24. 24. Tekesin asiakkuusprosessin kolme tasoa Asiakkuuksien prosessi Sell Kontaktointi ja aktivointi palvelumallin mukaan Asiakkaiden segmentointi Asiakkaan kehitystarpeiden tunnistaminen ja tukeminen Asiakkaan kehittymisen ja projektisalkun seuranta Asiakaskannan prosessi Potentiaalisten asiakkaiden tunnistaminen Asiakaskannan kehittäminen Asiakas- poistuman hallinta Asiakkuuksienhallinta Liidit ja tunnustelut Hanke- suunnitelman sparraus Hakemus ja käsittely Seuranta ja maksatukset Jatkuva asiakastyö Kehitys- suunnitelmat Projekti- suunnitelmat Rahoitus- hakemus Projektin toteuttaminen Asiakkaan prosessi Rahoitusprosessi Asiakastyön prosessi
 25. 25. Rahoitettavan projektin arviointi Markkinatarve • Minkä asiakastarpeen olette tunnistaneet? • Minkä ongelman haluatte ratkaista? Kuinka ratkaisunne vastaa markkinatarpeeseen? • Mikä on ratkaisunne tai uusi ideanne? Ketkä ovat potentiaalisia asiakkaita? • Miksi he ostaisivat/käyttäisivät tuotetta/palvelua? Hyöty suhteessa kustannuksiin • Paljonko asiakkaanne ovat valmiita maksamaan? Kilpailutilanne • Ketkä ja mitkä ovat kilpailijoitanne? • Miksi asiakas ostaisi teiltä? Rahoitus • Mistä saatte omarahoitusosuutenne? Tarve Ratkaisu Hyödyt Kilpailu
 26. 26. Johdon kansainväliset taidot Kasvuhalukkuus ja kansainvälistymis- suunnitelmat Uudistumisen ja kasvun organisointi Asiakkaat Mahdollisuudet Nykytila ja kyvykkyydet Pk-yrityksen innovaatiokyvyn arviointi Tuoteportfolio ja sen laajentamismahdollisuudet Markkinapotentiaali Kumppanuuksien ja verkostojen hyödyntäminen Markkinan toimintamallien uudistaminen Asiakasymmärrys
 27. 27. TASO 5 Vaikuttavuus -tutkimus Kyky saavuttaa oikeat asiakkaat Kyky palvella asiakkaita onnistuneesti ja tehokkaasti Kyky toteuttaa kokonaisvaltainen asiointikokemus onnistuneesti Tarjota mahdollisuus ja ylläpitää avointa kanavaa suoran palautteen jättämiseksi Tekesin asiakasvaikuttavuus Tavoitteet: Seurattavat asiat: Tekesin tunnettuus ja imago julkisten yrityspalveluorganisaatioiden sekä omien asiakassegmenttien keskuudessa. Tekesin palvelumallien ja toiminta- tapojen onnistuminen ja vastaavuus asiakastarpeisiin. Tekesin palveluiden suoritustason onnistumisen arviointi. Seurata saapuneen palautteen määrää, laatua sekä mitä palautteiden perusteella tehdään. Asiakastutkimusmalli - yleiskuvaus TASO 4 Organisaatiokuvatutkimus TASO 3 Strateginen asiakastutkimus TASO 2 Operatiivinen asiakastutkimus TASO 1 Asiakaspalautteet
 28. 28. Tekesin mittarit – tilanne 7-2013 Asteikko: 1=alitti odotukset – 5=ylitti odotukset Suluissa vuoden 2012 kokonaistulos TOIMINNAN TEKIJÄT Keskiarvo Kielteinen rahoituspäätös Myönteinen rahoituspäätös Tavoite 2013 1.Minkä kokonaisarvosanan antaisitte Tekes-palveluiden hyödyllisyydestä teille asiakkaana? (Asteikko: 1 = täysin hyödytön, 2= melko hyödytön, 3= ei hyödyllinen eikä hyödytön, 4= melko hyödyllinen, 5= erittäin hyödyllinen) 4,4 (4,2) 3,7 (3,3) 4,6 (4,5) 3,7 (3,8) Mittari: Tekes-palvelujen laatu yritysasiakkaille (asteikko: 1-5) 2. Minkä kokonaisarvosanan antaisitte Tekes-palveluiden laadusta? (Asteikko: 1 =erittäin huono, 2= melko huono, 3= ei hyvä eikä huono, 4= melko hyvä, 5= erittäin hyvä) 4,0 (3,9) 3,3 (3,2) 4,2 (4,1) 3,7 (3,8) Strateginen tutkimus Mittari: Asiakaspalaute Tekesin toiminnasta, yleisarvio, indeksi (asteikko: 1-5) TOIMINNAN TEKIJÄT Keskiarvo, N=430 Tavoite 2013 3. Minkä kokonaisarvosanan antaisitte Tekesin toiminnalle yleisesti? (Asteikko: 1 =erittäin huono, 2= melko huono, 3= ei hyvä eikä huono, 4= melko hyvä, 5= erittäin hyvä) ei toteutettu vielä (4,1) 3,7
 29. 29. Tekesin palveluiden hyödyllisyys rahoituspäätöksen mukaan 2013 (TEM-segmentti) 4,5 4,8 4,5 4,7 4,4 5,0 4,6 3,8 3,1 3,2 4,4 3,2 2,8 4,3 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 JUTU Edelläkävijä tutkimusorganisaatio JUTU Tutkimusorganisaatio Kotimarkkinayritykset KV-kasvuyritykset Muut yhteisöt Paikalliset yritykset Suuryritykset hyödyllisyys, myönteinen hyödyllisyys, kielteinen hyödyllisyys, kielteinen ka. hyödyllisyys, myönteinen ka. Asteikko: 1=erittäin hyödytön – 5=erittäin hyödyllinen Tarkastelussa vähintään 5 vastauksen segmentit.
 30. 30. Asiakkuusprosessi – tärkeimmät osa-alueet Asiakaskantasuunnittelu  vuosittainen nykyisen ja potentiaalisen asiakaskannan tarkastelu ja tavoiteasetanta  tähtää jatkuvaan asiakaskannan uusiutumiseen strategian mukaisesti  Segmentointi ja palvelumallit  yhteisesti sovitut TEM-yritysasiakassegmentit, roolien ja palvelun selkeyttäminen  kansainvälistymällä kasvua hakevat pk-yritykset Tekesille tärkein segmentti  potentiaalisten edelläkävijöiden tunnistaminen profilointikysymysten avulla  Asiakastyö  informointi ja sparraus ennen hakemuksen jättämistä (Uusasiakastiimi yrityksille)  asiakaspalvelu ja seuranta hankkeen käsittelyn ja projektin toteutuksen aikana  Markkinointiviestintä  Uusien tuotteiden ja palveluiden kehitys  Asiakastyytyväisyystutkimukset ja -palaute  ASTA: asiakkuuksien hallintajärjestelmä
 31. 31. Hankegalleria on täynnä tuloksia
 32. 32. Tekesin asiakkaat menestyvät Global Top 300 eli innovatiivisimpien teknologiayritysten listan suomalaiset yritykset, kaikki Tekesin asiakkaita: Epicrystals HyperIn Kiosked Miradore Modz Ovelin Relaxbirth Senseg ThingLink TOP 100:ssa Kiosked Relaxbirth Suomen 10 nopeimmin kasvanutta yritystä 2012, näistä 8 on Tekesin asiakkaita (kasvu 5 vuoden aikana): Dream Broker Oy (2712 %) Nord Software Oy (2052%) Analyse2 (1641 %) Eniram Ltd (1514 %) Aito Technologies Oy (1437 %) Klikkicom Oy (1200 %) Vincit Oy (1036 %) Nethit Oy (1036 %) Rongo Oy (850 %) Beneq Oy (801 %) Euroopan kuumimmat startup -listan suomalaiset yritykset, Tekes on rahoittanut kaikkia: Ovelin Kiosked Tinkercad Audiodraft Grand Cru Mendor Powerkiss Steam Republic Thirdpresence Grey Area
 33. 33. Katse tulevaisuuteen: Suomen asema globaalissa taloudessa Hannu Kemppainen Johtaja, Ohjaus ja verkostot
 34. 34. Suomen pieni, avoin kansantalous on kuulunut globalisaatiokehityksen voittajiin  Nykyisen hyvinvoinnin ylläpitäminen edellyttää kestävää taloudellista kasvua  Suomi menestyy edelleen hyvin kansainvälisissä kilpailukykyvertailuissa  Vahva kasvutrendi on kuitenkin katkennut ja Suomen talouden koko on hiipunut vuoden 2006 tasolle  Kasvunäkymät lähivuosille ovat heikot  Suomen pankki ennustaa Suomen kokonaistuotannon supistuvan tänä vuonna 0,8 %
 35. 35. Suomen tulevaisuuden haasteet ovat ennen kaikkea tutkimus- ja innovaatiotoiminnan haasteita  Elinkeinoelämä muuttuu radikaalisti  Vanhat teolliset tukijalat pettävät  Toiminnot liikkuvat globaalisti  Julkisen sektorin palvelutuotannon rakenteiden on pakko uudistua  Kantosuhteen kriisi*  Innovaatio-osaaminen ja kannusteet?  Suhdannetilanne ei helpotu hetkessä  Suhdannepolitiikka pitää virittää tukemaan rakennemuutoksia  Osaamisten kehittyminen ei saa pysähtyä  Uudistumisen pakko avaa myös mahdollisuuksia! ⃰Kantosuhde lasketaan siten, että julkisella sektorilta elantonsa saava väestö (myös yksityisten yritysten henkilöstö, joiden tulot tulevat julkiselta sektorilta) ja yksityisten tai julkisten tulonsiirtojen varassa elävä väestö lasketaan yhteen ja jaetaan yksityisellä sektorilla työskentelevien määrällä.
 36. 36. Muiden kopioiminen ei Suomelle riitä  Talouskasvua luovat  Resurssien lisääminen  Tuottavuuden parantaminen  Tuottavuuskehitys on seurausta aineettomista investoinneista  Tutkimus ja kehitys  Liiketoimintakyvykkyydet  Suomen elinkeinoelämä on jo tuottavuuskehityksen eturintamassa  Tuottavuusharppaukset edellyttävät rohkeita uusia avauksia
 37. 37. Tuleviin uhkiin ja mahdollisuuksiin varautuminen edellyttää jatkuvaa tulevaisuuskuvien ylläpitoa  Päätökset perustuvat aina johonkin tietoon ja näkemykseen • Viisaita päätöksiä varten kannattaa panostaa käytettävissä olevan tiedon laatuun
 38. 38. Tulevaisuus on toivoa täynnä
 39. 39. Tehdään yhdessä Suomelle tulevaisuus!
 40. 40. Laatukeskus Excellence Finland - ajankohtaista
 41. 41. Laatukeskuksen arviointipalveluja Excellence Finland -kehitysohjelma 43 Organisaatioiden kilpailukyvyn kehittämisohjelma Kolme tasoa • Finaali • Arviointi • Kartoitus • Kirjallinen palauteraportti kaikilla tasoilla • ”Arvioinnista kehittämiseen”-workshop • Perustuu EFQM Excellence -malliin
 42. 42. Excellence Finland- Kehitysohjelma Miksi osallistua kehitysohjelmaan • Ohjelma kannustaa toiminnan systemaattiseen kehittämiseen • Kartoituksessa, arvioinnissa ja kilpailussa tunnistetaan organisaation vahvuudet ja kehityskohteet • Osallistuja saa kirjallisen palauteraportin organisaationsa kilpailukyvystä • Eri vaihtoehdot eri tarpeisiin • Asiantunteva ulkoinen arviointi Excellence Finland -finaalissa • Korkeatasoinen ulkoinen arviointi ja joustava menettely Excellence Finland -arvioinnissa • Kustannustehokas ja vaivaton Excellence Finland -kartoitus • Kehitysohjelma perustuu kymmenien tuhansien organisaatioiden käyttämään EFQM Excellence -malliin 44
 43. 43. Osallistumisesimerkki Tavoitetila (visio) esim. Maailman johtava xxx Kylän paras xxxOikeat asiat Perustehtävä Strategia - päämäärät - valinnat Asiat oikein Käytännön toiminta EF-arviointi + workshop EF-finaali + workshop EF-kartoitus + workshop Itsearviointi
 44. 44. Excellence Finland 2010-2012 voittajat Suuret yritykset ja liiketoimintayksiköt Julkinen sektori ja yleishyödylliset yhteisöt Pienet yritykset ja liiketoimintayksiköt Recognised for Excellence Voittajat useita yksiköitä
 45. 45. 47 Tukea Laatukeskuksesta Resurssi Sen kuvaus ÉFQM Excellence Model 2013 (suomi, ruotsi, englanti…) • Arviointityökalu sekä toiminnan systemaattisen suunnittelun, johtamisen ja kehittämisen ajatusmalli Laatu- keskus Excellence Finland –kehitysohjelma • Tuotteistettuja arviointi-/itsearviointipalveluja • Finaali, Arviointi, Kartoitus Laatu- keskus Asiantuntijapalvelut • Arviointi- ja itsearviointikäytäntöjen kehittäminen • Fasilitointi; itsearvioinnin vetäminen Itsearviointikoulutus • Avoin kurssi 29.- 30.10.13 • Toteutus myös asiakaskohtaisena
 46. 46. 48 Suomalainen laatu puhuttaa juuri nyt! Teema: Laatu & jatkuva parantaminen Tule mukaan keskustelemaan laadun syvimmästä olemuksesta • Lean Six Sigma Gregory H. Watsonin, • Innovation Catalyst Alexis Goncalvesin sekä • tulevaisuudentutkija Mika Aaltosen kanssa. • Mukana myös mm. Case McDonald’s ja Case Ruukki.
 47. 47. Vuoden Laatuinnovaatio -kilpailu Kansallinen ja kansainvälinen kilpailu Useita kilpailusarjoja Innovaation benchmarkkaus ja palaute Julkisuutta voittajille 49 Oasis of Excellence 2014 in Prague
 48. 48. LISÄTIETOJA Excellence Finland -kehitysohjelma Juha Tammi 050 404 7097 Maailman laatupäivä Miia Rosenqvist 050 534 4843 Vuoden laatuinnovaatio -kilpailu Kari Keskinen 050 3621532 etunimi.sukunimi@laatukeskus.fi
 49. 49. Kiitos!

×