Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tekesin nuoret innovatiiviset yritykset -rahoituksen painotukset (8/2016)

38,667 views

Published on

Tekesin nuoret innovatiiviset yritykset -rahoituksen painotukset

Published in: Government & Nonprofit
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2Q98JRS ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Tekesin nuoret innovatiiviset yritykset -rahoituksen painotukset (8/2016)

 1. 1. Nuoret innovatiiviset yritykset - rahoitus siivittää lupaavimmat startupit nopeaan kansainväliseen kasvuun. ► Rahoituksen avulla startup voi kehittää liiketoimintaansa kokonaisvaltaisesti
 2. 2. Milloin Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitusta? OIKEA YRITYS OIKEA VAIHE Innovatiivinen ratkaisu olemassa olevaan ongelmaan Tuote tai palvelu lanseerattu markkinoille Huipputiimi Valmista huippuosaamista ja suunnitelma tiimin täydentämisestä Kyky ja halu nopeaan kasvuun Kansainvälinen kilpailukyky Merkittävä markkinapotentiaali Testattu liiketoimintamalli Maksavia ja tyytyväisiä asiakkaita Kiinnostava ja tavoiteltu sijoituskohde DM1473902
 3. 3. Liiketoiminta- ja ansaintamalli todennettu  Liikevaihtoa keskimäärin 430 000 € (mediaani 220 000 €)  Noin puolella yrityksistä on jo kansainvälistä liiketoimintaa Tavoittelee nopeasti kasvavaa kansainvälistä liiketoimintaa  Tavoittelee yli 10 miljoonan euron liikevaihtotasoa noin 3 - 4 vuodessa Houkutteleva sijoituskohde  Sijoituksia omaan pääomaan keskimäärin 910 000 € (mediaani 400 000 €)  noin 40 %:lla on ulkomaalaisia sijoittajia Vahva tiimi  Henkilöstöä keskimäärin 10  58 %:lla on aikaisempaa kokemusta yrittäjyydestä  Johdolla vahva kansainvälinen osaaminen 69 % yrityksistä toimii B2B-markkinoilla Millainen on tyypillinen NIY-rahoitukseen valittu yritys? Uskottava innovatiivinen liiketoiminta  Selkeä kilpailuetu  Omistaa liiketoiminnalle oleelliset IPR:t  Konkreettinen kansainvälistymissuunnitelma Yrityksen ikä keskimäärin 4 vuotta Lähde: NIY-rahoituksen valitut yritykset vuonna 2012-2016 (lähtötilanne jakson 1 päätöshetkellä), päivitetty 8/2016
 4. 4. Nopea kasvu ja osoitus kilpailukyvystä kv-markkinoilla Panostus kansainväliseen myyntiin ja markkinointiin Organisaation vahvistus kasvun edellyttämällä tavalla Vauhtia liiketoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen Ulkopuolinen rahoitus kasvun tueksi Kehitä kasvustrategiaa, prosesseja ja organisaatiota tukemaan liiketoiminnan nopeaa skaalautuvuutta Osoita kilpailuedun kestävyys Lisää kasvua vahvan yksityisen ja julkisen rahoituksen turvin 1. jakso 2. jakso 3. jakso Avustus 250 000 € Avustus 250 000 € Laina 750 000 € Jaksotettu rahoitus Tekesin rahoitus 75 %, max. 1,25 M€
 5. 5. Tavoitteiden saavuttaminen on edellytys rahoituksen jatkolle Joka rahoitusjaksolle asetetaan tavoitteet, joiden saavuttaminen on edellytys seuraavaan jaksoon etenemiselle. Tavoitteet liittyvät tyypillisesti • liikevaihdon kehittymiseen, • lisärahoituksen hankintaan • uusien markkinoiden avaamiseen. Ulkopuoliset asiantuntijat arvioivat yritystä paneelissa Tekes käyttää arvioinnin tukena ulkopuolisista asiantuntijoista koostuvaa arviointipaneelia ensimmäisen jakson aikana. Paneeli ajoittuu tyypillisesti ensimmäisen rahoitusjakson loppupuolelle.
 6. 6. Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitus on mahdollista kun: Yrityksen ikä ja koko  ikä enintään 5 vuotta (rahoitusta haettava riittävän ajoissa)  rahoitus päättyy viimeistään yrityksen täyttäessä 8 vuotta  työntekijöitä alle 50, liikevaihto tai taseen loppusumma max. 10 milj, euroa EU:n komission kokoluokitus Yrityksen omistus ja tausta  sitoutuneet avainhenkilöt, yrityksessä työskentelevien henkilöiden omistettava merkittävä osa yrityksestä  itsenäinen päätäntävalta liiketoiminnasta, yritys omistaa liiketoiminnalle olennaiset IPR:t  ei ole listautunut, syntynyt sulautumisen kautta eikä jakanut voittoja Investoi innovaatio ja t&k-toiminta  yrityksen kaikista kustannuksista vähintään 10 % kohdistunut t&k-toimintaan yhtenä kolmesta edeltävästä vuodesta.
 7. 7. 1. jakso 2. jakso 3. jakso 41 yritystä 30 yritystä 14 yritystä Nuoret innovatiiviset yritykset rahoitus - yritysten lukumäärät (kesäkuu 2016) • Rahoitus päättynyt (1M€) - 88 yritystä • Rahoitus keskeytynyt - 122 yritystä Yhteensä 295 yritystä  Katso lista yrityksistä
 8. 8. 21 31 31 47 31 39 55 31 0 10 20 30 40 50 60 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 40,000,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 YIC-funding (all phases) R&D-funding (YIC- companies) New companies NIY-rahoitus 2008-2015 Euroa Yritysten lkm
 9. 9. Nuoret innovatiiviset yritykset ovat osoittaneet kykynsä nopeaan kasvuun.
 10. 10. Rahoituksen läpikäyneet yritykset kiinnostavat kansainvälisiä pääomasijoittajia

×