Deloitte-Sağlık Sektörü-Türk Ticaret Kanunu

1,078 views

Published on

1 Temmuz itibariyle geçerli olan yeni Türk Ticaret Kanunu'nda sağlık sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri ilgilendiren hükümler. Deloitte Raporu

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,078
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
194
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Deloitte-Sağlık Sektörü-Türk Ticaret Kanunu

 1. 1. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda sağlık sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri öncelikle ilgilendirebilecek hükümlerAralık 2012
 2. 2. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda (“YTTK”) kuruluş, yönetim,denetim, genel kurul, pay sahipliği hakları, imtiyazlı paylar,azınlık hakları, kurumsal yönetim, sermaye şirketlerinininternet sitesi, bilgi toplumu hizmetleri ve erişim hakkı,UFRS ve TMS, bağımsız denetim, şirketler hukuku, sigortahukuku ve taşıma hukuku alanında bir çok yeni düzenlemebulunmaktadır. Bu çalışmamızda sağlık sektöründe faaliyetgösteren işletmeleri özellikle ilgilendirebilecek hükümlerdenöncelikli ve önemli görülenler ele alınmıştır.
 3. 3. Önsöz 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu (“Yeni TTK”), Kanunun uygulanmasına yönelik birçok soruyu da birlikte getirdi. Yeni TTK’nun ticaret hayatına getirdiği yeni kuralların ne şekilde uygulanacağı, ticaret hayatının tüm paydaşları tarafından tartışılmaya devam ediyor. Yeni TTK’nun yürürlüğe girdiği tarihten günümüze kadar yayımlanan ikincil yönetmelikler de yeni soruları gündeme getiriyor. Yeni TTK’nun özellikle Türk Muhasebe Standartları (TMS)’na göre defter tutma, finansal tablo düzenleme, bağımsız denetim, kâr dağıtımı, yönetim kurullarının yapısı, ortak ve yönetim kurulu üyelerinin şirkete ve menfaat sahiplerine karşı sorumlulukları, yönetim kurulu üyelerinin ve profesyonel yöneticilerin görevlerinden doğan sorumluluklarından dolayı aldıkları riskler kamuoyunda tartışılan konuların başında geliyor.Güler Hülya Yılmaz Ali Çiçekli Gerek Yeni TTK’nun birçok maddesi, gerekse ikincil mevzuat ileSağlık ve İlaç Türk Ticaret Kanunu şirketlerin uyması gereken yükümlülükler, şirketlerin bir bütün olarakEndüstrisi Lideri Hizmetleri Lideri kurumsallaşmasını gerekli kılıyor. Birçok madde, tüzük ve yönetmelik “iç denetim”, “iç kontrol”, “risk yönetimi” gibi kurumsal yönetimin temel yapı taşlarının şirketlerde işler hale getirilmesine işaret ediyor. Yeni TTK ile uyum çalışmaları için harcanacak zaman ve maliyetler aynı zamanda şirketlerin yeniden yapılandırılması için bir fırsat teşkil ediyor. Yeni TTK’na uyum için şirketlerin yapacakları ana sözleşme değişiklikleri, kuracakları kurumsal yönetim, finansal raporlama mekanizmaları doğru bir biçimde yapıldığında şirketlerin piyasa değerlerini arttırabilecek uygulamalar olarak karşımıza çıkıyor. Şirketlerin Yeni TTK ile uyumlu olmaları için atmaları gereken adımlar ve uyum aşamaları sektörden sektöre farklılık gösterebiliyor. Bu uyum sürecinin doğru bir biçimde ve en iyi uygulamalar göz önüne alınarak başarılı bir biçimde yönetilmesi ise kuşkusuz sektör uzmanlığı ile mümkün olacaktır. Deloitte Sağlık ve İlaç Endüstrisi Grubu ve Yeni TTK Mevzuatına Uyum ve İş Geliştirme Ekibi olarak Yeni TTK’nun sağlık ve ilaç endüstrisinde faaliyet gösteren şirketlere olan etkileri ve uygulamaya yönelik ortaya çıkabilecek sorularınıza yanıt vereceğini umduğumuz özet bir çalışma hazırladık. Yeni TTK’na uyum sürecine katkı sunacağına inandığımız bu çalışmamızı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyor ve faydalı olmasını diliyoruz. Sağlıklı ve mutlu günler dileğiyle, Saygılarımızla,
 4. 4. I. Şirketlerde yapısal değişiklikler 2008 ve 2011 tarihleri arasında sağlık Tasfiye halindeki bir şirket de birleşmeye sektöründe 13 birleşme ve satın alma katılabilir. Bunun için tasfiye halindeki şirketin, gerçekleşmiştir. 2012 yılında da sağlık malvarlığının dağıtımının başlamamış olması sektöründe yeni birleşmeler, yerine göre ve tasfiye halindeki şirketin “devrolunan şirket” bölünme veya tür değiştirmeler gündeme olması şarttır. Bu şartların gerçekleştiği, devralan gelmiştir. YTTK birleşme (m.136 - m.158), şirketin merkezinin bulunduğu yerin Ticaret Sicil bölünme (m.159 - m.179) ve tür değiştirmeye Müdürlüğü’ne sunulan belgelerle ispatlanır. (m.180 - m.190) ilişkin yeni hükümler getirmektedir. Bununla beraber ortak hükümler Sermayesini kaybeden veya borca batık m.191 ila m.194 arasında düzenlenmiştir. bir şirket de, kaybolan sermayeyi veya borca batıklık durumunu karşılayabilecek tutarda Eski TTK’ da (“ETTK”) da yer alan birleşme ve tür serbestçe tasarruf edilebilen öz varlığa sahip bir değiştirme işlemlerinin YTTK’da daha kapsamlı şirket ile birleşebilir. Bu durumda da şartların ve farklı düzenlendiği görülmektedir. ETTK’ gerçekleşmiş olduğunu ispatlayan belgelerin, da yer almayan bölünme işlemine YTTK devralan şirketin merkezinin bulunduğu yerin ‘da yer verilmiş olması önemli bir yeniliktir. Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne sunulması gerekir. Şirketlerde yeniden yapılanma faaliyetlerini ilgilendiren bu değişiklikler aşağıda sırasıyla ele Ortakların ve Alacaklıların Korunması: alınmıştır. Devrolunan şirketin ortaklarının, mevcut paylarını ve haklarını karşılayacak değerde, devralan şirketin payları ve hakları üzerinde talep 1.Birleşme hakları vardır. Bu kapsamda devrolunan şirketin ortağına pay hakkı, denkleştirme ödemesi YTTK, birleşmenin ya “devralma” şeklinde ya da veya eş değer haklar verilir. Oydan yoksun pay “yeni kuruluş” şeklinde olmasını öngörmektedir. sahiplerine, aynı değerde oydan yoksun pay Birleşmeyi kabul eden şirket, “devralan şirket”, veya oy hakkını haiz pay verilir. İmtiyazlı paylara, birleşmeye katılan şirket “devrolunan şirket” eş değerde haklar veya uygun bir karşılık verilir. olarak isimlendirilmiştir. İntifa senedi sahiplerine eş değerli haklar tanınır veya intifa senetleri birleşme sözleşmesinin YTTK’da birleşme için aynı türden şirket olma yapıldığı tarihteki gerçek değeriyle satın alınır. zorunluluğu kaldırılmış, hangi tür şirketin hangi tür şirketle birleşebileceği açıkça düzenlenmiştir. YTTK ile birleşen şirketlere, birleşme YTTK’ya göre ancak şu birleşmeler geçerli kabul sözleşmesinde, ortaklara ya devralan şirkette edilmiştir: ortaklık haklarını iktisap etmek ya da iktisap olunacak şirket paylarının gerçek değerine 1. Sermaye Şirketleri: sermaye şirketleriyle, denk gelen bir “ayrılma akçesi” arasında seçim kooperatif veya “devralan şirket” olmaları yapma hakkını tanıma imkanı getirilmiştir. şartıyla kollektif ve komandit şirketlerle Hatta birleşme sözleşmesinde sadece “ayrılma birleşebilir. akçesi” verilmesi de kararlaştırılabilir. Bu itibarla, 2. Şahıs şirketleri: şahıs şirketleriyle, devrolunan şirket ortağı bakımından, katılınan “devrolunan şirket” olmaları şartıyla sermaye veya yeni kurulan şirkette aynı değerde ortaklık şirketleriyle, “devrolunan şirket” olmaları payı veya ortaklık payı ve “denkleştirme akçesi” şartıyla kooperatiflerle birleşebilir. veya sadece “ayrılma akçesi” verilmesi söz 3. Kooperatifler: kooperatiflerle, sermaye konusu olabilir. şirketleriyle ve “devralan şirket” olmaları şartıyla şahıs şirketleriyle birleşebilir.
 5. 5. Devralma suretiyle birleşmede, devralan Birleşme, birleşme işleminin Ticaret Sicilşirket devrolunan şirketin ortaklarının haklarının Müdürlüğü’nce tescili ile geçerlilik kazanır.korunabilmesi için gerekli olan miktarda sermaye Birleşen şirketler, alacaklılarına Türkiye Ticaretartırmak zorundadır. Yeni kuruluş suretiyle Sicil Gazetesi’nde yedişer gün aralıklarla üçbirleşmede, YTTK ve Kooperatifler Kanunu’nun defa ilan ederek ve ayrıca internet sitelerine ilanayni sermaye konulmasına ve asgari ortak koyarak haklarını bildirirler. Bu andan itibarensayısına ilişkin hükümleri dışındaki maddeleri üç ay içinde birleşen şirketlerin alacaklıları talepyeni şirketin kuruluşuna uygulanır. ederlerse, devralan şirket, alacaklarını teminat altına almalıdır. Alacaklıların birleşme dolayısıylaBirleşme sözleşmesinin şekli (m. 145) ve zarara uğramayacaklarının anlaşılması halinde,içeriği (m.146) YTTK’da belirlenmiştir. Birleşme yükümlü şirket teminat göstermek yerine borcusözleşmesi yazılı şekle tabidir. Ayrıca, birleşmeye ödeyebilir.katılan şirketlerin yönetim organlarıncaimzalanması ve genel kurulları tarafından Devrolunan şirketin borçlarından birleşmedenonaylanması gerekmektedir. önce sorumlu olan ortakların sorumlulukları, birleşme kararının ilanından önce doğmuşBirleşme sözleşmesinin imzalandığı tarih ile olması veya borçları doğuran sebepler bubilanço günü arasında altı aydan fazla süre tarihten önce meydana gelmiş olması şartıyla,geçmişse veya son bilançodan sonra birleşmeye birleşmeden sonra da devam eder (m.158). Bukatılan şirketlerin mal varlıklarında önemli sorumluluk, birleşme kararının ilanından itibarendeğişiklikler meydana gelmişse, ara bilanço üç yıl geçince zamanaşımına uğrar.çıkarma zorunluluğu söz konusudur. Ayrıca,birleşen şirketlerin yönetim kurullarının ayrı Kolaylaştırılmış Birleşmeayrı veya birlikte birleşme raporu hazırlamalarıgerekmektedir. Devralan sermaye şirketi, devrolunan sermaye şirketinin oy hakkı veren tüm paylarına sahipseBirleşme işleminin aşamaları; veya bir şirket, gerçek kişi - kişi grupları- ara bilanço çıkarılması (gerektiği takdirde), birleşmeye katılan sermaye şirketlerinin oy- birleşme sözleşmesi imzalanması, hakkı veren tüm paylarına sahipse YTTK- birleşme raporu hazırlanması, 156. Maddedeki kolaylıklardan faydalanarak- inceleme hakkının tanınması (genel kurul birleşebilir. Bu durumda, daha kısa ve zahmetsiz kararının alınmasından önceki 30 gün içinde, bir prosedür öngörülmüştür birleşme sözleşmesi/birleşme raporu /son üç yıl yıl sonu finansal tablolarının/ yıllık faaliyet raporlarının/gerektiğinde ara bilançoların ortakların ve hak sahiplerinin incelemesine sunulması ve inceleme hakkına ilişkin hususun Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ve internet sitesinde ilan edilmesi gerekmektedir) ,- birleşmeye katılan şirketlerden birinin mal varlığındaki önemli değişiklikleri kendi genel kuruluna ve birleşen şirket yönetim kuruluna yazılı bildirmesi,- birleşen şirketlerin genel kurullarında onama yönünde karar alınması,- genel kurul kararlarının Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce tescili ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmesi.
 6. 6. 2.Bölünme - bölünmeye katılan şirketlerden birinin mal varlığındaki önemli değişikliklerin bildirilmesi,Daha önce eski TTK’da yer almayan - alacaklılara Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’ndebölünme, ilk defa YTTK’da kapsamlı bir yedişer gün arayla üç defa yapılacak ilanlaşekilde düzenlenmiştir. Bir şirket tam veya ve internet sitesine konulacak ilanla çağrıdakısmi olarak bölünebilir. Tam bölünmede, bulunulması, alacaklıların haklarının teminataşirketin tüm malvarlığı bölümlere ayrılır ve diğer bağlanması (bölünme ile alacaklılarınşirketlere devrolunur. Bölünen şirket sona erer. alacaklarının tehlikeye düşmediğinin ispatıBölünen şirketin ortakları, devralan şirketin hâlinde, teminat altına almak yükümlülüğüpaylarını ve haklarını iktisap ederler. Kısmi ortadan kalkar)bölünmede, bir şirketin malvarlığının bir veya - bölünmeye katılan şirketlerin genel kurullarındadaha fazla bölümü diğer şirketlere devrolur. onama yönünde karar alınması,Bölünen şirket, kalan malvarlığı ile devam eder. - genel kurul kararlarının Ticaret SicilKalan net mal varlığının, borçları karşılayacak Müdürlüğü’ne tescili vedüzeyde olması gerekir. - Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’ nde ilan edilmesidir.Bölünen şirketin ortakları, devralan şirketinpaylarını ve haklarını iktisap ederler veya İşçilerle yapılan hizmet sözleşmeleri, işçi itirazbölünen şirket, devredilen malvarlığı etmediği takdirde, devir gününe kadar hizmetbölümlerinin karşılığında devralan şirketlerdeki sözleşmesinden doğan tüm hak ve borçlarlapayları ve hakları iktisap ederek yavru şirketi birlikte devralan ortaklığa geçer. Hizmetoluşturur. sözleşmeleri kanuni işten çıkarma süresinin sonunda sona erer. Devreden ve devralan,YTTK’ya göre sadece sermaye şirketleri ve hizmet sözleşmesinin sona erdiği tarihe kadarkooperatifler bölünebilecek ve bölünme muaccel olacak alacaklar için işçiye karşısonrasında da yine sadece sermaye şirketleri ve müteselsilen sorumludur. YTTK’ da bölünmekooperatifler oluşabilecektir. Bölünme, bölünen halinde işçi hakları için getirilen bu koruma,şirketin ortaklarının pay oranının, bölünmeye İş Kanunu’nda yer alan korumadan dahakatılan şirketlerde korunduğu “simetrik kapsamlıdır.bölünme” veya korunmadığı “asimetrikbölünme” şeklinde gerçekleşebilir.Bölünme ile kendisine borç tahsis edilen şirketbirinci derecede, diğer şirketler ancak ikinciderecede sorumludur (YTTK m.176).Bölünme işleminin aşamaları;- bölünme sözleşmesinin hazırlanması,- bölünme planının hazırlanması,- bölünme raporunun düzenlenmesi,- genel kurul kararından iki ay önce, bölünme sözleşmesi/ bölünme raporu /son üç yıl yılsonu finansal tablolarının/yıllık faaliyet raporlarının/ gerektiğinde ara bilançoların ortakların ve hak sahiplerinin incelemesine sunulması ve bu yönde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile sermaye şirketlerinde ayrıca internet sitesinde ilan yapılması,
 7. 7. 3. Tür Değiştirme YTTK’da “Bölünme”, “Birleşme” ve “Tür Değiştirme” açısından öngörülmüş çokTür değiştirme, YTTK 180. - 190. Madde önemli ortak hükümler bulunmaktadırhükümleri arasında kapsamlı olarak (Madde 191-193).düzenlenmiştir. YTTK m.181 hükmünde“geçerli tür değiştirmeler” tek tek sayılmıştır. Öncelikle her ortak ortaklık paylarının ve haklarının gereğince korunmamış veya “ayrılmaBuna göre, Sermaye şirketleri, ancak başka bir akçesi”nin yetersiz olması halinde, birleşme,sermaye şirketine veya kooperatife; Kollektif bölünme veya tür değiştirme kararının TürkiyeŞirket, bir sermaye şirketine, kooperatife veya Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilanından itibaren iki aykomandit şirkete; komandit şirket, bir sermaye içinde, Asliye Ticaret Mahkemesine müracaatlaşirketine, kooperatife, bir kollektif şirkete; uygun bir “denkleştirme akçesi”’nin tespitiniKooperatif ise bir sermaye şirketine dönüşebilir. talep edebilir. Bu yönde verilecek bir karar,Ayrıca, kollektif ve komandit şirketlerin davacı ile aynı hukuki durumda olan tümtür değiştirmelerine ilişkin özel düzenleme ortaklar için de hüküm doğurur. Bu davanıngetirilmiştir. Bir kollektif şirkete bir komanditerin masrafları, kural olarak devralan şirkete aittir.girmesi veya bir ortağın komanditer olması İstisnai durumlarda kısmen veya tamamenhalinde komandit şirkete dönüşebilir; yine davacıya yükletilebilir. Bu davanın açılmış olması,bir komandit şirket de, tüm komanditerlerin birleşme, bölünme veya tür değiştirme kararınınşirketten çıkması veya tüm komanditerlerin geçerliliğini etkilemez.komandite ortak olması halinde kollektif şirketedönüşebilir (YTTK m.182). Ayrıca birleşme, bölünme ve tür değiştirme işlemlerinin TTK. 134-190. Madde hükümlerineTür değiştirmede ortakların paylarının ve aykırı olduğunu iddia eden, söz konusu kararlarahaklarının korunması esası getirilmiştir. muhalif kalmış ve muhalefetini zapta geçirtmiş ortaklar, kararların Ticaret Sicil Gazetesi’ndeTür değiştirmede, bir “tür değiştirme planı”’nın ilanından itibaren iki ay içinde iptal davasıhazırlanması, tür değiştirme raporunun açabilirler. İlan gerekmediği hallerde bu sürehazırlanması, yine plan ve raporların incelemeye tescil tarihinden itibaren başlar.sunulması ve genel kurul kararı alınması gerekir. Birleşme, bölünme veya tür değiştirmeOrtak Hükümler işlemlerine herhangi bir şekilde katılmış kişiler ve bu işlemleri denetleyen kişiler, şirketlere,YTTK m.194 hükmü, ticari işletmelerin alacaklılara, ortaklara kusurlarıyla verdikleridevralınmak suretiyle ticaret şirketiyle zarardan sorumlu olurlar. Kurucularınbirleşmesine imkan tanımaktadır. Ayrıca sorumlulukları saklıdır.aynı Maddede bir ticari işletmenin ticaretşirketine, ticaret şirketinin ise bir ticariişletmeye dönüşmesine de izin vermektedir.Bu yöntemler şirketlerin yenidenyapılandırılmalarında uygulanabilecekyöntemlerdir.
 8. 8. Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Tür değiştirmelerinde ise, tür değiştiren şirketinKonulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin malvarlığına dahil olan tapu, gemi ve fikriTebliğ: mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların yeni tür adına tescilinin31 Ekim 2012 tarihinde yayımlanan gecikmeksizin yapılması amacıyla, tescili yapan“Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Müdürlük tarafından yeni türün tescili ile eşKonulmasında Siciller Arası İşbirliğine zamanlı olarak ilgili sicillere bildirim yapılmasıİlişkin Tebliğ” ile ticaret şirketlerinin birleşme, gerekmektedir.bölünme ve tür değiştirme gibi yapı değişikliklerisonucunda, ilgili sicillerde (tapu ve gemi siciliile fikri mülkiyete ilişkin siciller) kayıtlı malve hakların sahipliklerinde meydana gelendeğişikliklerin bildirilmesinin usul ve esaslarıbelirlenmiştir.Sözkonusu Tebliğ uyarınca bildirim,birleşmelerde devralan şirketin, bölünmelerdebölünen şirket dışındaki bölünmeye katılan diğerşirketlerin, kayıtlı olduğu Müdürlükler tarafındanbirleşme veya bölünme kararının tescili ile eşzamanlı olarak ilgili sicillere yapılacaktır.
 9. 9. II. Tek kişilik anonim ve tek kişilik limited şirket Yeni TTK, m. 338/1 hükmünde anonim şirketin, TTK. m. 573/1 hükmünde ise limited şirketin tek kişilik ile kurulmasına imkan tanımıştır. Aynı zamanda ortak sayısının bire düşmesi halinde de, şirketin tek ortaklı bir anonim şirket veya limited şirket olduğu hususu tescil ve ilan ettirilir. Ancak şirketin, tek pay sahibi olacak şekilde kendi payını iktisap etmesi yasaklanmıştır.
 10. 10. III. Şirketler topluluğuYTTK, bir ana/hakim şirketin, bir veya birden (YTTK. m. 197) ve bu durumda oy hakları, diğerfazla bağlı/yavru şirket üzerindeki doğrudan veya sermaye şirketinin oy kullanan şirketteki paylarıdolaylı kontrolünü esas alarak ilk defa “şirketler düşülerek hesaplanır (YTTK. m. 196).topluluğu” nu düzenlemiştir. Kanun, “karşılıklı iştirak” durumunu sermayeYTTK. Madde 195 hükmüne göre aşağıda şirketleri için öngörmüştür. “Karşılıklı iştirak”sayılan durumların varlığı halinde “hakimiyet” konumuna bilerek giren sermaye şirketi, iştiraksözkonusudur ve ana şirket/hakim şirket-bağlı/ konusu paylardan doğan toplam oylarıyla diğeryavru şirket ilişkisi mevcuttur. pay sahipliği haklarının sadece dörtte birini kullanabilir. “Hakların Donması” prensibi (YTTK1.Bir ticaret şirketinin doğrudan veya dolaylı m. 201), bağlı şirketin hakim şirketin paylarının olarak diğer bir ticaret şirketinin oy haklarının iktisap etmesi veya her iki şirketin birbirlerine çoğunluğuna sahip olması, hakim olması halinde uygulanmaz.2.Bir ticaret şirketinin doğrudan veya dolaylı olarak diğer bir ticaret şirketinin yönetim YTTK m. 202 hükmü, ana şirketin bağlı organında karar alabilecek çoğunluğu şirket üzerindeki hakimiyetini hukuka aykırı oluşturan sayıda üyenin seçimini sağlayabilmek kullanmasını yaptırıma bağlamıştır. Hakim hakkına sahip olması, şirketin, hakimiyetini bağlı şirketi kayba3.Bir ticaret şirketinin, diğer bir ticaret şirketinde uğratacak şekilde kullanması yasaklanmıştır. bir oy sözleşmesi marifetiyle oy haklarının çoğunluğu üzerinde tasarruf edebilmesi, Bağlı şirketin kayıplarının hakim şirket4.Bir ticaret şirketinin, diğer bir ticaret şirketini, tarafından denkleştirilmesi durumunda bir sözleşme gereğince veya başka bir yolla herhangi bir yaptırım uygulanmaz. Kayıp, hâkimiyeti altında tutabilmesi (“hakimiyet hakim şirket tarafından telafi edilmezse, bu sözleşmesi” veya “fiili kontrol”), takdirde bağlı şirketin ortakları ve alacaklıları5.Bir ticaret şirketinin başka bir ticaret bu kaybın tazmin edilmesini hakim şirketten ve şirketinin paylarının çoğunluğuna veya onu onun yönetim kurulu üyelerinden bir sorumluluk yönetebilecek kararları alabilecek miktarda davası ile talep edebilirler. paylarına sahip bulunması (“çoğunluk paysahipliği”) Kanun koyucu bununla da yetinmemiş, YTTK m. 209 hükmünde, hakim şirketin topluluk itibarını,Uygulamada sıkça karşılaşılan bu durumlardan topluma veya tüketiciye güven veren bir düzeye“fiili kontrol” ‘ün kanıtlanması son derece ulaşması halinde, uyandırdığı güvenden dolayızordur. Yine, Oy sözleşmelerinin uygulama sorumlu tutarak bir “Güven Sorumluluğu”alanı çok olmasına rağmen, sözleşmeye aykırılık yaratmıştır. Bu durumda hakim şirketin yarattığıhalinde aynen ifa imkanı tartışmalıdır. Ancak oy güvenden etkilenerek bağlı şirketle hukuki ilişkihakkının çoğunluğuna sahip olmak, yönetim içine giren üçüncü kişiye, güveninin suistimalorganında karar için yeterli sayıda üye seçme edilmesi halinde, hakim şirketin sorumluluğunahakkına sahip olmak, payların çoğunluğuna da gidebilme imkanı tanınmıştır. Bu çok önemlisahip olmak şeklinde ana şirket/ bağlı şirket bir düzenlemedir.ilişkisi kurulduğu sıkça görülmektedir. YTTK m. 208 hükmü, hakim şirketin sermayeYTTK.’daki şirketler topluluğu hükümlerinin şirketinin paylarının ve oy haklarının en azuygulanabilmesi için ana şirket veya bağlı %90’ına sahip olması halinde, azınlığın şirketinşirketlerden birinin merkezinin Türkiye’de çalışmasını dürüstlük kuralına aykırı davranarakbulunması yeterlidir. Birbirlerinin paylarının en engellemesi durumunda azınlığın paylarını satın az dörtte birine sahip bulunan sermaye şirketleri alabilme (“squeeze-out”) imkanı getirmiştir.“karşılıklı iştirak“ durumunda kabul edilir
 11. 11. IV. Mal ve hizmet tedarikinde ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamaya yönelik düzenlemeler YTTK m.1530 hükmünde, işletmelere mal •Kanundaki veya sözleşmedeki muayene süresi, tedarik edenlerin ve hizmet sunanların mal veya hizmetin alınmasından itibaren, alacaklarının, borçlu tarafından zamanında 30 günü aşıyorsa ve bu durum alacaklının ödenmesini sağlamaya yönelik olarak “temerrüt” aleyhine ağır bir haksızlık oluşturuyorsa, konusunda özel ve istisnai bir düzenleme muayene süresi mal ve hizmetin alınmasından getirmektedir. YTTK. m.1530 hükmünün 2. ve 7. itibaren 30 gün kabul edilir, ödeme bu 30 gün fıkraları, Avrupa Birliği ‘nin Geç Ödemelere İlişkin içinde yapılmalıdır. Yönergesi ile uyumlu bir düzenlemedir. • Sözleşmede öngörülecek ödeme süresi, • Mal tedarikçilerinin (her çeşitte, her ölçekte, faturanın veya eşdeğer ödeme talebinin her dalda üreticiler) ve hizmet sunanların alındığı ya da gözden geçirme ve kabul faturaları veya eş değerli ödeme talepleri (hak usulünün tamamlandığı tarihten itibaren en edişler, cari hesap bakiyeleri vs.) belgenin fazla 60 gün olabilir. Alacaklı aleyhine ağır içerdiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde bir haksız durum yaratmamak ve bu konuda ödenir. açıkça anlaşmak suretiyle daha uzun bir süre kararlaştırılabilir. • Faturanın veya eş değer ödeme talebinin alınma tarihi belirsizse, ödeme malın veya • Alacaklının KOBİ, tarımsal ve hayvansal hizmetin alınmasından itibaren 30 gün içinde mal üreticisi olduğu veya borçlunun büyük yapılmalıdır. ölçekli işletme olduğu hallerde ödeme süresi en çok 60 gün olabilir ve taksitle ödeme • Borçlu faturayı veya eş değer ödeme talebini kararlaştırılamaz. mal veya hizmetin tesliminden önce almışsa, mal veya hizmetin teslim tarihini izleyen 30 YTTK. m.1530 ‘daki ödeme sürelerine günün sonunda bedel ödenmelidir. uyulmadığı takdirde, borçlu, ihtara gerek olmaksızın temerrüde düşer. Gecikme faizi ve • Kanuna veya sözleşmeye göre mal veya tazminatı ödemek zorunda kalır. hizmetin gözden geçirilmesinin (muayenesinin) öngörüldüğü hallerde, borçlu, faturayı veya eş değer ödeme talebini gözden geçirmenin gerçekleştiği tarihte veya daha önce almışsa, mezkur tarihten itibaren 30 gün içinde yapmalıdır.
 12. 12. V. YTTK ’da sigorta ettireni ilgilendirebilecek yeni hükümlerSağlık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin gibi çeşitli alanlardaki sorumlulukları içinkendilerinin ve çalışanlarının faaliyetleri sırasında ciddi teminat ihtiyaçları bulunmaktadır.verecekleri zararlardan doğacak hukuki Sağlık sektöründeki işletmeler, bahsedilen busorumluluklarını karşılayacak sigorta yaptırma sorumluluk sigortaları dışında emtia, taşıma,zorunluluğu mevcuttur. hatta hayat sigortası da yaptırabilirler. Bu durumda sağlık sektöründe faaliyette bulunan“Tam Gün Yasası” olarak bilinen 5947 sayılı kuruluşlar “sigorta ettiren” sıfatıyla sigortaKanun’un 8. Maddesinde, 1219 sayılı “Tababet sözleşmesine taraf olacaklardır. YTTK, şirketlerve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair hukuku ve ticari işletme hukuku alanındaKanun” ‘a bir Madde (Ek 12. Madde)” getirdiği yenilikler yanında, “Sigorta Hukuku”eklenerek, Kamu ve özel sağlık kurum ve kısmını düzenleyen 6. Kitabında sigorta hukukukuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve alanında da birçok yeni düzenleme getirmiştir.tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar,tıbbi kötü uygulama nedeniyle kendilerinden 1. YTTK. m.1431/f.2’de Rizikotalep edilebilecek zararlar ile kurumlarınca gerçekleştiğinde sigorta primininkendilerine yapılacak rüculara karşı mesleki malî taksitle ödenmesi kararlaştırılmış dasorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. olsa, sigortacıya tüm primi talep hakkı tanınmıştır.Zorunlu mesleki malî sorumluluk sigortası,mesleklerini serbest olarak icra edenlerin YTTK. m.1431/f.1’ de sigorta priminikendileri, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ödemeyen sigorta ettirenin ihtarsız mütemerritçalışanlar için ilgili özel sağlık kurum ve duruma düşeceği açıkça öngörülmüştür. Bukuruluşları tarafından yaptırılır. Özel sağlık kurum durumda sigorta ettiren, borçlar hukukundakive kuruluşlarında çalışanların sigorta primlerinin genel düzenlemenin aksine ihtara gerekyarısı kendileri tarafından, yarısı istihdam kalmaksızın temerrüde düşmektedir. YTTKedenlerce ödenir. İstihdam edenlerce ilgili sağlık m.1431, f.2 hükmüne göre sigorta primininçalışanı için ödenen sigorta primi, hiçbir isim taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa, rizikoaltında ve hiçbir şekilde çalışanın maaş ve sair gerçekleştiğinde ödenecek tazminata ilişkinmalî haklarından kesilemez, buna ilişkin hüküm primlerin tümü muaccel hale gelir. Yani,ihtiva eden sözleşme yapılamaz. Görüldüğü rizikonun gerçekleşmesi halinde priminüzere, sağlık sektöründe faaliyet gösteren kişi taksitle ödenmesi anlaşması ortadanve kurumlar için zorunlu bir mesleki sorumluluk kalkar. Sigortacı vadelerini bekleyipsigortası öngörülmüştür. taksitleri tahsil etmek yerine, taksitle ödenmesi kararlaştırılmış primleri ödenecekSağlık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, tazminattan indirmeye yetkili kılınmıştır.Kanunda öngörülmüş zorunlu meslekisorumluluk sigortası dışında da, klinikaraştırmalardan kaynaklı sorumluluk, ilaçüretiminden kaynaklı ürün sorumluluğu ,sağlık kuruluşlarının işletilmesinden doğansorumluluk, sağlık çalışanlarının istihdamedilmesinden doğan sorumluluk, çevreyeverilebilecek zararlardan doğan sorumluluk
 13. 13. 2. Sigorta priminin veya taksitle ödeme Yukarıdaki yeni düzenlemeleri dikkate alarak kararlaştırılmışsa ilk taksidinin zamanında sağlık sektöründe faaliyet gösteren ödenmemesi halinde, sigortacı kuruluşların mevcut sigorta primlerini sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. zamanında ödemelerinde fayda vardır. Aksi takdirde, tam ihtiyaç duyulduğu bir andaYTTK. m.1434 hükmü, prim ödemesinde sigorta teminatından yoksun kalma durumutemerrüt konusunda uygulamadaki kargaşayı sözkonusu olabilir.gidermek üzere öngörülmüştür. Kararlaştırılantarihte sigorta primini veya taksitle ödeme 4. YTTK’da sigortacının sözleşmedenkararlaştırılmışsa ilk taksiti ödemeyen sigorta cayabilmesi veya ödenecek tazminattanettiren, ihtara gerek olmaksızın temerrüde düşer indirim yapabilmesi için “beyan edilmeyen(1431/f.1). husus ile gerçekleşen riziko arasında bağlantının bulunması” esasını getirmiştir.Bu takdirde sigortacı, ödeme yapılmadığı sürece,vadeden itibaren üç ay içinde sözleşmeden Eski TTK m.1290 hükmünde, beyancayabilir. Kanun bir adım daha ileri giderek, üç yükümlülüğünün yerine getirilmediğiaylık süre ödeme olmaksızın geçmiş ve sigortacı durumda, “bağlantı“ olup olmadığı dikkatetarafından prim için dava veya takip yoluyla alınmaksızın sigortacıya bir ay içindeistenmemiş olması halinde, üç aylık sürenin cayma hakkı tanınıyordu. Eski TTK’nunsonunda sözleşmeden cayılmış sayılacağına uygulandığı dönemlerde Yargıtay, rizikonunilişkin düzenleme getirmiştir (m.1431/f.2,c.3). gerçekleşmesinden sonra sigortacının beyan yükümlülüğünü ihlal ettiğini öğrenmesi halinde3. Primin taksitle ödenmesinin caymasının geçerli olmayacağını, ödenen kararlaştırıldığı durumlarda, sonraki primle ödenmesi gereken prim arasındaki orana taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi göre ödenecek tazminattan indirim yapılması halinde, sigortacıya sözleşmeyi feshetme gerektiği yönünde içtihatlar vermişti. imkanı tanımıştır. YTTK m.1439/1 hükmünde, sigorta ettirenYTTK. m.1434/f.3. hükmünde, primin tarafından bildirilmeyen veya yanlış bildirilen birödenmesinin takside bağlandığı halde husus ile gerçekleşen riziko arasında “bağlantı”taksitlerden biri, zamanında ödenmezse, varsa, sigortacının bu durumu öğrendiği andansigortacı sigorta ettirene noter aracılığı veya itibaren 15 gün içinde cayma veya prim farkıiadeli taahhütlü mektupla 10 günlük süre isteme hakkı olduğu düzenlenmiştir (m.1439/1).vererek borcunu yerine getirmesini , aksihalde süre sonunda sözleşmenin feshedilmiş Ayrıca riziko gerçekleştikten sonra sigortasayılacağını ihtar eder. Sigorta ettiren bu ihtarı ettirenin ihmali ile beyan yükümlülüğünün ihlalaldığı tarihten itibaren 10 gün içinde ödeme edilmesi halinde ise, ihmalin derecesine göreyapmazsa, sigorta sözleşmesi başkaca bir işleme tazminattan indirim yapılması esası getirilmiştir.gerek kalmaksızın feshedilmiş sayılır. Sigorta ettirenin kusuru kast derecesinde ise beyan yükümlülüğünün yerine getirilmemesiBir sigorta dönemi içinde sigorta ettirene iki defa halinde, ihlal ile gerçekleşen riziko arasındaihtar gönderilmişse sigortacı, sigorta döneminin bağlantı varsa sigortacıdan tazminat talep hakkısonunda hüküm doğurmak üzere sözleşmeyi ortadan kalkar. Bağlantı yoksa, ödenen primlefeshetme hakkına sahip olur. ödenmesi gereken prim arasındaki orana göre tazminattan indirim yapılır.
 14. 14. Sigorta ettiren sigorta sözleşmesi süresi Bundan başka, YTTK m.1471 hükmünde sigortaiçinde rizikoyu arttırıcı ağırlaştırıcı davranış ettirene zarar gören sigorta konusu malda veyave işlemlerden kaçınmakla yükümlüdür zararın gerçekleştiği yerde değişiklik yapmama(YTTK m.1444/f.1). Sigorta ettiren, rizikoyu yükümlülüğü de getirilmiştir. Bu yükümlülüğünağırlaştıran hallerin varlığını öğrendiği andan kusurlu ihlali halinde, ihlal ile zarar arasındaitibaren 10 gün içinde sigortacıya bildirmekle illiyet bulunduğu takdirde kusurun ağırlığınayükümlüdür. Sigortacı bu durumda bir ay göre ödenecek tazminattan indirim yapılır.içinde sözleşmeden cayabilir veya primfarkı isteyebilir. Riziko gerçekleştikten sonra 6. YTTK’da Sorumluluk sigortası satınise, beyan yükümlülüğünün ihlali rizikonun alan işletmenin sigortası aynı zamandagerçekleşmesine veya tazminat miktarının işletme çalışanları lehine yapılmış sigortaartmasına etkili olacak nitelikte bağlantılı ise, sayılmaktadır.sigortacı sözleşmeyi feshedebilir. Bağlantıyoksa ödenen primle ödenmesi gereken prim Sağlık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin,arasındaki orana göre tazminattan indirim yapılır işletme konularının taşıdığı riskler sebebiyle(YTTK m.1445/f.5). sorumluluklarının doğması kaçınılmazdır. Bu sebeple sağlık sektöründe faaliyet gösteren,Sağlık sektöründe faaliyet gösteren hastane, klinik, tıp merkezi, labarotuvar,işletmeler müstakbel “sigorta ettiren” görüntüleme merkezleri, fizik tedavi merkezleri,sıfatıyla, daha sözleşme görüşmeleri ilaç firmaları, ambulans hizmetleri, hasta, yaşlı,sırasında dahi rizikoyu ve primi etkileyen engelliler için özel bakım merkezleri, yaptıklarıbütün hususları sigortacıya beyan etmekle iş sebebiyle insan sağlığı, vücut bütünlüğüneyükümlüdürler. Aynı zamanda rizikoyu verebilecekleri zararlar dolayısıyla sorumlulukağırlaştırmamak, rizikoyu ağırlaştıran sigortası yaptırmaları fiilen de zorunlu halehususların ortaya çıktığı takdirde, bunları gelmiştir. Bu kapsamda YTTK’da sigortabildirmekle yükümlüdürler. hükümlerine ve sorumluluk sigortalarına ilişkin yeni düzenlemeler mevcuttur. Bunlardan,5. YTTK m.1447 hükmünde bilgi verme ilgili olanlara sektör açısından özellikle dikkat ve araştırma yapılmasına izin verme edilmesi gerekmektedir. yükümlülüğü getirilmiştir. YTTK. bir sigortalının işletmesi ile ilgili yaptırdığıRiziko gerçekleştikten sonra, sigorta ettiren, sorumluluk sigortasından, sözleşmeyesigortacıya rizikonun veya tazminatın kapsamını aksine bir düzenleme konulmamış olmakbelirlenmesinde gerekli her türlü bilgi ve şartıyla, sigortalının temsilcisi ile işletmeninbelgeyi makul bir sürede sigortacıya sağlamakla veya işletmenin bir kısmının yönetiminde,yükümlüdür. Sigorta ettiren, aynı zamanda denetiminde ve işletmede çalıştırılan kişilerinrizikonun gerçekleştiği veya diğer ilgili yerlerde sorumluluğunu da karşılayacağını (m.1473/2)inceleme yapmasına izin vermekle de yükümlü hükme bağlamıştır. YTTK, bu durumdatutulmuştur. Bu yükümlülüğün ihlali halinde sigortanın bu kişiler lehine de yapıldığınıödenecek miktar artarsa, sigorta ettirenin varsaymaktadır.kusurunun ağırlığına göre tazminattan indirimyapılması yaptırımı da sözkonusu olacaktır.
 15. 15. Eski TTK ‘da yer almayan bu hüküm sayesinde, Bu durumda sağlık sektörü işletmesinin çalışanınyüksek sigorta primleri ödeyerek (bu da şirket sigortasının yetersiz kaldığı kısım itibariyle ya daiçin bir maliyettir) işletmesinin sorumluluğu sağlık çalışanı yerine karşısında maddi yöndeniçin sigorta teminatı alan, sigortalı sağlık daha güçlü bir davalı görmek isteyen davacısektöründe faaliyet gösteren işletmenin bakımından, sorumluluk talebinin tümüylekendi sorumluluğu için yaptırdığı sigortadan işletmeye yöneltilmesi ihtimali yüksektir. Butemsilcisinin, yöneticilerinin, çalışanlarının ve durumda sağlık sektöründe faaliyet gösteren birhatta denetçilerinin faydalanması söz konusu işletmenin YTTK1473/2 hükmünü de dikkateolabilecektir. alarak sigortacısı ile teminatın kapsamını ve miktarını belirlemesi gereklidir.Aslında bu düzenleme, istihdam edenin ve ifayardımcısı kullananın, müstahdemin veya ifa 7. YTTK’da ilk defa zarar görene doğrudanyardımcısının işlerini gördükleri sırada verdikleri sigortacıyı dava edebilme imkanızarardan doğan sorumluluğunu karşılamaktadır tanınmıştır.(Yeni Borçlar Kanunu m. 66 ve m. 116). Ancakuygulamada bilindiği üzere, hekimler ve sağlık Daha önce sadece zorunlu sigortalarda zararçalışanları için mesleki sorumluluk sigortası görene tanınan sorumluluk sigortacısınayaptırmak kanunen zorunlu hale getirilmiştir. doğrudan dava hakkı, YTTK. m.1478Ayrıca yöneticilerin, denetçilerin de mesleki hükmünde ilk defa tüm sorumluluk sigortalarısorumluluk sigortası yaptırmaları zorunlu olmasa için öngörülmüştür. Bu durumda zarar gören,da, mesleki sorumluluklarını teminat altına kendisine zarar veren sağlık sektörü işletmesininalmak için sorumluluk sigortası yaptırmaları çalışanı yerine, doğrudan onun sorumlulukuygulamada gerekli hale gelmiştir. sigortacısına müracaat edebilecektir. Sağlık alanında çalışan kendi sigortalısı için ödemedeZorunlu mesleki sorumluluk sigortası teminatları bulunan sorumluluk sigortacılarının, sağlıkoldukça sınırlıdır. İhtiyari mesleki sorumluluk sektöründeki işletmeye rücuları gündemesigortası teminatları da genelde sınırlı olarak gelebilecektir. Bu durumda sağlık sektöründealınmaktadır. Çünkü teminat arttıkça prim de işletmenin bu rücuları karşılayacak kapsamdaartmaktadır. Bu da sağlık sektöründe çalışan sorumluluk teminatı alması yerinde bir tavsiyegeliri sınırlı olan sağlık çalışanını zorlamaktadır. olacaktır.Bu sebeple gerek zorunlu, gerekse ihtiyari olaraksağlık sektöründe mesleki faaliyette bulunanlarınyaptırdığı sorumluluk sigorta teminatlarısınırlıdır. Buna karşılık insan sağlığı, hayatı,vücut bütünlüğüne verilecek zarardan doğacaksorumluluk ise geniştir.
 16. 16. 8. YTTK m. 1481/2 hükmü ile daha önce 10. Daha önce tartışmalı olan sigortalının kanunumuzda bulunmayan bir düzenleme zararı önleme yükümlülüğü YTTK’da açıkça getirilerek sigortacının “kanuni halefiyet” düzenlenerek tartışmalara son verilmiştir. hakkı güçlendirilmiştir. Eski TTK m.1293 hükmünde yer alan “sigortaYTTK. m.1481/2 hükmüne göre, sorumlulara ettiren kimse zararı önlemeye, azaltmayakarşı bir dava veya takip başlatılmışsa, sigortacı, ve hafifletmeye yarayacak tedbirleri almaklamahkemenin veya diğer tarafın onayına ihtiyaç mükelleftir.” hükmü, sigorta ettirenin buolmaksızın, sigortalısının başlattığı takibe veya yükümlülüğünün rizikonun gerçekleşmesindendavaya kaldığı yerden devam edebilir. Bu hüküm önce mi, sonra mı mevcut olduğuna ilişkinözellikle sağlık sektöründe mesleki faaliyetlerini tartışmalara yol açmıştır.sırasında verdikleri zararı tazmin edensorumluluk sigortacısının, “kanuni halefiyet” Yargıtay, sorumluluk sigortalarında, somut olayınhakkına dayanarak bu zarardan sorumlu özellikleri ve sigortanın mahiyetine (özellikleolduğunu düşündükleri sağlık işletmelerine taşıma sigortalarında) göre, bu yükümlülüğünrücularını kolaylaştıracak bir hükümdür. rizikonun gerçekleşmesinden önceki safhayı da kapsayabileceğine ilişkin kararlar vermiştir.9. YTTK m.1484 hükmü ile zorunlu sorumluluk sigortacısının sigortalısına karşı YTTK m.1448 hükmünde, sigorta ettirenin zararı ifa borcundan kurtulmuş da olsa, zarar önleme ve azaltma hususundaki yükümlülüğü, görene karşı ifa yükümlülüğünün devam rizikonun gerçekleşme ihtimalinin yüksek edeceği esası getirilmiştir. olduğu durumlar için de açıkça öngörülmüştür. YTTK’daki bu düzenleme dolayısıyla, bir sağlıkYTTK m.1484 hükmünde zorunlu sorumluluk işletmesinin sigorta poliçesi ile teminat altınasigortalarında, sigortacının sigortalıya karşı aldığı rizikonun gerçekleşmesinden önce, buifa borcu tamamen sona ermiş de olsa zarar rizikonun gerçekleşmesini önleyecek tedbirleri degören bakımından ifa borcunun zorunlu alma yükümlülüğü doğmuştur.sigorta miktarına kadar devam edeceğiöngörülmektedir. Bu hüküm, YTTK m.1484 Bu durumda sağlık işletmesinin mevcut sigortahükmündeki düzenleme sebebiyle zarar poliçesine dayanarak sigortacısından gerçekleşengörenin zararını poliçedeki limit dahilinde riziko için teminat talep ettiğinde, sigortacının,karşılamak zorunda kalan zorunlu sorumluluk sağlık işletmesinin “sigorta ettiren” olaraksigortacısının, ödediği sigorta tazminatını rücuen YTTK m.1448’de öngörülen yükümlülüğünüsağlık çalışanından ve onun işletmesinden yerine getirmediğini ileri sürerek ödeyeceğikarşılaması zorunluluğunu doğurmaktadır. tazminattan indirim yapması söz konusuDolayısıyla, sağlık sektöründe faaliyet olabilecektir. Dolayısıyla, “sigorta ettiren”gösteren işletmenin satın alacağı sigorta konumundaki sağlık işletmesinin, sadeceteminatı kapsamı, bu ihtimal de düşünülerek sigorta poliçesinin varlığına güvenmekoluşturulmalıdır. yerine, sigorta teminatından tam kapasitede faydalanabilmesi için alması gereken tüm tedbirleri öncelikle yerine getirmesi gerekmektedir.
 17. 17. Bu yayın ile içeriğindeki bilgiler, belirli bir konunun çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevedebilgi vermek amacını taşımaktadır ve aralarında Deloitte Türkiye’nin de bulunduğu hiçbir Deloitte Touche Tohmatsu Limitedüye firması, bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. Yukarıdakileri sınırlamaksızın, hiçbirDeloitte üye firması, söz konusu materyaller ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalitekriterini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Buna uygun şekilde, bu materyallerdeki bilgilerin amacı, muhasebe,vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgilerikişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane temel olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmanabaşvurmanız tavsiye edilir. Materyalleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risktarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluğu tamamen tarafınızca üstlenilmektedir.Deloitte Türkiye ve diğer Deloitte üye firmaları, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmaküzere) sözleşmeyle ilgili bir dava, kanunlar veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezaitazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
 18. 18. Daha fazla bilgi içinGüler Hülya YılmazSağlık ve İlaç EndüstrisiLideri ve Ortakhyilmaz@deloitte.comAli ÇiçekliOrtak, TTK Hizmetleri Lideriacicekli@deloitte.comDeloitte TürkiyeSun Plaza Armada İş MerkeziMaslak Mah. Bilim Sok. No:5 A Blok Kat:7 No:834398 Şişli, İstanbul 06510, Söğütözü, AnkaraTel: 90 (212) 366 60 00 Tel: 90 (312) 295 47 00Fax: 90 (212) 366 60 30 Fax: 90 (312) 295 47 47Punta Plaza Bursa Ofisi1456 Sok. No:10/1 Zeno Center İş MerkeziKat:12 Daire: 14 – 15 Odunluk Mah. Kale Cad.Alsancak, İzmir No: 10 dTel: 90 (232) 464 70 64 NilüferFax: 90 (232) 464 71 94 Tel: 90 (224) 324 25 00www.deloitte.com.trwww.verginet.netwww.denetimnet.netDeloitte, faaliyet alanı birçok endüstriyi kapsayan özel ve kamu sektörü müşterilerine denetim, vergi,danışmanlık ve kurumsal finansman hizmetleri sunmaktadır. Küresel bağlantılı 150’den fazla ülkedeki üyefirması ile Deloitte, nerede faaliyet gösterirse göstersin, başarılarına katkıda bulunmak için müşterilerinebirinci sınıf kapasitesini ve derin yerel deneyimini sunar. Deloitte’un yaklaşık 200.000 uzmanı, mükemmelliğinstandardı olmaya kendini adamıştır.Deloitte; bir veya birden fazla, ayrı ve bağımsız birer yasal varlık olan, İngiltere mevzuatına göre kurulmuşolan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firma ağına atfedilmektedir. Deloitte Touche TohmatsuLimited ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması için lütfen www.deloitte.com/about adresinebakınız.©2012 Deloitte Türkiye. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

×