Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Suomalaisten käsitykset ikäihmisten hoidosta

331 views

Published on

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy selvitti TNS Gallupin kanssa suomalaisten käsityksiä ikäihmisten hoidosta.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Suomalaisten käsitykset ikäihmisten hoidosta

 1. 1. Suomalaisten käsitykset ikäihmisten hoidosta Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö Tehy ry
 2. 2. 7.10.2013
 3. 3. 7.10.2013
 4. 4. Valtaosa iäkkäistä ihmisistä ei käytä säännöllisesti palveluja 15.5.2014 91318 52136 989039 Säännölliset kotiin annettavat palvelut Ympärivuorokautinen hoito muualla kuin yksityiskodissa 63+ väestö (pl. säännöllisten palvelujen käyttäjät)
 5. 5. ©TNS 2014 15.5.2014 5
 6. 6. ©TNS 2014 Tutkimuksen toteuttaminen 6 Aineiston kerääminen • Aineisto kerättiin Gallup Kanavalla 18. – 22.4. välisenä aikana. • Kyseessä on TNS Gallup Oy:n vastaajapaneeli, jonka jäsenet on erikseen rekrytoitu osallistumaan mielipidekyselyihin. • Vastaamisesta ei palkita. • Aineisto edustaa maamme 15-74- vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). • Yhteensä tehtiin 1.087 haastattelua. • Tilastollinen virhemarginaali on suurimmillaan n. 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tutkimuksen sisältö • Tutkimuksessa tarkasteltiin seuraavia aiheita: • käsitykset hoidon tasosta Suomessa tällä hetkellä, • käsitykset hoidon resursseista, • mielipiteet ikäihmisten tarpeiden huomioonottamisesta eräissä palvelutilanteissa, • toiveet/vaatimukset ikäihmisille tarjottavan hoidon ja palveluiden sisällöstä, • hoitoon liittyvät mielipiteet, • hyvän hoitopaikan tietäminen, • omakohtaiset kokemukset ikäihmisten hoidosta. Ikäihmisten hoito
 7. 7. Ikäihmisten hoidon taso Suomessa
 8. 8. ©TNS 2014 8 Ikäihmisten hoito 0 23 29 36 7 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Erittäin hyvä Melko hyvä Ei hyvä eikä huono Melko huono Erittäin huono Ei osaa sanoa KÄSITYKSET IKÄIHMISTEN HOIDON JA HOITOPALVELUIDEN TASOSTA SUOMESSA TÄLLÄ HETKELLÄ (%), n=1087
 9. 9. ©TNS 2014 9 Ikäihmisten hoito 23 21 25 19 20 18 25 27 29 29 26 32 44 34 24 26 33 17 5 3 7 6 7 7 6 1 2 36 41 31 27 32 44 33 32 45 7 9 5 4 7 7 10 7 7 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % KAIKKI Nainen Mies 15-24-vuotiaat 25-34-vuotiaat 35-44-vuotiaat 45-54-vuotiaat 55-64-vuotiaat 65 tai enemmän KÄSITYKSET IKÄIHMISTEN HOIDON JA HOITOPALVELUIDEN TASOSTA SUOMESSA TÄLLÄ HETKELLÄ 1/3 (%), n=1087 Erittäin hyvä Melko hyvä Ei hyvä eikä huono Ei osaa sanoa Melko huono Erittäin huono
 10. 10. ©TNS 2014 10 Ikäihmisten hoito 1 23 20 24 18 32 26 19 29 20 29 22 28 48 23 38 27 30 22 5 5 3 3 18 3 4 7 6 36 46 36 26 25 29 41 29 42 7 6 9 5 2 4 9 5 10 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % KAIKKI Pääkaupunkiseutu Kaupunkimaiset kunnat Taajaan asutut kunnat Maaseutumaiset kunnat Länsi-Suomi Helsinki-Uusimaa Etelä-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi KÄSITYKSET IKÄIHMISTEN HOIDON JA HOITOPALVELUIDEN TASOSTA SUOMESSA TÄLLÄ HETKELLÄ 2/3 (%), n=1087 Erittäin hyvä Melko hyvä Ei hyvä eikä huono Ei osaa sanoa Melko huono Erittäin huono
 11. 11. Ikäihmisten hoidon resurssit
 12. 12. ©TNS 2014 13 Ikäihmisten hoito 6 5 3 2 3 51 46 40 33 28 14 15 14 22 14 24 26 32 32 34 5 8 11 11 21 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vähittäiskauppojen asiakkaana Joukkoliikennevälineiden (junat, bussit, lentokoneet) asiakkaana Terveydenhuollon asiakkaana Viranomaisten (verottaja, Kela yms.) asiakkaana Pankkien asiakkaana KÄSITYKSET IKÄIHMISTEN TARPEIDEN TULEMISESTA HUOMIOONOTETUIKSI TÄMÄN PÄIVÄN SUOMESSA (%), n=1087 Erittäin hyvin Melko hyvin Ei osaa sanoa Melko huonosti Erittäin huonosti
 13. 13. ©TNS 2014 14 Ikäihmisten hoito 3 4 3 6 6 1 4 2 2 40 39 41 37 47 32 38 45 42 14 10 18 34 12 24 7 2 4 32 35 28 19 23 32 40 40 38 11 12 10 4 12 11 11 11 14 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % KAIKKI Nainen Mies 15-24-vuotiaat 25-34-vuotiaat 35-44-vuotiaat 45-54-vuotiaat 55-64-vuotiaat 65 tai enemmän KÄSITYKSET IKÄIHMISTEN TARPEIDEN TULEMISESTA HUOMIOONOTETUIKSI TÄMÄN PÄIVÄN SUOMESSA : terveydenhuollon asiakkaana 1/3 (%), n=1087 Erittäin hyvin Melko hyvin Ei osaa sanoa Melko huonosti Erittäin huonosti
 14. 14. ©TNS 2014 15 Ikäihmisten hoito 3 3 4 3 2 4 2 6 1 40 35 41 32 55 40 36 48 38 14 13 11 30 15 23 15 9 10 32 37 32 25 27 25 37 24 39 11 12 12 10 1 8 10 13 12 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % KAIKKI Pääkaupunkiseutu Kaupunkimaiset kunnat Taajaan asutut kunnat Maaseutumaiset kunnat Länsi-Suomi Helsinki-Uusimaa Etelä-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi KÄSITYKSET IKÄIHMISTEN TARPEIDEN TULEMISESTA HUOMIOONOTETUIKSI TÄMÄN PÄIVÄN SUOMESSA: terveydenhuollon asiakkaana 2/3 (%), n=1087 Erittäin hyvin Melko hyvin Ei osaa sanoa Melko huonosti Erittäin huonosti
 15. 15. ©TNS 2014 16 Ikäihmisten hoito 3 2 2 4 12 5 2 5 7 1 3 2 40 39 33 50 20 41 40 45 40 38 47 46 14 9 10 10 27 36 6 13 16 11 5 4 32 34 48 26 35 17 37 30 25 41 37 38 11 16 7 10 6 1 15 7 12 9 8 10 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % KAIKKI Johtava/ ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Työntekijä Yrittäjä Opiskelija Eläkeläinen Talouden tulot alle 20000 €/v. 20000- 35000 € 35001 - 50000 € 50001 - 85000 € Yli 85000 € KÄSITYKSET IKÄIHMISTEN TARPEIDEN TULEMISESTA HUOMIOONOTETUIKSI TÄMÄN PÄIVÄN SUOMESSA: terveydenhuollon asiakkaana 3/3 (%), n=1087 Erittäin hyvin Melko hyvin Ei osaa sanoa Melko huonosti Erittäin huonosti
 16. 16. Ikäihmisten hoidolta edellytettävät asiat
 17. 17. ©TNS 2014 18 Ikäihmisten hoito 80 75 73 68 65 52 51 43 0 20 40 60 80 100 Palvelusta koituvat kustannukset ovat kohtuulliset Käytettävissä on turvallisuuteen liittyviä teknisiä apuvälineitä (esim. hätätilanteita tai avunpyyntöä varten) Terveydentilaan liittyvät asiat hoidetaan sen kulloisenkin tilan edellyttämällä tavalla Mahdollista päästä kuntoutukseen, jos terveydentila sitä vaatii Luona käydään riittävän usein Tarvittaessa henkilökohtainen avustaja, joka auttaisi esim. ulkoilussa Tarvittaessa lääkäri tulee kotiin Voi hyödyntää kuntokartoituksia ja erilaisia kunto-ohjelmia ja niiden avulla pitää itse huolta kunnostaan ASIAT, JOITA EDELLYTTÄISI, JOS OLISI ITSE IKÄIHMISILLE TARJOTTAVAN HOIDON JA PALVELUIDEN TARPEESSA: jos asuisi kotona 1/2 (%), n=1087
 18. 18. ©TNS 2014 19 Ikäihmisten hoito 40 40 31 26 2 1 9 0 20 40 60 80 100 Luona käydään säännöllisesti (tietyn aikataulun mukaisesti) Nimetty henkilökohtainen hoitaja Käytettävissä on jokapäiväistä elämistä helpottavia teknisiä apuvälineitä (esim. ruoka-automaatti) Vain terveydenhuollon ammattilaiset huolehtivat terveydentilaan liittyvistä asioista Muu Ei mikään edellä mainituista Ei osaa sanoa ASIAT, JOITA EDELLYTTÄISI, JOS OLISI ITSE IKÄIHMISILLE TARJOTTAVAN HOIDON JA PALVELUIDEN TARPEESSA: jos asuisi kotona 2/2 (%), n=1087
 19. 19. ©TNS 2014 20 Ikäihmisten hoito 73 84 62 58 75 72 76 78 80 0 20 40 60 80 100 KAIKKI Nainen Mies 15-24-vuotiaat 25-34-vuotiaat 35-44-vuotiaat 45-54-vuotiaat 55-64-vuotiaat 65 tai enemmän ASIAT, JOITA EDELLYTTÄISI, JOS OLISI ITSE IKÄIHMISILLE TARJOTTAVAN HOIDON JA PALVELUIDEN TARPEESSA (JOS ASUISI KOTONA): terveydentilaan liittyvät asiat hoidetaan sen kulloisenkin tilan edellyttämällä tavalla 1/3 (%), n=1087
 20. 20. ©TNS 2014 22 Ikäihmisten hoito 82 82 81 76 76 75 68 0 20 40 60 80 100 Saa ruokaa ja ravinteita niin paljon kuin tarvitsee Palvelusta koituvat kustannukset ovat kohtuulliset Halutessa hoitopaikassa on mahdollisuus yksityisyyteen Terveyskysymysten lisäksi huomiota kiinnitetään riittävästi perustarpeisiin* Omaisilla on mahdollisuus olla luona niin usein kuin halutaan Mahdollisuus vaikuttaa hoitopaikan valintaan Huomiota kiinnitetään siihen, että mieli pysyy virkeänä ASIAT, JOITA EDELLYTTÄISI, JOS OLISI ITSE IKÄIHMISILLE TARJOTTAVAN HOIDON JA PALVELUIDEN TARPEESSA: jos olisi hoidettavana/saisi palveluja laitoksessa 1/2 (%), n=1087 *(ihon- tai suunhoito, muu henkilökohtainen hygienia yms.)
 21. 21. ©TNS 2014 23 Ikäihmisten hoito 53 50 35 35 3 0 8 0 20 40 60 80 100 Tuetaan ja rohkaistaan osallistumaan erityyppiseen hoitopaikassa järjestettävään toimintaan Ikäihmisten hoitoon perehtyneet terveydenhuollon asiantuntijat huolehtivat kaikista terveyteen liittyvistä asioista Rohkaistaan luomaan kontakteja muihin hoitopaikan asiakkaisiin Rohkaistaan ja tuetaan kuulumaan erilaisiin hoitopaikan ulkopuolisiin yhteisöihin Muu Ei mikään edellä mainituista Ei osaa sanoa ASIAT, JOITA EDELLYTTÄISI, JOS OLISI ITSE IKÄIHMISILLE TARJOTTAVAN HOIDON JA PALVELUIDEN TARPEESSA: jos olisi hoidettavana/saisi palveluja laitoksessa 2/2 (%), n=1087
 22. 22. ©TNS 2014 24 Ikäihmisten hoito 75 86 64 63 76 75 75 81 83 0 20 40 60 80 100 KAIKKI Nainen Mies 15-24-vuotiaat 25-34-vuotiaat 35-44-vuotiaat 45-54-vuotiaat 55-64-vuotiaat 65 tai enemmän ASIAT, JOITA EDELLYTTÄISI, JOS OLISI ITSE IKÄIHMISILLE TARJOTTAVAN HOIDON JA PALVELUIDEN TARPEESSA (JOS LAITOKSESSA): mahdollisuus vaikuttaa hoitopaikan valintaan 1/3 (%), n=1087
 23. 23. ©TNS 2014 25 Ikäihmisten hoito 75 71 79 71 95 67 80 84 69 85 78 70 0 20 40 60 80 100 KAIKKI Johtava/ ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Työntekijä Yrittäjä Opiskelija Eläkeläinen Talouden tulot alle 20000 €/v. 20000- 35000 € 35001 - 50000 € 50001 - 85000 € Yli 85000 € ASIAT, JOITA EDELLYTTÄISI, JOS OLISI ITSE IKÄIHMISILLE TARJOTTAVAN HOIDON JA PALVELUIDEN TARPEESSA (JOS LAITOKSESSA): mahdollisuus vaikuttaa hoitopaikan valintaan 3/3 (%), n=1087
 24. 24. ©TNS 2014 26 Ikäihmisten hoito 68 80 56 59 70 68 74 73 64 0 20 40 60 80 100 KAIKKI Nainen Mies 15-24-vuotiaat 25-34-vuotiaat 35-44-vuotiaat 45-54-vuotiaat 55-64-vuotiaat 65 tai enemmän ASIAT, JOITA EDELLYTTÄISI, JOS OLISI ITSE IKÄIHMISILLE TARJOTTAVAN HOIDON JA PALVELUIDEN TARPEESSA (JOS LAITOKSESSA): huomiota kiinnitetään siihen, että mieli pysyy virkeänä 1/3 (%), n=1087
 25. 25. ©TNS 2014 27 Ikäihmisten hoito 50 57 43 35 47 44 50 65 64 0 20 40 60 80 100 KAIKKI Nainen Mies 15-24-vuotiaat 25-34-vuotiaat 35-44-vuotiaat 45-54-vuotiaat 55-64-vuotiaat 65 tai enemmän ASIAT, JOITA EDELLYTTÄISI, JOS OLISI ITSE IKÄIHMISILLE TARJOTTAVAN HOIDON JA PALVELUIDEN TARPEESSA (JOS LAITOKSESSA): ikäihmisten hoitoon perehtyneet terveydenhuollon asiantuntijat huolehtivat kaikista terveyteen liittyvistä asioista 1/3 (%), n=1087
 26. 26. Ikäihmisten hoitoon liittyviä mielipiteitä
 27. 27. ©TNS 2014 30 Ikäihmisten hoito 31 17 22 12 45 53 39 48 12 15 14 16 12 10 22 20 5 3 4 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ikäihmisten omien toiveiden tulee muodostaa kaikkein tärkein ohjenuora ikäihmisten hoitoon liittyvissä ratkaisuissa. Hoitoon pääsemiseksi ei välttämättä tarvittaisi tapaamista lääkärin kanssa, vaan ensikontakti voisi aivan yhtä hyvin tapahtua ikäihmisten hoitoon koulutetun hoitajan kanssa. Mielestäni ikääntyvällä henkilöllä on aina oikeus saada tarvitsemansa palvelut kotiinsa. Ikäihmisten hoitoon liittyvät asiat pitäisi antaa ikäihmisten hoitoon koulutettujen hoitajien päätettäväksi. IKÄIHMISTEN HOITOON LIITTYVIÄ MIELIPITEITÄ 1/3 (%), n=1087 Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
 28. 28. ©TNS 2014 31 Ikäihmisten hoito 7 10 14 7 9 51 46 35 38 28 15 25 21 18 25 19 14 22 27 25 8 5 8 10 13 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Olen valmis käyttämään omaa rahaani vanhuuteen liittyvien hoitojen ja palvelujen ostamiseen. Ikäihmisten hoidosta käytävä julkinen keskustelu keskittyy aivan liikaa hoivaan, kun parempi olisi puhua hoidosta ongelmien ehkäisijänä. Ikäihmisten hoidosta käytävä keskustelu keskittyy liikaa ongelmiin ja negatiivisiin asioihin. Yleinen terveydenhuollon koulutus on aivan riittävä, jotta voi työskennellä ikäihmisten hoitoon liittyvissä työtehtävissä. Huolimatta siitä, että ikäihmisten hoidossakin varmasti on omat ongelmansa, siitä käytävä keskustelu on paljon negatiivisempaa kuin oikeasti olisi aihetta. IKÄIHMISTEN HOITOON LIITTYVIÄ MIELIPITEITÄ 2/3 (%), n=1087 Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
 29. 29. ©TNS 2014 32 Ikäihmisten hoito 5 2 4 3 3 27 20 16 16 14 15 26 21 17 13 35 31 42 38 33 18 21 17 26 37 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ikäihmistenkin hoitoon liittyvissä asioissa jokaisen pitäisi keskittyä enemmän huolehtimaan itsestään ja perheenjäsenistään sen sijaan, että odottaa yhteiskunnan ryntäävän apuun. Ikäihmisten hoidon todellinen tila on huomattavasti parempi kuin mitä julkisuudessa käytävän keskustelun perusteella voisi luulla. Ikäihmisten hoitoon liittyvät asiat pitää ehdottomasti antaa lääkäreiden päätettäviksi. Yhteiskunnan vastuuta ikäihmisten hoidossa korostetaan aivan liikaa. Kuka tahansa voisi työskennellä ikäihmisten hoitoon liittyvissä tehtävissä. IKÄIHMISTEN HOITOON LIITTYVIÄ MIELIPITEITÄ 3/3 (%), n=1087 Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
 30. 30. ©TNS 2014 33 Ikäihmisten hoito 14 16 12 15 8 9 17 16 20 35 38 32 30 27 33 35 38 46 21 13 28 33 30 20 19 10 8 22 22 22 21 27 23 17 25 20 8 11 6 1 8 15 12 11 6 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % KAIKKI Nainen Mies 15-24-vuotiaat 25-34-vuotiaat 35-44-vuotiaat 45-54-vuotiaat 55-64-vuotiaat 65 tai enemmän "Ikäihmisten hoidosta käytävä keskustelu keskittyy liikaa ongelmiin ja negatiivisiin asioihin" 1/3 (%), n=1087 Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
 31. 31. ©TNS 2014 34 Ikäihmisten hoito 12 15 9 7 8 12 12 13 17 48 48 49 39 43 47 48 59 59 16 9 23 35 26 12 10 9 2 20 23 16 15 22 21 25 16 18 4 5 3 4 1 8 5 3 4 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % KAIKKI Nainen Mies 15-24-vuotiaat 25-34-vuotiaat 35-44-vuotiaat 45-54-vuotiaat 55-64-vuotiaat 65 tai enemmän "Ikäihmisten hoitoon liittyvät asiat pitäisi antaa ikäihmisten hoitoon koulutettujen hoitajien päätettäväksi" 1/3 (%), n=1087 Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
 32. 32. ©TNS 2014 35 Ikäihmisten hoito 17 22 13 9 17 17 26 16 19 53 54 51 44 51 57 50 61 57 15 8 22 37 17 14 10 5 3 10 11 10 9 8 8 9 11 17 5 5 4 1 7 4 5 7 4 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % KAIKKI Nainen Mies 15-24-vuotiaat 25-34-vuotiaat 35-44-vuotiaat 45-54-vuotiaat 55-64-vuotiaat 65 tai enemmän "Hoitoon pääsemiseksi ei välttämättä tarvittaisi tapaamista lääkärin kanssa, vaan ensikontakti voisi aivan yhtä hyvin tapahtua ikäihmisten hoitoon koulutetun hoitajan kanssa" 1/3 (%), n=1087 Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
 33. 33. ©TNS 2014 36 Ikäihmisten hoito 4 4 3 1 0 4 2 5 11 16 15 18 13 13 8 18 18 26 21 14 28 44 31 16 13 15 6 42 45 38 30 38 50 40 47 47 17 22 13 12 18 22 27 15 10 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % KAIKKI Nainen Mies 15-24-vuotiaat 25-34-vuotiaat 35-44-vuotiaat 45-54-vuotiaat 55-64-vuotiaat 65 tai enemmän "Ikäihmisten hoitoon liittyvät asiat pitää ehdottomasti antaa lääkäreiden päätettäviksi" 1/3 (%), n=1087 Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
 34. 34. Hyvän hoitopaikan tietäminen
 35. 35. ©TNS 2014 38 Ikäihmisten hoito 41 13 46 0 10 20 30 40 50 Kyllä Ei Ei osaa sanoa SIJAITSEEKO KODIN LÄHIALUEELLA JOKIN HYVÄ IKÄIHMISTEN HOITOPAIKKA (%), n=1087
 36. 36. ©TNS 2014 39 Ikäihmisten hoito 41 44 39 26 27 32 53 58 57 46 45 46 65 53 51 35 28 36 13 11 15 9 20 17 12 14 7 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % KAIKKI Nainen Mies 15-24-vuotiaat 25-34-vuotiaat 35-44-vuotiaat 45-54-vuotiaat 55-64-vuotiaat 65 tai enemmän SIJAITSEEKO KODIN LÄHIALUEELLA JOKIN HYVÄ IKÄIHMISTEN HOITOPAIKKA 1/3 (%), n=1087 Kyllä Ei osaa sanoa Ei
 37. 37. ©TNS 2014 Yhteenveto • Hoidon taso herätti kysymyksiä • Julkisen keskustelun negatiivisuus • Huoli kustannuksista • Yhteiskunnan vastuu • Mahdollisuus vaikuttaa hoitopaikan valintaan • Itsemääräämisoikeus (omat toiveet hoitoratkaisuissa) • Terveydenhuollon ammattilaisten rooli 15.5.2014 42

×