Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Katoavaa taidetta tallentamassa

425 views

Published on

Museoalan Teemapäivät 2014
Katoavaa taidetta tallentamassa:
Uusia menetelmiä visuaalisen kulttuurin dokumentaatioon
Anni Saisto, Porin taidemuseo
Juha Mehtäläinen T.E.H.D.A.S. ry

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Katoavaa taidetta tallentamassa

 1. 1. Katoavaa taidetta tallentamassa Uusia menetelmiä visuaalisen kulttuurin dokumentaatioon Museoalan Teemapäivät 2014 Anni saisto & Juha Mehtäläinen
 2. 2. ✤ We are a group, we are a community ✤ taidejärjestö / kollektiivi ✤ toiminut vuodesta 2002 - perustettu Kankaanpäässä ✤ monialainen: koostuu niin performanssi- kuin kuvataiteilijoista, mediataiteiljoista, elokuvantekijöistä, veistäjistä, valokuvaajista, muusikoista...
 3. 3. ✤ Relax! ✤ järjestää performanssitaiteen tapahtumia: vuosittainen Perf festivaali (Pori) sekä Perfo! klubi (Tre) n. 4krt/v ✤ osallistuu yhteisönä festivaaleihin ja tapahtumiin Suomessa ja maailmalla
 4. 4. Arkisto ✤ Tehtaan järjestämiä tapahtumia dokumentoidaan videolle ja valokuvin ✤ soolo- ja ryhmäperformansseja ✤ kesto muutamasta minuutista useaan tuntiin ✤ arkistointi:
 5. 5. Arkisto - materiaali tyypillisesti dv nauhoilla - metatiedot paikasta, ajasta ja esiintyjistä kirjattu nauhoihin toisinaan - tyypillinen säilytystapa pahvilaatikko
 6. 6. Arkisto Digitoitu aineisto tallennetaan NAS palvelimelle Tärkeimmät kuvailevat ja tekniset metatiedot kirjataan suoraan tiedostonnimeen: aika, paikka, esiintyjä, kuvaaja, kameran numero, formaatti, resoluutio, yms. esim: 20100316_po15_simo-saarikoski_c1- ma_dvpal_720x576-133_jm-1_z_perf
 7. 7. Arkisto - Arkistossa n.250 esitystä, melkein yhtä suurelta määrältä kotimaisia ja ulkomaisilta taiteilijoita vuosilta 2005-2014 - Melko pienestä määrästään huolimatta laajimpia arkistoja Suomessa - Keräyksiä ei ole tehty järjestelmällisesti, performanssitaiteen dokumentaation aineistot ovat enimmäkseen taiteilijoiden ja ryhmien hallussa - Performanssitaide, kuten mediataide, on ”väliinputoaja”
 8. 8. Yhteistyö T.E.H.D.A.S. haluaa varmistaa aineiston pitkäaikaissäilyvyyden sekä saavutettavuuden Arkiston PAS yhteensopivuuteen sekä metatietojärjestelmän kehittämiseen apua Porin taidemuseolta Metatiedoissa huomioidaan KDKn määrittelyt sekä Museo2015 luettelointiohje
 9. 9. Porin taidemuseo – aluetaidemuseo - Museoasetus 1192/2005 3 § velvoittaa aluetaidemuseot: 1) edistämään museotoimintaa, kulttuuriympäristön säilymistä sekä visuaalista kulttuuria toiminta-alueellaan 2) huolehtimaan alueensa museotoiminnan keskinäisestä yhteistyöstä ja kulttuuriperintöön ja taiteeseen liittyvän tiedon saatavuudesta
 10. 10. Dokumentaation resurssit - kysymyksiä Kuka * valitsee ? * tallentaa ? * arkistoi ? * säilyttää ? Entä… * standardit ? * tekijänoikeudet ? * julkaisukanava ? * levytila ?
 11. 11. Porin taidemuseon rooli - Museo luovuttaa kuraattorin roolin yhteistyökumppaneille - Standardien huomioiminen: KDK PAS – määrittelyn mukaiset tiedostomuodot ja metatiedot, Museo 2015 -luettelointiohjeet - Tekijänoikeuksien hallinnan kehittäminen arkistonäkökohdat huomioiden: dokumentaation tuottajat ovat myös julkaisijoita - IT-infran turvaaminen pitkällä tähtäimellä, KDK-PAS
 12. 12. Projektit 1.1.2013–24.4.2014 Performanssi, esitystaide ja digitaalisten aineistojen mahdollisuudet taiteilijoiden työllisyyden ja uusien palvelumuotojen avaimena Opetus- ja kulttuuriministeriö 20 000 € -> Tiedostomuotojen, metatietojen ja tekijänoikeuksien hallinnan kehittäminen, verkostojen tiivistäminen. Seminaari 14.2.2014: http:// www.poriartmuseum.fi/fin/visuaalisen_kulttuurin_tallennus/index.php 1.6.2014–31.12.2014 Visuaalinen kulttuuri virtaa verkkoon - uusia kumppanuuksia kulttuuriperinnön dokumentaatioon Museovirasto, innovatiiviset hankkeet 26 000 € -> Kehitetään monistettavissa oleva toimintamalli avoimen lähdekoodin ohjelmistoja hyödyntäen.
 13. 13. Arkisto - Avoimuus ja saavutettavuus tärkeää - Kehitteillä verkkoportaali joka mahdollistaa aineiston jakamisen sekä taiteilijoille että yleisölle ja tutkijoille. - NAS palvelimella toimii T.E.H.D.A.S. Videostation
 14. 14. Metatietojä rj estelmä Master tiedost ot Arki sto PA S Museo nettiver siot verkko portaal i tutkim us yleisö taiteilij at Arkisto ja sen vuorovaikutussuhteet
 15. 15. Arkisto - mastertiedostot - metatiedot Kä yttä j ä t -taiteilijat -yleisö -tutkimus Performanssidokumentaation tietovirrat ja rajapinnat Arkisto - tiedostot - metatiedot Tapahtuman ja arkiston välillä - kuvaajat - kuvausohjeistukset - arkistoija -arkistointiohjeistukset -tekijänoikeussopimukset Arkiston ja pitkäaikaissäilytyksen välillä - KDK metatieto-määritykset -museo2015 luettelointiohjeet -käyttöoikeudet -ontologiat Rajapinnat arkiston ja käyttäjien välille Latauslinkit Videoportaali - videot - metatiedot - foorumi -linkit sosiaaliseen mediaan -esiintyjien yhteystiedot ? Avoimen kulttuurin lisenssit Käyttäjät - taiteilijat - yleisö - tutkimus Videoportaali - videot & metatiedot - foorumi - linkitys sosiaaliseen mediaan - konversio eri resoluutioihin - kuvaajat -kuvausohjeistukset -tekijä noikeussopimukset -arkistoija -arkistointiohjeistukset - KDK metatieto-mä Pitkä aikaissä ilytys -jpeg2000 sekvenssit -xml metatiedot Tapahtu ma ä ritykset -Museo2015 luettelointiohje -kä yttöoikeudet -- ontologiat rajapintana sosiaalinen media, alan blogit, tiedotuskeskus yms linkit mastertiedostoihin avoimen kulttuurin lisenssi Tietovirrat ja rajapinnat
 16. 16. Metatiedot talteen Selvitetty erilaisia avoimen lähdekoodin DAM ratkaisuja Tehtaan aineiston metatietojen tallennukseen - Omeka - Fedora - Dspace
 17. 17. Ongelmallinen ontologia Alan sanastoa ei juuri löydy kotimaisista ontologioista Se ei kenties ole vakiintunut performanssitaiteen kentälläkään, vaan elää nopeasti Ontologian ja kuvailevien metatietojen keräys talkoistamalla, hyödyntäen verkkoportaalia Myös muistoja, kuvauksia ja kokemuksia yksityiskohta diagrammista : GERHARD DRINMOSER & BORIS NIESLONY PERFORMANCE - ART CONTEXT Performative approaches in art and science as an example of the "performance art"
 18. 18. T.E.H.D.A.S. Live & Dead Art Elävä (ja kuollut) näyttely Porin taidemuseolla 26.9.2014 - 11.1.2015 Avajaiset 26.9 klo 18 - tervetuloa!
 19. 19. Kiitos.

×