ใบงานสำรวจตนเอง M6

740 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
740
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบงานสำรวจตนเอง M6

  1. 1. ใบงาน แบบสำารวจและประวัติของ .....น.ส. ธีราพร ศักดิ์ ศฤงคาร............... ชั้น ม.٦/٨...เลขที่ ...٢٨..1. ชื่อ-สกุล น.ส. ธีราพร ศักดิ์ศฤงคารเลขประจำาตัว ٤٣٥٠٨ เลขที่ 28 ชื่อเล่น ออม กรุ๊ปเลือด เอ ที่อยู่ หอพักเทียนการณ์ 22 ซอย ٦ ตำาบลศรีภูมิ ถนน มูลเมือง อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่แผนที่ไปบ้านเริ่มจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
  2. 2. โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 089-5562607 บ้านเลขที٥٦ หมู١ ต.ตับเต่า อำาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ่ ่2. ชื่อบิดา นาย นภดล ศักดิ์ศฤงคาร โทรศัพท์ ٠٢٦١٧٦٧٢-٨٩ ชื่อมารดา นาง พัฒนา ใจเถิง โทรศัพท์ 086-13653773. ชื่อผู้ปกครอง นาง พัฒนา ใจเถิง โทรศัพท์086-1365377 ความเกี่ยวพันธ์กับนักเรียน เป็น ……แม่…………………. อาชีพ ………ครู กศน.………………………..4. จบชัน ม.3 มาจากโรงเรียน ้....เทิงวิทยาคม............................................. เนื้อหา/วิชาคอมพิวเตอร์ ที่เคยเรียนมา ได้แก่ / Microsoft Word / Microsoft Powerpoint photoshop โปรแกรมที่ถนัด … Microsoft Powerpoint ………………….. โปรแกรมที่อยากให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน........ โปรแกรมที่ผลิตทำาคลิปวีดีโอ5. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ส่วนตัว มี ถ้ามีคอมพิวเตอร์ ใช้อนเทอร์เน็ตด้วยหรือไม่ ิ ใช้6. ความใฝ่ฝนในอนาคต ั คติธรรมประจำาใจ …… อนาคตไม่ไกลเกินเอื้อม ถ้าเรามีความพยายาม สิ่งที่ต้องการให้ทางโรงเรียนจัดให้กับนักเรียน .......ให้งานน้อยๆ ไม่ต้องเน้นกิจกรรมมาก ข้อมูลเพิ่มเติม٧. คะแนนเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนต้น...... 3.97........ จากโรงเรียน........เทิงวิทยาคม จังหวัด.....เชียงราย.......٨. คะแนนเฉลี่ย ม.٣.٩٦.......٥..............٩. ทักษะ/ความสามารถพิเศษ........เล่นดนตรีพื้นเมือง١٠. การได้รับรางวัลเกียรติบัตร(ชื่อ-ได้รับจาก).....................โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จากสพฐ. และเล่าเรื่องภาษาอังกฤษ Story Telling เหรียญเงินระดับประเทศ จากสพฐ. .١١. อยากเรียนต่อด้านใด......ด้านวิทยาศาสตร์ – สาธารณสุข

×