Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Taf esa saarinen luovuus ja positiivinen noste

983 views

Published on

Esa Saarisen esitys "Luovuus ja positiivinen noste" TAF:n aamukahveilla 15.4.2015

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Taf esa saarinen luovuus ja positiivinen noste

 1. 1. Luovuus ja positiivinen noste TAF aamukahvit Design Factory 15.4.2015 Filosofi Esa Saarinen Prof., Aalto-yliopisto, Tuotantotalous Chief Elevation Officer, Muutostehdas Oy www.esasaarinen.com
 2. 2. Meissä on enemmän hyvää kuin mitä päälle näkyy
 3. 3. Mikromuutos
 4. 4. https://www.youtube.com/ watch?v=pEdl1kCD0r0
 5. 5. Kielteisen voima P.Rozin & E.B.Royzman, Personality and Social Psychology R. 2001 R. Baumeister et al, ”Bad is Stronger than Good”, Review of General Psychology 2001 •  Negatiiviset yksiköt ovat vahvempia kuin vastaavat positiiviset yksiköt •  Negatiivisten tapahtumien negatiivisuus kasvaa nopeammin kuin positiivisten positiivisuus •  Negatiivisten ja positiivisten yksiköitten yhdistelmät ovat negatiivisempia kuin yksiköiden yhteenlasku voisi antaa olettaa •  Negatiivisia ilmiöitä on helpompi erotella kuin positiivisia
 6. 6. Pihtaamisen koston kierre
 7. 7. Systeemiäly eli kokonaisuuksissa onnistuminen R. Hämäläinen, E. Saarinen, J. Törmänen http://systeemialy.aalto.fi/ Systeeminen havaintokyky Muodostan monipuolisen kokonaiskuvan tilanteista Pidän sekä yksityiskohdat että kokonaiskuvan mielessäni Sanaton yhteys Lähestyn ihmisiä lämpimän hyväksyvästi Olen reilu ja hyväntahtoinen kaikkia ihmisiä kohtaan Asenne Puolustelen virheitäni selityksillä (miinus kysymys) Näen tulevaisuuden valoisana Kekseliäs mieli Leikin mielelläni uusilla ajatuksilla Etsin uusia lähestymistapoja asioihin Pohtivuus Tarkkailen sitä, mikä ohjaa käytöstäni Ponnistelen aidosti kasvaakseni ihmisenä Viisas toiminta Otan mielelläni neuvoja vastaan Säilytän mielenmalttini hallitsemattomissakin tilanteissa Heittäytyvä mukanaolo Olen hyvä laukaisemaan jännittyneitä tilanteita Nostan ihmisten parhaat puolet esiin Aikaansaavuus Osaan pitää asiat tärkeysjärjestyksessä Kun asiat eivät suju, tartun toimeen
 8. 8. Tehtäväsuuntautuneet ajattelufunktiot M.H. Immordino-Yang et al 2012 Rest is Not Idleness, Perspectives on Psyc. Science •  Sulkevat pois ei-tehtäväsuuntautuneen järjestelmän (levon, mutta myös päämääriin kiinnittymättömän pohdiskelun ja sisäisen itsetutkiskelun) •  Jos on liian hallitseva, leikkaa pois hyvinvoinnin ja myös parhaan suorituskärjen
 9. 9. 25 vuotta myöhemmin •  Mekanistinen Lammio-ajattelu dominoi ja ruokkii itseään tayloristisen seurannan superkehityksen kautta •  Hyvinvoinnin kasvu ei ole korreloinut inhimillisyyden kasvun kanssa •  Out-of-the-box tarkoittaa: Out-of-the- box-but-within-a-tasklist
 10. 10. Eli tarvitaan 1.  Näkemyksellisyyttä kokonaisuuksiin 2.  Positiivista inhimillisyyttä 3.  Pohtivuutta yli tehtävälistojen
 11. 11.  Leikkuuväki  hurraa  viimeiselle  kukitetulle,  ’kruunatulle’  kuhilaalle  –    Kustaa  Vilkuna,  Työ  ja  ilonpito,  Otava  1983  (2.  uusiCu  painos,  1.  painos  1946),  s.  47.  
 12. 12. Huippusuoritustiimin dynamiikka Losada, Marcial and Heaphy, Emily. 2004. The Role of Positivity and Connectivity in the Performance of Business Teams: A Nonlinear Dynamics Model. American Behavioral Scientist 47, no. 6: 740. Myönteinen Kielteinen Kysyvä Väittävä Toiset Itse Yhteyden aste Korkean suorit.:n ryhmä 5.614 1.143 0.935 32 Keskitason ryhmä 1.855 0.667 0.622 22 Alhaisen suorit.:n ryhmä 0.363 0.052 0.034 18
 13. 13. “I’m doing everything that I can, working with experts, really studying the statistics to figure out a way we can make it cool or normal to be kind and loving.” Lady Gaga Time- magazine, 11.3.2012
 14. 14. ”Olemuksemme paremmat enkelit”

×