Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Софтуерно решение за рекламния и медиен бранш

351 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Софтуерно решение за рекламния и медиен бранш

  1. 1. Copyright © 2010-2013 Бизнес Аспекти 1 Планиране и изпълнение на маркетингови и рекламни кампании Успехът на една маркетингова стратегия или рекламна кампания зависи колкото от творческите идеи и концепции, върху които е изградена, толкова и от добрата организация, правилното планиране и максималното придържане към първоначалния график. Всяко отклонение от зададения план често коства не само повече усилия, а и сериозен финансов ресурс. В динамичния свят на рекламата и бурно развиващия се дигитален маркетинг, доброто планиране, ясната последователност, гъвкавото изпълнение и адаптацията в реално време са ключови фактори, от които зависи успешното представяне на всяка агенция на този пазар.ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО Организиране работата на рекламна агенция по няколко успоредни проекта На първо място, разбира се, са идеите! С много такива в главата си разполага Васил Шопов – мениджър в агенция за маркетинг и комуникации – след срещата си със свой ключов клиент (верига за бързооборотни стоки АЛДИ). Агенцията обслужва АЛДИ повече от две години, но предстоящият нов проект ще е най-големият, който са управлявали досега. Става дума за кампания за честване на 10-годишния юбилей на веригата. Маркетинг отделът на АЛДИ вече имат първоначална идея за празничните активности, с които Шопов и неговият екип следва да се съобразяват. Същевременно, агенцията движи и други големи маркетинг кампании, а периодът на годишнината на АЛДИ съвпада и с приоритетен проект на нов клиент. Налага се преразпределяне на екипа и задачите с цел подсигуряване на достатъчен ресурс за обслужване на всички клиенти и проекти.РЕШЕНИЕТО Планиране и управление на проектите с Team Aspects За щастие, в агенцията е внедрена и действаща web базираната система за управление на проекти и задачи Team Aspects, благодарение на която Шопов с няколко клика може да направи справка за натовареността на всеки от своите акаунт мениджъри и да възложи новия проект за АЛДИ на един от тях. Така той създава проекта „Рекламна кампания за 10-та годишнина на супермаркети АЛДИ“, като разпределя следните роли: За възложител посочва собственика на агенцията – Стефан Петров, като целта е последният да има права на достъп до целия проект и всички негови дейности, и да следи проекта без да е нужно да бъде включван във всяка отделна дейност.  Възлага проекта на себе си, като включва още участници със съответните роли: Управление и отчитане на европейски проект по ОП „Конкурентоспособност“
  2. 2. Copyright © 2010-2013 Бизнес Аспекти 2 - Лиляна Петрова (която заема длъжност Account Manager във фирмата) включва с роля Мениджър проект, с което на практика й възлага оперативното ръководство на проекта. - Ивелина Тодорова (завеждаща New Media отдела) и ПР-ката на фирмата Теодора Попова са включени с роля Координатор. Фиг. 1 Оттук нататък Лиляна поема оперативното планиране и управление на проекта каторазпределя всички задачи по съответните онлайн и офлайн активности на своите колеги, на себе сиили дори на своя пряк ръководител Шопов. Софтуерът не ограничава Лиляна в това на кого може давъзложи задачите, без значение дали е ръководител на съответния служител. Системата позволявана потребителя да възложи задача дори на своя пряк ръководител, с тази разлика, че последниятразполага с опцията да откаже задачата. Както се вижда на екрана „Моите задачи“ на Лиляна,повечето задачи в таб „Възложени на мен“ са дейности, възложени й от Шопов. Управление и отчитане на европейски проект по ОП „Конкурентоспособност“
  3. 3. Copyright © 2010-2013 Бизнес Аспекти 3 Фиг. 2 В раздела задачи „Възложени от мен“ се виждат задачи, които Мариана е възложила на своиколеги от други отдели. Такива например са онлайн маркетинговите дейности като: „Facebook играза 10-та годишнина“, „Корпоративно анимирано видео“ и „Редизайн на уебсайта по поводрекламната кампания“, които възлага на своята колежка Ивелина Тодорова (New Media Manager вагенцията). Други, като „Корпоративни папки с празничната визия“, „Химикали за B2B партньорите“,„Брандирани подаръци за корпоративните клиенти“, възлага на Петя Христова (административенсътрудник). Трети възлага на счетоводителката, на уеб дизайнера, копирайтъра, SEO специалиста ит.н. според естеството на дейностите. Управление и отчитане на европейски проект по ОП „Конкурентоспособност“
  4. 4. Copyright © 2010-2013 Бизнес Аспекти 4 Фиг. 3 Във всяка от тези задачи Лиляна може спокойно да включи представител и на клиента АЛДИкато външно лице с ограничени права на достъп, с цел избягване препредаването на информация ивключването на клиента в изпълнението на неговия проект. Team Aspects предоставя сигурнаплатформа за комуникация между клиент и изпълнител чрез размяна на съобщения и файлове попроекта в web среда, от всяка точка на света и по всяко време, като клиентът има достъп впрограмата ограничен единствено до това да следи дейностите, в които е изрично включен, да пишекоментари по тях, както и да прикача файлове. Всяка от задачите има определени начална и крайна дата, приоритет и напредък наизпълнението, като има възможност за отчитане на отработеното време от различните служителиангажирани по нея. Например, Шопов е отчел по проекта 2 часа отработено време по дейност„Дизайн на концепциите в презентацията“, което е прекарал в обсъждане с дизайнера и оперативка сколегите. Управление и отчитане на европейски проект по ОП „Конкурентоспособност“
  5. 5. Copyright © 2010-2013 Бизнес Аспекти 5 Фиг. 4 След разпределянето на задачите, Лиляна, както и нейният пряк ръководител Шопов, а такасъщо и собственикът на рекламната агенция, могат да следят прогреса на проекта по няколко начина.Първият е чрез Списъка с проекти или Структура на проекта, където на един екран се вижда цялатаструктура на проекта с всички негови дейности и поддейности, техния приоритет, статус и напредък. Управление и отчитане на европейски проект по ОП „Конкурентоспособност“
  6. 6. Copyright © 2010-2013 Бизнес Аспекти 6 Фиг. 5 Освен това, всеки от участниците в проекта получава вътрешни (системни) уведомления запо-важните промени по проекта или конкретна дейност, в която той е включен. Потребителят можеда настрои Team Aspects за какви промени да бъде известяван по съответния проект. Възможно еинсталирането и на десктоп приложението на Team Aspects за известия на работния екран, коетоизвестява потребителя за настъпили промени по неговите задачи, дори когато не е отворил браузъраси. Допълнителна опция са и външните уведомления по e-mail, активирането на която изпращакопие до имейл адреса на посочения участник. За всичко случващо се по проекта всеки от участниците може да се усведомява и отдопълнителния таб „Новини“ по проекта. Там се записва всяка промяна, извършена от който и да еот участниците по дейност от проекта. Така се осигурява пълна прозрачност за действията начленовете на екипа, видима е активността на всеки от тях, както и обратното – липсата на действияпо изпълнението на проекта. Управление и отчитане на европейски проект по ОП „Конкурентоспособност“
  7. 7. Copyright © 2010-2013 Бизнес Аспекти 7 Фиг. 6 Както за проджект мениджъра Лиляна, така и за маркетинговия директор Шопов, огромноулеснение в работата им се оказва наличието на мобилна версия на системата за управление назадачи Team Aspects. Така те могат да следят статуса на проекта докато са извън офиса, на среща илив командировка. Могат да актуализират информацията в системата, да отчитат свършената работа,да пишат съобщения и да прикачат файлове директно от своя смартфон или таблет. Фиг. 7 Управление и отчитане на европейски проект по ОП „Конкурентоспособност“
  8. 8. Copyright © 2010-2013 Бизнес Аспекти 8РЕЗУЛТАТЪТ По-ефективно и организирано управление на рекламните проекти С включването на софтуера за управление на проекти Team Aspects в работата на еднарекламна или маркетингова агенция, планирането и изпълнението на проекти се улеснява иорганизира, което позволява по-ефективното ползване на човешките ресурси и капацитета наорганизацията. Дори и след приключването му, всеки проект остава архивиран с всички негови дейности,прикачени файлове и цялата комуникация между членовете на екипа. Веднъж създаден, проектътиграе ролята на шаблон за следващ подобен проект и може да бъде копиран изцяло с всичкидейности и поддейности към него, като разбира се могат да се редактират по желание.АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ТЕСТВАТЕ TEAM ASPECTS С ОПИСАНИЯ ПО-ГОРЕ ПРАКТИЧЕСКИ ПРИМЕР В РОЛЯТАНА МЕНИДЖЪРА НА ПРОЕКТА ЛИЛЯНА, МОЖЕТЕ ДА ГО НАПРАВИТЕ ОТТУК:Адрес: https://help.teamaspects.comПотребителско име: LilyanaПарола: lilyanaИЛИ СЕ РЕГИСТРИРАЙТЕ ЗА 30-ДНЕВНА БЕЗПЛАТНА ВЕРСИЯ , ЗА ДА ТЕСТВАТЕ TEAM ASPECTS ВСОБСТВЕНАТА СИ ПРАКТИКА. Team Aspects +359 70011040 sales@teamaspects.com www.teamaspects.com Управление и отчитане на европейски проект по ОП „Конкурентоспособност“

×