Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Google Docs na portalu Moja matura

1,005 views

Published on

Autorica Sonja Lušić Radošević ovu je prezentaciju održala na TeachMeet Regional 10.12.2011.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Google Docs na portalu Moja matura

 1. 1. Google Docs na portalu Moja matura Sonja Lušid Radoševid. prof. IX. gimnazija , Udruga Samo jedan klik Zagreb, Hrvatska Twitter: @sonjalr
 2. 2. Ideja projekta• Zainteresirati maturante za rješavanje zadataka• Otkriti nešto više o korištenju int. zadataka – Prikupiti što više rješenja i podataka o rješavačima zadataka – Dovesti u vezu broj pregledanih zadataka s brojem rješenih zadataka Bez uvođenja korisničkih imena i šifri
 3. 3. Alati za interaktivne zadatkeHotPotatoes Quiz Deluxe - Joomla
 4. 4. Alat za provedbu projektaObrasci u Google Docs
 5. 5. Provedba projekta
 6. 6. Provedba projekta
 7. 7. Provedba projektaObrazac se može• poslati putem maila• objaviti u vidu poveznice na webu• ugraditi na web (školsku web stracu, blog ili sl.)
 8. 8. <iframesrc="https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dFFIVnEtZk1FS1RkS29tTHN5ek1DSmc6MA" width="760" height="678" frameborder="0"marginheight="0"marginwidth="0">Učitavanje...</iframe>
 9. 9. Provedba projekta
 10. 10. Provedba projektaJoomla Google Docs
 11. 11. Izazov – rješenja zadataka
 12. 12. Izazov – rješenja zadataka
 13. 13. Rezultat projekta• Odlična statistika – Rješenja – Dob rješavača – Ocjena težine zadatka
 14. 14. Utjecaj projekta• Mogudnost provedbe raznih ispitivanja maturanata vezanih uz zadatke za pripremu mature - poziv na suradnju!!!• Primjena u nastavi – Pradenje rada učenika – Provjera znanja učenika
 15. 15.  www.mojamatura.nete-mail: sonja@mojamatura.net

×