درآمدی بر تاریخ، ساختار حقوقی و وضعیت 4 (1)

586 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
586
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

درآمدی بر تاریخ، ساختار حقوقی و وضعیت 4 (1)

 1. 1. درآمدی بر تاریخ، ساختار حقوقی و وضعیت موجود نهادهای مدنی در ایران درس 4: نهادهای مدنی در حوزه سیاست مجید محمدی
 2. 2. فهرست <ul><li>نهادهای مدنی در حوزه سیاست </li></ul><ul><ul><li>مقدمه </li></ul></ul><ul><ul><li>تاریخ </li></ul></ul><ul><ul><li>ساختار حقوقی </li></ul></ul><ul><ul><li>تحولات </li></ul></ul><ul><ul><li>وضعیت موجود </li></ul></ul><ul><ul><li>ظرفیتها و چالشها </li></ul></ul>
 3. 3. نهادهای مدنی در حوزه سیاست : مقدمه <ul><li>کنار گذاشتن جمعیتها و گروههای مخفی </li></ul><ul><li>تمرکز بر گروهها و جمعیت های فعال و موثر </li></ul><ul><li>پرسشهای بنیادی </li></ul><ul><ul><li>علل عدم موفقیت </li></ul></ul><ul><ul><li>علل تفرق و صد پارگی </li></ul></ul><ul><ul><li>مشکل جریان سوم </li></ul></ul><ul><ul><li>نقش حزب در نظام ولایت فقیه / اسلامگرایی </li></ul></ul><ul><ul><li>احزاب و جنبش های سیاسی و اجتماعی </li></ul></ul>
 4. 4. نهادهای مدنی در حوزه سیاست : تاریخ <ul><li>تشکیل دو حزب انقلابی و اعتدالی در سال 1287 (1908) به نامهای دمکرات عامیون، اجتماعیون اعتدالیون با به ترتیب 28 و 36 نماینده در مجلس و دو حزب اتفاق و ترقی با 4 نماینده در مجلس ( بهار 8 ، 9) </li></ul><ul><ul><li>غالب روحانیون و اعیان عضو حزب اعتدالیون ( عبدالله بهبهانی، محمد طباطبایی، ناصر الملک نائب السلطنه، دهخدا ) </li></ul></ul>
 5. 5. نهادهای مدنی در حوزه سیاست : تاریخ <ul><ul><li>دمکراتها : انفکاک کامل قوه سیاسی از قوه روحانی / ایجاد نظام اجباری / تقسیم املاک بین رعایا / قانون منع احتکار / تعلیم اجباری / بانک فلاحتی / ترجیح مالیات غیر مستقیم بر مستقیم / مخالفت با مجلس اعیان </li></ul></ul><ul><ul><li>سید حسن تقی زاده </li></ul></ul>
 6. 6. نهادهای مدنی در حوزه سیاست : تاریخ <ul><li>برچسبهای دریافتی </li></ul><ul><ul><li>اعتدالیون : محافظه کار / ارتجاعی / آخوند / سرمایه دار / اشراف و اعیان </li></ul></ul><ul><ul><li>دمکرات : انقلابی، تند رو، بی دین </li></ul></ul><ul><li>تنش میان دو حزب تا حد کشته شدن عبدالله بهبهانی و مهاجرت سید حسن تقی زاده </li></ul><ul><li>گرایش دمکرات به انگلیس و اعتدالیون به روسیه </li></ul>
 7. 7. نهادهای مدنی در حوزه سیاست : تاریخ <ul><li>تبعید روسای حزب دمکرات و برخی از اعتدالیون به قم پس از اتمام مجلس دوم </li></ul><ul><li>تشکیل کمیته ای به نام کمیته دفاع ملی از زعمای دمکرات در قم در زمان اشغال روسها (1294) </li></ul><ul><li>انحلال هر دو حزب پس از شکست در برابر قشون روسها و مهاجرت از قم به سرحدات </li></ul><ul><li>دوران بی ثباتی سیاسی </li></ul>
 8. 8. نهادهای مدنی در حوزه سیاست : تاریخ <ul><li>احیای حزب دمکرات در 1296 </li></ul><ul><li>انشعاب گروهی از دمکراتها و ایجاد ”تشکیلات دمکراتهای ضد تشکیلی“ </li></ul><ul><li>بردن دمکراتها در انتخابات مجلس چهارم در عین دو دستگی ( مثل مجلس سوم ) </li></ul><ul><li>از میان رفتن این تشکل بعد از شورشهای محلی و قحطی </li></ul><ul><li>تشکیل جمعیت اصلاح طلبان از باقی مانده دمکراتها و اعتدالیها در مجلس چهارم ( مدرس، تیمورتاش، داور، فیروز / حزب اکثریت ) </li></ul><ul><li>تشکیل حزب سوسیالیست توسط برخی رهبران حزب دمکرات و اعتدالیون مهاجر ( اقلیت مجلس چهارم متمایل به روسیه ) </li></ul>
 9. 9. نهادهای مدنی در حوزه سیاست : تاریخ <ul><li>مدرس </li></ul><ul><li>تیمورتاش </li></ul><ul><li>داور </li></ul><ul><li>فیروز </li></ul>
 10. 10. نهادهای مدنی در حوزه سیاست : تاریخ <ul><li>کودتای سوم اسفند 1299 سید ضیا ( نخست وزیر شدن وی ) و سردار سپه شدن رضا خان </li></ul><ul><li>وی فردی حزبی نبود </li></ul><ul><li>تشکیل مجلس در 1300 </li></ul><ul><li>30 دمکرات و 18 منفرد </li></ul><ul><li>متمایل به دمکراتها در این مجلس </li></ul><ul><li>خواسته های اصلاح طلبان : تنظیم روابط خارجی، آوردن مستشار، تنظیم قانون استخدام، نظام اجباری </li></ul>
 11. 11. نهادهای مدنی در حوزه سیاست : تاریخ <ul><li>انتخابات مجلس پنجم در 1302: حزب اجتماعیون ( سوسیالیست ) و جمعیت اصلاح طلب و دموکراتها و دسته ای از اعتدالیون </li></ul><ul><li>تشکیل حزب دموکرات مستقل برای زمینه سازی خلع قاجاریه </li></ul><ul><li>رکود فعالیت احزاب سیاسی در دوران حکومت رضا شاه </li></ul>
 12. 12. نهادهای مدنی در حوزه سیاست : تاریخ <ul><li>دوره پهلوی اول و دوم تا کودتا </li></ul><ul><li>سوسیال دمکرات : حزب توده / حزب ( فرقه ) دمکرات آذربایجان / حزب ( فرقه ) دمکرات کردستان </li></ul><ul><li>ملی گرا : جبهه ملی اول / حزب ایران / حزب عدالت / حزب ملت / حزب آریا / حزب اراده ملی / حزب دمکرات ایران / حزب جنگل / حزب وطن / حزب استقلال / حزب میهن پرستان / حزب مردم / حزب وحدت ایران / حزب همراهان / حزب آزادی / حزب پیکار / حزب اتحاد / حزب زحمتکشان ملت ایران </li></ul><ul><li>اسلامگرا : جمعیت فداییان اسلام </li></ul>
 13. 13. نهادهای مدنی در حوزه سیاست : تاریخ <ul><li>دهه سی تا پنجاه </li></ul><ul><ul><li>احز ا ب با فعالیت قانونی و بدون مشکل </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>حزب مردم ( اقلیت ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>حزب ملیون ( اکثریت ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>حزب ایران نوین </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>حزب واحد رستاخیز ملت ایران </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>حزب پان ایرانسیت </li></ul></ul></ul>
 14. 14. نهادهای مدنی در حوزه سیاست : تاریخ <ul><ul><li>احزاب مخالف </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>حزب توده </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>جبهه ملی </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>نهضت آزادی ایران </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>مؤتلفه اسلامی </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>سازمان مجاهدین خلق ایران </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>سازمان چریک‏های فدایی خلق ایران حزب مردم ایران </li></ul></ul></ul>
 15. 15. نهادهای مدنی در حوزه سیاست : ساختار حقوقی <ul><li>قانون فعاليت احزاب , جمعيتها ي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده ( مصوب 7/6/1360 ) </li></ul><ul><li>ماده 10- بمنظور صدور پروانه جهت متقاضيان و نظارت بر فعاليت گروهها و انجام وظايف مطرحه در اين قانون كميسيوني بشرح زير در وزارت كشور تشكيل مي گردد : </li></ul><ul><ul><li>1-  نماينده دادستان كل كشور </li></ul></ul><ul><ul><li>2-  نماينده شوراي عالي قضايي </li></ul></ul><ul><ul><li>3-  نماينده وزارت كشور </li></ul></ul><ul><ul><li>4-  دو نماينده بانتخاب مجلس شوراي اسلامي از بين داوطلباني كه از داخل مجلس و يا خارج آن به معرفي يكي از نمايندگان حداكثر تا يك هفته قبل از انتخابات كتبا به كميسيون داخلي معرفي شده باشند </li></ul></ul>
 16. 16. نهادهای مدنی در حوزه سیاست : ساختار حقوقی <ul><li>ماده 16- گروههاي موضوع اين قانون بايد در نشريات , اجتماعات و فعاليتهاي ديگر خود از ارتكاب موارد زير خودداري كنند : </li></ul><ul><li>الف ) ارتكاب افعالي كه به نقض استقلال كشور منجر شود . </li></ul><ul><li>ب ) هر نوع اطلاعات , مبادله اطلاعات , تباني و مواضعه با سفارتخانه ها ، نمايندگيها , ارگانهاي دولتي و احزاب كشور هاي خارجي در هر سطح و به هر صورت كه به آزادي استقلال , وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد . </li></ul><ul><li>ج ) دريافت هر گونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان </li></ul><ul><li>د ) نقض آزاديهاي مشروع ديگران </li></ul>
 17. 17. نهادهای مدنی در حوزه سیاست : ساختار حقوقی <ul><li>ه ) ايراد تهمت ، افترا و شايعه پراكني </li></ul><ul><li>و ) نقض وحدت ملي و ارتكاب اعمالي چون طرح ريزي براي تجزيه كشور </li></ul><ul><li>ز ) تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينه هاي متنوع فرهنگي و مذهبي و نژادي موجود در جامعه ايران . </li></ul><ul><li>ح ) نقض موازين اسلامي جمهوري اسلامي . </li></ul><ul><li>ط ) تبليغات ضد اسلامي و پخش كتب و نشريات مضله . </li></ul><ul><li>ي ) اختفا و نگهداري و حمل اسلحه و مهمات غير مجاز . </li></ul>
 18. 18. نهادهای مدنی در حوزه سیاست : ساختار حقوقی <ul><li>اساسنامه خانه احزاب ايران </li></ul><ul><li>ماده 7: ( خانه احزاب ) وظايف زير را برعهده دارد : </li></ul><ul><li>7-  برنامه ريزي جهت تامين امنيت فعاليت هاي سياسي از طريق حمايت هاي قانوني و اتخاذ تدابير مناسب و تبيين راهكارهاي اجرايي و اصلاح و تدوين قوانين مورد نياز . </li></ul><ul><li>8-  اظهار نظر و ارائه پيشنهادهاي كارشناسانه درباره طرح ها , لوايح , تصويب نامه ها و آيين نامه هاي مرتبط با امور سياسي به مراجع ذيصلاح . </li></ul><ul><li>9-  نظارت بر انجام انتخابات از طريق معرفي نماينده يا نمايندگان به مراجع ذيصلاح . </li></ul><ul><li>10- بررسي راههاي تقويت بنيه مالي احزاب و گروههاي سياسي و ارائه خدمات مشاوره اي و حمايتي به آنها </li></ul>
 19. 19. نهادهای مدنی در حوزه سیاست : ساختار حقوقی <ul><li>11- توزيع يارانه هاي مصوب و كمك هاي اشخاص ( حقيقي و حقوقي ) اعم از دولتي و غير دولتي كه به صورت هديه , هبه , صلح , در اختيار خانه احزاب قرار مي گيرد بين احزاب و گروههاي سياسي بر اساس آيين نامه مصوب شوراي مركزي </li></ul><ul><li>12- انجام داوري بين احزاب و گروههاي سياسي عنداللزوم و پذيرش حكميت در صورت تقاضاي آنها </li></ul><ul><li>13- جلوگيري از تضييع حقوق قانوني احزاب و گروههاي سياسي و حمايت هاي قانوني از آنها </li></ul>
 20. 20. نهادهای مدنی در حوزه سیاست : تحولات <ul><li>تاثیر پذیری ایدئولوژیک احزاب از جهان خارج : </li></ul><ul><ul><li>1290-1300 کمونیسم شوروی ( حزب دمکرات و سوسیالیست تحت تاثیر انقلاب روسیه ) </li></ul></ul><ul><li>بر آمدن احزاب با دولتها و افول با افول دولتها </li></ul><ul><li>انشعابهای پی درپی از آغاز شکل گیری احزاب در ایران </li></ul><ul><li>تشکیل خانه احزاب </li></ul><ul><li>وابستگی هرچه بیشتر آنها به حکومت </li></ul>
 21. 21. نهادهای مدنی در حوزه سیاست : وضعیت موجود <ul><li>احزاب ملی - مذهبی </li></ul><ul><li>دهه چهل : نهضت آزادی ایران مجاهدین خلق ایران </li></ul><ul><li>دهه پنجاه : حزب خلق مسلمان </li></ul><ul><li>حزب پان‌ایرانیست </li></ul><ul><li>حزب مشروطه ایران </li></ul><ul><li>جبهه ملی ایران </li></ul><ul><li>دهه هفتاد : شورای فعالان ملی مذهبی </li></ul>
 22. 22. نهادهای مدنی در حوزه سیاست : وضعیت موجود <ul><li>احزاب راست مذهبی و اقتدارگرا </li></ul><ul><ul><li>دهه چهل : حزب موتلفه اسلامی ، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم </li></ul></ul><ul><ul><li>دهه پنجاه : حزب جمهوری اسلامی، جامعه روحانیت مبارز </li></ul></ul><ul><ul><li>دهه شصت : جمعیت دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی </li></ul></ul><ul><ul><li>دهه هفتاد : جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی </li></ul></ul>
 23. 23. نهادهای مدنی در حوزه سیاست : وضعیت موجود <ul><li>احزاب چپ مذهبی و اصلاح طلب </li></ul><ul><ul><li>دهه پنجاه : سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی </li></ul></ul><ul><ul><li>دهه شصت : مجمع روحانیون مبارز </li></ul></ul><ul><ul><li>دهه هفتاد : حزب اسلامی کار / حزب کارگزاران سازندگی / حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی </li></ul></ul><ul><ul><li>دهه هشتاد : حزب اعتماد ملی </li></ul></ul>
 24. 24. نهادهای مدنی در حوزه سیاست : وضعیت موجود <ul><li>احزاب کمونیست </li></ul><ul><ul><li>سازمان انقلابی کارگران ایران (راه کارگر ) </li></ul></ul><ul><ul><li>حزب توده ایران </li></ul></ul><ul><ul><li>اتحادیه کمونیست‌های ایران </li></ul></ul><ul><ul><li>حزب کمونیست ایران </li></ul></ul><ul><ul><li>حزب کمونیست کارگری ایران </li></ul></ul><ul><ul><li>چریک‌های فدایی خلق ایران ، اقلیت و اکثریت </li></ul></ul>
 25. 25. نهادهای مدنی در حوزه سیاست : وضعیت موجود <ul><li>مخالفت هسته اصلی حاکمیت با رقابت سیاسی و نظام حزبی : حزب ولایت / حزب الله به جای حزب رستاخیز </li></ul><ul><li>تعداد زیاد احزاب دارای مجوز اما اعضای اندک و فقدان پوشش گرایشهای موجود </li></ul><ul><li>تشکیل حزب با اجازه حکومت و از دل حکومت </li></ul><ul><li>کمیسیون ماده 10 احزاب </li></ul><ul><li>فقدان حقوق مربوط به احزاب دارای مجوز : نشریه / اجتماعات </li></ul>
 26. 26. نهادهای مدنی در حوزه سیاست : وضعیت موجود <ul><li>عدم توانایی خانه احزاب در انجام وظایف خود </li></ul><ul><li>تعداد زیاد احزاب و محدود بودن آنها در جمعهای کوچک ( فولکس واگن تا مینی ون ) </li></ul><ul><li>عدم عضو گیری و آموزش حزبی </li></ul><ul><li>فقدان همکاری و مصالحه در دوره های مختلف و شرایط حیاتی مثل انتخابات </li></ul>
 27. 27. نهادهای مدنی در حوزه سیاست : وضعیت موجود <ul><li>250 حزب در کشور مجوز فعالیت گرفته اند </li></ul><ul><li>بیش از 90 درصد این احزاب فعالیت ندارند ( الف، 2/6/89) </li></ul><ul><li>چرا این همه حزب و این درصد عدم فعالیت؟ </li></ul><ul><ul><li>تشکلهای موسمی : احزاب دولت ساخته </li></ul></ul><ul><ul><li>انشعاب : عدم تحمل و فقدان فرهنگ مصالحه و توافق </li></ul></ul><ul><ul><li>نظارت تمامیت خواهانه دولتی </li></ul></ul><ul><ul><li>محدود بودن حیطه فعالیتها : عدم امکان انتشار نشریه یا برگزاری تجمع </li></ul></ul><ul><ul><li>مشخص نبودن وزن این احزاب برای جامعه : تقلب، نظر سازی </li></ul></ul>
 28. 28. نهادهای مدنی در حوزه سیاست : ظرفیتها و چالشها <ul><li>دیدگاه و سیاست ضد حزبی </li></ul><ul><ul><li>نگاه توده وار به جامعه </li></ul></ul><ul><ul><li>مخالفت با تشکلهای مستقل </li></ul></ul><ul><ul><li>نگاه منفی به رقابت سیاسی </li></ul></ul><ul><ul><li>نگاه منفی به چرخش نخبگان </li></ul></ul><ul><ul><li>خواست اطاعت همگان از ولایت </li></ul></ul><ul><ul><li>خود حق پنداری قشر حاکم </li></ul></ul><ul><li>تشکیلات حزبی حزب ولایت وجود دارد </li></ul><ul><ul><li>حکومت با تشکیلات، مردم بدون تشکیلات </li></ul></ul>
 29. 29. نهادهای مدنی در حوزه سیاست : ظرفیتها و چالشها <ul><li>فقدان تشکیلات منظم حزبی و بدون تناسب مسلکی ( مثل احزاب مابعد مشروطیت، بهار، 134) </li></ul><ul><li>فقدان تشکیلات در شهرستانها </li></ul><ul><li>فعال شدن احزاب در آستانه انتخابات مجلس ( بهار در مواردی به احزاب می پردازد که انتخابات مجلس در راه است ) </li></ul><ul><li>ساختار عشیره ای جامعه </li></ul><ul><li>احزاب دولت ساخته </li></ul>
 30. 30. نهادهای مدنی در حوزه سیاست : ظرفیتها و چالشها <ul><li>طرح دولت برای بازنگری در قانون احزاب </li></ul><ul><li>بی اطلاعی خانه ی احزاب از این طرح </li></ul><ul><li>چارچوبهای طرح دولت : </li></ul><ul><ul><li>نظام حزبی شبه نظامی و میلیشیا : ” فارغ از حزب که دستاوردي غربي است براي مشارکت عمومي در سطح جامعه ايراني بايد الگويي متناسب و همخوان با ديدگاه اسلامي طراحي شود که در اين رابطه تنها بسيج مستضعفين را مي توان مثال زد . “ ( کوشکی، تابناک، 7/6/89) </li></ul></ul><ul><ul><li>محدود تر کردن فعالیت احزاب </li></ul></ul>

×