Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Віртуальна виставка однієї книги "Основи аграрного консалтингу"

184 views

Published on

Підручник призначений для студентів аграрних вищих навчальних закладів, викладачів, науковців, керівників і фахівців підприємств сільського господарства, дорадників та експертів-дорадників.

Published in: Services
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Віртуальна виставка однієї книги "Основи аграрного консалтингу"

 1. 1. «ВЖЕ СЬОГОДНІ РОБИТИ ТЕ, ПРО ЩО ІНШІ БУДУТЬ ДУМАТИ ЗАВТРА» ВІНСТОН ЧЕРЧІЛЛЬ ОСНОВИ АГРАРНОГО КОНСАЛТИНГУ
 2. 2. Основи аграрного консалтингу: підручник / М. Ф. Безкровний, М. Ф. Кропивко, Ю. І. Палеха. – К.: Ліра-К, 2015. – 260 с. У підручнику розкрито суть організації інформаційно-консультаційної діяльності у світі та особливості її становлення і функціонування в Україні. Розглядаються питання формування інформаційно- консультаційної служби, основні принципи та методи її функціонування, управління, фінансування та організації кадрового забезпечення. Велика увага приділяється організації консультаційного процесу, ліцензуванню та сертифікації консалтингової діяльності.
 3. 3. РОЗДІЛ 1 Поняття, мета та завдання інформаційно-консультаційної діяльності  Поняття інформаційно-консультаційної діяльності в аграрному секторі економіки;  мета агроконсалтингової діяльності;  організація взаємодії сільськогосподарської дорадчої служби з державними організаціями;  перспективи розвитку дорадництва в Україні.
 4. 4. У сучасному сільськогосподарському виробництві інформація є не менш важливим фактором, ніж земля, праця та капітал, проте вона не має ні форми, ні виміру, і для надання їй вигляду та форми, придатної для використання, необхідна впорядкована система її кругообігу, яку й забезпечує інформаційно- консультаційна діяльність – аграрний консалтинг, або дорадництво. Аграрний консалтинг передбачає свідоме використання процесу передавання інформації, щоб допомогти формувати правильні думки та приймати правильні рішення. Організація сільськогосподарських дорадчих служб в Україні створює сприятливі умови для прибуткового ведення сільськогосподарського виробництва, збільшення доходів сільського населення. Велике значення в цьому має організація інформаційно-консультаційної діяльності, що забезпечує сільгоспвиробників потрібною інформацією, підвищує рівень їх знань, сприяє науково обґрунтованому прийняттю рішень. У розділі:
 5. 5. Становлення та тенденції розвитку аграрного консалтингу в світі та Україні  Напрями організаційної діяльності інформаційно- консультаційних служб в аграрному секторі розвинутих країн світу;  паралельне функціонування служб різних організаційно-правових форм;  державна університетська модель;  державна міністерська модель;  громадська модель;  приватна модель;  служби на базі вищих навчальних закладів. РОЗДІЛ 2
 6. 6. У розділі: Служби аграрного консалтингу можуть створюватися за різними моделями:  державна університетська (США) – служба аграрного консалтингу створюється на базі регіональних багатопрофільних або галузевих університетів, сільськогосподарських коледжів та профільних шкіл;  державна міністерська (Німеччина, Канада, Польща) – служба аграрного консалтингу створюється як структурний підрозділ галузевих органів управління (Міністерства сільського господарства, регіональних та місцевих управлінь і департаментів);  приватна (Велика Британія, Франція) – служба розвивається шляхом надання платних консультаційних послуг за двома напрямами: приватна консультаційна служба та приватна консультаційна служба як підрозділ комерційної служби;  громадська (Данія, Перу, Зімбабве) – створюється на базі фермерських асоціацій та об'єднань, які оплачують консультаційні послуги зі своїх фондів;  змішана (Нідерланди, Угорщина, Україна, Росія) – поєднує різні моделі та різні джерела фінансування.
 7. 7. Нормативно-правове забезпечення роботи сільськогосподарських дорадчих служб  Основні законодавчі акти в дорадчій діяльності;  інфраструктура ринку агроконсалтингових послуг;  програми інформаційно-консультаційного обслуговування;  визначення вартості інформаційно- консультаційних послуг;  фінансування соціально спрямованих та платних дорадчих послуг;  порядок та умови проведення конкурсу на соціально спрямовані послуги. РОЗДІЛ 3
 8. 8. У розділі: Основні законодавчі акти в дорадчій діяльності:  Закон України «Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років»;  спільний наказ Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук та Національного аграрного університету №114/36/165 «Про становлення і розвиток мережі сільськогосподарських дорадчих служб в Україні»;  Закон України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність»;  наказ Міністерства аграрної політики України №176 «Про затвердження Положення про кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника та сільськогосподарського експерта-дорадника»;  концепція Державної цільової програми сільськогосподарської дорадчої діяльності на 2006-2009 роки;  наказ Міністерства аграрної політики України №311 «Про професійне навчання дорадників та експертів-дорадників».
 9. 9. Комунікації та етапи комунікаційного процесу  Схема процесу консультування;  поняття комунікаційного процесу;  важливість комунікації для агроконсалтингової діяльності;  фактори, що впливають на результат комунікаційного процесу;  етапи комунікаційного процесу;  вимоги до джерела інформації;  налагодження комунікаційного процесу в колективі. РОЗДІЛ 4
 10. 10. У розділі: Схема процесу консультування Етапи комунікаційного процесу
 11. 11. Методи агроконсалтингової діяльності  Сутність та особливості застосування масових методів;  завдання масових методів поширення інформації;  вибір конкретних методів поширення інформації;  переваги та недоліки масових методів поширення інформації;  мета та роль групових методів навчання і консультування;  застосування індивідуальних методів;  форми індивідуальної роботи агроконсалтингових формувань. РОЗДІЛ 5
 12. 12. У розділі: Класифікація методів агроконсалтингової діяльності Масові методи – це різні методи інформування і консультування товаровиробників за допомогою засобів масової інформації. Групові методи дають змогу встановити ділові робочі контакти консультанта із колективами товаровиробників, розвивають різні форми взаємодії між членами консультаційних груп. Індивідуальні методи передбачають особисті контакти консультантів із клієнтами (керівниками і головними фахівцями підприємств, керівниками сільських господарств, дачниками). Методи Індивідуальні Групові Масові Письмові Листування Технічні посібники Нові листи Усні Відвідування ферми, офісу Дискусійні групи, семінари Радіо Візуальні Неформальні контакти Демонстрації, дні поля Засоби наочної агітації
 13. 13. Сучасні інформаційні технології в агроконсалтинговій діяльності  Поняття про інформаційні технології;  мета, завдання і пріоритетні напрями інформатизації аграрної сфери;  інформаційні технології в агроконсалтинговій діяльності;  інформаційно-комунікаційні технології;  удосконалення діяльності консультанта з використанням інформаційних технологій;  імітаційні моделі з використанням програми Project Expert. РОЗДІЛ 6
 14. 14. У розділі: Інформаційні технології – це система методів і способів збирання, нагромадження, зберігання, пошуку, а також обробки і поширення інформації, за допомогою яких забезпечується перехід практики управління, регулювання матеріального виробництва, наукових досліджень й інших галузей людської діяльності на індустріальний рівень. Метою інформатизації аграрної сфери на сучасному етапі є створення умов для швидкого поширення сільськогосподарських знань та інформації для прийняття оптимальних управлінських рішень, ефективного функціонування ринкових і фінансово- кредитних механізмів, підтримки міжгалузевих зв'язків та інтеграції агропромислового комплексу України в світову економічну систему. Для досягнення цієї мети потрібно сформувати сучасні системи інформаційної підтримки діяльності основних суспільних інститутів аграрної сфери.
 15. 15. Організація консультаційного процесу  Визначення консультування;  види консультування;  організація консультаційного процесу;  навчання обслуговуючого персоналу нововведенням;  завершення консультаційного процесу. РОЗДІЛ 7
 16. 16. У розділі: Консалтингова робота формується під впливом клієнта. Характерні такі основні види консультування:  інформування;  експертиза;  процесне консультування/впровадження;  навчання/тренінги. Фази і етапи консультаційного процесу
 17. 17. Загальні питання консультування сільськогосподарських товаровиробників  Особливості консультування сільськогосподарських товаровиробників;  аналіз фінансового стану і виробничо-фінансової діяльності підприємства;  експрес-аналіз та його методи;  SWOT-аналіз (аналіз сильних і слабких сторін);  аналіз на основі часткових бюджетів;  баланс підприємства;  організація збирання інформації для прийняття рішень. РОЗДІЛ 8
 18. 18. У розділі: Особливості консультування сільськогосподарських товаровиробників визначаються складністю та специфікою сільського господарства, великою кількістю взаємопов'язаних і взаємозумовлених сторін діяльності, що мають свої пріоритети та визначаються:  спеціалізацією господарства;  сезонністю робіт;  залежністю результатів робіт від кліматичних та погодних умов;  залежністю від діяльності державних та законодавчих органів;  залежністю від рівня розвитку та ефективності роботи ринкової сільськогосподарської інфраструктури.
 19. 19. 29000, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ГЕРОЇВ МАЙДАНУ, 28 ТЕЛ. (0382) 65-58-25 Детальніше ознайомитися із виданням можна у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці за адресою:

×