SlideShare a Scribd company logo

PROIECTUL TRANSNAȚIONAL.pptx

,,Călătorie peste Prut ,,

1 of 29
Download to read offline
” Călătorie peste Prut”
Proiect transnațional
”Educațieonlinefărăhotare~”
A realizat: Iahnova Tatiana, educator, Instituția de Educație Timpurie nr.33
” Poienița veselă”orășelul Cricova, Republica Moldova
Ianuarie2022-Mai 2023
Parteneri:
Republica România
Grădinița cu program prelungit
nr.12 Iași
Grupa mare
vârsta 5-6 ani.
Coordonator de proiect:
Laura Marțin și Maria
Mirabela Velincov.
Republica Moldova
mun.Chișinău
Instituția de educație timpurie
nr.33 orașul Cricova
Grupa nr.8 Clopoței vârste 6-7
ani
Coordonator de proiect:
Iahnova Tatiana
PROIECTUL TRANSNAȚIONAL.pptx
PROIECTUL TRANSNAȚIONAL.pptx
ARGUMENT
Curiozitatea, nevoia de socializare, jocul sub toate
formele lui sunt specifice copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 /7
ani. Ce putem face noi, ca educatori, ca acești copii din zone
geografice mai îndepărtate să interacționeze, să comunice, să cânte ,
să povestească ? Folosim platformele educaționale .
Studiile din ultimii trei ani au arătat că activităţile
didactice în care este inclus calculatorul și mijloacele multimedia
duc la creşterea motivaţiei educabililor, oferă sugestii alternative
pentru organizarea procesului de predare/ învăţare/evaluare, în
abordarea diferitor teme, încurajează gândirea creativă şi critică,
formează abilităţile în utilizarea anumitor mijloace on line.
Importanţa abordării acestei teme este justificată pe deplin de
avantajele mai sus menţionate în ceea ce priveşte creşterea calităţii
învăţământului în general şi al procesului educațional la nivel
preșcolar ]n special. Calculatorul, cu tehnologiile moderne: tablă
interactivă, videoproiector, cameră web, aparate de înregistrare/
redare de sunet/ imagine, conectarea la Internet fac lecţiile
interactive, copiii nu au timp să se plictisească şi îşi petrec
activitățile într-o manieră plăcută. De asemenea, platformele e-
learning sunt uşor accesibile și sunt stimul pentru învăţare,
interacțiune și colaborare. Trebuie menționat faptul că E-learningul
nu dorește să înlocuiască sistemele educaționale tradiționale, ci să
întărească procesul de învățare. Platformele educaționale oferă
oportunități de învățare, instruire și programe cu ajutorul mijloacelor
electronice care sunt pe placul copiilor.
SCOPUL PROIECTULUI:
•Colaborarea la nivel transnaţional cu partenerii de
peste Prut prin împărtăşirea practicilor şi metodelor de
lucru pentru îmbunătăţirea actului educaţional.
•Desfășurarea unor activități de cunoaștere a copiilor din
unități școlare și țări diferite și activități de învățare
folosind platformele educaționale;
•Să aleagă o mascotă ca
,,reprezentant” oficial al
grupei/unității școlare;
•Să pregătească
agenda/albumul mascotei care
va călători peste Prut;
•Să plaseze 2-3 fotografii cu
mascota( Românașul,
Româncuța) și agenda acesteia
în albumul comun Google
Photos;
•Să organizeze ,,Salutul virtual
al Românașilor” și ajungerea
mascotei la grădinița partener
prin întâlniri online ;
•Să colecteze impresii de la și
despre activitățile
grădinițelor partenere timp
de trei săptămâni ;
Să vizioneze minim o
activitate inclusă în Biblioteca
digitală ,,Educație online”
www.educatieonline.md.
•Să expedieze grădiniței
partenere fotografii cu
aventurile românașilor ;
•Să realizeze un Jurnal digital
/Raport în orice format( poate
fi PPT sau Canva, Genially,
Livresq, Weebly, Wix,Google
Sites).
OBIECTIVE:
COMPETENȚE
CHEIE
 competenţe de
comunicare în
limba română
 competenţe digitale
 competenţe de exprimare
culturală şi de conştientizare a
valorilor culturale
Competențe de a învăța să înveți
Competențe sociale și civice
Etapa de pregătire
Cadrele didactice împreună cu preșcolarii grupelor implicate în proiect am ales
un ”reprezentant” oficial al instituției / grupei.
am stabilit de comun acord numele ,, reprezentantului”.
am explicat copiilor că mascota lor va călători peste Prut și va studia la o grădiniță
din România timp de patru săptămâni, după care se va întoarce acasă cu multe,
multe impresii și cunoștințe noi.
am ales un album pentru notițe care va însoți mascota în călătoria peste hotare.
pe prima pagină a albumului am scrie o scrisoare din partea mascotei adresată
copiilor de la grădinița partener.
Etapa salutului virtual
Fiecare echipă a elaborat postere cu denumirea echipei, deviza.
Unii spun "Salut!", din gură,
Simplu, clar şi cu căldură,
Alţii-şi saltă pălăria
Şi-şi fac, astfel, datoria.
Însă noi cu nerăbdare
Îi transmitem „Salutare„!
Copiilor din depărtare
Un salut călduros partenerilor am expediat.
PRIMA ÎNTÂLNIRE VIRTUALĂ
Etapa călătoriei peste Prut
Împreună cu copiii am pregătit un colet care va merge în ospeție la grădinița
partener, în colet am inclus mascota , albumul de notițe și mici atenții pentru copiii de
la grădinița partener.
Am expediat coletul către grădinița partener (prin colet recomandat).
Am așteptat când va ajunge la noi coletul de la grădinița partener;
Când ambele mascote au ajuns la destinație, am organizat cea de-a doua întâlnire
online.
 Mascotele au povestit cum au ajuns la destinație și ce cadouri au adus pentru noii
lor prieteni.
 Ambele mascote au ajuns la destinație.
 Mascotele au povestit cum au ajuns la destinație și ce cadouri au adus pentru
noii lor prieteni.
ACTIVITĂȚI
DESFĂȘURATE
ÎN CADRUL
PROIECTULUI
”ȚARA MEA
MOLDOVA – FLOARE”
”COPILĂRIE
PLINĂ DE POVEȘTI”
”SALVAȚI PLANETA
ALBASTRĂ”
SIMBOLURILE
SĂRBĂTORII DE PAȘTI
”SUNTEM MICI DAR
VOINICI!”
”COPILĂRIE PLINĂ DE POVEȘTI”
Motto:
„Copilul se naște curios în lume și nerăbdător de a se orienta în ea. Literatura
care îi satisface această pornire îl încântă. Ca să fie opere de artă, scrierile pentru
copii trebuie să intereseze și pe oamenii maturi, instruiți. A ieși din lecturi cu stimă
sporită pentru om, acesta e secretul marilor literaturi pentru copii.”
(George Calinescu)
Suntem foarte curioși, când observăm în
biblioteca noastră cărți noi. Suntem
nerăbdători să ascultăm o poveste nouă, cu
eroi noi și cu sfârșit pozitiv.
”COPILĂRIE PLINĂ
DE POVEȘTI”
Ne plac mult poveștile , de aceea în fiecare zi de vineri, plecăm
cu toții să vizionăm cele mai interesante povești. Suntem cei
mai atenți spectatori.
” Aventurile
albinuței Maia„
”COPILĂRIE
PLINĂ DE POVEȘTI”
Dramatizarea la vârsta școlară mică urmărește dezvoltarea capacității de exprimare
orală și de receptare a mesajului oral, exprimarea clară, corectă, expresivă, respectarea
pauzelor gramaticale, logice sau psihologice din textele interpretate, dar și dezvoltarea
capacității de exprimarea a unor sentimente prin mișcare scenică, mimică și gestică.
SIMBOLURILE
SĂRBĂTORII DE PAȘTI
Simboluri Pascale – Ouăle, iepurașii,
cozonacul, pasca și mielul, principalele
simboluri de Paște!
Fiind una dintre cele mai importante
sărbători creștine Sărbătoarea de Paște este
asociată cu o serie de simboluri tradiționale.
Fiecare dintre aceste simboluri sunt legate de
Răstignirea și Învierea Domnului Iisus Hristos.
Copiii din grupa pregătitoare de asemenea s-au
pregătit de această sărbătoare minunată ajutând
părinții la pregătirea bucatelor tradiționale!
SIMBOLURILE
SĂRBĂTORII DE PAȘTI
Astăzi în ospeție la copii a venit iepurașul de Paști. Copiii i-au recitat poezioara învățată , i-au
pregatit surprize și i-au dat culori ouălui adus de iepuraș. Împreună cu părinții au efectuat lucrări
pentru expoziția organizată în instituție.De asemenea au fost și ei în rol de iepuraș.
”SALVAȚI PLANETA
ALBASTRĂ”
Un astfel de mesaj au primit astăzi copiii.!
Ete un strigăt de desperare, un strigăt de ajutor.
Copiii nu au putur rămâne indiferenți și au ajutat
Planeta făcând-o din nou să zâmbească!
Vizionarea unei
lecții video din
Biblioteca digitală
”Educație
online”
Am audiat și vizionat două
filmuțe educative legate de
”Planeta noastră” și în baza
lor am discutat despre cum
se schimbă ziua cu noaptea
și lucruri interisante ce au
loc în natură.
Am analizat situații diverse
din viața de zi cu zi.
”SALVAȚI PLANETA
ALBASTRĂ”
Doar iubind PĂMÂNTUL poți crea
lucruri frumoase.
Copiii din grupa pregătitoare au
creat ceea ce au simțit.
Educația fizică reprezintă activitatea de formare-dezvoltare a personalității umane proiectată și
realizată prin valorificarea deplină a potențialului fizic, fiziologic și psihologic al organismului în
condițiile specifice societății contemporane, astfel misiunea de educator presupune desfășurarea
unei activități care să contribuie direct la dezvoltarea armonioasă a preșcolarilor.
Din acest motiv în cadrul instituției a fost organizat proiectul cu genericul SUNT MIC, DAR
VOINIC!, la care au participat cu mare entuziasm micuții din toate grupele.
”SUNTEM MICI DAR
VOINICI!”
Moldova-graiul nestemat,
Moldova-zimbet neuitat,
In ea traiesti,in ea tu cresti,
Cu ea tu visele-nplinesti
Moldova-comoara negasita,
Ea e comoara pretuita,
Sunt oameni buni si vii frumoase,
Sunt locuri si cintece duioase.
Veghează strălucind un astru,
În roșu, galben și albastru.
27 aprilie Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova.
Veritabil simbol al curajului, demnității, identității și unității noastre naționale, la care se raportează
fiecare cetățean al țării noastre.
Grupa nr.8 ,,Clopoței,, azi au adus onor Tricolorului.
”ȚARA MEA
MOLDOVA – FLOARE”
Sistemul de tradiții populare ale unei țări reprezintă o
însumare a valorilor tradiționale care îl diferențiază de alte
popoare.
Prin cunoașterea elementelor ce ne definesc putem să aflăm mai
multe informații cu privire la trecutul nostru istoric, la originile
noastre latine. De asemenea, putem descoperi diferențele dintre
poporul român și celelalte popoare romanice și prețui mult mai
mult propriile “comori” ale țării.
Curriculumul educației timpurii prevede o competență specifică
și anume ,,Aprecierea valorilor culturii naționale, demonstrând
atitudine respectuoasă față de apartenența sa”, în acest context la
data de 03.05.23 în IET nr.33 fost organizată activitatea
extracurriculară cu genericul ,,Cu drag de țara mea” prin care ne-
am propus să întroducem elemente de cultivare și promovare a
valorilor naționale și tradițiilor.
 Copiii celor două grădinițe partenere au desfășurat activități în
urma cărora au realizat colaje, desene, au creat piese de teatru,
lucrări practice. Astfel, experiența a fost una bogată, deoarece au
avut posibilitatea de a folosi materiale diverse, unice, și-au
exprimat creativitatea, și-au dezvoltat o serie de abilități de muncă
și de viață. IMPRESII
 Evaluarea a fost făcută prin realizarea de lucrări practice,
artisticoplastice, vizionări de filme, discuții, dramatizări, fișe de
evaluare și întâlniri ale educatoarelor De asemenea, trebuie
menționată agenda proiectului în care, am scris impresii, am
pus un strop de speranță, am făcut schimb de bune practici.
IMPRESII
Această minunată experiență a deschis porțile către cunoaștere atât pentru copii, cât
și pentru mine ca educator . Am legat prietenii frumoase și sper că și de durată. Dar
cel mai important este că am putut citi în ochii copiilor bucuria atunci când au azit că
v-or colabora cu prietenii lor de peste Prut, sau atunci când realizau ceva frumos și
spuneau ,,Hai să le arătăm și prietenilor noștri din România !”. Consider că proiectul
,,Educație online fără” a contribuit foarte mult în dezvoltarea mea profesională dar și
socială prin legarea de prietenii bazate pe încredere.
CONCLUZII
Sperăm ca prietenia și
colaborarea nostră să
continue și în cadrul
altor activități,
proiecte.
PROIECTUL TRANSNAȚIONAL.pptx

Recommended

Proiect transnational_ Natura - carte de înțelepciune Lic W. Shakespeare tim...
Proiect transnational_ Natura - carte de înțelepciune Lic W. Shakespeare tim...Proiect transnational_ Natura - carte de înțelepciune Lic W. Shakespeare tim...
Proiect transnational_ Natura - carte de înțelepciune Lic W. Shakespeare tim...Adriana Drai
 
Proiect Usuletul Calator.pptx
Proiect Usuletul Calator.pptxProiect Usuletul Calator.pptx
Proiect Usuletul Calator.pptxVoinIonela
 
Proiect Ursuletul calator_ Lic W. Shakespeare_Timisoara
Proiect Ursuletul calator_ Lic W. Shakespeare_TimisoaraProiect Ursuletul calator_ Lic W. Shakespeare_Timisoara
Proiect Ursuletul calator_ Lic W. Shakespeare_TimisoaraAdriana Drai
 
Rochian Adriana-ursuletul de plus.pptx
Rochian Adriana-ursuletul de plus.pptxRochian Adriana-ursuletul de plus.pptx
Rochian Adriana-ursuletul de plus.pptxAdrianaLeca4
 

More Related Content

Similar to PROIECTUL TRANSNAȚIONAL.pptx

educatia online2.pptx
educatia online2.pptxeducatia online2.pptx
educatia online2.pptxmarinasavva6
 
poiwerpoint- Balan Liudmila Proiect România.pptx
poiwerpoint- Balan Liudmila Proiect România.pptxpoiwerpoint- Balan Liudmila Proiect România.pptx
poiwerpoint- Balan Liudmila Proiect România.pptxAnaMariaBacinschii
 
poiwerpoint- Balan Liudmila Proiect România.pptx
poiwerpoint- Balan Liudmila Proiect România.pptxpoiwerpoint- Balan Liudmila Proiect România.pptx
poiwerpoint- Balan Liudmila Proiect România.pptxLudmilaBalan1
 
Serviciu de incluziune a copiilor din familii defavorizate în comunitate
Serviciu de incluziune a copiilor din familii defavorizate în comunitateServiciu de incluziune a copiilor din familii defavorizate în comunitate
Serviciu de incluziune a copiilor din familii defavorizate în comunitateVasilica Victoria
 
Raport ”Ursulețul de pluș ”(1)
Raport ”Ursulețul de pluș ”(1)Raport ”Ursulețul de pluș ”(1)
Raport ”Ursulețul de pluș ”(1)VirginiaLisac
 
PROIECT-TRASNAȚIONAL-R-Moldova.ppt
PROIECT-TRASNAȚIONAL-R-Moldova.pptPROIECT-TRASNAȚIONAL-R-Moldova.ppt
PROIECT-TRASNAȚIONAL-R-Moldova.pptLilianaTurcan1
 
Program de creare a stării de bine la copii și cadre didactice în Grădinița
Program de creare a stării de bine la copii și cadre didactice în GrădinițaProgram de creare a stării de bine la copii și cadre didactice în Grădinița
Program de creare a stării de bine la copii și cadre didactice în GrădinițaDaniela Munca-Aftenev
 
Raport narativ final.pptx
Raport narativ final.pptxRaport narativ final.pptx
Raport narativ final.pptxCodrutaMiron1
 
raport ursuletul de plus 2021-2022.pptx
raport ursuletul de plus 2021-2022.pptxraport ursuletul de plus 2021-2022.pptx
raport ursuletul de plus 2021-2022.pptxflorifloriads
 
raport ursuletul de plus 2021-2022.pptx
raport ursuletul de plus 2021-2022.pptxraport ursuletul de plus 2021-2022.pptx
raport ursuletul de plus 2021-2022.pptxMihaelaIovu5
 
Raportul proiectului transnational.pptx
Raportul proiectului transnational.pptxRaportul proiectului transnational.pptx
Raportul proiectului transnational.pptxAdelaCov
 
raport Adelina.pptx
raport Adelina.pptxraport Adelina.pptx
raport Adelina.pptxAdelaCov
 
Mireasma florilor de prinavara.pptx
Mireasma florilor de prinavara.pptxMireasma florilor de prinavara.pptx
Mireasma florilor de prinavara.pptxssusercf44c2
 
Mireasma florilor de prinavara.pptx
Mireasma florilor de prinavara.pptxMireasma florilor de prinavara.pptx
Mireasma florilor de prinavara.pptxssusercf44c2
 
Mireasma florilor de prinavara
Mireasma florilor de prinavaraMireasma florilor de prinavara
Mireasma florilor de prinavarassusercf44c2
 
Mireasma florilor de prinavara.pptx
Mireasma florilor de prinavara.pptxMireasma florilor de prinavara.pptx
Mireasma florilor de prinavara.pptxssusercf44c2
 
Raport Final - Ursulețul de plus - Școala Gimnazială Râșca.pptx
Raport Final - Ursulețul de plus - Școala Gimnazială Râșca.pptxRaport Final - Ursulețul de plus - Școala Gimnazială Râșca.pptx
Raport Final - Ursulețul de plus - Școala Gimnazială Râșca.pptxDianaMihaelaRusu
 
Raport Final - Ursulețul de plus - Școala Gimnazială Râșca.pptx
Raport Final - Ursulețul de plus - Școala Gimnazială Râșca.pptxRaport Final - Ursulețul de plus - Școala Gimnazială Râșca.pptx
Raport Final - Ursulețul de plus - Școala Gimnazială Râșca.pptxDianaMihaelaRusu
 

Similar to PROIECTUL TRANSNAȚIONAL.pptx (20)

educatia online2.pptx
educatia online2.pptxeducatia online2.pptx
educatia online2.pptx
 
educatia online2.pptx
educatia online2.pptxeducatia online2.pptx
educatia online2.pptx
 
poiwerpoint- Balan Liudmila Proiect România.pptx
poiwerpoint- Balan Liudmila Proiect România.pptxpoiwerpoint- Balan Liudmila Proiect România.pptx
poiwerpoint- Balan Liudmila Proiect România.pptx
 
poiwerpoint- Balan Liudmila Proiect România.pptx
poiwerpoint- Balan Liudmila Proiect România.pptxpoiwerpoint- Balan Liudmila Proiect România.pptx
poiwerpoint- Balan Liudmila Proiect România.pptx
 
Raport Proiect.pptx
Raport Proiect.pptxRaport Proiect.pptx
Raport Proiect.pptx
 
Serviciu de incluziune a copiilor din familii defavorizate în comunitate
Serviciu de incluziune a copiilor din familii defavorizate în comunitateServiciu de incluziune a copiilor din familii defavorizate în comunitate
Serviciu de incluziune a copiilor din familii defavorizate în comunitate
 
Raport ”Ursulețul de pluș ”(1)
Raport ”Ursulețul de pluș ”(1)Raport ”Ursulețul de pluș ”(1)
Raport ”Ursulețul de pluș ”(1)
 
PROIECT-TRASNAȚIONAL-R-Moldova.ppt
PROIECT-TRASNAȚIONAL-R-Moldova.pptPROIECT-TRASNAȚIONAL-R-Moldova.ppt
PROIECT-TRASNAȚIONAL-R-Moldova.ppt
 
Program de creare a stării de bine la copii și cadre didactice în Grădinița
Program de creare a stării de bine la copii și cadre didactice în GrădinițaProgram de creare a stării de bine la copii și cadre didactice în Grădinița
Program de creare a stării de bine la copii și cadre didactice în Grădinița
 
Raport narativ final.pptx
Raport narativ final.pptxRaport narativ final.pptx
Raport narativ final.pptx
 
raport ursuletul de plus 2021-2022.pptx
raport ursuletul de plus 2021-2022.pptxraport ursuletul de plus 2021-2022.pptx
raport ursuletul de plus 2021-2022.pptx
 
raport ursuletul de plus 2021-2022.pptx
raport ursuletul de plus 2021-2022.pptxraport ursuletul de plus 2021-2022.pptx
raport ursuletul de plus 2021-2022.pptx
 
Raportul proiectului transnational.pptx
Raportul proiectului transnational.pptxRaportul proiectului transnational.pptx
Raportul proiectului transnational.pptx
 
raport Adelina.pptx
raport Adelina.pptxraport Adelina.pptx
raport Adelina.pptx
 
Mireasma florilor de prinavara.pptx
Mireasma florilor de prinavara.pptxMireasma florilor de prinavara.pptx
Mireasma florilor de prinavara.pptx
 
Mireasma florilor de prinavara.pptx
Mireasma florilor de prinavara.pptxMireasma florilor de prinavara.pptx
Mireasma florilor de prinavara.pptx
 
Mireasma florilor de prinavara
Mireasma florilor de prinavaraMireasma florilor de prinavara
Mireasma florilor de prinavara
 
Mireasma florilor de prinavara.pptx
Mireasma florilor de prinavara.pptxMireasma florilor de prinavara.pptx
Mireasma florilor de prinavara.pptx
 
Raport Final - Ursulețul de plus - Școala Gimnazială Râșca.pptx
Raport Final - Ursulețul de plus - Școala Gimnazială Râșca.pptxRaport Final - Ursulețul de plus - Școala Gimnazială Râșca.pptx
Raport Final - Ursulețul de plus - Școala Gimnazială Râșca.pptx
 
Raport Final - Ursulețul de plus - Școala Gimnazială Râșca.pptx
Raport Final - Ursulețul de plus - Școala Gimnazială Râșca.pptxRaport Final - Ursulețul de plus - Școala Gimnazială Râșca.pptx
Raport Final - Ursulețul de plus - Școala Gimnazială Râșca.pptx
 

PROIECTUL TRANSNAȚIONAL.pptx

 • 1. ” Călătorie peste Prut” Proiect transnațional ”Educațieonlinefărăhotare~” A realizat: Iahnova Tatiana, educator, Instituția de Educație Timpurie nr.33 ” Poienița veselă”orășelul Cricova, Republica Moldova Ianuarie2022-Mai 2023
 • 2. Parteneri: Republica România Grădinița cu program prelungit nr.12 Iași Grupa mare vârsta 5-6 ani. Coordonator de proiect: Laura Marțin și Maria Mirabela Velincov. Republica Moldova mun.Chișinău Instituția de educație timpurie nr.33 orașul Cricova Grupa nr.8 Clopoței vârste 6-7 ani Coordonator de proiect: Iahnova Tatiana
 • 5. ARGUMENT Curiozitatea, nevoia de socializare, jocul sub toate formele lui sunt specifice copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 /7 ani. Ce putem face noi, ca educatori, ca acești copii din zone geografice mai îndepărtate să interacționeze, să comunice, să cânte , să povestească ? Folosim platformele educaționale . Studiile din ultimii trei ani au arătat că activităţile didactice în care este inclus calculatorul și mijloacele multimedia duc la creşterea motivaţiei educabililor, oferă sugestii alternative pentru organizarea procesului de predare/ învăţare/evaluare, în abordarea diferitor teme, încurajează gândirea creativă şi critică, formează abilităţile în utilizarea anumitor mijloace on line. Importanţa abordării acestei teme este justificată pe deplin de avantajele mai sus menţionate în ceea ce priveşte creşterea calităţii învăţământului în general şi al procesului educațional la nivel preșcolar ]n special. Calculatorul, cu tehnologiile moderne: tablă interactivă, videoproiector, cameră web, aparate de înregistrare/ redare de sunet/ imagine, conectarea la Internet fac lecţiile interactive, copiii nu au timp să se plictisească şi îşi petrec activitățile într-o manieră plăcută. De asemenea, platformele e- learning sunt uşor accesibile și sunt stimul pentru învăţare, interacțiune și colaborare. Trebuie menționat faptul că E-learningul nu dorește să înlocuiască sistemele educaționale tradiționale, ci să întărească procesul de învățare. Platformele educaționale oferă oportunități de învățare, instruire și programe cu ajutorul mijloacelor electronice care sunt pe placul copiilor.
 • 6. SCOPUL PROIECTULUI: •Colaborarea la nivel transnaţional cu partenerii de peste Prut prin împărtăşirea practicilor şi metodelor de lucru pentru îmbunătăţirea actului educaţional. •Desfășurarea unor activități de cunoaștere a copiilor din unități școlare și țări diferite și activități de învățare folosind platformele educaționale;
 • 7. •Să aleagă o mascotă ca ,,reprezentant” oficial al grupei/unității școlare; •Să pregătească agenda/albumul mascotei care va călători peste Prut; •Să plaseze 2-3 fotografii cu mascota( Românașul, Româncuța) și agenda acesteia în albumul comun Google Photos; •Să organizeze ,,Salutul virtual al Românașilor” și ajungerea mascotei la grădinița partener prin întâlniri online ; •Să colecteze impresii de la și despre activitățile grădinițelor partenere timp de trei săptămâni ; Să vizioneze minim o activitate inclusă în Biblioteca digitală ,,Educație online” www.educatieonline.md. •Să expedieze grădiniței partenere fotografii cu aventurile românașilor ; •Să realizeze un Jurnal digital /Raport în orice format( poate fi PPT sau Canva, Genially, Livresq, Weebly, Wix,Google Sites). OBIECTIVE:
 • 8. COMPETENȚE CHEIE  competenţe de comunicare în limba română  competenţe digitale  competenţe de exprimare culturală şi de conştientizare a valorilor culturale Competențe de a învăța să înveți Competențe sociale și civice
 • 9. Etapa de pregătire Cadrele didactice împreună cu preșcolarii grupelor implicate în proiect am ales un ”reprezentant” oficial al instituției / grupei. am stabilit de comun acord numele ,, reprezentantului”. am explicat copiilor că mascota lor va călători peste Prut și va studia la o grădiniță din România timp de patru săptămâni, după care se va întoarce acasă cu multe, multe impresii și cunoștințe noi. am ales un album pentru notițe care va însoți mascota în călătoria peste hotare. pe prima pagină a albumului am scrie o scrisoare din partea mascotei adresată copiilor de la grădinița partener.
 • 10. Etapa salutului virtual Fiecare echipă a elaborat postere cu denumirea echipei, deviza. Unii spun "Salut!", din gură, Simplu, clar şi cu căldură, Alţii-şi saltă pălăria Şi-şi fac, astfel, datoria. Însă noi cu nerăbdare Îi transmitem „Salutare„! Copiilor din depărtare Un salut călduros partenerilor am expediat.
 • 12. Etapa călătoriei peste Prut Împreună cu copiii am pregătit un colet care va merge în ospeție la grădinița partener, în colet am inclus mascota , albumul de notițe și mici atenții pentru copiii de la grădinița partener. Am expediat coletul către grădinița partener (prin colet recomandat). Am așteptat când va ajunge la noi coletul de la grădinița partener; Când ambele mascote au ajuns la destinație, am organizat cea de-a doua întâlnire online.  Mascotele au povestit cum au ajuns la destinație și ce cadouri au adus pentru noii lor prieteni.
 • 13.  Ambele mascote au ajuns la destinație.  Mascotele au povestit cum au ajuns la destinație și ce cadouri au adus pentru noii lor prieteni.
 • 14. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN CADRUL PROIECTULUI ”ȚARA MEA MOLDOVA – FLOARE” ”COPILĂRIE PLINĂ DE POVEȘTI” ”SALVAȚI PLANETA ALBASTRĂ” SIMBOLURILE SĂRBĂTORII DE PAȘTI ”SUNTEM MICI DAR VOINICI!”
 • 15. ”COPILĂRIE PLINĂ DE POVEȘTI” Motto: „Copilul se naște curios în lume și nerăbdător de a se orienta în ea. Literatura care îi satisface această pornire îl încântă. Ca să fie opere de artă, scrierile pentru copii trebuie să intereseze și pe oamenii maturi, instruiți. A ieși din lecturi cu stimă sporită pentru om, acesta e secretul marilor literaturi pentru copii.” (George Calinescu) Suntem foarte curioși, când observăm în biblioteca noastră cărți noi. Suntem nerăbdători să ascultăm o poveste nouă, cu eroi noi și cu sfârșit pozitiv.
 • 16. ”COPILĂRIE PLINĂ DE POVEȘTI” Ne plac mult poveștile , de aceea în fiecare zi de vineri, plecăm cu toții să vizionăm cele mai interesante povești. Suntem cei mai atenți spectatori. ” Aventurile albinuței Maia„
 • 17. ”COPILĂRIE PLINĂ DE POVEȘTI” Dramatizarea la vârsta școlară mică urmărește dezvoltarea capacității de exprimare orală și de receptare a mesajului oral, exprimarea clară, corectă, expresivă, respectarea pauzelor gramaticale, logice sau psihologice din textele interpretate, dar și dezvoltarea capacității de exprimarea a unor sentimente prin mișcare scenică, mimică și gestică.
 • 18. SIMBOLURILE SĂRBĂTORII DE PAȘTI Simboluri Pascale – Ouăle, iepurașii, cozonacul, pasca și mielul, principalele simboluri de Paște! Fiind una dintre cele mai importante sărbători creștine Sărbătoarea de Paște este asociată cu o serie de simboluri tradiționale. Fiecare dintre aceste simboluri sunt legate de Răstignirea și Învierea Domnului Iisus Hristos. Copiii din grupa pregătitoare de asemenea s-au pregătit de această sărbătoare minunată ajutând părinții la pregătirea bucatelor tradiționale!
 • 19. SIMBOLURILE SĂRBĂTORII DE PAȘTI Astăzi în ospeție la copii a venit iepurașul de Paști. Copiii i-au recitat poezioara învățată , i-au pregatit surprize și i-au dat culori ouălui adus de iepuraș. Împreună cu părinții au efectuat lucrări pentru expoziția organizată în instituție.De asemenea au fost și ei în rol de iepuraș.
 • 20. ”SALVAȚI PLANETA ALBASTRĂ” Un astfel de mesaj au primit astăzi copiii.! Ete un strigăt de desperare, un strigăt de ajutor. Copiii nu au putur rămâne indiferenți și au ajutat Planeta făcând-o din nou să zâmbească!
 • 21. Vizionarea unei lecții video din Biblioteca digitală ”Educație online” Am audiat și vizionat două filmuțe educative legate de ”Planeta noastră” și în baza lor am discutat despre cum se schimbă ziua cu noaptea și lucruri interisante ce au loc în natură. Am analizat situații diverse din viața de zi cu zi.
 • 22. ”SALVAȚI PLANETA ALBASTRĂ” Doar iubind PĂMÂNTUL poți crea lucruri frumoase. Copiii din grupa pregătitoare au creat ceea ce au simțit.
 • 23. Educația fizică reprezintă activitatea de formare-dezvoltare a personalității umane proiectată și realizată prin valorificarea deplină a potențialului fizic, fiziologic și psihologic al organismului în condițiile specifice societății contemporane, astfel misiunea de educator presupune desfășurarea unei activități care să contribuie direct la dezvoltarea armonioasă a preșcolarilor. Din acest motiv în cadrul instituției a fost organizat proiectul cu genericul SUNT MIC, DAR VOINIC!, la care au participat cu mare entuziasm micuții din toate grupele. ”SUNTEM MICI DAR VOINICI!”
 • 24. Moldova-graiul nestemat, Moldova-zimbet neuitat, In ea traiesti,in ea tu cresti, Cu ea tu visele-nplinesti Moldova-comoara negasita, Ea e comoara pretuita, Sunt oameni buni si vii frumoase, Sunt locuri si cintece duioase. Veghează strălucind un astru, În roșu, galben și albastru. 27 aprilie Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova. Veritabil simbol al curajului, demnității, identității și unității noastre naționale, la care se raportează fiecare cetățean al țării noastre. Grupa nr.8 ,,Clopoței,, azi au adus onor Tricolorului.
 • 25. ”ȚARA MEA MOLDOVA – FLOARE” Sistemul de tradiții populare ale unei țări reprezintă o însumare a valorilor tradiționale care îl diferențiază de alte popoare. Prin cunoașterea elementelor ce ne definesc putem să aflăm mai multe informații cu privire la trecutul nostru istoric, la originile noastre latine. De asemenea, putem descoperi diferențele dintre poporul român și celelalte popoare romanice și prețui mult mai mult propriile “comori” ale țării.
 • 26. Curriculumul educației timpurii prevede o competență specifică și anume ,,Aprecierea valorilor culturii naționale, demonstrând atitudine respectuoasă față de apartenența sa”, în acest context la data de 03.05.23 în IET nr.33 fost organizată activitatea extracurriculară cu genericul ,,Cu drag de țara mea” prin care ne- am propus să întroducem elemente de cultivare și promovare a valorilor naționale și tradițiilor.
 • 27.  Copiii celor două grădinițe partenere au desfășurat activități în urma cărora au realizat colaje, desene, au creat piese de teatru, lucrări practice. Astfel, experiența a fost una bogată, deoarece au avut posibilitatea de a folosi materiale diverse, unice, și-au exprimat creativitatea, și-au dezvoltat o serie de abilități de muncă și de viață. IMPRESII  Evaluarea a fost făcută prin realizarea de lucrări practice, artisticoplastice, vizionări de filme, discuții, dramatizări, fișe de evaluare și întâlniri ale educatoarelor De asemenea, trebuie menționată agenda proiectului în care, am scris impresii, am pus un strop de speranță, am făcut schimb de bune practici. IMPRESII
 • 28. Această minunată experiență a deschis porțile către cunoaștere atât pentru copii, cât și pentru mine ca educator . Am legat prietenii frumoase și sper că și de durată. Dar cel mai important este că am putut citi în ochii copiilor bucuria atunci când au azit că v-or colabora cu prietenii lor de peste Prut, sau atunci când realizau ceva frumos și spuneau ,,Hai să le arătăm și prietenilor noștri din România !”. Consider că proiectul ,,Educație online fără” a contribuit foarte mult în dezvoltarea mea profesională dar și socială prin legarea de prietenii bazate pe încredere. CONCLUZII Sperăm ca prietenia și colaborarea nostră să continue și în cadrul altor activități, proiecte.