Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Էրգոթերապիա մասնագիտության իրազեկումը Հայաստանում

1,005 views

Published on

"ԶԳԱ', ՄՏԱԾԻ'Ր, ԳՈՐԾԻ'Ր" ՆԱԽԱԳԾԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

ԲՈՒՀ` Խ.Աբովյանի անվան Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարան
Բաժին` Էրգոթերապիա
Կուրս` 4-րդ
Առարկա` Հետազոտություն և որակավորում
Ուսանողուհիներ` Լիլիթ Առաքելյան, Տաթևիկ Սերոբյան, Գայանե Օհանյան
Դասախոս` Մարիաննա Հարությունյան

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Էրգոթերապիա մասնագիտության իրազեկումը Հայաստանում

 1. 1. ԶԳԱ ՄՏԱԾԻՐ
 2. 2. ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ, ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ, ՀԱՏՈՒԿ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԷՐԳՈԹԵՐԱՊԻԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԶԵԿՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ ՊԱՐԶԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
 3. 3. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ Է.  ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶՆԵՐՈՒՄ  ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒՄ  ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋՆԵՐՈՒՄ  ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ
 4. 4. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ Է  ԷՐԳՈԹԵՐԱՊԻՍՏՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏԱԾ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻ ՄԻՋՈՑՈՎ
 5. 5. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ Հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ հարցվածների 94%-ը տեղյակ չէ մասնագիտության մասին:
 6. 6. ՆԱԽԱԳԾԻ ՆՊԱՏԱԿԸ Հաշվի առնելով մասնագիտության կարևորությունը և հիմնվելով հետազոտության արդյունքում ստացված տվյալների վրա՝ ուսանողուհիների կողմից իրականացվեց նախագիծ, որի նպատակն է. ԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼ ԵՎ ԽԹԱՆԵԼ ԷՐԳՈԹԵՐԱՊԻԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԻՐԱԶԵԿՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐԵՎԱՆԻ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱՆԱԿԱՊԱՐՏԵԶՆԵՐՈՒՄ, ԱՎԱԳ, ՀԻՄՆԱԿԱՆ, ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒՄ, ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՍՈՑ.ՑԱՆՑՈՒՄ:
 7. 7. ՆԱԽԱԳԾԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ  ԱՅՑԵԼԵԼ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶՆԵՐ, ԴՊՐՈՑՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋՆԵՐ  ՊԱՏՐԱՍՏԵԼ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ՊՐԵԶԵՆՏԱՑԻԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, ԲԱԺԱՆԵԼ ԹՌՈՒՑԻԿՆԵՐ  ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԷՐԳՈԹԵՐԱՊԻՍՏՆԵՐԻ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱՅԻ ՖԵՅՍԲՈՒՔՅԱՆ ԷՋԸ ԵՎ ԲԼՈԳԸ ՀԱՄԱԼՐԵԼ ԹԱՐՄ ՆՅՈՒԹԵՐՈՎ ԵՎ ՏԱՐԱԾԵԼ
 8. 8. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԹԱՑՔԸ
 9. 9. ՍՈՑ. ՑԱՆՑԵՐ
 10. 10. ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐ Դեկտեմբերի 3-ը նշվում է որպես հաշմանդամների միջազգային օր: Այս օրը ամբողջ աշխարհը ևս մեկ անգամ հիշում և լուսաբանում է հաշմանդամների համար կարևոր խնդիրներ և փնտրում դրանց լուծման ճանապարհները: Օրվա կապակցությամբ Էրգոթերապիա բաժնի ուսանողների կողմից տեղի ունեցավ ֆիզիկական և մտավոր սահմանափակումներ ունեցող անձանց շատ ու շատ խնդիրներին լուծում տվող մասնագիտության` Էրգոթերապիայի լուսաբանում Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարանի ուսանողության շրջանակներում: Ապագա Էրգոթերապիստները շրջեցին մանկավարժականում, բաժանեցին թռուցիկներ և մի փոքր ինֆորմացիա տվեցին իրենց մասնագիտության մասին այլ բաժիններում սովորող ուսանողներին:
 11. 11. ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  Ներառական դպրոցներ այցերի ժամանակ էրգոթերապիա մասնագիտության մասին իրազեկվել են.  Հատուկ կարիքներ ունեցող անձանց հետ աշխատող մասնագետներ (լոգոպեդ, հատուկ մանկավարժ, հոգեբան, սոց.աշխատող), տնօրեն, ուսմասվար, ուսուցիչներ- 53  Աշակերտներ-221  Ներառական մանկապարտեզներում.  Մասնագետներ-24  Բժշկական քոլեջներ  Ուսանողներ-54
 12. 12. ՆԱԽԱԳԾԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ՀԱՅ ՕՆԼԱՅՆ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ
 13. 13. ՍՈՑ.ՑԱՆՑՈՒՄ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ 71-ԻՑ ԱՃԵԼ Է ՄԻՆՉԵՎ 937
 14. 14. ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵՑԻՆ՝ ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԱՏՈՒԿ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԷՐԳՈԹԵՐԱՊԻԱ ԲԱԺՆԻ 4-ՐԴ ԿՈՒՐՍԻ ՈՒՍԱՆՈՂՈՒՀԻՆԵՐ ԼԻԼԻԹ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆԸ ՏԱԹԵՎԻԿ ՍԵՐՈԲՅԱՆԸ ԳԱՅԱՆԵ ՕՀԱՆՅԱՆԸ ԴԱՍԱԽՈՍ ՄԱՐԻԱՆՆԱ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒԹՅԱՄԲ
 15. 15. ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

×