Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mongo sunum

1,257 views

Published on

MongoDB Sunum - SOCIAPlus

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Mongo sunum

 1. 1. MongoDB Sunum Tarık YILMAZ
 2. 2. MongoDB Sunum MongoDB Nedir?
 3. 3. MongoDB Nedir? MongoDB, Doküman tabanlı, C++ ile geliştirilen bir NoSQL veri tabanıdır. Bilinen en yaygın NoSQL veri tabanıdır. Veriler BSON (Binary JSON) türünde dokümanlarda tutulur. Tablo yoktur, tasarım yoktur, ilişki yoktur. [Schema-less]
 4. 4. MongoDB Nedir? Yayılmasında etken olan durumlar; • hızlı R/W kapasitesi • dinamik veri yapısı • yatay ölçeklenebilme • aggregation ve map-reduce desteği • GridFS ile dosya ve metadata saklama • C++, PHP, Java, Python, JS, C#, Perl, ...
 5. 5. MongoDB Sunum SQL ve NoSQL arasındaki farklar nelerdir ?
 6. 6. SQL vs NoSQL SQL • • • • Sabit tablo yapısı vardır Kalıp veriler için uygundur Genelde küçük ve orta çaplı veriler için tasarlanmıştır Dağıtık yapı için pek uygun değildir NoSQL • • • • Şemasız dinamik tasarım vardır Esnek veriler için uygundur Orta ve büyük veriler için tasarlanmıştır Dağıtık yapıya önem verilir
 7. 7. MongoDB Sunum Hangi Durumlarda MongoDB Kullanılmalı?
 8. 8. MongoDB Kullanım Durumu • • • • • • Yüksek R/W trafiği Karmaşık sorgu & analiz ihtiyacı Kullanıcı IO, haber, duyuru verileri Log verileri Ürün, katalog verileri saklanması Resim, video saklanması (GridFS)
 9. 9. MongoDB Sunum Kimler Kullanıyor?
 10. 10. Kimler Kullanıyor?
 11. 11. MySQL vs MongoDB MySQL MongoDB Database Table Row Column DB Collection Document Field Column Name => Value Key => Value
 12. 12. MongoDB Sunum PHP ve MongoDB
 13. 13. PHP MongoDB Örnek veri : { } “username” : “trK.54.Ylmz”, “password” : “a123ay346ADQ2asd”, “logged” : false, “activated” : true, “regdate” : new MongoDate(), “age” : 22, “sales” : {“electronic”: [“ipod”, “iphone”]}, “comment” : [1,13,34,76,122]
 14. 14. PHP MongoDB User collection : { } “username” : “tarik54”, “comment” : [1,13,34,76,122] Comment collection: { } relation “id” : 34 “content” : “Hello World!”
 15. 15. PHP MongoDB PHP Classes & Objects • • • • • • MongoClient MongoDB MongoCollection MongoCursor MongoGridFS MongoGridFSCursor
 16. 16. PHP MongoDB • • • • • • $con $con $con $con = = = = new MongoClient(); new MongoClient(“mongodb://localhost:27017”); new MongoClient(“mongodb://user:pass@67.169.147/test”) new MongoClient( “mongodb://localhost:12345,serv1.example.com/dbtest”); $coll = $con->selectCollection(“test”, “testColl”); $coll = $con->selectDB(“test”)->selectCollection(“testColl”);
 17. 17. PHP MongoDB • • • • $data = $coll->findOne(array(“username” => “tarik54”)); $datas = $coll->find( array(“logged” => true), array(“username” => true)); $datas = $coll->find(array(“logged” => true, '$or' => [“age” => 22, “activated” => true])); $datas = $coll->find(array(“logged“ => true)) ->sort(array(“username” => -1)) ->skip(10) ->limit(10);
 18. 18. PHP MongoDB • • • • • • • $object = array(“username” => “tarik54”, “password” => “2312aa”, “logged” => false); $result = $coll->insert($object); $object2 = new UserObject(); $object2->setUsername(“tarik54”); $object2->setPassword(“2312aa”); $object2->setLogStatus(false); $result = $coll->insert($object);
 19. 19. PHP MongoDB • • • • $coll->update(array(“username” => “tarik54”), array('$set' => array('logged' => true))); $coll->update(array(“uid” => 12561211), array('$inc' => array(“age” => 1))); $coll->update(array(“uid” => 12561211), array(“$push” => array(“comment” => 152))); $coll->remove(array(“activated” => false));
 20. 20. MongoDB vs MySQL MongoDB ve MySQL Benchmark
 21. 21. MySQL vs MongoDB MySQL v5.5.35 Mysqli vs. MongoDB v2.4.9 PHPMongo PHP Client 100000 adet veri Insert + Get + Increment Sync requests
 22. 22. MySQL vs MongoDB MySQL vs. Get : 23.7655899525352 Insert : 607.1592478752136 Increm. : 439.2179238796234 sonuçlar sn türündedir. MongoDB 8.2969670295715 11.084399938583 19.202459096909
 23. 23. MongoDB Sunum Sorular?

×