Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mkfc kval2ht2012

726 views

Published on

Published in: Education
 • bra att ha synlighet och en process som kan utveckla verksamheten
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Mkfc kval2ht2012

 1. 1. MKFC Stockholms folkhögskolaYttre Kvalitetsmätning 2 HT 2012-  genomfördes under veckorna 48-49-  studerande svarade anonymt i en webbenkät
 2. 2. Antal svarande 119 av 204 (58%) i hela skolan.Nedan antal svar per kurs. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Desktop Publishing 15(23) 65% UP termin 2-3 grundsk.nivå 13 (26) 50% UP termin 2-4 gymn.nivå 24(45) 53% E-Konstskolan Prisma grund 17 (23) 74% E-Konstskolan Prisma fdj. 7(11) 64% En and Sust.Dev. term 1 11(19) 58% Env and Sust.Dev. term 2 6(17) 35% Turismutbildning term 1 7(9) 78% Turismutbildning term 2 5(10) 50% Vård och omsorg term 2 9(16) 56% EGY Projektutb 5(5) 100%
 3. 3. 2. Kön och åldern av de svarande 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Man Kvinna 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 18-24 25-29 30-34 35-45 över 45
 4. 4. 4. Frågor om dina egna mål Medelvärdea. Jag är nöjd med utbildningen. 3,5b. Jag får de kunskaper som jag trodde att jag skulle få. 3,4c. Studierna på skolan har varit meningsfulla (bra) för mig. 3,6d. Studierna har gett mig bättre självförtroende. 3,2e. Jag ser nu nya möjligheter i mitt liv. 3,2f. Jag har ökat mina möjligheter att studera vidare. 3,1g. Studierna ger mig bättre möjligheter i arbetslivet. 3,1
 5. 5. 5. Frågor om kursen Medelvärdea. Kursens innehåll är tydligt. 3,3b. Kursen tar tillvara mina egna kunskaper och erfarenheter. 3,3c. Studieuppgifterna är motiverande. 3,4d. Kursens innehåll motsvarar mina förväntningar. 3,4e. Handledarens utvärdering av studieuppgifter stödjer mitt 3,5lärande.f. Studietakten på kursen är bra. 3,4
 6. 6. 6. Om e-lärande Medelvärdea. Vi studerande har möjlighet att samarbeta. 2,9b. Det finns tillräckligt material i lärplattformen. 3,2c. Det är lätt att hitta det jag söker i lärplattform OPIT. 3d. Handledarens kommunikation med gruppen är bra. 3,4e. Jag vet hur jag kan framföra min mening i gruppen. 3,3f. Handledaren är aktivt med i kursen. 3,5g. Jag har får tillräckligt handledning. 3,5h. Gruppen har gett mig inspiration i studierna. 2,9i. Vi kan lösa eventuella problem som uppstår. 3,2
 7. 7. Studerandes kommentarer om e-lärande e-learning gives me the e-lärandet fungerar utmärkt. opportunity to improve my Mycket mer än vad jag trodde English knowledge by myself från start. Rekommenderas. and feel more confident. Tycker det är super. Det är verkligen super när läraren är aktiv och det är tydligt vad som gäller på kursen! för första gången är det faktiskt kul och intressant lära sig och - - kunna delta i en grupp fast man är på helt olika Jag har kommit fram att jag kan sidor av jorden! jobba själv när jag avslutar kursen. Tack. Man lär på ett sätt som är inte så Det enda jag har att klaga på är påtvingat samt att man behåller igentligen lärplattformen men den kunskaperna kvar skall ju bytas till nästa termin så hoppas det löser sig J
 8. 8. 8. Om MKFC Stockholms folkhögskola Medelvärdea. Skolans inriktning/profil är tydlig. 3,3b. På skolan deltar vi i arbetet med att förbättra kursen. 3,1c. Vi deltagare kan påverka våra studier. 3,2d. Skolan arbetar demokratiskt. 3,4e. Det är lätt att kontakta skolan 3,3f. Det finns möjlighet att få studievägledning från skolan. 3g. Det finns information hur jag kan kontakta skolan. 3,5
 9. 9. Övriga kommentarer från studerande Jag är nöjd med Handläggarens skolan, och tack utvärdering och vare ert har jag fått samarbete med ett jobb deltagare har varit viktigt under terminen. Är nöjd med kursen påHemsidan det stora hela, och harkunde bli bättre hunnit gå igenom fler vad jag förstår så är utbildningens saker än vad jag trott syfte att vi skall söka uppgifter självständigt via internet och det Ett suveränt "tillgängligt" har vi sannerligen fått lära oss. sätt att bedriva Frågan blir då, hade jag kunnat konststudier från sitt hem lära mig lika mycket genom att och sin hemma-atelje! själv söka kunskap på nätet eller har jag lärt mig mer därför att jag fick specifika uppgifter och tidsgränser för dessa uppgifter …

×