Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

HiOAs Open Access Policy

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 21 Ad

HiOAs Open Access Policy

Download to read offline

A presentation held at the Norwegian National Open Access day in Bergen, September 26th, 2013. Describes what has led to increased open access at HiOA? Are there policies, incentive scheme, a combination of these? What results has it given? In addition, it describes the process that led to the current open access policy.

A presentation held at the Norwegian National Open Access day in Bergen, September 26th, 2013. Describes what has led to increased open access at HiOA? Are there policies, incentive scheme, a combination of these? What results has it given? In addition, it describes the process that led to the current open access policy.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Viewers also liked (20)

Similar to HiOAs Open Access Policy (20)

Advertisement

HiOAs Open Access Policy

 1. 1. HiOAs open access policy Den Nasjonale Open Access dagen, 26. september 2013 FOTO: Mayu Shimizu / Flickr / CC BY-NC-SA 2.0
 2. 2. Open Access Policy Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har som mål at resultatene fra forskningen ved institusjonen skal gjøres offentlig tilgjengelige i vitenarkivet for å sikre en fri meningsutveksling rundt forskningen. Tidsskrifter og skriftserier som utgis ved HiOA skal følge prinsippene for Open Access om fri tilgang til vitenskapelige publiseringer. HiOA skal legge til rette for at studenter og forskere kan velge de publiseringskanaler som gir friest tilgang til publikasjonen, enten ved at de har en god politikk med hensyn til å tillate egenarkivering eller ved at publiseringskanalen er en Open Access publiseringskanal. Høgskolens åpne institusjonelle vitenarkiv, ODA skal inneholde fagfellevurderte eller redaksjonelt vurderte vitenskapelige publikasjoner. Alle fagfellevurderte tidsskriftsartikler som utarbeides av tilsatte ved HiOA skal gjøres tilgjengelige i HiOAs vitenarkiv, ODA, så raskt som mulig etter publisering, forutsatt at utgiveren tillater egenarkivering av det vitenskapelige arbeidet. Alle må laste opp (egenarkivere) sine vitenskapelige tidsskriftartikler i Cristin. styremøte nr 2/2011 http://www.hioa.no/LSB/Synliggjoer-din-forskning/Open-Access/Open-Access-Policy-ved-HiOA Den Nasjonale Open Access dagen, 26. september 2013
 3. 3. Status Egenarkivering av vitenskapelige artikler i Cristin: HiO 2010: mer enn 95 %. Av disse kunne 70 % tilgjengeliggjøres i ODA etter rettighetsklarering. HiO 2011: ca 93 %. Av disse kunne 60 % tilgjengeliggjøres i ODA etter rettighetsklarering. HiOA 2012: ca 91 %. Av disse kunne 50% tilgjengeliggjøres i ODA med en gang. Men dette tallet vil øke noe når alle artiklene er gjennom arbeidsflyt. Den Nasjonale Open Access dagen, 26. september 2013 FOTO: Stuart Miles/ Kozzi.com
 4. 4. OA-holdninger ved HiOA Hvilke holdninger har forskere ved HiOA til Open Access, og i hvilken grad disse holdningene gjenspeiler seg i praksis? Holberg, l. F. (2013) «Forskere og Open Access- publisering : en holdningsundersøkelse ved HiOA», Hentet fra http://hdl.handle.net/10642/1617 Den Nasjonale Open Access dagen, 26. september 2013
 5. 5. Prosessen - Slik begynte det - Hva skjedde underveis - Nytt rektorat - annet klima? FOTO: Kozzi inc. / Kozzi.com Den Nasjonale Open Access dagen, 26. september 2013
 6. 6. Arbeidsgruppe Den Nasjonale Open Access dagen, 26. september 2013 [bildet er fjernet pga. usikker opphavsrett]
 7. 7. Høgskolestyret Oktober 2008: styrevedtak - Et institusjonelt arkiv for doktoravhandlinger, masteroppgaver og vitenskapelige dokumenter skal etableres. - DSpace skal benyttes. - Kompetanse skal bygges opp internt. - Læringssenteret er ansvarlig for prosjektet. - OG «Det utarbeides en modifisert intern omfordelingsmodell for FoU-tildelingen som også tilgodeser tilgjengeliggjøring i det institusjonelle arkivet.» Den Nasjonale Open Access dagen, 26. september 2013
 8. 8. Foto: Royal Shakespeare Company Den Nasjonale Open Access dagen, 26. september 2013
 9. 9. Foto: GlynLowe/ Flickr / CC BY-NC-ND 2.0 / Parallelle prosesser Tilpasset informasjon: Forskerne: - Hva er OA og hvorfor OA - Påpeke at mange prestisjefylte tidsskrift tillater egenarkivering. - Hvordan egenarkivere - Ikke endre publiseringsvaner. - Ikke ekstra administrativ oppgave – gjøres samtidig som registrerer de vitenskapelige arbeidene i Cristin. - LS rettighetsklarerer! Ledelsen: — Dekanmøte, direktørmøte og FoU-utvalget: - Hva er OA og hvorfor OA og ulike veier til OA - Motivasjon: Bra for institusjonen (Synliggjøring av publiseringer fra HiOA-forskere, vise hvor indeksert og nedlastingsstatistikk) - Myndighetenes føringer - Oppfordring fra UHR, NFR og andre forskningsfinansiører - Arkivet fylles sakte, blir enda bedre hvis OA-policy og insentivordning? Cristinsuperbrukerne på fakultetene (Vi bruker alle superbrukerne i Cristin til å veilede forskerne i egenarkivering. De sitter nærmest forskerne og har tett kontakt med dem gjennom søknader om forskningstid, EU-søknader, hjelp til registrering etc): - Hva er OA og hvorfor OA - Veiledning i hvordan egenarkivere - Bygge og støtte dette nettverket Støtteapparatet: - Hva er OA og hvorfor OA - Lage god arbeidsflyt (innebærer den tekniske koblingen mellom Cristin og ODA slik at forskerne ikke trenger å gå inn i mer enn ett system) - Opplæring i rettighetsklarering - Drive aktivt informasjonsarbeid: nyhetssaker, infoskriv, nettsider, eposter - (Koordinering i LS, men involvering av alle FoU-koordinatorer og Cristin-superbrukere) Presentasjonens tittel 27.09.2013
 10. 10. Open Access Policy: «Alle vitenskapelige tidsskriftartikler, skrevet av ansatte ved HiO, skal gjøres tilgjengelig i ODA så raskt som mulig etter publisering, forutsatt at utgiveren tillater egenarkivering.» FoU-utvalget Den Nasjonale Open Access dagen, 26. september 2013 Første OA-policy oktober 2009
 11. 11. Insentivordning Høgskolestyrets budsjettvedtak januar 2010: Incentivordning: Publiserte tidsskriftsartikler som egenarkiveres i Cristin, gis full uttelling på publiseringspoeng i høgskolens interne modell for fordeling av forskningsinsentiver, mens tidsskriftsartikler som ikke egenarkiveres, bare gis halv uttelling. — I de tilfellene der tidsskriftene ikke tillater åpen publisering, lagres publikasjonene i et lukket arkiv slik at de får full uttelling. FOTO: By Jeremy Keith [CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons Den Nasjonale Open Access dagen, 26. september 2013
 12. 12. Gevinst Forskerne får en sikker, digital langtidslagring av sine kvalitetsvurderte forskningsarbeider. Arbeidene kan dermed enkelt spres til kolleger og interesserte fagmiljøer, noe som igjen vil føre til at den enkeltes forskning vil bli mer synlig (større "impact"). Institusjonen blir mer synlig. De publiserte forskningsresultatene brukes til markedsføring i forhold til bevilgende instanser og for potensielle studenter eller ansatte. Forskningsarbeidene blir gratis tilgjengelig for alle via internett. Den Nasjonale Open Access dagen, 26. september 2013
 13. 13. HiOAs høgskolestyre August 2011: Open Access-Policy — Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har som mål at resultatene fra forskningen ved institusjonen skal gjøres offentlig tilgjengelige i vitenarkivet for å sikre en fri meningsutveksling rundt forskningen. — Alle fagfellevurderte tidsskriftsartikler som utarbeides av tilsatte ved HiOA skal gjøres tilgjengelige i HiOAs vitenarkiv, ODA, så raskt som mulig etter publisering, — HiOA skal legge til rette for at studenter og forskere kan velge de publiseringskanaler som gir friest tilgang til publikasjonen, enten ved at de har en god politikk med hensyn til å tillate egenarkivering eller ved at publiseringskanalen er en Open Access publiseringskanal. — Høgskolens åpne institusjonelle vitenarkiv, ODA skal inneholde fagfellevurderte eller redaksjonelt vurderte vitenskapelige publikasjoner. — Tidsskrifter og skriftserier som utgis ved HiOA skal følge prinsippene for Open Access om fri tilgang til vitenskapelige publiseringer. — Høgskolen tilbyr teknisk infrastruktur for å opprette Open Access-tidsskrifter i programvaren Open Journal Systems (OJS) Den Nasjonale Open Access dagen, 26. september 2013
 14. 14. Støtte til forfatterbetaling Forutsigbare og enkle retningslinjer: — Forfatteren har tilknytning til HiOA og HiOA er kreditert på artikkelen — Tidsskriftet er et rent Open Access tidsskrift og registrert i Directory of Open Access Journals (DOAJ) — Tidsskriftet er godkjent på nivå 1 eller 2 i Database for statistikk om høgre utdanning Søknaden sendes inn på epost http://www.hioa.no/LSB/Synliggjoer-din-forskning/Open-Access/Mangler-du-penger-til-forfatterbetaling-APC Den Nasjonale Open Access dagen, 26. september 2013 Foto: Mike Licht [CC-BY-2.0], via Flickr
 15. 15. Sukssessfaktorer Økt Open Access ved HiOA? — Lyktes med informasjonsprosessen — Organiseringen av arbeidet: koordinering i læringssenteret men ansvar og veiledning ved fakultetene. — Enkel arbeidsflyt for forskeren! — Støtte fra toppledelsen og fagforeninger — Insentivordningen knyttet til egenarkivering. — Forskernes bidrag — Systemansvar for både Cristin og ODA i samme gruppe. — Det norske OA-nettverket! — Støtte til forfatterbetaling knyttet til publisering i OA- tidsskrifter. — Møtt kritikken mot Open Access Den Nasjonale Open Access dagen, 26. september 2013
 16. 16. Hva trenger du for å å få på plass en OA-Policy? Den Nasjonale Open Access dagen, 26. september 2013
 17. 17. Råd til utforming av OA-policies — BOAI (Budapest Open Access Initiative), Ten years on from the Budapest Open Access Initiative: setting the default to open, September 12, 2012. The ten-year anniversary statement from the BOAI, with recommendations for policy and practice. — COAR (Confederation of Open Access Repositories), Incentives, Integration, and Mediation: Sustainable Practices for Populating Repositories, June 18, 2013. — Ellen Finnie Duranceau and Sue Kriegsman, Implementing Open Access Policies Using Institutional Repositories, chapter 5 of Pamela Bluh and Cindy Hepfer (eds.), The Institutional Repository: Benefits and Challenges, American Library Association, Association for Library Collections and Technical Services (ALCTS), January 2013. — EOS (Enabling Open Scholarship), Formulating an institutional Open Access policy. — Stevan Harnad, Integrating Institutional and Funder Open Access Mandates: Belgian Model, Open Access Archivangelism, December 23, 2011. — Stevan Harnad, Waking OA's "Slumbering Giant": The University's Mandate To Mandate Open Access, New Review of Information Networking 14, 1 (2008) pp. 51-68. — Harvard Office for Scholarly Communication, Harvard Model Open Access Policy. Annotated. Last updated, October 10, 2012. — OASIS (Open Access Scholarly Information Sourcebook), Developing an Institutional Open Access Policy, April 7, 2012. — RCAAP (Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal), Open Access Policies Kit, March 31, 2011. — Arthur Sale, Marc Couture, Eloy Rodrigues, Leslie Carr, and Stevan Harnad, Open Access Mandates and the "Fair Dealing" Button, in: Rosemary J. Coombe and Darren Wershler, eds., Dynamic Fair Dealing: Creating Canadian Culture Online, 2012. — Stuart Shieber, The Occasional Pamphlet. Blog entries on scholarly communication. — SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition), A SPARC Guide for Campus Action, April 25, 2012. — SPARC, Campus Open Access Policies project, launched August 5, 2009. — Peter Suber, OA policy options for funding agencies and universities, SPARC Open Access Newsletter, February 2, 2009. — Peter Suber, Three principles for university open access policies, SPARC Open Access Newsletter, April 2, 2008. — Alma Swan, Policy Guidelines for the Development and Promotion of Open Access, UNESCO, March 2012. Den Nasjonale Open Access dagen, 26. september 2013
 18. 18. — Harvard har lagt ut en guide til hvordan formulere en Open Access Policy: https://osc.hul.harvard.edu/sites/default/files/model- policy-annotated_01_2013.pdf — ROARMAP (Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving Policies). The most comprehensive list of university OA mandates. Den Nasjonale Open Access dagen, 26. september 2013
 19. 19. Spørsmål? Takk for meg! Tanja Strøm tanja.strom@hioa.no FOTO: Pursuethepassion / Flickr / CC BY-NC-SA 2.0 /

Editor's Notes

 • Høgskolen har lagt til rette for at åpne tidsskrift kan opprettes, ved å tilby fagmiljøene den tekniske infrastrukturen og den kompetansen som trengs for å etablere vitenskapelige tidsskrift. HiOA har seks OA-tidsskrifter på vår OJS-plattform (2 tidsskrifter til ønsker å komme inn på plattformen)Avisen KhronoHiOA-mag er et nytt forskningsmagasinHiOAsskiftserie

×