Successfully reported this slideshow.

Hvordan fylle institusjonelle arkiv

333 views

Published on

Å få inn vitenskapelige tidsskriftsartikler til vitenarkivene kan være krevende. Hvordan kan vi stimulere forskerne til å avlevere sine publikasjoner? Går det lettere med OA-policy og insentivordning på plass?

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hvordan fylle institusjonelle arkiv

 1. 1. Hvordan fylle institusjonelle arkiv BIBSYS brukermøte 2013 FOTO: Mayu Shimizu / Flickr / CC BY-NC-SA 2.0
 2. 2. Status Egenarkivering av vitenskapelige artikler i Cristin, HiO: 2010: mer enn 95 %. Av disse kunne 70 % tilgjengeliggjøres i ODA etter rettighetsklarering. 2011: ca 93 %. Av disse kunne 60 % tilgjengeliggjøres i ODA etter rettighetsklarering. 2012: Tallene ikke klare enda «Hvordan fylle institusjonelle arkiv» BIBSYS Brukermøte i Trondheim 12.- 13. mars 2013 FOTO: Stuart Miles/ Kozzi.com
 3. 3. Slik begynte det HiO var en av landets siste institusjoner som fikk et institusjonelt arkiv. 2007: Arbeidsgruppe ble nedsatt – anbefalte innhold og software FOTO: Kozzi inc. / Kozzi.com «Hvordan fylle institusjonelle arkiv» BIBSYS Brukermøte i Trondheim 12.- 13. mars 2013
 4. 4. Høgskolestyret Oktober 2008: styrevedtak - Et institusjonelt arkiv for doktoravhandlinger, masteroppgaver og vitenskapelige dokumenter skal etableres. - DSpace skal benyttes. - Kompetanse skal bygges opp internt. - Læringssenteret er ansvarlig for prosjektet. - OG «Det utarbeides en modifisert intern omfordelingsmodell for FoU-tildelingen som også tilgodeser tilgjengeliggjøring i det institusjonelle arkivet.» «Hvordan fylle institusjonelle arkiv» BIBSYS Brukermøte i Trondheim 12.- 13. mars 2013
 5. 5. Innhold ODA skal bare inneholde vitenskapelige dokumenter: • Fagfellevurderte artikler og bokkapitler • Doktorgradsavhandlinger • Masteroppgaver FOTO: Brittany G / Flickr / CC BY 2.0 / «Hvordan fylle institusjonelle arkiv» BIBSYS Brukermøte i Trondheim 12.- 13. mars 2013
 6. 6. FoU-utvalget oktober 2009: Open Access Policy: Alle vitenskapelige tidsskriftartikler, skrevet av ansatte ved HiO, skal gjøres tilgjengelig i ODA så raskt som mulig etter publisering, forutsatt at utgiveren tillater egenarkivering. Bemanning Styrking av miljøet som skulle arbeide med det institusjonelle arkivet. En person – akkurat passe datanerd – ble tilsatt høsten 2009. FOTO: Julia Roy / Flickr / CC BY-NC-ND 2.0 / «Hvordan fylle institusjonelle arkiv» BIBSYS Brukermøte i Trondheim 12.- 13. mars 2013
 7. 7. Insentivordning Høgskolestyrets budsjettvedtak januar 2010: Incentivordning: Publiserte tidsskriftsartikler som egenarkiveres i Cristin, gis full uttelling på publiseringspoeng i høgskolens interne modell for fordeling av forskningsinsentiver, mens tidsskriftsartikler som ikke egenarkiveres, bare gis halv uttelling. — I de tilfellene der tidsskriftene ikke tillater åpen publisering, lagres publikasjonene i et lukket arkiv slik at de får full uttelling. FOTO: By Jeremy Keith [CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons «Hvordan fylle institusjonelle arkiv» BIBSYS Brukermøte i Trondheim 12.- 13. mars 2013
 8. 8. Implementeringsfase — Våren 2010: Oppsetting av arkivet (studieturer og kommunikasjon med de andre som har satt opp DSpacearkiver før oss). — Kompetanseheving på ulike nivåer i organisasjonen — Informasjon til alle miljøer på høgskolen – i alle kanaler, på nett, via forelesninger, inviterte møter, seminarer etc. — bevaring, tilgang og spredning — Kobling mellom Frida og vår DSpace-installasjon sikret lav terskel for forskeren. — Få på plass arbeidsflyt og gode rutiner — Opplæring — Evangelisering «Hvordan fylle institusjonelle arkiv» BIBSYS Brukermøte i Trondheim 12.- 13. mars 2013 FOTO: Aureusbay / Flickr / CC BY-NC 2.0
 9. 9. Støttespillere — Forskere — FoU-koordinatorene på hver avdeling samt den sentrale FoU-avdelingen. — Dekan for FoU — Høgskolens ledelse og styret — Superbrukerne i Frida/Cristin Støttespillerne må pleies! «Hvordan fylle institusjonelle arkiv» BIBSYS Brukermøte i Trondheim 12.- 13. mars 2013 FOTO: By David Monniaux via Wikimedia Commons/ CC-BY-SA- 3.0,2.5,2.0,1.0
 10. 10. Oh my, those researchers… — Uvitenhet — Informasjonsturné — Økning i arbeidsmengde — Last opp fil i Cristin samtidig som du likevel må registrere dine vitenskapelige arbeider. — Opphavsrettslige spørsmål — Alle rettigheter blir klarert/sjekket av Læringssenteret — Versjonskontroll — Postprint vs utgivers PDF: siteringer, mange forskjellige versjoner — Læringssenteret som utgiver - akademisk frihet «Hvordan fylle institusjonelle arkiv» BIBSYS Brukermøte i Trondheim 12.- 13. mars 2013
 11. 11. — Juni 2010 åpnet Open Digital Archive (ODA). — 2,5 år; lenge eller nødvendig? «Hvordan fylle institusjonelle arkiv» BIBSYS Brukermøte i Trondheim 12.- 13. mars 2013
 12. 12. Green OA=ODA= Synlighet Insentiv FoU-koordinatorer Mandat Cristin= egenarkivering Systemansvar for både Cristin og ODA i samme gruppe Politiske føringer Kompetanse Timing Synergieffekter «Hvordan fylle institusjonelle arkiv» BIBSYS Brukermøte i Trondheim 12.- 13. mars 2013
 13. 13. «Hvordan fylle institusjonelle arkiv» BIBSYS Brukermøte i Trondheim 12.- 13. mars 2013
 14. 14. Egenarkivering «Hvordan fylle institusjonelle arkiv» BIBSYS Brukermøte i Trondheim 12.- 13. mars 2013
 15. 15. «Hvordan fylle institusjonelle arkiv» BIBSYS Brukermøte i Trondheim 12.- 13. mars 2013
 16. 16. I løpet av 2012 har 261 nye dokumenter blitt tilgjengeliggjort. — ODA har i løpet av 2012 hatt besøk av: — 21 928 unike brukere — fra 142 forskjellige land — og ca 98.000 sidevisninger. — Nærmere 55% av trafikken har kommet via søkemotorer som Google, Startsiden, Kvasir og Bing, mens 35% kommer via henvisninger fra bl.a. Google Scholar, BIBSYS, NORA, Fronter, Facebook og Cristin. — Det mest leste dokumentet i ODA er lastet ned over 1600 ganger. (https://oda.hio.no/jspui/handle/10642/964) Presentasjonens tittel 11.10.2013 Foto: Kozzi Inc/kozzi.com
 17. 17. HiOAs høgskolestyre August 2011: Open Access-Policy — Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har som mål at resultatene fra forskningen ved institusjonen skal gjøres offentlig tilgjengelige i vitenarkivet for å sikre en fri meningsutveksling rundt forskningen. — Alle fagfellevurderte tidsskriftsartikler som utarbeides av tilsatte ved HiOA skal gjøres tilgjengelige i HiOAs vitenarkiv, ODA, så raskt som mulig etter publisering, — HiOA skal legge til rette for at studenter og forskere kan velge de publiseringskanaler som gir friest tilgang til publikasjonen, enten ved at de har en god politikk med hensyn til å tillate egenarkivering eller ved at publiseringskanalen er en Open Access publiseringskanal. — Høgskolens åpne institusjonelle vitenarkiv, ODA skal inneholde fagfellevurderte eller redaksjonelt vurderte vitenskapelige publikasjoner. — Tidsskrifter og skriftserier som utgis ved HiOA skal følge prinsippene for Open Access om fri tilgang til vitenskapelige publiseringer. — Høgskolen tilbyr teknisk infrastruktur for å opprette Open Access-tidsskrifter i programvaren Open Journal Systems (OJS) «Hvordan fylle institusjonelle arkiv» BIBSYS Brukermøte i Trondheim 12.- 13. mars 2013
 18. 18. Veien fremover — Mange arkiver! Bør det lages nasjonale løsninger? — Det er viktig å spisse informasjonen: — Open Access tidsskrifter; hvilke finnes i tellekantsystemet? — Egenarkivering, hvordan? — Støtte til forfatterbetaling? — Støtte til utgivelse av OA-tidsskrifter? — Hva krever de ulike forskningsfinansieringsinstitusjonene når det gjelder OA? FOTO: Pursuethepassion / Flickr / CC BY-NC-SA 2.0 / «Hvordan fylle institusjonelle arkiv» BIBSYS Brukermøte i Trondheim 12.- 13. mars 2013
 19. 19. Hva trenger du for å sette opp et institusjonelt arkiv? «Hvordan fylle institusjonelle arkiv» BIBSYS Brukermøte i Trondheim 12.- 13. mars 2013
 20. 20. Spørsmål? oda@hioa.no Tanja Strøm tanja.strom@hioa.no

×