Naselja

13,600 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
13,600
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,956
Actions
Shares
0
Downloads
101
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Naselja

  1. 1. NASELJA <ul><li>Naselja  su mesta stalnog ili povremenog boravka ljudi, u kojima se odvija n j ihova proizvodnja i druge delatnosti te njihov društveni i lični život. </li></ul><ul><li>Naselja delimo na : </li></ul><ul><li>gradska ili urbana, </li></ul><ul><li>seoska ili ruralna . </li></ul>
  2. 2. GRAD <ul><li>Grad je nastao na višem st epenu razvoja ljudskog društva, a vezan je za pojavu zanatstva i trgovine. Pod gradom podrazumevamo veće naselje u kome glavnina stanovništva živi i radi baveći se nepoljoprivrednim delatnostima, prvenstveno industrijom. Savremeni gradovi razlikuju se po položaju, izgledu i funkcijama. </li></ul>
  3. 3. SELA <ul><li>Selo je najbrojnija vrsta naselja. Selom podrazumevamo manje naselje i kome stanovnici uglavnom žive i bave se poljoprivrednim delatnostima. Seoska naselja uglavnom su nastajala uz livade i obradive površine. </li></ul><ul><li>Prema izgledu sela delimo na: </li></ul><ul><li>razbijena sela, </li></ul><ul><li>zbijena sela. </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Linijski tip naselja najčešće uz puteve, gde prirodni uslovi ne dozvoljavaju proširenje samih mesta. </li></ul>
  5. 5. Pojmovi vezani za naselja <ul><li>Urbanizacija </li></ul><ul><li>Konurbacija </li></ul><ul><li>Megalopolisi </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Urbanizacija  (kojoj ime dolazi od  urbus ,  latinske  reči urbus &quot;grad&quot;) je naziv kojim se označava prirodni ili mehanički p o rast stanovništva u  gradskim  područjima, širenje gradskih područja, odnosno transformacija pretežno  seoskih  karakteristika nekog područja u gradsko. </li></ul><ul><li>Proces urbanizacije je započeo sa samim počecima civilizacije i stvaranja gradova, ali se intenzivirao tek posle industrijske revolucije , odnosno koriš ć enja novih tehnologija u  poljoprivredi  koje su smanjile potrebu za ljudskom radnom snagom, te ekspanzije  uslužnog sektora  u ekonomiji. </li></ul><ul><li>Urbanizacija sa sobom do nosi celi niz problema, pogotovo kada se iskazuje kao nagla koncentracija velikog broja stanovnika na relativno malom prostoru. </li></ul>
  7. 7. <ul><li>Konurbacija  je region koji se sastoji od više  mesta , velikog  grada , i drugih  urbanih oblasti  koje se, putem  prirodnog priraštaja  i fizičke ekspanzije, spajaju da bi formirale neprekidnu urbano i industrijski razvijenu oblast. </li></ul><ul><li>Primer konurbacije je  London  i regioni koji ga okružuju. </li></ul><ul><li>Megalopolisi  su velika, povezana, urbana područja sa najmanje 10 mili o na stanovnika. U svetu ih danas ima 7:  BosWash  (severoistok SAD-a od Bostona  do  Washingtona  ), megalopolis Velikih jezera ( Chicago ,  Montreal ,  Ottawa ,  Toronto ,  Detroit ,  Cleveland  i dr.),  SanSan  (u Kaliforniji od San Francisca do San Diega), e v ropski megalopolis &quot;blue banana&quot; (proteže se od Liverpoola, preko  Londona  ( Velika Britanija ), Randstad Hollanda do Ruhra  (severozapadna Europa) i dalje sve do Italije obuhva t ajući i urbanu regiju (Milano-Torino-Đenova), Tokaido megalopolis u Japanu , Kineski megalopolis sa centrom u Šangaju , u Južnoj Americi u Brazilu između Rio de Janeira i Sao Paola . </li></ul>

×