Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Isikuandmete majandus

225 views

Published on

Ettekanne Majandusakadeemias (TÜ Tallinna esindus, Tallinna Ettevõtlusamet) 10. nov. 2015

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Isikuandmete majandus

 1. 1. ISIKUANDMETE MAJANDUS Tanel Mällo Majandusakadeemia, Tallinn 10. nov 2015
 2. 2. KONTEKST Majandusmudelid 1900-2010: Väärtusloome tootmise, logistika, informatsiooni kaudu Big data ajastu
 3. 3. KONTEKST Uus majanduslik kangelane: Üksikisik kujuneb teenuste objektist majandussubjektiks Jagamismajandus Inimkeskne lähenemine
 4. 4. Poikola, Antti, Kai Kuikkaniemi, and Harri Honko. 2015. “MyData – A Nordic Model for human-centered personal data management and processing.” ISIKUANDMED
 5. 5. ISIKUANDMETE KASUTAMINE Toimingute automatiseerimine Isikuandmed kui toode Otsingute personaliseerimine Tootearendus Makrotrendide tuvastamine Klientide riskianalüüs Hinnaeristused Konkurentsibarjääride loomine Sekundaarne monetiseerimine ÜKSIK- ISIK ANDME- KOGUJAD ANDMEVAHENDAJAD ANDMEKASUTAJAD
 6. 6. ISIKUANDMETE OMAND EL kodanik on oma andmete omanik Reaalsuses kontroll puudub Avatud informatsiooniturgude eeltingimused: Üksikisikule kontroll oma andmete omandi, kasutuse, saatuse üle; Reguleeritud anonümiseeritud andmete kasutamine üldsuse huvides
 7. 7. ISIKUANDMETE HIND Turuväärtuse põhjal: Turukapitalisatsioon Tulu kasutaja/andmekirje kohta Andmete turuhind Data breach kahjum Individuaalse hinnangu põhjal: Majanduslikud katsed ja küsitlused Andmete kindlustamise hind
 8. 8. ISIKUANDMETE VÄÄRTUS Andmete vaba liikumine Andmete kvaliteedi tõstmine Erinevate agentidega jõustunud tehingute agregeerimine Andmete taaskasutus Andmete väärtus üksikisikute jaoks suurendab ökosüsteemi väärtust
 9. 9. ISIKUANDMETE PSÜHHOLOOGIA Eelistatakse tasuta privaatsust (tasulisest loobub) Pigem välditakse kahju, selmet taodelda kasu Ajaliselt lähedast ja kaugel asuvat kasu tajutakse erinevalt Enda omandis olevat hinnatakse kõrgemalt kui seda mida ei saa Kaldutakse kaaslaseid matkima (sh privaatsuskäitumist) Valikute puudumine mõjutab käitumist Kompensatsiooniparadoks
 10. 10. ISIKUANDMETE ISIKLIK HALDUS
 11. 11. ISIKLIKU ANDMEKOGU ALUSPÕHIMÕTTED Läbipaistvus – milliseid andmeid kogutakse Usaldus – kuidas andmeid kasutatakse Kontroll – kuidas andmeid hoitakse/jagatakse Väärtus – kuidas seda luuakse?
 12. 12. ISIKLIKU ANDMEKOGU DISAIN Kasutajal on kontroll andmete jagamise üle Kohandatavad andmete jagamispõhimõtted Andmete toetatud interpreteerimine Pikaajaline motivatsioon
 13. 13. ISIKLIKU ANDMEKOGU FUNKTSIOONID Andmete kogumine eri allikatest Andmete talletamine Andmete automaatne analüüs ja organiseerimine Andmete sertifitseerimine Andmekasutusreeglistiku kohandamine Andmete hinna läbirääkimine kolmandate osapooltega Andmete jagamine Andmete kasutamise jälgimine
 14. 14. ISIKLIKE ANDMEKOGUDE MAJANDUSLIK MÕJU Automaatne infovahetus kasutaja ja teenusepakkuja vahel Turubarjääride langetamine Nõudluspõhised ärimudelid Efektiivne meta-andmete turg Personaalsete rakenduste turu kasv Uued ärimudelid Isiklike andmete väärtuse taju paranemine
 15. 15. VÄLJAKUTSED Juriidilised Majanduslikud Tehnilised Sotsiaalsed Eetilised
 16. 16. TÄNAN! Tanel Mällo tanel.mallo@gmail.com +372 5211 371

×