Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

VII Krajowy Zjazd Delegatów ZZIT

93 views

Published on

Suchedniów 2017

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

VII Krajowy Zjazd Delegatów ZZIT

 1. 1. VII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW ZZIT Suchedniów, 27 maja 2017
 2. 2. PORZĄDEK OBRAD 915 Otwarcie Zjazdu – I termin – Przewodniczący ZK 930 Otwarcie Zjazdu – II termin 930 – 945 Wprowadzenie sztandaru Wybór Przewodniczącego Zjazdu, zastępcy i sekretariatu 945 – 1000 Wybór Komisji Mandatowo-Wyborczej Wybór Komisji Uchwał i Wniosków Wybór Komisji Skrutacyjnej 1000 – 1015  Wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Krajowego  Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Krajowemu  Wystąpienia zaproszonych gości 1015 – 1020 Stwierdzenie prawomocności obrad – Komisja Mandatowo-Wyborcza Przyjęcie Porządku Obrad 1020 – 1100 Informacja Komisji Statutowej ZZIT, przyjęcie zmian w Statucie i wybór składu Komisji Statutowej na kolejną kadencję 1100 – 1130 Przyjęcie Regulaminu Obrad i Ordynacji Wyborczej 1130 – 1200 Przerwa kawowa 1200 – 1330 Prezentacja kandydatów na Przewodniczącego ZK Wybór Przewodniczącego ZK (w trakcie wyborów dyskusja wg zgłoszeń) 1400 – 1500 Obiad 1500 – 1700 Wybory członków Zarządu Krajowego (w trakcie wyborów dyskusji c.d.) 1700 – 1730 Przerwa 1730 – 1800 Wybory członków Komisji Rewizyjnej (ciąg dalszy dyskusji) 1800 – 1830 Przedstawienie i przyjęcie programu Związku 1830 – 1930 Dyskusja i przyjęcie uchwał VII KZD 1930 Wyprowadzenie sztandaru 2000 Uroczysta kolacja
 3. 3. VII Krajowy Zjazd Delegatów ZZIT Komisja Mandatowo-Wyborcza 1. Renata Wyskwar 2. Henryk Jurecki 3. Beata Gągolewska 4. Robert Janeczek Komisja Uchwał i Wniosków 1. Krzysztof Borowiec 2. Bronisław Urban 3. Andrzej Koźmiński 4. Krzysztof Habelman Komisja Skrutacyjna 1. Stefan Michna 2. Janina Szaja 3. Jolanta Chylińska 4. Małgorzata Kucięba 5. Jacek Kaźmierczak 6. Paweł Żurakowski
 4. 4. VII Krajowy Zjazd Delegatów ZZIT Komisja Statutowa 1. Wojciech Bałuta 2. Wojciech Kulej 3. Katarzyna Leszcz-Cimoszko 4. Piotr Sadowski 5. Paweł Żurakowski 6. Krzysztof Szewczyk
 5. 5. VII Krajowy Zjazd Delegatów ZZIT Kandydaci na Przewodniczącego ZK ZZIT 1. Sadowski Piotr
 6. 6. VII Krajowy Zjazd Delegatów ZZIT Kandydaci do Zarządu Krajowego ZZIT Nazwisko i imię Okręg 1. Bąk Agnieszka Wielkopolsko-Lubuski 2. Gągolewska Beata Dolnośląski 3. Grzegorowski Andrzej Dolnośląski 4. Illek Arkadiusz Lubelski 5. Janeczek Robert Lubelski 6. Kotkowski Andrzej Łódzki 7. Koźmiński Andrzej Świętokrzyski 8. Kujawski Konrad Łódzki 9. Mierzejewski Zygmunt Łódzki 10.Miller Krzysztof Pomorski 11.Semczyszyn Władysław Zachodniopomorski 12.Wencel Artur Śląski 13.Wojtczak Błażej Wielkopolsko-Lubuski 14.Wyskwar Renata Lubelski 15.Wysokiński Jerzy Lubelski Uwaga: liczba miejsc wybieralnych - 7
 7. 7. VII Krajowy Zjazd Delegatów ZZIT Kandydaci do Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZIT Nazwisko i imię Okręg 1. Bieleń Marzena Dolnośląski 2. Klimecka Halina Łódzki 3. Lech Elżbieta Południowo-Wschodni 4. Łącki Wiktor Pomorski 5. Mazurek Paweł Lubelski 6. Rycko Janusz Zachodniopomorski 7. Stachowiak Grzegorz Wielkopolsko-Lubuski 8. Stus Kazimierz Śląski 9. Tomaszewski Grzegorz Kujawsko-Pomorski Uwaga: liczba miejsc wybieralnych - 4
 8. 8. VII Krajowy Zjazd Delegatów ZZIT Wyniki wyborów do Zarządu Krajowego ZZIT Nazwisko i imię Okręg 1. Bąk Agnieszka Wielkopolsko-Lubuski . 2. Grzegorowski Andrzej Dolnośląski . 3. Illek Arkadiusz Lubelski . 4. Koźmiński Andrzej Świętokrzyski . 5. Mierzejewski Zygmunt Łódzki . 6. Semczyszyn Władysław Zachodniopomorski . 7. Wencel Artur Śląski .
 9. 9. VII Krajowy Zjazd Delegatów ZZIT Wyniki wyborów do Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZIT Nazwisko i imię Okręg 1. Bieleń Marzena Dolnośląski . 2. Rycko Janusz Zachodniopomorski . 3. Stachowiak Grzegorz Wielkopolsko-Lubuski . 4. Stus Kazimierz Śląski .
 10. 10. VII Krajowy Zjazd Delegatów ZZIT Program Związku przyjęty na VII Krajowym Zjeździe Delegatów ZZIT
 11. 11. VII Krajowy Zjazd Delegatów ZZIT Wystąpienie Przewodniczącego ZK ZZIT
 12. 12. VII Krajowy Zjazd Delegatów ZZIT Zarząd Krajowy ZZIT 1. Piotr Sadowski – przewodniczący ZK, nadzór nad finansami 2. Bałuta Wojciech – wiceprzewodniczący ds. programowych i sekcji branżowych 3. Hyjek Janusz – wiceprzewodniczący ds. administracyjnych 4. Kulej Wojciech – wiceprzewodniczący ds. prawno-organizacyjnych 5. Mierzejewski Zygmunt – wiceprzewodniczący, stały przedstawiciel w FZZ 6. Illek Arkadiusz – członek prezydium ds. informacji i komunikacji elektronicznej 7. Bąk Agnieszka 8. Czajkowski Leszek 9. Dolata Jan 10. Florjańczyk Jarosław 11. Grzegorowski Andrzej 12. Jarczok Henryk 13. Koźmiński Andrzej 14. Leszcz-Cimoszko Katarzyna 15. Mocek-Selega Elżbieta 16. Paczyńska Teresa 17. Semczyszyn Władysław 18. Szewczyk Krzysztof 19. Szlachcikowski Zygmunt 20. Urban Bronisław – pełnomocnik ZK ds. kontaktów z org. techn. 21. Wencel Artur Prowadzenie księgowości i finansów: Mirosława Tymcio
 13. 13. VII Krajowy Zjazd Delegatów ZZIT Suchedniów, 27 maja 2017 ZAKOŃCZENIE ZJAZDU

×