Topik 3 media pengajaran

2,074 views

Published on

Topik ini berkaitan dengan konsep media pengajaran, fungsi-fungsi media, klasifikasinya, kelemahan dan kelebihan media-media yang berlainan jenis

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Topik 3 media pengajaran

 1. 2. Penyampai Maklumat Penerima Maklumat Saluran Komunikasi Media
 2. 3. MEDIA <ul><li>MEDIA BUKAN UNJURAN </li></ul><ul><li>Bahan-bahan dan peralatan yang tidak memerlukan alat pengunjuran atau tayangan semasa digunakan </li></ul><ul><li>MEDIA UNJURAN </li></ul><ul><li>Bahan-bahan elektronik dan tidak bercetak seperti radio, pita perakam gambar bergerak, televisyen, mesin-mesin media, komputer dan lain-lain. </li></ul>
 3. 4. Media Tayang Kaku transparensi, slaid dan mikrofilem Media Tayang Bergerak pita video, cakera padat digital dan filem Bahan Grafik lukisan, poster, kartun, carta dan graf Gambar Kaku gambar foto, kad imbasan dan poskad Bahan Pameran Tiga-Dimensi model, boneka, diorama dan pupet Papan Paparan/Pameran papan kapur, papan putih, papan flanel dan papan buletin Media Audio pita kaset, cakera padat dan komputer Media Cetak modul, buku teks, surat khabar, majalah dan risalah Audio Barang sebenar
 4. 5. <ul><li>ABM bukan unjuran boleh dibahagikan kepada beberapa kumpulan berdasarkan bentuk binaan dan penggunaan alat itu. </li></ul>
 5. 6. Bahan 2D Bahan Bercetak Grafik Gambar Foto <ul><li>Buku </li></ul><ul><li>Akhbar </li></ul><ul><li>Majalah </li></ul><ul><li>Brosur </li></ul><ul><li>Katalog </li></ul><ul><li>Journal </li></ul><ul><li>Poster </li></ul><ul><li>Lukisan </li></ul><ul><li>Carta </li></ul><ul><li>Graf </li></ul><ul><li>Kartun </li></ul><ul><li>Bentuk manusia </li></ul><ul><li>Tempat </li></ul><ul><li>Benda </li></ul>
 6. 7. <ul><li>PAPAN PENGAJARAN </li></ul><ul><li>Papan pengajaran adalah media yang digunakan secara langsung oleh guru untuk menyampaikan isi, bahan pengajaran dan maklumat </li></ul><ul><ul><li>Papan kapur </li></ul></ul><ul><ul><li>Papan putih </li></ul></ul><ul><ul><li>Papan magnet </li></ul></ul><ul><ul><li>Papan gulung </li></ul></ul><ul><ul><li>Papan plastik (plastigraph) </li></ul></ul>
 7. 8. <ul><li>PAPAN PAMER </li></ul><ul><li>Papan serbaguna atau papan kenyataan atau buletin jenis papan pamer </li></ul>Papan Lembut Papan Lubang
 8. 9. Media Bergerak Media Kaku
 9. 11. <ul><li>Terdiri dari panjang dan lebar, panjang dan tinggi, atau baris dan ‘column’. </li></ul>
 10. 25. <ul><li>Bahan 3D atau Tiga Dimensi adalah bahan-bahan yang mempunyai bentuk serta menyerupai bahan yang sebenar </li></ul>
 11. 29. <ul><li>menggambarkan keadaan atau rupa bentuk satu situasi pemandangan asal </li></ul>
 12. 33. <ul><li>memelihara hidupan dalam air </li></ul><ul><li>memelihara hidupan kecil atas tanah </li></ul>
 13. 34. <ul><li>Boneka Sarung Tangan </li></ul><ul><li>Boneka Lidi </li></ul><ul><li>Boneka Kulit </li></ul><ul><li>Wayang Kulit </li></ul><ul><li>Boneka Bertali </li></ul>
 14. 40. <ul><li>Konsep yang betul dibina kerana murid boleh melihat benda yang sebenar. </li></ul><ul><li>Pembelajaran akan berlaku dengan lebih sempurna kerana murid dapat belajar daripada penggunaan bahan-bahan yang sebenar. </li></ul><ul><li>Murid dapat memahami tentang sifat, binaan serta pergerakan sesuatu benda itu dengan lebih baik </li></ul><ul><li>Memberi pengalaman tentang keadaan sebenar sesuatu bahan atau benda itu. </li></ul>
 15. 41. <ul><li>Menggalakkan murid membuat kajian lanjut mengenai sesuatu kejadian atau hasilan. </li></ul><ul><li>Memberi lebih banyak peluang kepada murid berinteraksi diantara satu sama lain. </li></ul><ul><li>Menimbulkan semangat ingin tahu yang akan membawa kepada konsep pembelajaran melalui penyelidikan </li></ul><ul><li>Untuk memenuhi keperluan murid kinaestatik </li></ul>
 16. 42. <ul><li>Bahan 3D atau tiga dimensi adalah bahan yang mempunyai bentuk serta menyerupai bahan sebenar </li></ul>Bahan 3D Akuarium Boneka Realia Topeng Mobile Model Diorama
 17. 44. <ul><li>Pemilihan bahan-bahan sedia ada </li></ul><ul><ul><li>Untuk membuat pilihan berbentuk ini, guru boleh berpandukan kepada beberapa faktor; </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tahap pencapaian murid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bentuk objektif pengajaran dan pembelajaran </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kaedah pengajaran yang digunakan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kelemahan/kekurangan semasa dalam situasi pengajaran pembelajaran </li></ul></ul></ul>
 18. 45. <ul><li>Olah Semula Bahan Sedia Ada </li></ul><ul><ul><li>bahan-bahan yang dibekalkan oleh syarikat swasta selalunya tidak mengikut kehendak kurikulum. </li></ul></ul><ul><ul><li>Guru boleh mengolah semula bahan-bahan tersebut sesuai dengan tujuan dan objektif pengajaran. </li></ul></ul>
 19. 46. <ul><ul><li>Langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh </li></ul></ul><ul><ul><li>guru termasuklah; </li></ul></ul><ul><ul><li>Memperbaiki kaption atau label pada poster atau grafik </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengubahsuai aras rakaman audio pada rakaman kaset dan radio </li></ul></ul><ul><ul><li>Menyunting teks, grafik visual atau rakaman </li></ul></ul><ul><ul><li>Membuat atau melukis semula grafiknya </li></ul></ul>
 20. 47. <ul><li>Membuat Bahan Baru </li></ul><ul><ul><li>Guru adalah sumber yang paling baik untuk menghasilkan bahan-bahan yang baik, sempurna dan sesuai dalam situasi Pengajaran dan Pembelajaran. </li></ul></ul><ul><ul><li>Beberapa perkara yang perlu diambil kira terlebih dahulu sebelum </li></ul></ul><ul><ul><li>membuat bahan baru; </li></ul></ul><ul><ul><li>Objektif pengajaran </li></ul></ul><ul><ul><li>Penonton/pelajar </li></ul></ul><ul><ul><li>Perbelanjaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Kepakaran atau kemahiran teknikal </li></ul></ul>
 21. 48. <ul><li>Objektif pengajaran </li></ul><ul><li>Sasaran pelajar </li></ul><ul><li>Kos </li></ul><ul><li>Kepakaran atau kemahiran teknikal </li></ul><ul><li>- </li></ul>
 22. 49. <ul><li>Adakah bahan itu mengandungi bahan kurikulum sekolah? </li></ul><ul><li>Adakah isinya di kemaskini? </li></ul><ul><li>Adakah isinya betul dan tepat? </li></ul><ul><li>Adakah isinya sesuai dengan tahap pencapaian pelajar yang bakal menggunakannya? </li></ul><ul><li>Bahan tersebut boleh digunakan melalui kaedah apa? Kumpulan/individu? </li></ul>ISI TUJUAN
 23. 50. <ul><li>Adakah bahan itu sesuai untuk menyampaikan mesejnya? </li></ul><ul><li>Jika mesejnya ada melibatkan warna, adakah bahannya berwarna? </li></ul><ul><li>Jika mesejnya ada pergerakan, adakah media itu menunjukkan kesan pergerakan? </li></ul><ul><li>Adakah hasil itu baik, tinggi mutu penghasilan? </li></ul><ul><li>Adakah rekabentuk, senifoto, video dan audionya baik dan elok? </li></ul>KESESUAIAN KUALITI TEKNIK PENGHASILAN
 24. 51. <ul><li>Bolehkah media atau bahan itu digunakan dengan baik dalam situasi-situasi yang berlainan? </li></ul><ul><li>Adakah ia sesuai untuk kumpulan atau individu? </li></ul><ul><li>Adakah ia mempunyai nilai pembelajaran yang sepadan dengan kos bahan tersebut? </li></ul><ul><li>Mungkinkah ada pilihan yang lebih baik dan murah? </li></ul>KAEDAH PENGGUNAAN KOS
 25. 52. <ul><li>Pengganti guru </li></ul><ul><li>Pembantu guru </li></ul><ul><li>Pembelajaran berasaskan projek </li></ul><ul><li>Pendidikan jarak jauh </li></ul><ul><li>Folio pembelajaran </li></ul><ul><li>Penyebar ilmu </li></ul>
 26. 53. <ul><li>Sumber maklumat dan pengalamaan </li></ul><ul><li>Penyampaian mesej yang jelas </li></ul><ul><li>Pengajaran lebih tersusun </li></ul><ul><li>Penyelesaian masalah – kejadian lepas, pergerakan yang terlalu lambat/cepat, konsep abstrak </li></ul>
 27. 54. Simbol verbal Simbol visual Rakaman audio, radio / gambar kaku Gambar bergerak Bahan pameran Lawatan Tunjuk cara Pengalaman melalui lakonan @ drama Pengalaman tiruan Pengalaman sebenar Diubahsuai daripada Edgar Dale, Audio-visual methods in teaching, (Edisi ketiga) Holt, Rinechart and Winston, 1946, 1954. ABSTRAK IKONIK ENAKTIF

×