Topik 1 teknologi pendidikan

13,374 views

Published on

Pengenalan kepada Teknologi Pendidikan

Published in: Technology, Spiritual
4 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
13,374
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
1,012
Comments
4
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Topik 1 teknologi pendidikan

 1. 1. EDU3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran
 2. 2. Teknologi Pendidikan <ul><li>Konsep </li></ul><ul><li>Domain-domain </li></ul><ul><li>Prinsip-prinsip </li></ul><ul><li>Peranan dan kepentingan Teknologi Pendidikan dalam pengajaran-pembelajaran </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Teknologi boleh diterangkan sebagai aplikasi pengetahuan sains dalam mereka cipta alat-alat yang dapat meningkatkan keupayaan manusia. </li></ul>Teknologi
 4. 4. <ul><li>perkataan latin </li></ul><ul><li>“ Teknos” – Teknik/cara/kaedah </li></ul><ul><li>“ Logos” _ Kaji/belajar/ ‘Study’ </li></ul><ul><li>‘ Mengkaji/Mempelajari teknik/ cara’ </li></ul><ul><li>atau </li></ul><ul><li>Teknologi bermaksud kaedah, cara, idea untuk menghasilkan sesuatu dengan mudah dan berkesan. </li></ul>Teknologi
 5. 5. <ul><li>Bahasa Yunani </li></ul><ul><li>“ techne” – kemahiran </li></ul>Teknologi
 6. 6. Teknologi <ul><li>Kata Galbraith (1967) </li></ul><ul><li>… the systematic application of scientific knowledge and other organized knowledge to practical tasks. </li></ul><ul><li>… kemahiran menggunakan pengetahuan (saintifik mahupun tidak) secara sistematik sehingga terbit satu amalan yang praktikal bagi melaksanakan sesuatu tugas. </li></ul>
 7. 7. Kata Heinich, Molenda dan Rusell (1969) Teknologi bukan semata-mata alat dan mesin sahaja. Ia merangkumi proses dan idea. Kekuatannya terletak terutamanya pada proses dan idea , manakala kejayaan untuk mencapai sesuatu maksud atau objektif terletak pada alat . Ini bermakna, dalam merancang sesuatu pengajaran, perancangan awal yang melibatkan penggunaan idea samada dalam bentuk teori, pendekatan, kaedah dan sebagainya adalah merupakan proses yang terpenting. Alat pula merupakan “pemangkin” ke arah mencapai kejayaan . Teknologi
 8. 8. <ul><li>Kata Evans dan Nation (2000), </li></ul><ul><li>Teknologi adalah bagaimana kita menggunakan alat untuk memenuhi sesuatu keperluan. </li></ul><ul><li>(Technology is not a tool – it is an art or science of how to use a tool for a purpose.) </li></ul>Teknologi
 9. 9. <ul><li>Kajian Wan Zah Wan Ali (2000) </li></ul><ul><li>4 Kategori pengertian pengajaran: </li></ul><ul><li>Menyampaikan maklumat, </li></ul><ul><li>Memindahkan maklumat, </li></ul><ul><li>Mendorong pembelajaran, </li></ul><ul><li>Membina manusia yang lebih baik. </li></ul>Pengajaran
 10. 10. <ul><li>Kata Ramsden,(1993); Trigwel, Prosser & Lyons,(1997) </li></ul><ul><li>Proses bekerja bersama pelajar untuk membantu mereka berkebolehan dan berkemungkinan untuk belajar. </li></ul><ul><li>Ia melibatkan: </li></ul><ul><li>mencari dan mengenal pasti salah tafsiran pelajar terhadap sesuatu yang diajarkan, </li></ul><ul><li>mengambil tindakan untuk memastikan perubahan kefahaman dan mencipta konteks pembelajaran yang menggalakakan pelajar terlibat secara aktif dalam pelajaran yang diikuti. </li></ul>Pengajaran
 11. 11. <ul><li>Pembelajaran di sekolah seharusnya merupakan : </li></ul><ul><li>Satu pergerakan ke arah pembentukan insan yang berupaya menyelesaikan persoalan yang kompleks, mengiktiraf kuasa dan keelokan konsep-konsep sesuatu bidang pelajar, dan menggunakan ilmu yang dipelajari di dalam kelas dalam menyelesaikan masalah di luar kelas. </li></ul>Pengajaran
 12. 12. <ul><li>Kata Ramsden,(1998) </li></ul><ul><li>Ertinya pembelajaran itu berguna bagi mentafsir dunia yang kita diami ini. </li></ul><ul><li>Pembelajaran yang sebenar dapat mengubah kefahaman seseorang mengenai sesuatu. </li></ul>Pengajaran
 13. 13. <ul><li>Pullias dan Young (1968), </li></ul><ul><li>..cara membimbing murid untuk memperoleh sejumlah pengalaman yang cukup bermutu. </li></ul>Pengajaran
 14. 14. <ul><li>Pullias dan Young (1968), </li></ul><ul><li>Manusia boleh menjadi pemikir, pemaham, pembangun dan pencari penuh daya gerak jika mereka dibimbing dengan cinta dan kebenaran, bukan dengan kebencian dan tengking herdik . </li></ul>Pengajaran
 15. 15. <ul><li>Kesimpulannya, pengajaran membebaskan manusia daripada ikatan pandangan yang sempit dan terbatas. </li></ul>Pengajaran
 16. 16. <ul><li>Mengikut Robert Glaser (1962), proses pengajaran meliputi empat komponen yang penting iaitu objektif pengajaran, pengetahuan sedia ada, kaedah mengajar dan penilaian. </li></ul>Pengajaran
 17. 17. <ul><li>Kata Mok Soon Sang & Lee Shok Mee, 1991 </li></ul><ul><li>Dari segi pendidikan, pengajaran merupakan suatu aktiviti atau proses yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku, sikap atau kepercayaan pelajar. Proses pengajaran melibatkan aktiviti-aktiviti seperti penghuraian, demonstrasi, penggunaan alat bantu mengajar, bersoal jawab dan sebagainya. </li></ul>Pengajaran
 18. 18. <ul><li>Satu bidang yang berusaha ke arah meningkatkan kualiti atau keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. </li></ul>Teknologi Pengajaran
 19. 19. <ul><li>Teknologi pendidikan ialah gabungan manusia , idea , alat-alat , teknik dan peristiwa yang bertujuan untuk memberi kesan baik kepada proses pendidikan </li></ul><ul><li>Crowell (1971) </li></ul><ul><li>Encyclopedia of Education </li></ul>Teknologi Pendidikan
 20. 20. <ul><li>Teknologi pendidikan ialah aplikasi prinsip-prinsip saintifik untuk mereka dan membina sesuatu bagi menjalankan sistem pengajaran dan pembelajaran </li></ul><ul><li>Good (1973) </li></ul><ul><li>Dictionary or Education </li></ul>Teknologi Pendidikan
 21. 21. <ul><li>Teknologi pendidikan ialah penggunaan kemahiran dan teknik moden dalam keperluan pendidikan dan latihan, yang meliputi kemudahan belajar dengan menggunakan persekitaran setakat mana ia menimbulkan pembelajaran </li></ul><ul><li>Uhwin, Derek (1976) </li></ul><ul><li>Applying Educational Technology </li></ul>Teknologi Pendidikan
 22. 22. <ul><li>Teknologi pendidikan ialah proses yang kompleks dalam menganalisis keperluan pendidikan secara sistematik, saintifik dan rasional bertujuan untuk mereka bentuk dan mengaplikasikannya secara sepadu idea, tenaga, sumber bahan, kaedah dan tatacara untuk mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. </li></ul><ul><li>Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia (1988) </li></ul>Teknologi Pendidikan
 23. 23. <ul><li>Teknologi pendidikan ialah aplikasi media, sistem, pendekatan dan teknik-teknik ke arah pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. </li></ul><ul><li>Bahagian Teknologi Pendidikan (1991) </li></ul>Teknologi Pendidikan
 24. 24. Posters Bulletin Board
 25. 25. Podcasts Diorama
 26. 26. Twitter
 27. 27. Manakah daripada yang ditunjukkan merupakan teknologi dalam pendidikan?
 28. 28. Teknologi Pendidikan : Sesuatu yang digunakan untuk membantu dalam pengajaran guru atau pembelajaran murid
 29. 29. Domain Teknologi Dalam P-P Domain Teknologi Dalam P-P Fasa 1 Domain Teknologi Dalam P-P Fasa 2 Mewujudkan keberkesanan proses P-P yang cemerlang
 30. 30. Domain Teknologi Dalam P-P Perbincangan
 31. 31. Domain Teknologi Dalam P-P Fasa 1 (1977, oleh AECT) <ul><li>Pengurusan Pengajaran </li></ul><ul><li>Pengembangan pengajaran </li></ul><ul><li>Sumber pembelajarn </li></ul>
 32. 32. Fungsi Pengurusan Pengajaran Pengurusan organisasi Pengurusan kakitangan Fungsi Pengembangan Pengajaran Penyelidikan teori Reka bentuk Penerbitan Penilaian Pemilihan Logistik Penggunaan Pengedaran Fungsi Sumber Pembelajaran Mesej Manusia Bahan Peralatan Teknik Seting P E L A J A R Domain Teknologi Dalam P-P
 33. 33. Fungsi Pengurusan Pengajaran <ul><li>Mengarah, menyelaras dan mengawal fungsi-fungsi pengembangan pengajaran & sumber pengajaran </li></ul><ul><li>Bertanggungjawab untuk pastikan teknologi dalam pengajaran berjalan lancar dan berkesan </li></ul>
 34. 34. Fungsi Pengurusan Pengajaran Pengurusan organisasi Pengurusan kakitangan <ul><li>Mengenal pasti keperluan organisasi </li></ul><ul><li>Menentukan matlamat dan objektif </li></ul><ul><li>Anggaran perbelajaan </li></ul><ul><li>Urusan pembelian </li></ul><ul><li>Prosedur pentadbiran </li></ul><ul><li>Pengambilan </li></ul><ul><li>Penyeliaan </li></ul><ul><li>Penilaian pekerja </li></ul><ul><li>Pastikan hubungan bbaik antara pekerja dengan cara mewujudkan keberkesanan komunikasi </li></ul>
 35. 35. Fungsi Pengembangan Pengajaran <ul><li>Menganalisis masalah-masalah pembelajaran </li></ul><ul><li>Mereka bentuk, melaksana, dan melakukan penilaian dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi </li></ul>
 36. 36. Fungsi Pengembangan Pengajaran melalui peringkat-peringkat berikut: 1. Penyelidikan 2. Mereka bentuk pengajaran 3. Penerbitan 4. Penilaian & pemilihan 5. Penggunaan 6. Logistik
 37. 37. Fungsi Sumber Pembelajaran <ul><li>Pihak atau bahan-bahan dan media yang berupaya untuk meneyelesaikan masalah </li></ul><ul><li>Contoh: mesej, manusia, peralatan, teknik atau seting </li></ul>
 38. 38. Domain Teknologi Dalam P-P Fasa 2 (1994) <ul><li>Peranan yang dmainkan oleh teknologi dalam P-P lebih luas </li></ul>
 39. 39. Teori dan Amalan Pembangunan Teknologi percetakan Teknologi audiovisual Teknologi berasaskan komputer Teknologi bersepadu Pengurusan Pengurusan projek Pengurusan sumber Pengurusan sistem penyampaian Ppengurusan maklumat Penilaian Analisis masalah Pengukuran rujukan kriteria Penilaian formatif Penilaian sumatif Penggunaan Penggunaan media difusi dan inovasi Pelaksanaan Polisi dan peraturan Reka Bentuk Reka bentuk sistem pengajaran Reka bentuk mesej Strategi pengajaran Ciri-ciri pelajar
 40. 40. Perbincangan <ul><li>Peranan Teknologi Pendidikan dalam P-P </li></ul>
 41. 41. Peranan dan Kepentingan Teknologi dalam P-P <ul><li>Pembelajaran kendiri </li></ul><ul><li>Meningkatkan keberkesanan pembelajaran </li></ul><ul><li>Peluang belajar kepada semua </li></ul><ul><li>Meningkat motivasi untuk belajar </li></ul><ul><li>Memupuk kerja pasukan </li></ul><ul><li>Membolehkan pembelajaran pada kadar sendiri </li></ul><ul><li>Mengoptimakan penggunaan sumber yang terhad </li></ul>
 42. 42. Perbincangan <ul><li>Mengapakah teknologi diperlukan dalam pengajaran masa kini? </li></ul><ul><li>Adakah pengajaran tradisional tidak berkesan yang menyebabkan teknologi diperlukan? </li></ul>
 43. 43. SEKIAN DAHULU TERIMA KASIH

×