Rancangan mengajar model assure

3,175 views

Published on

Perincian rancangan mengajar mengikut Model ASSURE

  • Be the first to comment

Rancangan mengajar model assure

  1. 1. Rancangan Mengajar Harian (Mengikut Model ASSURE)<br />Nama Guru:Mata pelajaran:Kelas:Tarikh:Masa:Bilangan Murid:Tajuk:Hasil Pembelajaran:<br /><ul><li>Analyse Pelajar(Analisa Pelajar)Ciri umum pelajarPengetahuan Sedia AdaGaya PemmbelajaranState Objectives(Menyatakan objektif P&P)Kritieria pengukuran objektif yang baik:Siapakah kumpulan sasaran?Apakah yag hendak dicapai (apakah bentuk perlakuan baharu)?Bagaimana hendak mencapai (apakah syarat perlakuan)?Aapkah tahap pencapaian murid (standard pencapaian yang dianggap sudah dikuasai)?Nyatakan masa dan ketetapanSelect method, media & materials(Memilih kaedah, media dan bahan sumber)KaedahMediaAlat dan bahan sumber yang diiperlukanMedia 1(2 D)Media 2 (3 D) Media 3 (video-gabungan gambar foto dan video)Utilize media and materials(Mengguna meida dan bahan)Penerangan ringkas tentang persediaan serta cara penggunaan media dan bahan – preview, sediakan bahan untuk penggunaan dalam kelas, sediakan persekitaranRequire learner participations(Melibatkan pelajar)Senaraikan langkaha-langkah pelaksanaan pengajaran-pembelajaran yang mesti meliputi yang berikut:Bila gunakan media?Bagaimana media digunakan?Objektif mana yang tercapai/Bagaimana pelajar dilibatkan dalam P&P? Evaluation(Penilaian)Nilai semula perancangan P&P dan mediaNilai pencapaian pelajar/muridApakah penambahbaikan?

×