Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Nyírjákói óvoda bemutatása

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 21 Ad

More Related Content

Similar to Nyírjákói óvoda bemutatása (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Nyírjákói óvoda bemutatása

 1. 1. Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda Nyírjákói Tagintézményének bemutatása
 2. 2. Intézményünkről
 3. 3.  2 csoportos óvodánkban 50 gyermek fejlesztését, nevelését tudjuk biztosítani  Óvodánk minden dolgozója megfelelő végzettséggel rendelkezik  Óvodánk épületének és környezetének infrastrukturális feltételei megfelelnek a mai kor igényeinek
 4. 4. Pedagógiai hitvallásunk „Ha teheted kézzel –fejjel –szívvel, személyes érdeklődésedből indíttatva, szabadon játszva, próbálkozva, tévedve, egyéni ütemben haladva, Az önkifejezés lehetőségével élve, leleményesen, kreatívan önállóan felfedezve, önbizalommal, felelősséggel, tárgyi és érzelmibiztonságban, gazdag, ihlető környezetben, figyelmes segítséggel, ösztönző támogatással, szeretettel, megértéssel befogadva, jó szándékkal bírálva, nyitottan, rugalmasan, tolerálva, egyéni különbséget tiszteletben tartva, a közösség segítő erejére támaszkodva szárnyakat adhatsz.” /Zsámboki Károlyné/
 5. 5. Céljaink  Pedagógiai céljaink és feladataink középpontjában a gyermek sokoldalú harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése áll az életkori, az egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.  Minden szülővel elfogadtatjuk nevelési értékeinket, megvalósítjuk az egyéni bánásmódot, a toleranciát, az erkölcsi normák alakítását, a szeretet, a biztonság, az esztétikus környezet, az együttműködés, a társas kapcsolatok igényét.
 6. 6. Kiemelt céljaink A néphagyomány-ápolás és a természetszeretet átörökítése a gyermek érzelmein át, a családok aktív együttműködésével. Környezet tevékeny megismerése Óvodai fejlesztő program megvalósítása
 7. 7. Sajátos feladataink Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrált nevelése A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülésspecifikus fejlesztése A tehetségígéretes gyermekek fejlesztése
 8. 8. Nevelési alapelveink  A gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi  A nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását  Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseknek, visszajelzésnek, értékelésnek a gyermek személyiségéhez kell igazodniuk.
 9. 9. Intézményünk dolgozói
 10. 10. Személyi feltételeink  3 fő óvodapedagógus  2 fő dajka  Kisegítő dolgozók
 11. 11. Óvodapedagógusok szakképzettségei 3 fő felsőfokú óvodapedagógusi végzettség  1 fő közoktatás-vezetői---pedagógus szakvizsga  1 fő fejlesztőpedagógiai óvodapedagógus---szakirányú továbbképzési szak  1 fő beszédfejlesztő óvodapedagógus---szakirányú továbbképzési szak
 12. 12. Tárgyi feltételeink  Tágas, galériás csoportszobák  Gazdag eszközállomány  Jól felszerelt tornaszoba  Sószoba  Jól felszerelt óvoda udvar
 13. 13. Csoportjaink Gomba csoport Kéknefelejcs csoport
 14. 14. Esélyegyenlőség, hátránykompenzáció Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, ami lehetőséget ad az apró mag számára, hogy azzá váljon, amivé fejlődni képes.” (Thomas Gordon) Célkitűzésünk:  A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szocializációjának elősegítése  A „hozott” hátrányok pótlása  Érzelmileg egészséges gyermekek nevelése  Integrálódási esélyük megalapozása
 15. 15. Szolgáltatásaink  Fejlesztőpedagógiai foglalkozások  Logopédiai foglalkozások  Hittan oktatás  Ovifoci
 16. 16. Tehetséggondozó műhelyeink Kézműves foglalkozások Néptánc foglalkozások
 17. 17. Ünnepeink  Népmese napja  Idősek napja  Mikulás  Karácsony  Farsang  Március 15.  Húsvét  Anyák napja  Gyermeknap
 18. 18. Jeles Zöld Ünnepeink  Takarítási világnap  Népmese napja  Állatok világnapja  Komposztálás napja  Kézmosás világnapja  Víz világnapja  Föld napja  Madarak és fák napja  Környezetvédelmi világnap
 19. 19. Családdal való kapcsolattartás  Családlátogatás  Beszoktatás  Napi kapcsolattartás  Szülői értekezlet  Fogadóóra  Nyílt nap  Szülői fórum  Közös programok, ünnepek
 20. 20. Partneri kapcsolataink  Nyírjákó Község Önkormányzata  Baktalórántházai Székhely Intézmény  Egészségügyi szolgáltatók: orvos, védőnők, fogorvos  Reguly Antal Általános Iskola Nyírjákói Tagintézménye  Baktalórántházai Pedagógiai Szakszolgálat  Muskátli Népdalkör Nyírjákó  Gyermekjóléti Szolgálat  Gyermekvédelmi központ
 21. 21. Elérhetőségünk Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda Nyírjákói Tagintézménye 4541. Nyírjákó, Fő utca 18. Tel.: 42/352-422 E- mail: nyirjakoovoda@gmail.com

×