SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
Download to read offline
Travellers in Prejmer
CĂLĂTORI ÎN PREJMER
Agriculture and Food Industry College “Ţara
Bârsei” Prejmer
Braşov county, România

Realizat de:
Săcui Camelia
Braşov, Romania
Move4Nature Final Meeting
21-22 Octombrie, 2010

Mândrilă Mariana
Costache Ştefania
Location of CAIA “Ţara Bârsei” Prejmer
and the itinerary under Study
Localizarea CAIA “Ţara Bârsei” Prejmer şi
traseul studiat

PREJMER

(http://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Carpa%C8%9Bi#Carpa.C8.9Bii_rom.C3.A2ne.C8.99ti
)
Colegiul Pentru Agricultură şi Industrie
Alimentară “Ţara Bârsei”
• Colegiul

Pentru Agricultură şi Industrie Alimentară “Ţara Bârsei” se află în localitatea
Prejmer din judetul Braşov, la 20 km de reşedinţa de judeţ- Braşov. Comuna Prejmer se
situează în Grupa Sudică a Carpaţilor Orientali, respectiv în subdiviziunea acesteia
numită chiar Depresiunea Ţara Bârsei sau Depresiunea Braşov.

•Colegiul “Ţara Bârsei” are aproximativ 800 de elevi în clasele IX-XII, la cursurile de zi şi
seral. Specializările oferite sunt din domeniul industriei alimentare şi agroturismului:
lucrător în industria alimentară, lucrător în comerţ, tehnician în analiza produselor
alimentare, tehnician în agroturism montan, dar şi tehnician veterinar.
În cadrul proiectului “CĂLĂTORI ÎN PREJMER”, grupurile ţintă
vor fi:
Cei 20 de elevi incluşi în proiect
Cei 8 profesori participanţi la proiect
Cei 20 de elevi sunt aleşi din rândul elevilor din cadrul Colegiului
„Ţara Bârsei” Prejmer. Alegerea acestora se realizează pe criterii
de comunicare şi abilităţi practice.
Profesorii care participă la acest proiect fac parte din arii
curriculare diferite, dar împreună cu elevii vor realiza echipa
proiectului
Lista disciplinelor care folosesc elemente din ghidul realizat:
- Istorie
- Geografie
- Marketing
- Gastronomie
- Ecologie
- Biologie
“Travellers in Prejmer”
Itinerary

5

6

4

2

1
3

Traseul
“Călători în
Prejmer”
Key Points and Suggested
Activities
Prejmer Fortress

Oak Forest and
Eutrophic Swamp

The Storks Nest

Cetatea Prejmer
Cuib de berze

Trout Farm

Păstrăvărie

Mlaştina eutrofă
laleaua pestriţă

Lista materiilor participante în
realizarea traseului

Agrotouristic Pension

- Istorie
- Geografie
- Marketing
- Gastronomie
- Ecologie
- Biologie

Pensiune agroturistică
PUNCTE CHEIE ŞI ACTIVITĂŢI
PROPUSE
Puncte cheie
Colegiul Pentru
Agricultură şi Industrie
Alimentară “Ţara Bârsei”
Prejmer

Activităţi
•Vizitarea şcolii, atelierelor şcoală şi a fermei didactice

Cetatea Prejmer

•Vizită la Biblioteca Comunală Prejmer
•Să cunoască caracteristicile stemei localităţii şi judeţului
•Vizită la Cetatea Prejmerului şi la Muzeul Bisericii
•Cetatea peste 100 de ani

Cuibul de berze

•Monitorizarea şi inventarierea cuiburilor de berze
•Observarea comportamentului şi identificarea rolului acestora în ecosistem
•Realizarea de colaje cu momente din activităţi

Pădurea de stejar şi
mlaştina eutrofă
Păstrăvăria

Pensiune
agroturistică

•Vizitarea pădurii şi mlaştinii
•Realizarea unei colecţii de plante specifice zonei
•Vizitarea păstrăvăriei
•Bucătăria păstrăvului, element tradiţional al zonei
•Realizarea de reţete gastronomice în atelierul şcolii
•Vizitarea unei pensiuni agroturistice
•Aprecierea elementelor tradiţionale de decor ale amenajării interioare
•Bucătăria tradiţională – reţete specifice zonei
Description of Key
Points

DESCRIEREA
PUNCTELOR - CHEIE
1. Colegiul Pentru Agricultură şi Industrie
Alimentară “Ţara Bârsei”
2. Prejmer Fortress
2. Cetatea Prejmer
Cetatea Prejmer a fost aleasă datorită
importanţei sale pentru istoria localităţii şi datorită
valorii culturale deosebite.
Construită în sec. XIII şi fortificată două
secole mai târziu, Biserica Evanghelică din centrul
Cetăţii Prejmer este cel mai vechi monument gotic
din Transilvania. Foarte bine conservată, biserica a
fost inclusă în patrimoniul U.N.E.S.C.O., pentru
valoarea ei deosebită (1999).
Cetatea inelară cu dublă incintă a fost
modificată şi extinsă în etape până în secolul XVIII.
Cetatea, clădită în formă de cerc, avea ziduri groase
de 3-4 metri şi înalte de 12 metri, bastioane, porţi de
fier şi poduri care se ridicau.
2. Prejmer Fortress
2. Cetatea Prejmer
Subject

Istorie

Elevii şi profesorii coordonatori
vizitează Biblioteca comunală,
Cetatea Prejmer, şi Muzeul
Bisericii, unde au posibilitatea
să se informeze asupra
istoricului localităţii Prejmer şi
a condiţiilor de apariţie a
saşilor în zonă, precum şi
influenţele acestora asupra
populaţiei majoritare.

GeografieEcologie
Fotografii realizate
de: Camelia Săcui

Description

Să păstrăm Cetatea Prejmer
şi pentru generaţiile viitoare!
Ecologizarea zonei realizată de
elevi coordonaţi de profesori şi
muzeografi.
3. The Storks Nest
3. Cuibul de berze

Cuiburile de berze au fost alese ca punct cheie deoarece aceste păsări
reprezintă o emblemă naturală a localităţii, prezenţa lor fiind menţionată de zeci
şi chiar sute de ani. De menţionat este faptul că majoritatea cuiburilor se află
pe strazile principale, iar o parte din locuitori au contribuit la păstrarea cuiburilor
prin sprijinirea lor astfel încât să nu se dărâme din cauza vânturilor sau a altor
fenomene meteo.
3. The Storks Nest
3. Cuibul de berze
Subject

Biologie

Genete Petruţa/Iorga Dan

Monitorizarea şi inventarierea
cuiburilor de berze. Elevii şi
profesorii coordonatori au
inventariat aceste cuiburi,
numărând doar pe raza
localităţii Prejmer 14 cuiburi.

Ecologie

Fotografii realizate de:

Description

Observarea
comportamentului şi
identificarea rolului berzelor
în ecosistem. Elevii s-au
documentat asupra
importanţei păsărilor
insectivore într-un ecosistem
şi au întocmit fişe de
observaţie specifice.
4. Oak Forest and
Eutrophic Swamp
4.Pădurea de stejar şi
mlaştina eutrofă

Acest punct cheie a fost ales deoarece în zona Prejmer-Hărman se
află o interesantă rezervaţie floristică, adăpostind plante rare, inclusiv
specia endemică Laleaua Pestriţă. În contextul ultimilor ani, în care are loc
o adevărată invazie a sticlei şi betonului, este foarte importantă salvarea
acestui colţ de natură.
Fotografii realizate de:
Mîndrilă Mariana/Iorga Dan
4.Pădurea de stejar şi
mlaştina eutrofă
Subject

Description

Geografie

Cunoaşterea poziţiei geografice a
rezervaţiei şi conştientizarea
unicităţii acestui peisaj. Elevii şi
profesorii coordonatori se
informează de la profesori, de la
Biblioteca şcolii şi din datele de pe
internet.

Ecologie

Membrii echipei se deplasează în
localitatea Hărman, la Rezervaţia
naturală „Mlaştinile eutrofe de la
Hărman”, unde vor face observaţii
asupra florei, în această zonă fiind
prezentă specia endemică de Lalea
Pestriţă. De asemenea se vor mai
face observaţii asupra densităţii
pădurii de stejar şi prezenţei
mlaştinilor.
5. Trout Farm
5.Păstrăvăria

Acest punct cheie a fost ales având în vedere că în zona localităţii
Prejmer există condiţii prielnice pentru creşterea păstrăvilor, aceasta fiind şi
o activitate economică destul de profitabilă. Vechiul nume al localitaţii este
Tartlău sau Satul cu o mie de izvoare, în zonă fiind des întâlnite izvoarele
cu apă limpede şi mlaştinile.
5.Păstrăvăria
Subject

Description

Geografie

Documentarea asupra existenţei şi
importanţei izvoarelor şi mlaştinilor
în localitatea Prejmer. Elevii,
coordonaţi de profesori, se
informează despre caracteristicile
şi repartiţia izvoarelor şi zonelor
umede din localitate.

Istorie

Marketing şi
Gastronomie

Fotografii realizate de:
Dragoş Daniela/Mustaţă Iuliana

Conştientizarea rolului activităţilor
tradiţionale în dezvoltarea economică
durabilă a localităţii. Membrii echipei,
elevi şi profesori, vor identifica
modalităţile de creştere şi exploatare
a păstrăvului, vizitând o păstrăvărie
din localitate şi se vor informa asupra
modalităţilor de prelucrare şi servire a
preparatelor din păstrăv, utilizând
reţete săseşti. La cantina şcolii au
încercat să le aplice în practică, iar
rezultatul a fost reuşit şi delicios .
6. Agrotouristic Pension
6. Pensiunea agroturistică

Acest punct cheie a fost ales datorită favorabilităţii deosebite oferite de
factorii naturali şi cultural-istorici pentru dezvoltarea turismului şi amplasarea de
pensiuni agroturistice în localitatea Prejmer. Depresiunea Ţara Bârsei în care
se situează şi Prejmerul oferă o climă blândă, aer curat, relief lin, înconjurat de
dealuri impădurite. Se adaugă prezenţa Cetăţii Prejmer, a caselor vechi,
săseşti, organizarea unor evenimente ca “ Ziua Recoltei “sau “FaschingFestivalul Clătitelor”, la care participă activ elevii şi profesorii liceului.
6. Pensiunea agroturistică
Subject

Description

Geografie

Elevii şi profesorii se documentează
asupra potenţialului natural şi culturalistoric al localităţii Prejmer în
perspectiva promovării turismului şi a
dezvoltării durabile.

Istorie

Marketing

Gastronomie

Fotografii realizate de:
Dragoş Daniela/Ionaşcu Maria

Membrii echipei vizitează o pensiune
agroturistică din localitatea Prejmer,
unde vor identifica elemente
tradiţionale de decor (ţesături, mobilier
şi veselă), dar şi importanţa cadrului
natural deosebit, a bucătăriei
tradiţionale şi a produselor ecologice.
Membrii echipei alcătuiesc un reţetar
tradiţional săsesc şi pun în practică la
cantina şcolii una din reţete- ciorba de
hrean, cu rezultate excelente.
Expected Results of the
Project
REZULTATELE AŞTEPTATE ALE PROIECTULUI
Ca urmare a acţiunilor demarate în cadrul proiectului “CĂLĂTORI ÎN
PREJMER” vor fi obţinute următoarele rezultate:
- Documentarea şi informarea privind viaţa comunităţii de-a lungul timpului.
- Realizarea importanţei Cetăţii medievale în viaţa comunităţii.
- Conştientizarea păstrării unui mediu natural cât mai puţin alterat.
- Cunoaşterea florei şi faunei din perespectiva realizării unui turism ecologic.
- Păstrarea şi îmbogăţirea culturii şi tradiţiilor în rândul comunităţii locale.
- Promovarea tradiţiilor săseşti din zonă.
- Frecventarea bibliotecilor şcolare şi a altor puncte de informare.
Method of Monitoring and
Assessment of the
Project’s Results
MODALITATEA DE MONITORIZARE ŞI DE
EVALUARE A REZULTATELOR PROIECTULUI
Modalităţile de monitorizare şi evaluare din cadrul proiectului
“CĂLĂTORI ÎN PREJMER”:
- Chestionare aplicate grupului ţintă şi profesorilor şcolii.
- Prezentarea activităţii în faţa Consiliului Elevilor şi a profesorilor.
- Dezvoltarea comunicării în cadrul comunităţii locale.
- Inventarierea cuiburilor de Barză albă.
- Reţetarul cu specialităţi săseşti.
Direct and Indirect
Beneficiaries of the Project
BENEFICIARII DIRECŢI ŞI INDIRECŢI AI
PROIECTULUI
Beneficiarii din cadrul proiectului “CĂLĂTORI ÎN PREJMER”:
Beneficiarii direcţi: - elevii implicaţi în proiect
- receptorii (elevii şcolii)
- cadrele didactice din şcoală
Beneficiarii indirecţi:
- comunitatea locală prin participarea elevilor la acţiunile
comunităţii
- şcoala ca organizaţie şi managerii ei, prin faptul că au elevi mai
informaţi
Estimated Impact of the Project
Implementation upon the Target
Group and School
IMPACTUL ESTIMAT AL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI
ASUPRA GRUPULUI ŢINTĂ ŞI ASUPRA ŞCOLII
Implementarea proiectului “ CĂLĂTORI ÎN PREJMER”, va avea impact
direct asupra elevilor prin îmbunătăţirea comunicării, şi o mai bună informare.
Membrii echipei devin lideri informali având un impact major asupra formării
opiniilor în rândul colegilor lor. Echipa va deveni un animator al spiritului civic,
prin mediatizarea unor acţiuni de păstrare şi promovarea a tradiţiilor. Amintim
aici acţiunea cu numele “Festivalul Clătitelor” dar şi participarea la diferite
acţiuni privind protecţia mediului şi de păstrare a valorilor culturale.
Impactul asupra şcolii va fi reflectat într-o mai bună comunicare de sus
în jos prin diseminarea rezultatelor.
De asemenea se va îmbunătăţi şi comunicarea pe orizontală prin
implicarea elevilor în activităţile desfăşurate de Consiliul Elevilor. Proiectul “
CĂLĂTORI ÎN PREJMER” are feed-back la acţiunile propuse de şcoală şi
feed-back la acţiunile elevilor din şcoală. Acţiunile comunităţii sunt diseminate
în şcoală, elevii sunt invitaţi să participe la acţiunile comunităţii (Ziua Recoltei,
Festivalul Clătitelor).
Continuity of the Project
CONTINUITATEA PROIECTULUI
La începutul fiecărui an şcolar vechea echipă va încuraja elevii noi
veniţi să participe la proiect.
Elevii noi veniţi vor participa la excursie de documentare la Cetatea
medievală Prejmer, unde vor primi informaţii despre viaţa cetăţii din trecut, de
asemenea vor continua monitorizarea prezenţei berzelor, observând
diminuarea sau creşterea numărului de exemplare (activitate care se va
desfăşura mai ales primăvara după migraţie).
Elevii vor efectua vizite la Rezervaţia naturală „Mlaştinile eutrofe” de
la Hărman, unde vor face observaţii asupra eventualelor modificări privind
flora şi condiţiile de mediu.
Cu ocazia Zilei Recoltei şi a Festivalului Clătitelor vor fi promovate
reţete tradiţionale, costume şi obiceiuri specifice zonei.
Mulţumim:
Următorilor profesori:
Palcu Claudia
Dragoş Daniela
Genete Petruţa
Mustaţă Iuliana
Ionaşcu Maria
Mîndrilă Mariana
Costache Ştefania
Săcui Camelia
Iorga Dan

D-nei bibliotecar: Băilă Mirela
Pensiunea Diana
Administrator Cetatea Prejmer
Colegiul Pentru Agricultură şi Industrie
Alimentară „Ţara Bârsei” Prejmer

Str. Braşovului nr. 160A Prejmer
0268 /362480
colegiul_prejmer@yahoo.com

More Related Content

More from UNEP VIENNA ISCC - ESD

Move4Nature Trail Presentation - Zarnesti School, Brasov, Romania
Move4Nature Trail Presentation - Zarnesti School, Brasov, RomaniaMove4Nature Trail Presentation - Zarnesti School, Brasov, Romania
Move4Nature Trail Presentation - Zarnesti School, Brasov, RomaniaUNEP VIENNA ISCC - ESD
 
Move4Nature Trail Presentation - Remetea School, Harghita, Romania
Move4Nature Trail Presentation - Remetea School, Harghita, RomaniaMove4Nature Trail Presentation - Remetea School, Harghita, Romania
Move4Nature Trail Presentation - Remetea School, Harghita, RomaniaUNEP VIENNA ISCC - ESD
 
Move4Nature Trail Presentation - Marisel School, Cluj, Romania
Move4Nature Trail Presentation - Marisel School, Cluj, RomaniaMove4Nature Trail Presentation - Marisel School, Cluj, Romania
Move4Nature Trail Presentation - Marisel School, Cluj, RomaniaUNEP VIENNA ISCC - ESD
 
Move4Nature Trail Presentation - Pietroasa chiscau School - Bihor, Romania
Move4Nature Trail Presentation - Pietroasa chiscau School - Bihor, RomaniaMove4Nature Trail Presentation - Pietroasa chiscau School - Bihor, Romania
Move4Nature Trail Presentation - Pietroasa chiscau School - Bihor, RomaniaUNEP VIENNA ISCC - ESD
 
Move4Nature Trail presentation from Palanca School - chosen best of Bacau, Ro...
Move4Nature Trail presentation from Palanca School - chosen best of Bacau, Ro...Move4Nature Trail presentation from Palanca School - chosen best of Bacau, Ro...
Move4Nature Trail presentation from Palanca School - chosen best of Bacau, Ro...UNEP VIENNA ISCC - ESD
 
The Move4Nature Project 2nd Prize - Baiut School, Maramures, Romania
The Move4Nature Project 2nd Prize - Baiut School, Maramures, RomaniaThe Move4Nature Project 2nd Prize - Baiut School, Maramures, Romania
The Move4Nature Project 2nd Prize - Baiut School, Maramures, RomaniaUNEP VIENNA ISCC - ESD
 
Move4Nature Project 1st Prize - Vatra Moldovitei School, Suceava, Romania
Move4Nature Project 1st Prize - Vatra Moldovitei School, Suceava, RomaniaMove4Nature Project 1st Prize - Vatra Moldovitei School, Suceava, Romania
Move4Nature Project 1st Prize - Vatra Moldovitei School, Suceava, RomaniaUNEP VIENNA ISCC - ESD
 

More from UNEP VIENNA ISCC - ESD (7)

Move4Nature Trail Presentation - Zarnesti School, Brasov, Romania
Move4Nature Trail Presentation - Zarnesti School, Brasov, RomaniaMove4Nature Trail Presentation - Zarnesti School, Brasov, Romania
Move4Nature Trail Presentation - Zarnesti School, Brasov, Romania
 
Move4Nature Trail Presentation - Remetea School, Harghita, Romania
Move4Nature Trail Presentation - Remetea School, Harghita, RomaniaMove4Nature Trail Presentation - Remetea School, Harghita, Romania
Move4Nature Trail Presentation - Remetea School, Harghita, Romania
 
Move4Nature Trail Presentation - Marisel School, Cluj, Romania
Move4Nature Trail Presentation - Marisel School, Cluj, RomaniaMove4Nature Trail Presentation - Marisel School, Cluj, Romania
Move4Nature Trail Presentation - Marisel School, Cluj, Romania
 
Move4Nature Trail Presentation - Pietroasa chiscau School - Bihor, Romania
Move4Nature Trail Presentation - Pietroasa chiscau School - Bihor, RomaniaMove4Nature Trail Presentation - Pietroasa chiscau School - Bihor, Romania
Move4Nature Trail Presentation - Pietroasa chiscau School - Bihor, Romania
 
Move4Nature Trail presentation from Palanca School - chosen best of Bacau, Ro...
Move4Nature Trail presentation from Palanca School - chosen best of Bacau, Ro...Move4Nature Trail presentation from Palanca School - chosen best of Bacau, Ro...
Move4Nature Trail presentation from Palanca School - chosen best of Bacau, Ro...
 
The Move4Nature Project 2nd Prize - Baiut School, Maramures, Romania
The Move4Nature Project 2nd Prize - Baiut School, Maramures, RomaniaThe Move4Nature Project 2nd Prize - Baiut School, Maramures, Romania
The Move4Nature Project 2nd Prize - Baiut School, Maramures, Romania
 
Move4Nature Project 1st Prize - Vatra Moldovitei School, Suceava, Romania
Move4Nature Project 1st Prize - Vatra Moldovitei School, Suceava, RomaniaMove4Nature Project 1st Prize - Vatra Moldovitei School, Suceava, Romania
Move4Nature Project 1st Prize - Vatra Moldovitei School, Suceava, Romania
 

The Move4Nature Project 3rd Prize - Prejmer School, Brasov, Romania

 • 2. Agriculture and Food Industry College “Ţara Bârsei” Prejmer Braşov county, România Realizat de: Săcui Camelia Braşov, Romania Move4Nature Final Meeting 21-22 Octombrie, 2010 Mândrilă Mariana Costache Ştefania
 • 3. Location of CAIA “Ţara Bârsei” Prejmer and the itinerary under Study Localizarea CAIA “Ţara Bârsei” Prejmer şi traseul studiat PREJMER (http://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Carpa%C8%9Bi#Carpa.C8.9Bii_rom.C3.A2ne.C8.99ti )
 • 4. Colegiul Pentru Agricultură şi Industrie Alimentară “Ţara Bârsei” • Colegiul Pentru Agricultură şi Industrie Alimentară “Ţara Bârsei” se află în localitatea Prejmer din judetul Braşov, la 20 km de reşedinţa de judeţ- Braşov. Comuna Prejmer se situează în Grupa Sudică a Carpaţilor Orientali, respectiv în subdiviziunea acesteia numită chiar Depresiunea Ţara Bârsei sau Depresiunea Braşov. •Colegiul “Ţara Bârsei” are aproximativ 800 de elevi în clasele IX-XII, la cursurile de zi şi seral. Specializările oferite sunt din domeniul industriei alimentare şi agroturismului: lucrător în industria alimentară, lucrător în comerţ, tehnician în analiza produselor alimentare, tehnician în agroturism montan, dar şi tehnician veterinar.
 • 5. În cadrul proiectului “CĂLĂTORI ÎN PREJMER”, grupurile ţintă vor fi: Cei 20 de elevi incluşi în proiect Cei 8 profesori participanţi la proiect Cei 20 de elevi sunt aleşi din rândul elevilor din cadrul Colegiului „Ţara Bârsei” Prejmer. Alegerea acestora se realizează pe criterii de comunicare şi abilităţi practice. Profesorii care participă la acest proiect fac parte din arii curriculare diferite, dar împreună cu elevii vor realiza echipa proiectului Lista disciplinelor care folosesc elemente din ghidul realizat: - Istorie - Geografie - Marketing - Gastronomie - Ecologie - Biologie
 • 7. Key Points and Suggested Activities Prejmer Fortress Oak Forest and Eutrophic Swamp The Storks Nest Cetatea Prejmer Cuib de berze Trout Farm Păstrăvărie Mlaştina eutrofă laleaua pestriţă Lista materiilor participante în realizarea traseului Agrotouristic Pension - Istorie - Geografie - Marketing - Gastronomie - Ecologie - Biologie Pensiune agroturistică
 • 8. PUNCTE CHEIE ŞI ACTIVITĂŢI PROPUSE Puncte cheie Colegiul Pentru Agricultură şi Industrie Alimentară “Ţara Bârsei” Prejmer Activităţi •Vizitarea şcolii, atelierelor şcoală şi a fermei didactice Cetatea Prejmer •Vizită la Biblioteca Comunală Prejmer •Să cunoască caracteristicile stemei localităţii şi judeţului •Vizită la Cetatea Prejmerului şi la Muzeul Bisericii •Cetatea peste 100 de ani Cuibul de berze •Monitorizarea şi inventarierea cuiburilor de berze •Observarea comportamentului şi identificarea rolului acestora în ecosistem •Realizarea de colaje cu momente din activităţi Pădurea de stejar şi mlaştina eutrofă Păstrăvăria Pensiune agroturistică •Vizitarea pădurii şi mlaştinii •Realizarea unei colecţii de plante specifice zonei •Vizitarea păstrăvăriei •Bucătăria păstrăvului, element tradiţional al zonei •Realizarea de reţete gastronomice în atelierul şcolii •Vizitarea unei pensiuni agroturistice •Aprecierea elementelor tradiţionale de decor ale amenajării interioare •Bucătăria tradiţională – reţete specifice zonei
 • 10. 1. Colegiul Pentru Agricultură şi Industrie Alimentară “Ţara Bârsei”
 • 11. 2. Prejmer Fortress 2. Cetatea Prejmer Cetatea Prejmer a fost aleasă datorită importanţei sale pentru istoria localităţii şi datorită valorii culturale deosebite. Construită în sec. XIII şi fortificată două secole mai târziu, Biserica Evanghelică din centrul Cetăţii Prejmer este cel mai vechi monument gotic din Transilvania. Foarte bine conservată, biserica a fost inclusă în patrimoniul U.N.E.S.C.O., pentru valoarea ei deosebită (1999). Cetatea inelară cu dublă incintă a fost modificată şi extinsă în etape până în secolul XVIII. Cetatea, clădită în formă de cerc, avea ziduri groase de 3-4 metri şi înalte de 12 metri, bastioane, porţi de fier şi poduri care se ridicau.
 • 12. 2. Prejmer Fortress 2. Cetatea Prejmer Subject Istorie Elevii şi profesorii coordonatori vizitează Biblioteca comunală, Cetatea Prejmer, şi Muzeul Bisericii, unde au posibilitatea să se informeze asupra istoricului localităţii Prejmer şi a condiţiilor de apariţie a saşilor în zonă, precum şi influenţele acestora asupra populaţiei majoritare. GeografieEcologie Fotografii realizate de: Camelia Săcui Description Să păstrăm Cetatea Prejmer şi pentru generaţiile viitoare! Ecologizarea zonei realizată de elevi coordonaţi de profesori şi muzeografi.
 • 13. 3. The Storks Nest 3. Cuibul de berze Cuiburile de berze au fost alese ca punct cheie deoarece aceste păsări reprezintă o emblemă naturală a localităţii, prezenţa lor fiind menţionată de zeci şi chiar sute de ani. De menţionat este faptul că majoritatea cuiburilor se află pe strazile principale, iar o parte din locuitori au contribuit la păstrarea cuiburilor prin sprijinirea lor astfel încât să nu se dărâme din cauza vânturilor sau a altor fenomene meteo.
 • 14. 3. The Storks Nest 3. Cuibul de berze Subject Biologie Genete Petruţa/Iorga Dan Monitorizarea şi inventarierea cuiburilor de berze. Elevii şi profesorii coordonatori au inventariat aceste cuiburi, numărând doar pe raza localităţii Prejmer 14 cuiburi. Ecologie Fotografii realizate de: Description Observarea comportamentului şi identificarea rolului berzelor în ecosistem. Elevii s-au documentat asupra importanţei păsărilor insectivore într-un ecosistem şi au întocmit fişe de observaţie specifice.
 • 15. 4. Oak Forest and Eutrophic Swamp 4.Pădurea de stejar şi mlaştina eutrofă Acest punct cheie a fost ales deoarece în zona Prejmer-Hărman se află o interesantă rezervaţie floristică, adăpostind plante rare, inclusiv specia endemică Laleaua Pestriţă. În contextul ultimilor ani, în care are loc o adevărată invazie a sticlei şi betonului, este foarte importantă salvarea acestui colţ de natură. Fotografii realizate de: Mîndrilă Mariana/Iorga Dan
 • 16. 4.Pădurea de stejar şi mlaştina eutrofă Subject Description Geografie Cunoaşterea poziţiei geografice a rezervaţiei şi conştientizarea unicităţii acestui peisaj. Elevii şi profesorii coordonatori se informează de la profesori, de la Biblioteca şcolii şi din datele de pe internet. Ecologie Membrii echipei se deplasează în localitatea Hărman, la Rezervaţia naturală „Mlaştinile eutrofe de la Hărman”, unde vor face observaţii asupra florei, în această zonă fiind prezentă specia endemică de Lalea Pestriţă. De asemenea se vor mai face observaţii asupra densităţii pădurii de stejar şi prezenţei mlaştinilor.
 • 17. 5. Trout Farm 5.Păstrăvăria Acest punct cheie a fost ales având în vedere că în zona localităţii Prejmer există condiţii prielnice pentru creşterea păstrăvilor, aceasta fiind şi o activitate economică destul de profitabilă. Vechiul nume al localitaţii este Tartlău sau Satul cu o mie de izvoare, în zonă fiind des întâlnite izvoarele cu apă limpede şi mlaştinile.
 • 18. 5.Păstrăvăria Subject Description Geografie Documentarea asupra existenţei şi importanţei izvoarelor şi mlaştinilor în localitatea Prejmer. Elevii, coordonaţi de profesori, se informează despre caracteristicile şi repartiţia izvoarelor şi zonelor umede din localitate. Istorie Marketing şi Gastronomie Fotografii realizate de: Dragoş Daniela/Mustaţă Iuliana Conştientizarea rolului activităţilor tradiţionale în dezvoltarea economică durabilă a localităţii. Membrii echipei, elevi şi profesori, vor identifica modalităţile de creştere şi exploatare a păstrăvului, vizitând o păstrăvărie din localitate şi se vor informa asupra modalităţilor de prelucrare şi servire a preparatelor din păstrăv, utilizând reţete săseşti. La cantina şcolii au încercat să le aplice în practică, iar rezultatul a fost reuşit şi delicios .
 • 19. 6. Agrotouristic Pension 6. Pensiunea agroturistică Acest punct cheie a fost ales datorită favorabilităţii deosebite oferite de factorii naturali şi cultural-istorici pentru dezvoltarea turismului şi amplasarea de pensiuni agroturistice în localitatea Prejmer. Depresiunea Ţara Bârsei în care se situează şi Prejmerul oferă o climă blândă, aer curat, relief lin, înconjurat de dealuri impădurite. Se adaugă prezenţa Cetăţii Prejmer, a caselor vechi, săseşti, organizarea unor evenimente ca “ Ziua Recoltei “sau “FaschingFestivalul Clătitelor”, la care participă activ elevii şi profesorii liceului.
 • 20. 6. Pensiunea agroturistică Subject Description Geografie Elevii şi profesorii se documentează asupra potenţialului natural şi culturalistoric al localităţii Prejmer în perspectiva promovării turismului şi a dezvoltării durabile. Istorie Marketing Gastronomie Fotografii realizate de: Dragoş Daniela/Ionaşcu Maria Membrii echipei vizitează o pensiune agroturistică din localitatea Prejmer, unde vor identifica elemente tradiţionale de decor (ţesături, mobilier şi veselă), dar şi importanţa cadrului natural deosebit, a bucătăriei tradiţionale şi a produselor ecologice. Membrii echipei alcătuiesc un reţetar tradiţional săsesc şi pun în practică la cantina şcolii una din reţete- ciorba de hrean, cu rezultate excelente.
 • 21. Expected Results of the Project REZULTATELE AŞTEPTATE ALE PROIECTULUI Ca urmare a acţiunilor demarate în cadrul proiectului “CĂLĂTORI ÎN PREJMER” vor fi obţinute următoarele rezultate: - Documentarea şi informarea privind viaţa comunităţii de-a lungul timpului. - Realizarea importanţei Cetăţii medievale în viaţa comunităţii. - Conştientizarea păstrării unui mediu natural cât mai puţin alterat. - Cunoaşterea florei şi faunei din perespectiva realizării unui turism ecologic. - Păstrarea şi îmbogăţirea culturii şi tradiţiilor în rândul comunităţii locale. - Promovarea tradiţiilor săseşti din zonă. - Frecventarea bibliotecilor şcolare şi a altor puncte de informare.
 • 22. Method of Monitoring and Assessment of the Project’s Results MODALITATEA DE MONITORIZARE ŞI DE EVALUARE A REZULTATELOR PROIECTULUI Modalităţile de monitorizare şi evaluare din cadrul proiectului “CĂLĂTORI ÎN PREJMER”: - Chestionare aplicate grupului ţintă şi profesorilor şcolii. - Prezentarea activităţii în faţa Consiliului Elevilor şi a profesorilor. - Dezvoltarea comunicării în cadrul comunităţii locale. - Inventarierea cuiburilor de Barză albă. - Reţetarul cu specialităţi săseşti.
 • 23. Direct and Indirect Beneficiaries of the Project BENEFICIARII DIRECŢI ŞI INDIRECŢI AI PROIECTULUI Beneficiarii din cadrul proiectului “CĂLĂTORI ÎN PREJMER”: Beneficiarii direcţi: - elevii implicaţi în proiect - receptorii (elevii şcolii) - cadrele didactice din şcoală Beneficiarii indirecţi: - comunitatea locală prin participarea elevilor la acţiunile comunităţii - şcoala ca organizaţie şi managerii ei, prin faptul că au elevi mai informaţi
 • 24. Estimated Impact of the Project Implementation upon the Target Group and School IMPACTUL ESTIMAT AL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI ASUPRA GRUPULUI ŢINTĂ ŞI ASUPRA ŞCOLII Implementarea proiectului “ CĂLĂTORI ÎN PREJMER”, va avea impact direct asupra elevilor prin îmbunătăţirea comunicării, şi o mai bună informare. Membrii echipei devin lideri informali având un impact major asupra formării opiniilor în rândul colegilor lor. Echipa va deveni un animator al spiritului civic, prin mediatizarea unor acţiuni de păstrare şi promovarea a tradiţiilor. Amintim aici acţiunea cu numele “Festivalul Clătitelor” dar şi participarea la diferite acţiuni privind protecţia mediului şi de păstrare a valorilor culturale. Impactul asupra şcolii va fi reflectat într-o mai bună comunicare de sus în jos prin diseminarea rezultatelor. De asemenea se va îmbunătăţi şi comunicarea pe orizontală prin implicarea elevilor în activităţile desfăşurate de Consiliul Elevilor. Proiectul “ CĂLĂTORI ÎN PREJMER” are feed-back la acţiunile propuse de şcoală şi feed-back la acţiunile elevilor din şcoală. Acţiunile comunităţii sunt diseminate în şcoală, elevii sunt invitaţi să participe la acţiunile comunităţii (Ziua Recoltei, Festivalul Clătitelor).
 • 25. Continuity of the Project CONTINUITATEA PROIECTULUI La începutul fiecărui an şcolar vechea echipă va încuraja elevii noi veniţi să participe la proiect. Elevii noi veniţi vor participa la excursie de documentare la Cetatea medievală Prejmer, unde vor primi informaţii despre viaţa cetăţii din trecut, de asemenea vor continua monitorizarea prezenţei berzelor, observând diminuarea sau creşterea numărului de exemplare (activitate care se va desfăşura mai ales primăvara după migraţie). Elevii vor efectua vizite la Rezervaţia naturală „Mlaştinile eutrofe” de la Hărman, unde vor face observaţii asupra eventualelor modificări privind flora şi condiţiile de mediu. Cu ocazia Zilei Recoltei şi a Festivalului Clătitelor vor fi promovate reţete tradiţionale, costume şi obiceiuri specifice zonei.
 • 26. Mulţumim: Următorilor profesori: Palcu Claudia Dragoş Daniela Genete Petruţa Mustaţă Iuliana Ionaşcu Maria Mîndrilă Mariana Costache Ştefania Săcui Camelia Iorga Dan D-nei bibliotecar: Băilă Mirela Pensiunea Diana Administrator Cetatea Prejmer
 • 27. Colegiul Pentru Agricultură şi Industrie Alimentară „Ţara Bârsei” Prejmer Str. Braşovului nr. 160A Prejmer 0268 /362480 colegiul_prejmer@yahoo.com