SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII
PIETROASA- CHISCAU
JUDEŢUL BIHOR
ROMÂNIA

Prof. DEHELEAN LAVINIA
Move4Nature Întâlnirea Finală
Braşov, România
21-22 Octombrie, 2010

Tel./Fax.: 0259325798
E-mail: s.pietroasa@yahoo.com
Localizarea şcolii şi a Traseului Educaţional
Localizarea şcolii şi a Traseului Educaţional
SCOALA CU CLASELE I-VIII
PIETROASA-CHISCAU
PREZENTAREA SCOLII SI A COLECTIVULUI DE CADRE DIDACTICE

Scoala cu clasele I-VIII Pietroasa

localizata in comuna Pietroasa, la poalele de
nord-vest ale Munţilor Bihor, pe râul Crişul
Pietros

cai de acces: Pe DN-76 (Oradea-Deva), cu
derivaţie la km 86 în comuna Sudrigiu, pe DJ763, încă 16 km (şosea asfaltată).

are în componenţă şase scoli:
–
Scoala cu clasele I-VIII Pietroasa,
–
Scoala cu clasele I-VIII Chişcău,
–
Scoala cu clasele I-IV Cociuba Mică
–
Scoala cu clasele I-IV Giuleşti
–
Scoala cu clasele I-IV Gurani
–
Scoala cu clasele I-IV Măgura
Scoala cu clasele I-VIII Pietroasa are in dotare:

laboratoare de : - informatică
- biologie
- fizică
- chimie
- istorie/geografie

bibliotecă

sali de curs

materiale didactice de ultima generatie si
tehnologie moderna:telefon, fax,
internet,imprimanta, videoproiector, table
SMART, etc.

Optional : Ecologie( claseleVI-VII)

Director: Cristea Dacian
Secretar: Popa Alina
Contabil: Chirla Maria
Profesori: Popa Gabriela (istoriegeografie)
Dehelean Lavinia(geografie)
Tuculia Simona, Baidoc , Pele
Ioana (matematica)
Vlas Raul(religie)
Bodin Corina(lb. engleza)
Igas Monica(lb. franceza)
Cristian Remus (ed. fizica)
Nica Rebeca(lb. romana)
Goldis Ioana (biologie- chimie)
Invatatori: instit. Tota Felicia
instit. Laza Anamaria
instit. Coras Rodica
instit. Tuduce Mara
Educatoare: instit. Teuca Simona
EXCURSII
CU ELEVII
Ghidul Educaţional al Şcolilor din Carpaţi

Utilizarea Ghidului
In cadrul Scolii cu clasele I-VIII Pietroasa Ghidul
Educational al Scolilor din Carpati este utilizat in
cadrul procesului instructiv- educativ atat la ciclul
primar , cat si la cel gimnazial. Cu precadere, ghidul
este folosit de catre cadrele didactice care predau
urmatoarele discipline:
Ecologie

Geografie
Istorie
Biologie
Educatie plastica
Religie
Stiintele Naturii
Sport
Traseul Educaţional
Traseul Educaţional
Descrierea traseului educational:

Scopul :
promovarea conceptului de “dezvoltare durabilă” în
rândul elevilor prin intermediul activităţilor şcolare şi
extrascolare.

Motivare:
Sub egida „TURISM , CULTURĂ ŞI TRADIŢII” –
dorim ca elevii noştri, prin activităţile desfăşurate întruun mod plăcut, să înveţe şi să cunoască mai bine
obiectivele turistice naturale şi antropice din cele două
zone geografice, cultura şi tradiţiile specifice acestora.
Am încercat să profităm de dorinţa de cunoaştere a
elevilor, de curiozitatea lor, de setea de nou,
determinându-i să participe activ la culegerea de
informaţii, prelucrarea şi prezentarea lor într-un mod
cât mai original.
S-a respectat ideea, conform careia: „ fără cultură şi
tradiţie nu poţi trăi într-o societate modernă. În mileniul
III, turismul va deveni, ca urmare a tendinţei generale
de evoluţie a societăţii omeneşti, nu numai cea mai
eficientă ramură economică, ci şi cea mai sigură
modalitate de conservare a fiinţei umane însăşi„.
Puncte Cheie şi Exerciţii
1

7
Clasele participante:
Disciplinele care participă
la realizarea Traseului:

PUNCTELE CHEIE
6

2

3

5

4

Ecologie
Geografie
Istorie
Biologie
Meşteşuguri
Religie
Sport
Stiintele naturii
LISTA PUNCTELOR CHEIE

 Peştera

Urşilor Chişcău
 Păstrăvăria Giuleşti
 Muzeul etnografic„La Flutur”
 Biserica de lemn de la Cociuba Mică
 Cariera de piatră (granodiorit) Pietroasa
 Satul de vacanţă Boga
 Complexul Padiş
Obiective generale:
- informarea elevilor şi a comunităţii cu privire la potenţialul
turistic al comunei Pietroasa
- stimularea deprinderii de investigare şi cercetare în
orizontul local, conform unui plan prestabilit
- dezvoltarea unui comportament ecologic în rândul elevilor

„TURISM , CULTURĂ ŞI
TRADIŢII”

Obiective specifice:
- orientarea elevilor spre culegerea informaţiilor referitoare la obiectivele
turistice naturale şi antropice specifice zonei.
- dezvoltarea la elevi a capacităţilor de a-şi exprima gândurile şi sentimentele de
solidaritate şi cooperare.
- cultivarea sentimentul estetic şi de comunicare, dragostea pentru muncă
îmbogăţindu-li-se experienţa prin activităţi extracurriculare.

Obiective specifice:
a. privind elevii
- informarea cu privire la aşezarea geografică, evoluţia istorică şi potentialul
turistic al comunei
- implicarea în activităţi de investigare şi cercetare a orizontului local
- stimularea interesului pentru implicarea în propria dezvoltare profesională
- împărtăşirea experienţelor personale şi a celor de grup
- dezvoltarea unui comportament responsabil faţă de valorile naturale,
culturale şi tradiţiile zonei
b. privind cadrele didactice:
- promovarea unei atitudini pozitive faţă de metoda proiectelor ca metodă de
lucru
- cresterea gradului de implicare în activităţi extrascolare
- stimularea iniţiativei personale în utilizarea unor auxiliare suport la orele de
curs
- valorificarea experientelor pozitive în activităţile de catedra şi cerc
pedagogic


Activităţile proiectului particularizate
- întâlniri de lucru .
- vizionări de cd-uri, casete video pe tema
proiectului.
- alcătuirea unei colecţii de materiale şi
lucrări confecţionate de elevi.
- realizarea marcajelor pe traseele turistice
montane
- expoziţie fotografică pe teme montane
- activităţi cultural artistice
- concursuri
- drumeţii
Instrumente de evaluare:
- fişe de lucru
- portofoliul
- expoziţie foto
- activitate independentă, în grup sau în
perechi
- realizarea unui ghid
- vizite
- excursii
- pagina web
PUNCT CHEIE NR. 1
PEŞTERA URŞILOR CHIŞCĂU
Peştera Ursilor
- a fost descoperită la 17 septembrie 1975, în urma
unei dinamitări în cariera de marmura de la
Chişcău
- amenajată şi electrificata, a fost dată în exploatare
turistică la 14 iulie 1980
- se remarcă prin fantastica aglomerare de
formatiuni speologice, fiinde unică în rândul
peşterilor amenajate pentru turism
- sunt prezente un mare număr de resturi fosile ale
ursului de caverna - Ursus Spelaeus - disparut de
aproximativ 15000 de ani.
- are o lungimea totala de peste 1500 m, fiind
prevazuta cu 2 niveluri : nivelul inferior (700m
lungime) este rezervaţie ştiinţifică, in timp ce
partea superioară( 847 m lungime)se compune din
trei galerii: - Galeria "Urşilor",
- Galeria "Emil Racoviţă“
- Galeria "Lumânărilor“
- bogată în resturi scheletice ale ursului de peştera,
adevaratele frumuseţi fiind :"Mastodontul",
"Palatele fermecate", "Casuţa Piticilor", "Lacul
cu nuferi, denumirile simbolice date grupurilor
de formaţiuni de catre ghizi şi vizitatori.

Galeriile din Peştera Urşilor

Dealul Gruiu- Intrarea în Peştera Urşilor

Fosile de „Ursus spaeleus”din
Peşteră
ACTIVITATI IN
PESTERA
URSILOR
Scurtă descriere a Punctului Cheie:
Subiect

Descriere

Geografie /
Ecologie

-crearea

unei agentii turistice
cu scopul promovarii acestei
perle unice in lume
-realizarea de portofolii,
crearea unei agentii turistice
- studiu in teren: mediul
înconjurător şi ariile protejate
în comuna mea

Biologie

- ecoturismul din pesterii:
studierea resturilor fosilizare
deUrsus Spelaeus - disparut
de aproximativ 15000 de ani

Stiintele
Naturii

-Cunoasterea

reliefului
carstic si a formelor de relief
specifice acestuia

- Monumentul natural PESTERA URSILOR se remarcă prin
fantastica aglomerare de formatiuni speologice, ceea ce o face sa fie
unică în rândul peşterilor amenajate pentru turism
- Valoarea naturală a pesterii este inegalabila, aici si-au gasit
adapost un mare număr de resturi fosile ale ursului de caverna Ursus Spelaeus - disparut in urma cu aproximativ 15000 de
ani, numeroase stalagmite, domuri, bazine cu apă, mii de
stalactite.
- In prezent pestera se afla intr-o stare excenta de conservare,
ea se dezvaluie vizitatorilor ca adevărată pădure de stalagmite
si stalactite de un alb imaculat şi neatins de mâna omului
- Prin intermediul acestui Punct Cheie, patrimoniul natural al
zonei Chiscau-Pietroasa razbate dincolo de granitele tarii. mii
de turisti isi indreapta, an de an pasii spre acest areal
- Cei care ajung aici raman in minte si in suflet, cu imagini
care iti taie rasuflare si te indeamna la o scurta intoarcere in
timp.
Formaţiuni stalactitice şi stalagmitice din
Peştera Urşilor
PUNCT CHEIE NR. 2
PĂSTRĂVĂRIA GIULEŞTI (CHIŞCĂU)

la aproximativ 500 m aval
delocalitatea Giuleşti,pe malul
drept a Vaii Crăiasa, se afla
Păstrăvăria Chişcău, una
dintre cele mai moderne
obiective de acest fel din zona.

localizată într-o zonă de
munte clară şi pitorească,
păstravaria produce şi
comercializează păstrăvi şi
puiet păstrăv având o vasta
experienţă în domeniu. Printre
speciile de păstrăvi
comercializate se numără:
păstrăvul indigen, păstrăvul
curcubeu, păstrăvul fântânel,
lipanul şi lostriţa

Activitati( biologie):
- Biotopul din localitatea mea
- Biodiversitatea in Carpati
- Si gestul tau conteaza, mai putine
deseuri( colectare de deseuri
din zona pastravariei)


Păstrăvul indigen

Păstrăvul curcubeu

Păstrăvul fântânel

Lostriţa
SCOALA CU CLASELE I-VIII
PIETROASA-CHISCAU
PUNCT CHEIE NR. 3
MUZEUL „LA FLUTUR”








În satul Chişcău (din comuna Pietroasa), din judeţul Bihor, Aurel
Flutur (zis Domnocul) a pus bazele unui muzeu etnografic de
excepţie, particular şi unic prin multitudinea celor peste 2000 de
obiecte, obiecte de artă populară, vestigii istorice şi etnografice.
Adunate pe parcursul a mai bine de 20 de ani, printre cele 2000 de
exponate se remarcă: o locomotivă cu abur fabricată în Ungaria în
1910, o maşină deplasabilă pe roţi, aflată încă în stare de
funcţionare sau un rabot agricol care datează de pe la 1860 etc.
Colecţia muzeografică ”Horea şi Aurel Flutur”din Chişcău,
reprezintă o invitaţie îmbietoare pentru publicul larg la o
comunicare “indirectă”cu locuitorii acestor meleaguri. Prin
meşteşugurile şi ocupaţiile lor, redescoperite în Colecţia din
Chişcău, ni se dezvăluie bogăţia spirituală a celor care odinioară
îşi duceau viaţa de zi cu zi, aici, la poalele munţilor Apuseni.
Astăzi colecţia numără circa 2000 de obiecte care ilustrează
preocupările specifice comunitătilor ţărăneşti: agricultura, culesul
din natură, meşteşuguri tradiţionale-olărit, fierărit, lădărit,
scărărit, cizmărit, spătărit, dulgherit, minerit, prelucrarea fibrelor
de origine vegetală (tors, ţesut), obiceiuri de înmormântare,
elemente de educaţie şcolară. Cele mai reprezentative sunt
maşinile agricole (locomobila şi treierătoarea) pompele hidraulice
de stins incedii a epocii moderne, acestea fiind completate de
câteva piese cu semnificatie istorică (suliţe, halebarde), provenite
de la începutul Evului Mediu, respectiv din secolele al XII-lea si al
XIII-lea, dar şi de mai tărziu din veacurile al XVII-lea, al XVIIIlea şi al XIX-lea, descoperite toate pe raza satului Chişcău.
Activitati la
MUZEUL „LA
FLUTUR”
Subiect

Descriere

Istorie/
Religie

-

Meştesu
guri

-

Cunoasterea tradiţiilor şi
obiceiurilor locale:
dansuri si port popular
- Lumea satului meu
vazuta prin ochii fiecarui
localnic
- Inventarul patrimoniului
cultural al zonei( activitati
cultural artistice, lucrari
confectionate de elevi)
Incondeiatul oalor si
pictatul pe sticla
- Mestesuguri si
traditii( realizare de
colectii de materiale)
PUNCT CHEIE NR. 4
BISERICA DE LEMN DE LA
COCIUBA MICĂ






Biserica de lemn din Cociuba Mică,
cunoscuta cu hramul „ Pogorârea Sf.
Gheorghe" a fost ridicată în anul 1715,
începutul ei fiind menţionat de o inscripţie
lungă pe peretele vestic, la dreapta
intrării: "Când au gătat meşterii
beseareaca în luna lui cireşar de 25 zile. Ani
de la naşterea lu Hs 1715". În 1724 o
conscriere aminteşte pe un preot pe nume
Mihai în vârstă de 64 de ani, care a fost
hirotonit de Atanasie de la Alba Iulia.
Între piesele de mare valoare artistică şi
documentară ce se află la biserica de lemn
din Cociuba Mică se cuvine a fi subliniată
prezenţa unei foarte frumoase icoane pe
lemn de tipul celor întâlnite în Moldova în
secolul XVIII . De la început a fost dotată
cu principalele cărţi necesare practicării
cultului religios :
Chiriacondromion (1699); Apostol ( 1743) ;
Triod(1771) ; Antologhion (1776) ;
Penticostar (1783).
Unul din clopotele bisericii a fost turnat în
anul 1794.
ACTIVITATI LA
BISERICA DE LEMN DE
LA
COCIUBA MICĂ

Subiect

Descriere

Istorie

-

Religie

-Biserica

Biserici şi monumente
istorice – martore ale
creştinismului în orizontul
local(realizarea de referate
si portofolii, drumetii,
activitati cultural artistice)

şi tradiţiile
creştine în localitatea mea
-Arta ecleziastică( picturi
pe sticla, colectii de
materiale)
Parteneri
Parcul Natural Apuseni
Grupul European- Transilvania Tour “Pestera Ursilor”
Biserica Cociuba Mica
Colectivul de profesorii:
Prof. CRISTEA DACIAN – director, Şcoala cu clasele I-VIII Pietroasa
Prof. DEHELEAN LAVINIA – prof. istorie - geografie, Şcoala cu clasele I-VIIIChişcău
Prof. IGAŞ MONICA – prof. limba franceză Şcoala cu clasele I-VIII Pietroasa
Prof. CRISTIAN REMUS – prof. Ed. Fizică Şcoala cu clasele I-VIII Pietroasa – Chişcău
Inst. GAVRIŞ FLORENTINA – inst. Şcoala cu clasele I-VIII Pietroasa
Înv. TOMA CRISTINA – învăţătoare Şcoala cu clasele I-IV Gurani
Înv. CORAŞ RODICA – învăţătoare Şcoala cu clasele I-VIII Chişcău
Prof. POPA GABRIELA - prof. istorie - geografie, Şcoala cu clasele I-VIII
Pietroasa
PRIMARIA COMUNEI PIETROASA
Informaţii de contact:
SCOALA CU CLASELE I-VIII PIETROASA
COMUNA PIETROASA
JUDETUL BIHOR
PIETROASA, STR. PRINCIPALA, NR.214
Telefon/Fax.: 0259325798
E-mail: s.pietroasa@yahoo.com

More Related Content

What's hot

Proiect Life by the Water
Proiect Life by the WaterProiect Life by the Water
Proiect Life by the WaterIolanda1504
 
Proiect international.traditii si obiceiuri
Proiect international.traditii si obiceiuriProiect international.traditii si obiceiuri
Proiect international.traditii si obiceiuriaidarosianu
 
proiect de parteneriat
proiect de parteneriatproiect de parteneriat
proiect de parteneriatiullianas
 
Traditii si obiceiuri locale
Traditii si obiceiuri localeTraditii si obiceiuri locale
Traditii si obiceiuri localeSurdu Romeo
 
Forestier Campina
Forestier  CampinaForestier  Campina
Forestier Campinascmargineni
 
Intotdeauna sa doresti sa fii cel mai
Intotdeauna sa doresti sa fii cel maiIntotdeauna sa doresti sa fii cel mai
Intotdeauna sa doresti sa fii cel maiscmargineni
 
Atelier de lectură - BIBLIO - VACANŢA
Atelier de lectură - BIBLIO - VACANŢAAtelier de lectură - BIBLIO - VACANŢA
Atelier de lectură - BIBLIO - VACANŢAIonelia Serban
 
Prezentare Centrul de Agrement SOAREnDAR Jurilovca
Prezentare Centrul de Agrement SOAREnDAR JurilovcaPrezentare Centrul de Agrement SOAREnDAR Jurilovca
Prezentare Centrul de Agrement SOAREnDAR JurilovcaLucian Lucian
 

What's hot (11)

Proiect Life by the Water
Proiect Life by the WaterProiect Life by the Water
Proiect Life by the Water
 
Proiect international.traditii si obiceiuri
Proiect international.traditii si obiceiuriProiect international.traditii si obiceiuri
Proiect international.traditii si obiceiuri
 
proiect de parteneriat
proiect de parteneriatproiect de parteneriat
proiect de parteneriat
 
Motto
MottoMotto
Motto
 
Traditii si obiceiuri locale
Traditii si obiceiuri localeTraditii si obiceiuri locale
Traditii si obiceiuri locale
 
Traditii
TraditiiTraditii
Traditii
 
Traditii si obiceiuri
Traditii si obiceiuriTraditii si obiceiuri
Traditii si obiceiuri
 
Forestier Campina
Forestier  CampinaForestier  Campina
Forestier Campina
 
Intotdeauna sa doresti sa fii cel mai
Intotdeauna sa doresti sa fii cel maiIntotdeauna sa doresti sa fii cel mai
Intotdeauna sa doresti sa fii cel mai
 
Atelier de lectură - BIBLIO - VACANŢA
Atelier de lectură - BIBLIO - VACANŢAAtelier de lectură - BIBLIO - VACANŢA
Atelier de lectură - BIBLIO - VACANŢA
 
Prezentare Centrul de Agrement SOAREnDAR Jurilovca
Prezentare Centrul de Agrement SOAREnDAR JurilovcaPrezentare Centrul de Agrement SOAREnDAR Jurilovca
Prezentare Centrul de Agrement SOAREnDAR Jurilovca
 

Similar to Move4Nature Trail Presentation - Pietroasa chiscau School - Bihor, Romania

Microsoft PowerPoint - PREZENTARE LICEU 2014.ppt.pptx [Doar în citire].pdf
Microsoft PowerPoint - PREZENTARE LICEU 2014.ppt.pptx [Doar în citire].pdfMicrosoft PowerPoint - PREZENTARE LICEU 2014.ppt.pptx [Doar în citire].pdf
Microsoft PowerPoint - PREZENTARE LICEU 2014.ppt.pptx [Doar în citire].pdfgafar5
 
Arta vietii 1pptx
Arta vietii 1pptxArta vietii 1pptx
Arta vietii 1pptxMaria ŢUCA
 
Move4Nature Project 1st Prize - Vatra Moldovitei School, Suceava, Romania
Move4Nature Project 1st Prize - Vatra Moldovitei School, Suceava, RomaniaMove4Nature Project 1st Prize - Vatra Moldovitei School, Suceava, Romania
Move4Nature Project 1st Prize - Vatra Moldovitei School, Suceava, RomaniaUNEP VIENNA ISCC - ESD
 
Metode de predare la clasele care au și elevi cu cerințe educaționale special...
Metode de predare la clasele care au și elevi cu cerințe educaționale special...Metode de predare la clasele care au și elevi cu cerințe educaționale special...
Metode de predare la clasele care au și elevi cu cerințe educaționale special...MaxDanyCekan
 
Elena Harconita: Eficienţa parteneriatului bibliotecar-utilizator în formare...
Elena Harconita: Eficienţa parteneriatului bibliotecar-utilizator în formare...Elena Harconita: Eficienţa parteneriatului bibliotecar-utilizator în formare...
Elena Harconita: Eficienţa parteneriatului bibliotecar-utilizator în formare...DIB ULIM
 
Impreuna ne scriem istoria
Impreuna ne scriem istoriaImpreuna ne scriem istoria
Impreuna ne scriem istoriaMirela Stefan
 
Scoala Gimnaziala Taga, jud Cluj organizeaza o excusrie cu cei 600 euro casti...
Scoala Gimnaziala Taga, jud Cluj organizeaza o excusrie cu cei 600 euro casti...Scoala Gimnaziala Taga, jud Cluj organizeaza o excusrie cu cei 600 euro casti...
Scoala Gimnaziala Taga, jud Cluj organizeaza o excusrie cu cei 600 euro casti...zibo.ro
 
The Move4Nature Project 2nd Prize - Baiut School, Maramures, Romania
The Move4Nature Project 2nd Prize - Baiut School, Maramures, RomaniaThe Move4Nature Project 2nd Prize - Baiut School, Maramures, Romania
The Move4Nature Project 2nd Prize - Baiut School, Maramures, RomaniaUNEP VIENNA ISCC - ESD
 
La ceas aniversar zilele şcolii 2008
La ceas aniversar zilele şcolii 2008La ceas aniversar zilele şcolii 2008
La ceas aniversar zilele şcolii 2008Butuc Carmen
 
Diseminare Proiect Comenius - ”Le Grand Tour en Europe...”, Tours, iunie 2013
Diseminare Proiect Comenius - ”Le Grand Tour en Europe...”, Tours, iunie 2013Diseminare Proiect Comenius - ”Le Grand Tour en Europe...”, Tours, iunie 2013
Diseminare Proiect Comenius - ”Le Grand Tour en Europe...”, Tours, iunie 2013Georgiana Stoica
 
Raport proiect vera filimon
Raport proiect vera filimonRaport proiect vera filimon
Raport proiect vera filimonVeraStinca
 

Similar to Move4Nature Trail Presentation - Pietroasa chiscau School - Bihor, Romania (20)

Traditii 2
Traditii 2Traditii 2
Traditii 2
 
Microsoft PowerPoint - PREZENTARE LICEU 2014.ppt.pptx [Doar în citire].pdf
Microsoft PowerPoint - PREZENTARE LICEU 2014.ppt.pptx [Doar în citire].pdfMicrosoft PowerPoint - PREZENTARE LICEU 2014.ppt.pptx [Doar în citire].pdf
Microsoft PowerPoint - PREZENTARE LICEU 2014.ppt.pptx [Doar în citire].pdf
 
O altfel de biblioteca
O altfel de biblioteca O altfel de biblioteca
O altfel de biblioteca
 
Arta vietii 1pptx
Arta vietii 1pptxArta vietii 1pptx
Arta vietii 1pptx
 
Move4Nature Project 1st Prize - Vatra Moldovitei School, Suceava, Romania
Move4Nature Project 1st Prize - Vatra Moldovitei School, Suceava, RomaniaMove4Nature Project 1st Prize - Vatra Moldovitei School, Suceava, Romania
Move4Nature Project 1st Prize - Vatra Moldovitei School, Suceava, Romania
 
Metode de predare la clasele care au și elevi cu cerințe educaționale special...
Metode de predare la clasele care au și elevi cu cerințe educaționale special...Metode de predare la clasele care au și elevi cu cerințe educaționale special...
Metode de predare la clasele care au și elevi cu cerințe educaționale special...
 
Elena Harconita: Eficienţa parteneriatului bibliotecar-utilizator în formare...
Elena Harconita: Eficienţa parteneriatului bibliotecar-utilizator în formare...Elena Harconita: Eficienţa parteneriatului bibliotecar-utilizator în formare...
Elena Harconita: Eficienţa parteneriatului bibliotecar-utilizator în formare...
 
Impreuna ne scriem istoria
Impreuna ne scriem istoriaImpreuna ne scriem istoria
Impreuna ne scriem istoria
 
Patreneriat
PatreneriatPatreneriat
Patreneriat
 
Giani
GianiGiani
Giani
 
Prezentare power point
Prezentare power pointPrezentare power point
Prezentare power point
 
Ana Staicu , Daniela Sima Bucuresti Integrarea Socioculturala
Ana Staicu , Daniela Sima  Bucuresti Integrarea SocioculturalaAna Staicu , Daniela Sima  Bucuresti Integrarea Socioculturala
Ana Staicu , Daniela Sima Bucuresti Integrarea Socioculturala
 
Scoala Gimnaziala Taga, jud Cluj organizeaza o excusrie cu cei 600 euro casti...
Scoala Gimnaziala Taga, jud Cluj organizeaza o excusrie cu cei 600 euro casti...Scoala Gimnaziala Taga, jud Cluj organizeaza o excusrie cu cei 600 euro casti...
Scoala Gimnaziala Taga, jud Cluj organizeaza o excusrie cu cei 600 euro casti...
 
The Move4Nature Project 2nd Prize - Baiut School, Maramures, Romania
The Move4Nature Project 2nd Prize - Baiut School, Maramures, RomaniaThe Move4Nature Project 2nd Prize - Baiut School, Maramures, Romania
The Move4Nature Project 2nd Prize - Baiut School, Maramures, Romania
 
Revista Ani de scoala - Scoala altfel
Revista Ani de scoala - Scoala altfelRevista Ani de scoala - Scoala altfel
Revista Ani de scoala - Scoala altfel
 
La ceas aniversar zilele şcolii 2008
La ceas aniversar zilele şcolii 2008La ceas aniversar zilele şcolii 2008
La ceas aniversar zilele şcolii 2008
 
Diseminare Proiect Comenius - ”Le Grand Tour en Europe...”, Tours, iunie 2013
Diseminare Proiect Comenius - ”Le Grand Tour en Europe...”, Tours, iunie 2013Diseminare Proiect Comenius - ”Le Grand Tour en Europe...”, Tours, iunie 2013
Diseminare Proiect Comenius - ”Le Grand Tour en Europe...”, Tours, iunie 2013
 
Mapa studentiada 2013
Mapa studentiada 2013Mapa studentiada 2013
Mapa studentiada 2013
 
Raport proiect vera filimon
Raport proiect vera filimonRaport proiect vera filimon
Raport proiect vera filimon
 
Infoline5
Infoline5Infoline5
Infoline5
 

More from UNEP VIENNA ISCC - ESD

Move4Nature Trail Presentation - Ciocanesti School, Suceava, Romania
Move4Nature Trail Presentation - Ciocanesti School, Suceava, RomaniaMove4Nature Trail Presentation - Ciocanesti School, Suceava, Romania
Move4Nature Trail Presentation - Ciocanesti School, Suceava, RomaniaUNEP VIENNA ISCC - ESD
 
Move4Nature Trail Presentation - Grosii Tiblesului School, Maramures, Romania
Move4Nature Trail Presentation - Grosii Tiblesului School, Maramures, RomaniaMove4Nature Trail Presentation - Grosii Tiblesului School, Maramures, Romania
Move4Nature Trail Presentation - Grosii Tiblesului School, Maramures, RomaniaUNEP VIENNA ISCC - ESD
 
Move4Nature Trail Presentation - Zarnesti School, Brasov, Romania
Move4Nature Trail Presentation - Zarnesti School, Brasov, RomaniaMove4Nature Trail Presentation - Zarnesti School, Brasov, Romania
Move4Nature Trail Presentation - Zarnesti School, Brasov, RomaniaUNEP VIENNA ISCC - ESD
 
Move4Nature Trail Presentation - Remetea School, Harghita, Romania
Move4Nature Trail Presentation - Remetea School, Harghita, RomaniaMove4Nature Trail Presentation - Remetea School, Harghita, Romania
Move4Nature Trail Presentation - Remetea School, Harghita, RomaniaUNEP VIENNA ISCC - ESD
 
Move4Nature Trail presentation from Palanca School - chosen best of Bacau, Ro...
Move4Nature Trail presentation from Palanca School - chosen best of Bacau, Ro...Move4Nature Trail presentation from Palanca School - chosen best of Bacau, Ro...
Move4Nature Trail presentation from Palanca School - chosen best of Bacau, Ro...UNEP VIENNA ISCC - ESD
 
The Move4Nature Project 3rd Prize - Prejmer School, Brasov, Romania
The Move4Nature Project 3rd Prize - Prejmer School, Brasov, RomaniaThe Move4Nature Project 3rd Prize - Prejmer School, Brasov, Romania
The Move4Nature Project 3rd Prize - Prejmer School, Brasov, RomaniaUNEP VIENNA ISCC - ESD
 

More from UNEP VIENNA ISCC - ESD (6)

Move4Nature Trail Presentation - Ciocanesti School, Suceava, Romania
Move4Nature Trail Presentation - Ciocanesti School, Suceava, RomaniaMove4Nature Trail Presentation - Ciocanesti School, Suceava, Romania
Move4Nature Trail Presentation - Ciocanesti School, Suceava, Romania
 
Move4Nature Trail Presentation - Grosii Tiblesului School, Maramures, Romania
Move4Nature Trail Presentation - Grosii Tiblesului School, Maramures, RomaniaMove4Nature Trail Presentation - Grosii Tiblesului School, Maramures, Romania
Move4Nature Trail Presentation - Grosii Tiblesului School, Maramures, Romania
 
Move4Nature Trail Presentation - Zarnesti School, Brasov, Romania
Move4Nature Trail Presentation - Zarnesti School, Brasov, RomaniaMove4Nature Trail Presentation - Zarnesti School, Brasov, Romania
Move4Nature Trail Presentation - Zarnesti School, Brasov, Romania
 
Move4Nature Trail Presentation - Remetea School, Harghita, Romania
Move4Nature Trail Presentation - Remetea School, Harghita, RomaniaMove4Nature Trail Presentation - Remetea School, Harghita, Romania
Move4Nature Trail Presentation - Remetea School, Harghita, Romania
 
Move4Nature Trail presentation from Palanca School - chosen best of Bacau, Ro...
Move4Nature Trail presentation from Palanca School - chosen best of Bacau, Ro...Move4Nature Trail presentation from Palanca School - chosen best of Bacau, Ro...
Move4Nature Trail presentation from Palanca School - chosen best of Bacau, Ro...
 
The Move4Nature Project 3rd Prize - Prejmer School, Brasov, Romania
The Move4Nature Project 3rd Prize - Prejmer School, Brasov, RomaniaThe Move4Nature Project 3rd Prize - Prejmer School, Brasov, Romania
The Move4Nature Project 3rd Prize - Prejmer School, Brasov, Romania
 

Move4Nature Trail Presentation - Pietroasa chiscau School - Bihor, Romania

 • 1. ŞCOALA CU CLASELE I – VIII PIETROASA- CHISCAU JUDEŢUL BIHOR ROMÂNIA Prof. DEHELEAN LAVINIA Move4Nature Întâlnirea Finală Braşov, România 21-22 Octombrie, 2010 Tel./Fax.: 0259325798 E-mail: s.pietroasa@yahoo.com
 • 2. Localizarea şcolii şi a Traseului Educaţional Localizarea şcolii şi a Traseului Educaţional
 • 3. SCOALA CU CLASELE I-VIII PIETROASA-CHISCAU PREZENTAREA SCOLII SI A COLECTIVULUI DE CADRE DIDACTICE Scoala cu clasele I-VIII Pietroasa  localizata in comuna Pietroasa, la poalele de nord-vest ale Munţilor Bihor, pe râul Crişul Pietros  cai de acces: Pe DN-76 (Oradea-Deva), cu derivaţie la km 86 în comuna Sudrigiu, pe DJ763, încă 16 km (şosea asfaltată).  are în componenţă şase scoli: – Scoala cu clasele I-VIII Pietroasa, – Scoala cu clasele I-VIII Chişcău, – Scoala cu clasele I-IV Cociuba Mică – Scoala cu clasele I-IV Giuleşti – Scoala cu clasele I-IV Gurani – Scoala cu clasele I-IV Măgura Scoala cu clasele I-VIII Pietroasa are in dotare:  laboratoare de : - informatică - biologie - fizică - chimie - istorie/geografie  bibliotecă  sali de curs  materiale didactice de ultima generatie si tehnologie moderna:telefon, fax, internet,imprimanta, videoproiector, table SMART, etc.  Optional : Ecologie( claseleVI-VII) Director: Cristea Dacian Secretar: Popa Alina Contabil: Chirla Maria Profesori: Popa Gabriela (istoriegeografie) Dehelean Lavinia(geografie) Tuculia Simona, Baidoc , Pele Ioana (matematica) Vlas Raul(religie) Bodin Corina(lb. engleza) Igas Monica(lb. franceza) Cristian Remus (ed. fizica) Nica Rebeca(lb. romana) Goldis Ioana (biologie- chimie) Invatatori: instit. Tota Felicia instit. Laza Anamaria instit. Coras Rodica instit. Tuduce Mara Educatoare: instit. Teuca Simona
 • 5. Ghidul Educaţional al Şcolilor din Carpaţi Utilizarea Ghidului In cadrul Scolii cu clasele I-VIII Pietroasa Ghidul Educational al Scolilor din Carpati este utilizat in cadrul procesului instructiv- educativ atat la ciclul primar , cat si la cel gimnazial. Cu precadere, ghidul este folosit de catre cadrele didactice care predau urmatoarele discipline: Ecologie Geografie Istorie Biologie Educatie plastica Religie Stiintele Naturii Sport
 • 6. Traseul Educaţional Traseul Educaţional Descrierea traseului educational: Scopul : promovarea conceptului de “dezvoltare durabilă” în rândul elevilor prin intermediul activităţilor şcolare şi extrascolare. Motivare: Sub egida „TURISM , CULTURĂ ŞI TRADIŢII” – dorim ca elevii noştri, prin activităţile desfăşurate întruun mod plăcut, să înveţe şi să cunoască mai bine obiectivele turistice naturale şi antropice din cele două zone geografice, cultura şi tradiţiile specifice acestora. Am încercat să profităm de dorinţa de cunoaştere a elevilor, de curiozitatea lor, de setea de nou, determinându-i să participe activ la culegerea de informaţii, prelucrarea şi prezentarea lor într-un mod cât mai original. S-a respectat ideea, conform careia: „ fără cultură şi tradiţie nu poţi trăi într-o societate modernă. În mileniul III, turismul va deveni, ca urmare a tendinţei generale de evoluţie a societăţii omeneşti, nu numai cea mai eficientă ramură economică, ci şi cea mai sigură modalitate de conservare a fiinţei umane însăşi„.
 • 7. Puncte Cheie şi Exerciţii 1 7 Clasele participante: Disciplinele care participă la realizarea Traseului: PUNCTELE CHEIE 6 2 3 5 4 Ecologie Geografie Istorie Biologie Meşteşuguri Religie Sport Stiintele naturii
 • 8. LISTA PUNCTELOR CHEIE  Peştera Urşilor Chişcău  Păstrăvăria Giuleşti  Muzeul etnografic„La Flutur”  Biserica de lemn de la Cociuba Mică  Cariera de piatră (granodiorit) Pietroasa  Satul de vacanţă Boga  Complexul Padiş
 • 9. Obiective generale: - informarea elevilor şi a comunităţii cu privire la potenţialul turistic al comunei Pietroasa - stimularea deprinderii de investigare şi cercetare în orizontul local, conform unui plan prestabilit - dezvoltarea unui comportament ecologic în rândul elevilor „TURISM , CULTURĂ ŞI TRADIŢII” Obiective specifice: - orientarea elevilor spre culegerea informaţiilor referitoare la obiectivele turistice naturale şi antropice specifice zonei. - dezvoltarea la elevi a capacităţilor de a-şi exprima gândurile şi sentimentele de solidaritate şi cooperare. - cultivarea sentimentul estetic şi de comunicare, dragostea pentru muncă îmbogăţindu-li-se experienţa prin activităţi extracurriculare.  Obiective specifice: a. privind elevii - informarea cu privire la aşezarea geografică, evoluţia istorică şi potentialul turistic al comunei - implicarea în activităţi de investigare şi cercetare a orizontului local - stimularea interesului pentru implicarea în propria dezvoltare profesională - împărtăşirea experienţelor personale şi a celor de grup - dezvoltarea unui comportament responsabil faţă de valorile naturale, culturale şi tradiţiile zonei b. privind cadrele didactice: - promovarea unei atitudini pozitive faţă de metoda proiectelor ca metodă de lucru - cresterea gradului de implicare în activităţi extrascolare - stimularea iniţiativei personale în utilizarea unor auxiliare suport la orele de curs - valorificarea experientelor pozitive în activităţile de catedra şi cerc pedagogic  Activităţile proiectului particularizate - întâlniri de lucru . - vizionări de cd-uri, casete video pe tema proiectului. - alcătuirea unei colecţii de materiale şi lucrări confecţionate de elevi. - realizarea marcajelor pe traseele turistice montane - expoziţie fotografică pe teme montane - activităţi cultural artistice - concursuri - drumeţii Instrumente de evaluare: - fişe de lucru - portofoliul - expoziţie foto - activitate independentă, în grup sau în perechi - realizarea unui ghid - vizite - excursii - pagina web
 • 10. PUNCT CHEIE NR. 1 PEŞTERA URŞILOR CHIŞCĂU Peştera Ursilor - a fost descoperită la 17 septembrie 1975, în urma unei dinamitări în cariera de marmura de la Chişcău - amenajată şi electrificata, a fost dată în exploatare turistică la 14 iulie 1980 - se remarcă prin fantastica aglomerare de formatiuni speologice, fiinde unică în rândul peşterilor amenajate pentru turism - sunt prezente un mare număr de resturi fosile ale ursului de caverna - Ursus Spelaeus - disparut de aproximativ 15000 de ani. - are o lungimea totala de peste 1500 m, fiind prevazuta cu 2 niveluri : nivelul inferior (700m lungime) este rezervaţie ştiinţifică, in timp ce partea superioară( 847 m lungime)se compune din trei galerii: - Galeria "Urşilor", - Galeria "Emil Racoviţă“ - Galeria "Lumânărilor“ - bogată în resturi scheletice ale ursului de peştera, adevaratele frumuseţi fiind :"Mastodontul", "Palatele fermecate", "Casuţa Piticilor", "Lacul cu nuferi, denumirile simbolice date grupurilor de formaţiuni de catre ghizi şi vizitatori. Galeriile din Peştera Urşilor Dealul Gruiu- Intrarea în Peştera Urşilor Fosile de „Ursus spaeleus”din Peşteră
 • 11. ACTIVITATI IN PESTERA URSILOR Scurtă descriere a Punctului Cheie: Subiect Descriere Geografie / Ecologie -crearea unei agentii turistice cu scopul promovarii acestei perle unice in lume -realizarea de portofolii, crearea unei agentii turistice - studiu in teren: mediul înconjurător şi ariile protejate în comuna mea Biologie - ecoturismul din pesterii: studierea resturilor fosilizare deUrsus Spelaeus - disparut de aproximativ 15000 de ani Stiintele Naturii -Cunoasterea reliefului carstic si a formelor de relief specifice acestuia - Monumentul natural PESTERA URSILOR se remarcă prin fantastica aglomerare de formatiuni speologice, ceea ce o face sa fie unică în rândul peşterilor amenajate pentru turism - Valoarea naturală a pesterii este inegalabila, aici si-au gasit adapost un mare număr de resturi fosile ale ursului de caverna Ursus Spelaeus - disparut in urma cu aproximativ 15000 de ani, numeroase stalagmite, domuri, bazine cu apă, mii de stalactite. - In prezent pestera se afla intr-o stare excenta de conservare, ea se dezvaluie vizitatorilor ca adevărată pădure de stalagmite si stalactite de un alb imaculat şi neatins de mâna omului - Prin intermediul acestui Punct Cheie, patrimoniul natural al zonei Chiscau-Pietroasa razbate dincolo de granitele tarii. mii de turisti isi indreapta, an de an pasii spre acest areal - Cei care ajung aici raman in minte si in suflet, cu imagini care iti taie rasuflare si te indeamna la o scurta intoarcere in timp.
 • 12. Formaţiuni stalactitice şi stalagmitice din Peştera Urşilor
 • 13. PUNCT CHEIE NR. 2 PĂSTRĂVĂRIA GIULEŞTI (CHIŞCĂU) la aproximativ 500 m aval delocalitatea Giuleşti,pe malul drept a Vaii Crăiasa, se afla Păstrăvăria Chişcău, una dintre cele mai moderne obiective de acest fel din zona.  localizată într-o zonă de munte clară şi pitorească, păstravaria produce şi comercializează păstrăvi şi puiet păstrăv având o vasta experienţă în domeniu. Printre speciile de păstrăvi comercializate se numără: păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu, păstrăvul fântânel, lipanul şi lostriţa  Activitati( biologie): - Biotopul din localitatea mea - Biodiversitatea in Carpati - Si gestul tau conteaza, mai putine deseuri( colectare de deseuri din zona pastravariei)  Păstrăvul indigen Păstrăvul curcubeu Păstrăvul fântânel Lostriţa
 • 14. SCOALA CU CLASELE I-VIII PIETROASA-CHISCAU PUNCT CHEIE NR. 3 MUZEUL „LA FLUTUR”     În satul Chişcău (din comuna Pietroasa), din judeţul Bihor, Aurel Flutur (zis Domnocul) a pus bazele unui muzeu etnografic de excepţie, particular şi unic prin multitudinea celor peste 2000 de obiecte, obiecte de artă populară, vestigii istorice şi etnografice. Adunate pe parcursul a mai bine de 20 de ani, printre cele 2000 de exponate se remarcă: o locomotivă cu abur fabricată în Ungaria în 1910, o maşină deplasabilă pe roţi, aflată încă în stare de funcţionare sau un rabot agricol care datează de pe la 1860 etc. Colecţia muzeografică ”Horea şi Aurel Flutur”din Chişcău, reprezintă o invitaţie îmbietoare pentru publicul larg la o comunicare “indirectă”cu locuitorii acestor meleaguri. Prin meşteşugurile şi ocupaţiile lor, redescoperite în Colecţia din Chişcău, ni se dezvăluie bogăţia spirituală a celor care odinioară îşi duceau viaţa de zi cu zi, aici, la poalele munţilor Apuseni. Astăzi colecţia numără circa 2000 de obiecte care ilustrează preocupările specifice comunitătilor ţărăneşti: agricultura, culesul din natură, meşteşuguri tradiţionale-olărit, fierărit, lădărit, scărărit, cizmărit, spătărit, dulgherit, minerit, prelucrarea fibrelor de origine vegetală (tors, ţesut), obiceiuri de înmormântare, elemente de educaţie şcolară. Cele mai reprezentative sunt maşinile agricole (locomobila şi treierătoarea) pompele hidraulice de stins incedii a epocii moderne, acestea fiind completate de câteva piese cu semnificatie istorică (suliţe, halebarde), provenite de la începutul Evului Mediu, respectiv din secolele al XII-lea si al XIII-lea, dar şi de mai tărziu din veacurile al XVII-lea, al XVIIIlea şi al XIX-lea, descoperite toate pe raza satului Chişcău.
 • 15. Activitati la MUZEUL „LA FLUTUR” Subiect Descriere Istorie/ Religie - Meştesu guri - Cunoasterea tradiţiilor şi obiceiurilor locale: dansuri si port popular - Lumea satului meu vazuta prin ochii fiecarui localnic - Inventarul patrimoniului cultural al zonei( activitati cultural artistice, lucrari confectionate de elevi) Incondeiatul oalor si pictatul pe sticla - Mestesuguri si traditii( realizare de colectii de materiale)
 • 16. PUNCT CHEIE NR. 4 BISERICA DE LEMN DE LA COCIUBA MICĂ    Biserica de lemn din Cociuba Mică, cunoscuta cu hramul „ Pogorârea Sf. Gheorghe" a fost ridicată în anul 1715, începutul ei fiind menţionat de o inscripţie lungă pe peretele vestic, la dreapta intrării: "Când au gătat meşterii beseareaca în luna lui cireşar de 25 zile. Ani de la naşterea lu Hs 1715". În 1724 o conscriere aminteşte pe un preot pe nume Mihai în vârstă de 64 de ani, care a fost hirotonit de Atanasie de la Alba Iulia. Între piesele de mare valoare artistică şi documentară ce se află la biserica de lemn din Cociuba Mică se cuvine a fi subliniată prezenţa unei foarte frumoase icoane pe lemn de tipul celor întâlnite în Moldova în secolul XVIII . De la început a fost dotată cu principalele cărţi necesare practicării cultului religios : Chiriacondromion (1699); Apostol ( 1743) ; Triod(1771) ; Antologhion (1776) ; Penticostar (1783). Unul din clopotele bisericii a fost turnat în anul 1794.
 • 17. ACTIVITATI LA BISERICA DE LEMN DE LA COCIUBA MICĂ Subiect Descriere Istorie - Religie -Biserica Biserici şi monumente istorice – martore ale creştinismului în orizontul local(realizarea de referate si portofolii, drumetii, activitati cultural artistice) şi tradiţiile creştine în localitatea mea -Arta ecleziastică( picturi pe sticla, colectii de materiale)
 • 18. Parteneri Parcul Natural Apuseni Grupul European- Transilvania Tour “Pestera Ursilor” Biserica Cociuba Mica Colectivul de profesorii: Prof. CRISTEA DACIAN – director, Şcoala cu clasele I-VIII Pietroasa Prof. DEHELEAN LAVINIA – prof. istorie - geografie, Şcoala cu clasele I-VIIIChişcău Prof. IGAŞ MONICA – prof. limba franceză Şcoala cu clasele I-VIII Pietroasa Prof. CRISTIAN REMUS – prof. Ed. Fizică Şcoala cu clasele I-VIII Pietroasa – Chişcău Inst. GAVRIŞ FLORENTINA – inst. Şcoala cu clasele I-VIII Pietroasa Înv. TOMA CRISTINA – învăţătoare Şcoala cu clasele I-IV Gurani Înv. CORAŞ RODICA – învăţătoare Şcoala cu clasele I-VIII Chişcău Prof. POPA GABRIELA - prof. istorie - geografie, Şcoala cu clasele I-VIII Pietroasa PRIMARIA COMUNEI PIETROASA
 • 19. Informaţii de contact: SCOALA CU CLASELE I-VIII PIETROASA COMUNA PIETROASA JUDETUL BIHOR PIETROASA, STR. PRINCIPALA, NR.214 Telefon/Fax.: 0259325798 E-mail: s.pietroasa@yahoo.com