Taltionikeskustelutilaisuus III

1,386 views

Published on

Taltioni keskustelutilaisuus III, 30.3.2011

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,386
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Taltionikeskustelutilaisuus III

 1. 1. Taltionikeskustelutilaisuus III 30.3.2011
 2. 2. Mihin jäätiin 14.12.• Taltionia hyödyntävien tahojen yhteinen osuuskunta valittiin tarkennettavaksi malliksi• Työtä tehty ryhmissä: Talous- Ansaintalogiikat ja /liiketoimintamalli maksuperusteet Osuuskunnan roolin Hallintomalli ja tehtävät määrittely Toiminnalliset ja Palveluarkkitehtuuri tekniset pelisäännöt Käytettävyys ja Käyttäjäkokemus käyttäjien motivointi
 3. 3. Taltioni ekosysteemi Kansalaiset Maksuttomat palvelut Maksulliset palvelut Taltioni osuuskunta Julkinen Potilas- Urheilulaite- Teleoperaattori terveydenhuolto järjestö valmistaja Yksityinen Mobiili- Työnantaja lääkäriasema ? teknologiayhtiöKannat- taja- jäsen Vakuutusyhtiö IT-palveluyhtiö Ohjelmistoyhtiö Operaattori Alusta 3
 4. 4. Ekosysteemin lähtöolettamia• Tavoitteena kansallinen alustaratkaisu – Yksityinen ja julkinen terveydenhoito mukana – Sairaus-, terveys- ja hyvinvointitietoja• Alustana kansainvälinen ”valmisratkaisu” – Kansainvälistymisen mahdollisuudet suomalaisille palveluntuottajille – Parhaat innovaatiot maailmalta• Avoin ekosysteemi – Avoin ja tasapuolinen kaikille asianmukaisille palveluille ja käyttäjäryhmille• Tiedot kansalaisella keskitetysti tallella organisaatiosta riippumatta – Kaikki ydintiedot tallennetaan terveystaltion keskitettyyn tietovarastoon• Tiedon omistajana kansalainen – Käyttäjä päättää mitä tietoja kukin palvelu saa käytettäväkseen – Samaan tietoon usean eri kanavan kautta
 5. 5. Arvolupaus
 6. 6. Agenda 30.3.2011 • Tilannekatsaus • Alaryhmien lopputuotokset ja keskustelu • Alaryhmä 2 Hallintomalli • Alaryhmä 1 Liiketoimintamalli • Tauko n klo 14 • Alaryhmien lopputuotokset ja keskustelu – jatkuu • Alaryhmä 3 Palveluarkkitehtuuri • Alaryhmä 4 Käyttäjäkokemus • Yhteenveto ja seuraavat askeleet, päätös klo 166
 7. 7. Päivän tavoite • Tuoda esille näkökulmia ja linjauksia Osuuskunnan perustamiseksi • Saada yhteinen käsitys Taltioni yhteistyömallista • Valmistella seuraavaa vaihetta, joka on osuuskunnan perustaminen  Ryhmätyön tulokset ja päivän keskustelu toimivat pohjana osuuskunnan sääntöjen laadintaan sekä perustamis- ja liittymisprosessiin7
 8. 8. Tilannekatsaus • Taltioni-alustan on suunniteltu perustuvan Microsoft HealtVault ratkaisuun • Operaattori neuvotteluja käytiin usean osapuolen kanssa. Neuvottelut saatu päätökseen, sopimukset vielä kesken. Operaattorin roolina on tarjota alustapalveluja osuuskunnan jäsenille • Projektin suunniteltu käynnistyvän Toukokuussa  alusta olisi valmiina tuotantoon 12/2011 • 1. Käyttäjäryhmien projektit käynnistyvät välittömästi alustaprojektin jälkeen  Ensimmäiset palvelukerroksen palvelut olisivat tuotannossa 12/2011 • Seuraavien käyttäjäryhmien projektit käynnistyvät syksyn aikana8
 9. 9. Hankkeen esituotantovaiheen organisointi Taltioni projektitoimisto Esituotanto- Ekosysteemin Tukitoiminnot hanke kehitys Ekosysteemin Insentiivit ja Alustaratkaisu yhteistoimintamallin vaikuttavuus kehitys Markkinointi ja Palvelukehitys Intressiryhmä viestintä Käyttäjäryhmän / Kansainvälinen organisaation Arkkitehtuurituki kehitys muutosprojekti Juridinen tuki9
 10. 10. ALARYHMÄ 2HALLINTOMALLI
 11. 11. Alaryhmän Osuuskunnan hallintomalli ja tehtävät tavoite Alaryhmän tavoitteet 1. Tarkentaa hallintomalli Osuuskunnan 2. Tuottaa kuvaus osuuskunnan hallintomalli ja tehtävät tehtävistä eri näkökulmista 3. Asemoida osuuskunta sopivaan rooliin koko ekosysteemin kannalta11
 12. 12. Alaryhmän työpajoihin osallistuneet• Timo Haikonen, Duodecim• Tapio Jokinen, Medixine• Mika Koistinen, MawellCare• Julia Lang, Pohjola• Mika Laurell, Elisa• Aimo Maanavilja, Elisa• Ari-Matti Myllyniemi, Orion Pharma• Mikko Nenonen, Suomen Lääkäriliitto• Mika Niemelä, Mediware• Ilmo Parvinen, Medippon• Matti Perttilä, Fujitsu• Niilo Saranummi, VTT• Tommy Sarja, Sporttipassi• Marita Touru, Terveystalo• Seppo Wickstöm, Pohjola12
 13. 13. TALTIONI OSUUSKUNNANHALLINTOMALLI
 14. 14. Osuuskuntamuotoisesta toiminnasta yleisesti Taltioni osuuskunnan hallintomalli Osuuskunta Osuuskunnan kokous / edustajisto Osuuskunnan hallitus Osuuskunnan operatiivinen johto14
 15. 15. Taltioni osuuskunnan hallintomalli Osuuskunnan hallitus 1/2• Osuuskunnalla on jäseniä, jotka yhdessä muodostavat osuuskunnan kokouksen. Tämä osuuskunnan kokous valitsee hallituksen.• Taltioni osuuskunnan hallituksen muodostuminen: • Osuuskuntalaissa hallituksen kooksi on määritelty 5-7 henkilöä (ellei säännöissä toisin määrätä), työryhmä ehdottaa kuutta henkilöä. • Hallituksen jäsenien ei ole välttämätöntä olla osuuskunnan jäseniä vaan Taltioni osuuskunnan hallitukseen voidaan myös houkutella sellaisia asiantuntijoita, jotka henkilöinä edistäisivät Taltioni-brändiä. • Jäsenten tulee olla sitoutuneita ja motivoituneita tehtäväänsä, jotta he edistävät Taltioni- brändiä.• Hallituksen vastuulla ovat mm. seuraavat tehtävät: • Hallitus valitsee Taltioni osuuskunnan operatiivisen johdon ja valvoo sen toimintaa. • Hallitus päättää niistä kriteereistä, joiden mukaan osuuskunnan uudet jäsenet hyväksytään.• Hallituksen tulee tavata riittävän usein: • Hallitus tulee olemaan melko operatiivinen elin, jonka vuoksi tapaamisia tulee olla suhteellisen usein. Hallituksen sopiva tapaamisväli voisi olla esimerkiksi 1-2 kuukautta.15
 16. 16. Taltioni osuuskunnan hallintomalli Osuuskunnan hallitus 2/2• Hallituksen tulee lähtökohtaisesti hyväksyä jäseneksi hakevat, jos ne täyttävät etukäteen laaditut jäsenyyskriteerit. • Liittymiskriteerien tarkoitus on mahdollistaa laadukas markkinapaikka terveys- ja hyvinvointipalveluille.• Kaikkien osuuskuntaan liittyvien jäsenten tulee täyttää viranomaisvelvoitteet. • Esimerkiksi verot maksettu, työnantajavelvoitteista huolehdittu ym.• Jäseneksi hakevan hakemus voidaan evätä seuraavista syistä: • Jäseneksi hakeva ei täytä kriteerejä. • Kriteeristön kannalta epäselvissä tapauksissa 5/6 hallituksesta hylkää hakijan.16
 17. 17. Taltioni osuuskunnan hallintomalli Osuuskunnan operatiivinen johto• Taltioni osuuskunnan operatiiviselle johdolle kuuluvat mm. seuraavat tehtävät: • Vastuu Taltioni brändistä ja sen kehittämisestä (esim. markkinointikampanjat) • Taltionissa tarjottavien palveluiden laadun ja sisällön varmistaminen • Sopimusten hallinnointi sekä operaattorin johtaminen • Asioiden valmistelu hallitukselle • Jäsenasioiden hallinnointi ja jäsenhankinta • Päivittäiset juoksevat asiat• Operatiivinen johto tulee todennäköisesti alussa toimimaan melko pienellä kokoonpanolla • Käynnistysvaiheessa 1-2 htv on todennäköisesti sopiva henkilömäärä • Tarkoituksenmukaista on pitää hallinto kevyenä, jolloin osuuskuntamaksu pysyy kohtuullisena• Osuuskunta voi myös ostaa tarvitsemiaan palveluja osuuskunnan ulkopuolelta17
 18. 18. Taltioni osuuskunnan hallintomalli Jäsenen oikeudet ja vastuut 1/2• Osuuskunnan jäsenen oikeudet (palveluntuottaja ja B2B-palveluntuottaja): • Saa myyntikanavan ja markkinapaikan Taltionissa • Saa brändin käyttöönsä • Mahdollisuus hyötyä operaattorin kanssa tehtävistä puitejärjestelyistä • Voi hyödyntää alustaan tallennettuja tietoja (mikäli kansalainen on antanut tähän luvan) • Mahdollisuus hyötyä yhteisistä markkinointitoimenpiteistä • Saa käyttöönsä kaikille yhteiset tukipalvelut ja voi ostaa tarvittaessa maksullisia lisätoiminnallisuuksia• Osuuskunnan jäsenen vastuut (palveluntuottaja ja B2B-palveluntuottaja): • Viranomaisvelvoitteiden täyttäminen yms. juridiset vaatimukset • Palvelujen sisällöllinen minimitaso ja palvelujen tekniset minimivaatimukset• Kannattajajäsenen osalta oikeudet ja vastuut ovat hieman suppeammat: jäsen saa hyödyntää brändiä ja jäsenen tulee täyttää viranomaisvelvoitteet yms. juridiset vaatimukset.18
 19. 19. Taltioni osuuskunnan hallintomalli Jäsenen oikeudet ja vastuut 2/2• Mikäli operaattori haluaa toimia osuuskunnan puolella palveluntuottajana (ja olla osuuskunnan jäsen), on myös tämä mahdollista. • Mahdollisissa esteellisyystilanteissa kyseinen jäsen on jäävi.• Jäsenen osuuskuntaan liittymisestä ja eroamisesta on säädetty osuuskuntalaissa.• Osuuskunnan hallitus vastaa jäsenten oikeuksien ja vastuiden määrittämisestä ja päivittämisestä.19
 20. 20. TALTIONI OSUUSKUNNANTEHTÄVÄTEKOSYSTEEMISSÄ
 21. 21. Taltioni osuuskunnan tehtävät ekosysteemissä 3 Taltioni osuuskunta 1 Julkinen Potil as- Urheilulaite- Teleopera Osuuskunnan tehtävät terveydenhuolto järje valmistaja attori stö osuuskuntaan ja osuuskunnan jäseniin Työnanta Yksityinen Kan- ja lääkäriasema ? Mobiili- teknologiayhtiö nähden nat-Osuuskunnan tehtävät taja-toimintaympäristöön IT- Ohjelmisto jäsen Vakuutusyhtiö palveluyhtiö -yhtiönähden Operaattori Alusta Alusta 2 Osuuskunnan tehtävät operaattoriin nähden 21
 22. 22. 1 Taltioni osuuskunnan tehtävät ekosysteemissä – Tehtävät osuuskunnassa • Osuuskunnan tehtävät osuuskuntaan ja osuuskunnan jäseniin nähden ovat: 1. Brändiviestintä 2. Jäsenasiat 3. Uusien palvelujen hyväksyminen 4. Asiakaspalautteen kerääminen • (1) Brändiviestintä: • Brändin tunnettuuden edistäminen ja maineen hallinta • (2) Jäsenasiat • Hallitus päättää uusien jäsenten hyväksymisestä • (3) Uusien palveluiden hyväksyminen • Ks. seuraava sivu • (4) Asiakaspalautteen kerääminen • Asiakastyytyväisyys • Osuuskunnan tehtäviä voidaan tulevaisuudessa tarpeen mukaan laajentaa. 22
 23. 23. 1 Taltioni osuuskunnan tehtävät ekosysteemissä – Taltioniin hyväksyttävät palvelut 1/2 • (4) Uusien palvelujen hyväksyminen • Taltioni osuuskuntaan voidaan hyväksyä palveluita, jotka: • Eivät ole (terveydelle) vaarallisia tai laissa kiellettyjä • Eivät ole hyvän tavan vastaisia • Eivät ole yleisen hoitokäytännön vastaisia • Edistävät tai tukevat terveyshyötyä • Taltioniin voivat liittyä vain ne palvelut, joiden tietoa pystytään tallentamaan Taltioniin • Palveluntuottajien sekä B2B-palveluntuottajien tarjoamien palveluiden tulee täyttää seuraavat kriteerit: 1. Tekniset kriteerit: palvelun tulee olla integroitavissa alustaan ja täyttää tietoturva- sekä käytettävyysvaatimukset 2. Sisällölliset kriteerit (määritelty seuraavalla sivulla tarkemmin) 3. Juridiset kriteerit: toimija (palvelu) täyttää vaaditut lakinäkökohdat (esim. soveltuvin osin viestintämarkkinalaki, sähköinen tunnistautuminen, kuluttajansuojalaki, CE-merkinnät…) 23
 24. 24. 1 Taltioni osuuskunnan tehtävät ekosysteemissä – Taltioniin hyväksyttävät palvelut 2/2 • Uudet palvelut tulee hyväksyttää osuuskunnan hallituksessa • Hallitukselle tulee jättää liikkumavaraa palveluiden hyväksynnästä päätettäessä, täydellistä kriteeristöä on mahdotonta laatia. • Eri tyyppiset palvelut voisivat vaatia erilaista hyväksyntää • Terveyspalveluille hyväksyntäkriteerit voisivat olla tiukemmat kuin viihdepalveluille. • Palveluiden hyväksynnässä voitaisiin noudattaa samoja kriteereitä kuin uuden jäsenten hyväksynnässä. • Eri tyyppisille palveluille voitaisiin luoda Taltioni.fi –portaalissa omat luokkansa, esimerkiksi käyttäjälähtöisestä näkökulmasta • Esim. allergia, astma, nuha… • Palveluja voisi luokitella myös sen mukaan, käyttävätkö ne potilastietoja vai ei. • Tämä auttaisi palvelun käyttäjää tunnistamaan, minkä tyyppisestä palvelusta on kyse. 24
 25. 25. 2 Taltioni osuuskunnan tehtävät ekosysteemissä – Tehtävät operaattoriin nähden 1/2 • Osuuskunnan tehtävät operaattoriin nähden ovat: 1. (Puite)sopimusten hallinnointi 2. Osuuskunnan jäsenten edunvalvonta 3. Taltioni ekosysteemin kehittäminen 4. Tilastotiedon kerääminen (palveluiden käyttäjistä) 5. Auditointi • (1) Osuuskunta hallinnoi suhteita operaattoriin • Sopimussuhde syntyy osuuskunnan ja operaattorin välille. Osuuskunta laatii operaattorin kanssa puitesopimuksen. Osuuskunnan jäsenet täydentävät puitesopimusta omien tarpeidensa mukaan omilla sopimuksillaan neuvottelemalla operaattorin kanssa. Puitesopimus toimii siis mallisopimuksena (vrt. Service Level Agreement). • Sopimukseen tulee myös kirjata mahdolliset ongelma-, riita- tms. tilanteet osuuskunnan sekä operaattorin välillä. Sopimukseen tulee kirjata tarkkaan myös se, kuinka sopimus voidaan irtisanoa. • (2) Osuuskunta toimii jäsentensä edunvalvojana sopimusasioissa • Tämä tarkoittaa mm. puitesopimuksen laadintaa ja kontrollointia. • Edunvalvonnassa on kyse osuuskunnan jäsenten toimintaedellytysten turvaamisesta pitkällä aikavälillä. 25
 26. 26. 2 Taltioni osuuskunnan tehtävät ekosysteemissä – Tehtävät operaattoriin nähden 2/2 • (3) Taltioni ekosysteemin kehittäminen • Osuuskunnan ja operaattorin tulee tehdä yhteistyötä palveluiden kehittämiseksi, esimerkiksi säännöllisten kehityspalavereiden muodossa. • (4) Tilastotiedon kerääminen • Operaattori on velvollinen toimittamaan osuuskunnalle kuukausittain tilastotietoa palvelujen käyttöön liittyvästä tiedosta (esim. palvelujen käyttäjien lukumäärä). • Tämä ei loukkaa käyttäjien yksityisyyttä vaan tiedot ovat anonymisoitua tilastotietoa. • Osuuskunta voi tämän avulla tuottaa tilastotietoa tms. osuuskunnan toiminnasta ja hyödyntää palvelujen käyttöön liittyvää tilastotietoa esim. markkinointitoimenpiteissä potentiaalisille palveluntuottajille. • Lisäksi tämä antaa osuuskunnalle mahdollisuuden tarkastaa operaattorin oikeudenmukainen toiminta. • (5) Osuuskunnalla on oikeus järjestää auditointi eli tarkistaa operaattorin toiminta ja järjestää valvonta • Tämä tarve voi ilmaantua esim. palveluiden hinnoittelun tai toimivuuden nimissä. • Osuuskunta jättää kuitenkin liikkumavaraa myös jäsenilleen • Mikäli esim. operaattorin kanssa ilmenee ongelmia (esim. palveluiden toimimattomuus), voivat osuuskunnan jäsenet olla suoraan yhteydessä operaattoriin. 26
 27. 27. 3 Taltioni osuuskunnan tehtävät ekosysteemissä – Tehtävät toimintaympäristöön nähden • Osuuskunnan tehtävät toimintaympäristöön nähden ovat: 1. Brändiviestintä sekä brändistä huolehtiminen 2. Yhteistyökumppanin asema 3. Sopimussuhteet • (1) Osuuskunta huolehtii Taltionin brändiviestinnästä • Tehokas brändiviestintä houkuttelee loppukäyttäjiä Taltionin piiriin • Koska osuuskunnan rakenne on hyvin kevyt, tulee brändiviestinnässä käyttää hyväksi esim. sosiaalista mediaa mahdollisuuksien mukaan • (2) Taltioni tulee nähdä toimintaympäristössään luotettavana yhteistyökumppanina • Esim. palvelut hyväksytetään etukäteen, palvelujen auditointi, palvelujen minimivaatimukset… • (3) Osuuskunta vastaa osuuskunnan ulkopuolisten tahojen kanssa tekemistään sopimussuhteista normaaliin liiketoimintaan verrattavalla tavalla. 27
 28. 28. ALARYHMÄ 1LIIKETOIMINTAMALLI
 29. 29. Alaryhmän Talous-/liiketoimintamalli tavoite Alaryhmän tavoitteet 1. Selvittää ansaintalogiikat ja maksuperusteet eri osapuolten näkökulmasta (terveydenhuollon toimija, palveluntuottaja, Talous-/liiketoimintamalli alustapalvelujen tuottaja) 2. Selvittää kuka maksaa, mitä maksaa, kenelle maksaa ja millä perusteella maksaa 3. Laatia palveluyrityks(i)en business case29
 30. 30. Alaryhmän työpajoihin osallistuneet• Petri Anttila, Mawell• Timo Haikonen, Duodecim• Topi Hanhela, Lääketietokeskus• Tapio Jokinen, Medixine• Visa Koivu, Mawell• Julia Lang, Pohjola• Mika Laurell, Elisa• Pekka Manninen, Fujitsu• Ari-Matti Myllyniemi, Orion Pharma• Mikko Nenonen, Suomen Lääkäriliitto• Mika Niemelä, Mediware• Ilmo Parvinen, Medippon• Matti Perttilä, Fujitsu• Ari Salmi, Pohjola• Niilo Saranummi, VTT• Tommy Sarja, Sporttipassi• Marita Touru, Terveystalo30
 31. 31. TALTIONI EKOSYSTEEMINRAHAVIRRAT
 32. 32. Taltioni ekosysteemin rahavirrat/maksuperusteet Kansalainen Maksuttomat palvelut Maksulliset palvelut Taltioni osuuskunta 1 Käyttäjätilikohtainen maksu Julkinen Potil Urheilulaite- Teleopera 2 as- terveydenhuolto järje stö valmistaja attori Palvelujen integrointimaksu Työnanta Yksityinen Kan- ja lääkäriasema ? Mobiili- teknologiayhtiö nat- taja- 3 Osuuskuntamaksu IT- Ohjelmisto jäsen Vakuutusyhtiö palveluyhtiö -yhtiö 4 Palvelujen käyttömaksu Operaattori Alusta32
 33. 33. 1 Taltioni ekosysteemin rahavirrat Käyttäjätilikohtainen maksu • Käyttäjätilikohtaisen maksun maksaa se taho, joka on vastuussa loppukäyttäjälle tuotetusta palvelusta. • Käyttäjätilikohtainen maksu tarkoittaa osuuskunnan palveluntuottajien Taltionissa tarjoamien palveluiden palvelunkäyttäjien lukumäärän mukaan veloitettavaa summaa. • Käyttäjätilikohtainen maksu koskee vain palveluntuottajia. • Käyttäjätilikohtaisen maksun suuruus laskee sitä mukaa, kun palveluntuottajan palveluun tuomien käyttäjien lukumäärä kasvaa. Veloitus muodostuu sen perusteella, kuinka moneen palveluun asiakas on keskimäärin kirjautunut. • Käyttäjätilikohtainen maksu suoritetaan operaattorille. Osuuskunta ja operaattori voivat sopia, että tarvittaessa (esim. osuuskuntamaksu ei riitä kattamaan hallinnollisia menoja) operaattori on velvollinen tilittämään sovitun prosenttiosuuden veloittamistaan käyttäjätilikohtaisista maksuista osuuskunnalle. • Koko ekosysteemin näkökulmasta tulee kannustaa siihen, että palveluntuottajat toisivat Taltionin piiriin mahdollisimman suuren lukumäärän asiakkaita. • Koko ekosysteemi hyötyy suuresta asiakasmäärästä. • Käyttäjätilikohtainen maksu kannustaa palveluntuottajia hankkimaan paljon asiakkaita myöntämällä ”alennusta” asiakkaiden lukumäärän kasvaessa. 33
 34. 34. 2 Taltioni ekosysteemin rahavirrat Palvelujen integrointimaksu • Palvelujen integrointimaksu suoritetaan palveluntuottajan integroidessa palvelunsa alustaan • Tässä yhteydessä suoritetaan myös palvelujen auditointimaksu (palveluja ei voi integroida ilman auditointia) • Palvelujen integrointimaksu on kertaluontoinen erillismaksu, joka maksetaan jokaisesta palvelusta erikseen. 34
 35. 35. 3 Taltioni ekosysteemin rahavirrat Osuuskuntamaksu 1/2 • Osuuskunnan jäsenet maksavat osuuskunnalle osuuskuntamaksun osuuskuntaan liittyessään (liittymismaksu) sekä tämän jälkeen vuosittain (osuuskuntamaksu). • Liittymismaksu on jäsenen ensimmäisen vuoden osuuskuntamaksu. • Osuuskuntamaksu on nimellinen maksu, jolla saa käyttöönsä Taltionin brändin sekä oikeuden toimia Taltionin markkinapaikalla. • Brändin käyttöoikeus voitaisiin antaa sen mukaan, onko jäsen palveluntuottaja, B2B- palveluntuottaja vai kannattajajäsen • Taltioni ”powered by” brändin saavat käyttöönsä ne palveluntuottajat ja B2B- palveluntuottajat, joilla on Taltioni-yhteensopiva palvelu • Kannattajajäsenet saavat käyttöönsä Taltioni ”supporting” brändin • Osuuskuntamaksun tarkoitus on kattaa osuuskunnan toiminnasta syntyvät hallinnolliset kustannukset. • Esim. palkat, markkinointikulut, kirjanpitopalvelut • Osuuskunnan hallitus tarkastaa osuuskuntamaksujen tasot vuosittain: osuuskuntamaksun tulee vastata osuuskunnan tarpeisiin, joten sen suuruutta tulee voida säädellä. • Osuuskuntamaksun määrittely tulee lähteä osuuskunnan tarpeista • Myös osuuskunnan koko (jäsenten lukumäärä) saattaa vaihdella vuosittain, on mahdollistettava myös tämän huomioiminen osuuskuntamaksun suuruutta asetettaessa 35
 36. 36. 3 Taltioni ekosysteemin rahavirrat Osuuskuntamaksu 2/2 • Osuuskuntamaksu muodostuu hieman eri tavalla riippuen siitä, minkä tyyppinen jäsen on kyseessä: 1. Palveluntuottaja: • Ensimmäisenä liittymisvuonna suoritettavan liittymismaksun suuruus riippuu arvioidusta palvelujen käyttäjien lukumäärästä. Laskutusta tasataan seuraavana vuotena tarpeen mukaan. • Tämän jälkeen suoritettavan osuuskuntamaksun suuruus riippuu organisaation Taltionissa tarjoamien palveluiden käyttäjien lukumäärästä. 2. B2B-palveluntuottaja: • Tasasuuruinen liittymis- ja osuuskuntamaksu. 3. Kannattajajäsen: • Tasasuuruinen liittymis- ja osuuskuntamaksu, voi halutessaan suorittaa osuuskuntaan myös korkeamman summan. • Palveluntuottajan (1) liittymis- tai osuuskuntamaksu ei voi kasvaa rajattomasti, vaan eri tasoille luodaan maksukatot: • Esimerkki: jos käyttäjiä on 5 000, maksu esim. 1 000 eur/vuosi, jos käyttäjiä on 50 000, maksu esim. 5 000 €/vuosi, jos käyttäjiä on yli 100 000, maksu esim. 10 000 €/vuosi. 36
 37. 37. 4 Taltioni ekosysteemin rahavirrat – Palvelujen käyttömaksu • Jokaisella palvelulla on oma ansaintamalli • Palvelujen käyttömaksu peritään palvelun loppukäyttäjältä Taltionin maksullisia palveluita käytettäessä • Loppukäyttäjä voi olla sekä yksityishenkilö että organisaatio • Palvelun käyttömaksu on verrattavissa mihin tahansa normaaliin liiketoimintaan • Palvelunkäyttäjä maksaa maksullisten palveluiden käytöstä suoraan palveluntuottajalle palveluntuottajan palvelulle asettaman hinnan mukaisesti • Osuuskunta ei liity palvelujen käyttömaksuun millään tavoin, eivätkä maksut kulje osuuskunnan kautta 37
 38. 38. Yhteenveto Taltioni ekosysteemin maksutMikä maksu? Kuka maksaa? Kenelle maksaa? Millä perusteella? Palveluntuottajan palveluiden Operaattorille (joka käyttäjien lukumääränKäyttäjätilikohtainen maksu Palveluntuottaja sovittaessa tilittää osuuden perusteella määrävälein edelleen osuuskunnalle) veloitettava Operaattori veloittaaPalveluiden integrointimaksu Palveluntuottaja Operaattorille palveluiden integroinnista(sis. auditoinnin) alustaanOsuuskuntamaksu Osuuskunnan hallinnollisten(liittymisvuonna Osuuskunnan jäsen Osuuskunnalle kustannusten kattamiseksiliittymismaksu) Palveluiden loppukäyttäjä,Palveluiden käyttömaksu Palveluntuottajan kunkin palveluntuottajan oma Palveluntuottajalle(maksulliset palvelut) hinnoittelun mukaisesti business case 38
 39. 39. Yhteenveto Taltioni ekosysteemin rahavirtojen kulku Kansalaiset 1 Osuuskuntamaksu Maksuttomat palvelut Maksulliset palvelut 2 Palvelujen integrointimaksu Taltioni osuuskunta 3 Käyttäjätilikohtainen maksu Potila Julkinen s- Urheilulaite- Tele- terveydenhuolto järjes tö valmistaja operaattori 4 Palvelujen käyttömaksu Kann at- Työnantaja Yksityinen lääkäriasema ? Mobiili- teknologiayhtiö taja- jäse Ohjelmisto- n Vakuutusyhtiö IT-palveluyhtiö yhtiö Operaattori Alusta39
 40. 40. TALTIONINKÄYTTÄJÄTILINKUSTANNUKSISTA
 41. 41. Taltionin käyttäjätilin kustannuksistaPerushinta käyttäjätilille, omenaa 10 10 10 10Käyttäjätilejä Taltionissa kpl 300 000 300 000 300 000 300 000Käyttäjällä erilaisia sovelluksia käytössäkeskimäärin kpl 1,0 2,0 2,5 5,0Sovelluksilla yhteensä käyttäjiä 300 000 600 000 750 000 1 500 000(=käyttäjätilit * sovellusten käyttäjätyhteensä)Perushinta ilman operaattorin ja osuuskunnan lisiä 10,0 5,0 4,0 2,0(perushinta / käyttäjien sovellusten lukumäärällä)Esim. operaattorin käyttäjäkohtainen lisämaksu 0,5 0,5 0,5 0,5Esim. osuuskunnan preemio / käyttäjä (peritään 0,1 0,1 0,1 0,1tarvittaessa, ei huomioitu tässä)Korjattu perushinta palveluntuottajalle / 10,0 5,5 4,5 2,5käyttäjätili (perushinta + operaattorinlisämaksu, ei voi olla suurempi kuinperushinta), omenaa 41
 42. 42. ALARYHMÄ 3:PALVELUARKKITEHTUURIJA RAJAPINNAT
 43. 43. Alaryhmän Palveluarkkitehtuuri ja Rajapinnat tavoitteet Ryhmän tavoitteet Palveluarkkitehtuuri ja 1. Kuvata referenssiarkkitehtuuri Rajapinnat 2. Määrittää palveluiden minimivaatimukset 3. Palvelutyyppien määrittäminen43
 44. 44. Palveluarkkitehtuuri ja Rajapinnat- työryhmän jäsenet• tuomas.teuri@sitra.fi• jarkko.enden@medixine.com• seppo.wickstrom@pohjola.fi• anssi.ylimaula@mawell.com• niilo.saranummi@vtt.fi• kari.kyttala@fi.fujitsu.com• jaakko.lahteenmaki@vtt.fi• antti.hoikkala@accenture.com• antti.leinonen@accenture.com• Lisäksi LinkedIn:n kautta 26 jäsentä
 45. 45. Johdanto• Taustaa• Taltioni-konsepti Palveluarkkitehtuurin näkökulmasta – Pyrimme vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 1. Palveluiden tyypit 2. Käytettävyysvaatimukset, tekniset vaatimukset alustalta 3. Palveluiden minimivaatimukset (mm. tietoturva ja tietosuoja) 4. Palveluiden kytkeytyminen alustaan 5. B2B-markkinoiden synnyttäminen 6. Lisäarvo jo tuotannossa oleville PHR:ille 7. Riippuvuudet liiketoiminta- ja käyttäjäpalveluihin• Taltionia tukevat hankkeet
 46. 46. Taltioni yleiskuvaus
 47. 47. PHR-sovellustyypit• Natiivisovellus – Käyttää Taltionin tietomallia, tietokantaa, käyttäjärekisteriä ja autentikointipalveluja – Täysin riippuvainen Taltionista• Liitetty sovellus tyyppi 1 – Osa tiedoista talletetaan vain Taltioniin, osa sovelluksen omaan tietokantaan – Yleensä oma käyttäjärekisteri ja autentikointitapa – Osittain riippuvainen Taltionista• Liitetty sovellus tyyppi 2 – Kaikki tai osa tiedoista ovat Taltioni-yhteensopivia mutta tiedot talletetaan sekä Taltioniin että sovelluksen omaan tietokantaan – Voidaan käyttää Taltioniin liitettynä tai itsenäisesti
 48. 48. Autentikointi• Taltioni.fi–palvelu – Vaaditaan vahva autentikointi eli Tupas tai mobiilivarmenne – Liittyminen VETUMA:an? – Taltioni sisältää käyttäjän HETU:n• Taltioni-yhteensopivat sovellukset – Vahva autentikointi, kun käyttäjä liittää sovelluksen Taltioni-profiiliinsa – Sovelluksen normaalikäytössä sovelluksen oma autentikointitapa tai Taltionin tarjoama vahva tunnistus – Autentikointitapa hyväksytetään sovelluksen validoinnin yhteydessä
 49. 49. Sovellusten tietoturva ja validointi• Kaikki ekosysteemiin liitettävät sovellukset tulee validoida• Sovelluksen oikeuksia voidaan rajata tietotyyppikohtaisesti – Vaadittu autentikointitapa voidaan määritellä tietojen luottamuksellisuuden perusteella• Sovelluksen sisäisten tietoturvaratkaisujen validointi on hankalaa – Apuna voidaan käyttää mm. laatusertifiointeja, auditointia ja erilaisia arviointiprosesseja (esim. käyttöliittymätasolla) – Terveystietoja käsittelevien sovellusten tulee täyttää lain asettamat vaatimukset
 50. 50. Sovellusten liittäminen (1/2)• Natiivisovellukset – Taltionin käyttäjärekisteri ja autentikointitapa sekä yhteinen käyttäjän istunto – Helppo liitos sovelluksen ja käyttäjän kannalta• Liitetyt palvelinsovellukset – Kertaluontoinen Taltioni-autentikointi liittämisen yhteydessä – Tietoa voidaan siirtää myös offline-tilassa – Liitos on voimassa, kunnes käyttäjä poistaa sen• Liitetyt työpöytä- ja mobiilisovellukset – Jokainen asennettu sovellus täytyy liittää erikseen – Käyttäjän kannalta sama liitostapa kuin palvelinsovelluksella – Tietoa voidaan siirtää myös offline-tilassa – Täytyy suunnitella alusta pitäen Taltioni-käyttöön
 51. 51. Sovellusten liittäminen (2/2)• ”Pudota ja poimi” –tiedonsiirto – Kertaluontoinen tiedonsiirto: sovellus pudottaa tiedon Taltioniin ja käyttäjä poimii sen – Vaatii asiakaskäynnin – Tietoa poimittaessa tulee antaa käynnin yhteydessä saatu koodi ja vastaus turvakysymykseen• Mittaustietojen siirtäminen – Voidaan toteuttaa Taltioniin liitetyllä työpöytä- tai mobiilisovelluksella tai erillisellä client-server - sovelluksella – Tiedot voidaan siirtää Taltioniin joko suoraan tai PHR- sovelluksen kautta käyttötapauksesta riippuen
 52. 52. Asiointijärjestelmän liittäminen (esimerkki)
 53. 53. Integraatiorajapinnat• Kaikki integraatiorajapinnat ovat julkisia!• PHR-tietojen välittäminen – Taltioni tarjoaa PHR-sovelluksille Web Services - pohjaiset API-rajapinnat (.NET, Java ja PHP tuettu) – Yksinkertaiset rajapinnat, jotka on tarkoitettu jatkuvaan, reaaliaikaiseen tiedonsiirtoon – Rajapinnat eivät ole samoja kuin virallisen terveystiedon siirtämiseen käytettävät rajapinnat• EHR-tietojen välittäminen (VAIHE 2) – Järjestelmät, joiden välillä voidaan siirtää EHR-tietoa: potilastietojärjestelmät, KANTA, aluetietojärjestelmät, sähköisen asioinnin järjestelmät, Taltioni(?) – Kansallisten tietojen yhteiskäytön ja arkistoinnin rajapintamääritysten mukaisesti • CDA R2  XSLT  CCD  Taltioni (molempiin suuntiin)
 54. 54. ALARYHMÄ 4:KÄYTTÄJÄKOKEMUS
 55. 55. Alaryhmän Käyttäjäkokemus tavoite Alaryhmän tavoitteet 1. Luoda ensimmäinen versio Taltioni - palvelun pelisäännöistä Käyttäjäkokemus 2. Luoda näkemys Taltioni yleisnäkymän ja sovelluskerroksen keskinäisestä suhteesta 3. Luoda näkemys siitä, miten Taltioni näyttäytyy kansalaisille.55
 56. 56. Käyttäjäkokemus alaryhmän jäsenet• Tuomas.Teuri@sitra.Fi• Pontus.Lindman@medixine.Com• Kimmo.Kaaria@yths.Fi• Seppo.Wickstrom@pohjola.Fi• Topi.Hanhela@laaketietokeskus.Fi• Paula.Nevalainen@logica.Com• Anssi.Ylimaula@mawell.Com• Timo.Koistinen@mawell.Com• Jorma.Jalkanen@mawell.Com• Niilo.Saranummi@vtt.Fi• Kari.Kyttala@fujitsu.Com• Antti.Larsio@microsoft.Com• Petri@bolder.Fi• Pekka@bolder.Fi• Katri.Laukkanen@hus.Fi• Anna.Kuusela@deloitte.Com• Tommy Sarja• Kirsi Mäki• Timo Jokela• Accenture: Meeri Nieminen, Mari Marjakuusi, Ulla Kuukka
 57. 57. Taltioni pelisäännöt• Varastoi kansalaisen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät tiedot kansallisella tasolla• Tarjoaa liittymärajapinnan muihin terveyteen ja hyvinvointiin liittyviin palveluihin• Toimii palvelualustana Taltionin omille palveluille• Palvelun tulee edistää terveyttä ja hyvinvointia• Palvelun tulee olla tietoturvallinen ja taata tietosuojan • Huomioitava lainmukaiset tietoturvamääritykset, tiedon käyttökriteerit ja tuoteselosteet eli mihin tietoja käytetään ja kenellä on niihin oikeus. Nämä kriteerit osuuskunnan tulee vielä tarkentaa.• Taltioni –logon on näyttävä selkeästi kaikissa alustaan liitetyissä palveluissa• Taltioni.fi etusivulla tai käyttäjien omilla sivuilla ei voi olla mainoksia. Palveluissa voi olla mainoksia. • Taltioni.fi sivuilla olisi lista eri palveluntarjoajista ryhmiteltynä ”oireittain” • Palveluiden mainonnassa on huomioitava hyvän markkinointitavan ohjeet ja markkinoinnin kansainväliset itsesäätelyohjeet• Osuuskunnan ehtoihin liitetään tulevien palveluiden laadulliset ja tekniset kriteerit • Käytettävyyteen liittyviin kriteereihin ei Taltionissa oteta kantaa vaan oletetaan, että palveluiden kehittäjät huomioivat yleiset käytettävyyssuositukset ja –vaatimukset. • Palveluiden tulee olla teknisesti vakaita ja saatavilla.
 58. 58. Taltioni ekosysteemi Kansalaiset Maksuttomat palvelut Maksulliset palvelut Taltioni osuuskunta Julkinen Potilas- Urheilulaite- Teleoperaattori terveydenhuolto järjestö valmistaja Yksityinen Mobiili- Työnantaja lääkäriasema ? teknologiayhtiöKannat- taja- jäsen Vakuutusyhtiö IT-palveluyhtiö Ohjelmistoyhtiö Operaattori Alusta 58
 59. 59. Taltioni.fi käyttäjän näkökulmasta• Taltioni on paikka, jossa oma Taltioni-tili luodaan. – Tilin voisi luoda myös palveluiden kautta• Taltioni on paikka, josta näkee keskitetysti, mitä palveluita on itselleen linkittänyt Taltioni alustaan• Palveluja voi poistaa Taltionista, uudet palvelut otetaan käyttöön palveluntuottajan sivujen kautta.• Taltioni on paikka, josta voi hallinnoida oman taltionsa tietojen katselu- ja käyttöoikeuksia• Taltioni toimii palveluiden ”torina”/”linkkilistana” ja sieltä pääsee Taltioni yhteensopiviin palveluihin• Taltioni on paikka, josta näkee teksti- ja numeerisessa muodossa kaikki omat Taltioniin tallentuneet tiedot. – Tietojen analysointi ja siihen liittvät palvelut ovat erillisisä palveluita
 60. 60. Taltioni.fi arvolupaukset käyttäjille• Taltioni.fi kerryttää kansalaisen omat terveys- ja hyvinvointitiedot yhteen paikkaan eliniäksi – Tiedot ovat käytettävissä ja hyödynnettävissä vaikka esim. palvelu, palveluntarjoaja, tuote tai kansalaisen paikkakunta muuttuisi – Kansalainen omistaa omat tietonsa – Käyttäjä päättää, mitä tietoja kukin palvelu saa hänestä käytettäväksi• Taltioni-logo on takuuna siitä, että palvelu täyttää laadulliset ja tietosuoja- ja tietoturvakriteerit – Käyttäjä voi itse hyödyntää tietojaan Taltionin eri palveluissa – Palvelu on luotettava ja turvallinen
 61. 61. Liitteet Käyttäjäkokemus-ryhmänesimerkkitapaus ja esimerkkisivut
 62. 62. Käyttäjäkokemus-ryhmän esimerkkitapaus• Raskaana oleva nainen• Esimerkkitapauksesta on kuvattu nykytila, alustava kehitystarve ja Taltioni mahdollistama tavoitetila palveluiden jatkokehittämisen pohjaksi. Taltioni tavoitetilan osalta palveluja on alustavasti luokiteltu joko Taltioni perusnäkymään tai Palvelukerrokseen liittyväksi.
 63. 63. Esimerkkitapaus Raskaana oleva nainen Nykytilanne Tarve Taltioni tavoitetilaRaskauden Tiedonhaku eri lähteistä (esim. Terveyskirjasto.fi, Keskitetty Käyttäjä päätyy Taltioniin joko itse tai erisuunnittelu vau.fi, vauva-lehti.fi, raskausaika.com, vauvalinkit.fi, paikka, josta linkkien kautta. helistin.fi, lapsettomuus.com, vaestoliitto.fi) luotettavaa Taltioni perusnäkymä: Taltioni sivulla tietoa, apua käyttäjä antaa itsestään haluamansa ja tukea perustiedot. raskauden ja äitiyden eriRaskauden Tiedonhaku eri lähteistä vaiheisiin Palvelukerros: Raskauden ajantoteaminen Ensimmäinen käynti neuvolassa äidin tai tämä neuvolakortti on otettavissa käyttöön. Eri esitteitä ja paljon muistettavaa lähteisten Terveydenhoitaja kirjaa käyttäjän Paperinen neuvolakortti tarpeen seurantatiedot potilastietojärjestelmään, Tiedot terveyskeskuksen järjestelmään mukaan josta ne siirtyvät TaltioniinRaskaus- Tiedonhaku eri lähteistä (24/7 eri Palvelukerros: Tarvittavat lomakkeet jaaika Käyntejä neuvolassa kanavilla) ohjeet löytyvät Taltioni kautta. Kela- ja muiden lomakkeiden täyttäminen. Mittaus ja Järjestelmä voisi muistuttaa tietyn rv:n seurantatiedot (verenpaine yms). Äidin ja kohdalla lomakkeiden täyttämisestä Käyntejä synnytyssairaalassa, jossa tiedot ko. sairaalan lapsen Digitaaliset uä-kuvat tallentuvat käyttäjän järjestelmään tiedot sivuille Erilaisia ohjeita eri lähteissä yhdessä paikassaSynnytys Tiedonhaku eri lähteistä sähköisesti Palvelukerros: Pääsy synnytyssairaalanja valmis. Synnytysosastoon tutustuminen virtuaaliseen esittelyyn Erilaisia ohjeita Mahdollisuus Yhteystietojen hakemista tukeen jokoLapsi- Tiedonhaku eri lähteistä (esim. mml.fi, imetystuki ry ja virtuaalisesti Palvelukerros: Pääsy puhelin- tai chatvuodeaika muut vertaisverkostot) tai neuvontaan, linkit vertaistukiryhmiin ja Kela-lomakkeiden täyttäminen puhelimitse liikunta- ja hyvinvointipalveluihin Synnytyksen jälkeinen äidin tukeminen satunnaista Lapsen virtuaalinen neuvolakortti, Neuvolakäynnit alkavat lapselle terveydenhoitaja kirjaa seurantatiedot Tuen ja neuvonnan tarve (neuvoloissa rajoitetut ajat) potilastietojärjestelmään, josta ne siirtyvät Taltioniin
 64. 64. Esimerkkisivu: Palveluntarjoajananalyysi käyttäjän syöttämistä tiedoista

×