Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

6 pekka manninen fujitsu ja taltioni

990 views

Published on

Sidosryhmätilaisuus 10.1.2012: Fujitsu ja Taltioni

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

6 pekka manninen fujitsu ja taltioni

  1. 1. Fujitsu ja TaltioniPekka Manninen, 09.01.2012
  2. 2. Ihmiskeskeinen verkostoitunut tietoyhteiskuntaPilvialustat mahdollistavat uudenlaiset, älykkäät palvelut Elintarvikkeet Terveys Energia Liikenne Logistiikka Ympäristö Arjessa kertyy paljon informaatiota eri lähteistä: sensorit, kännykät, sovellukset… Integrointi Julkiset pilvet Luottopilvet Hyötytieto Yksityiset pilvet TäsmäpalvelutOrganisaatioiden tietojärjestelmät Verkottuneen yhteiskunnan perusinfrastruktuuri 1 Copyright 2011 FUJITSU
  3. 3. Fujitsun rooli Taltionissa Fujitsu tuottaa Taltionin jatkuvat palvelut  Kapasiteettipalvelut  Sovellustuen Taltionin osuuskunnan jäsenille ja muille asiakkaille  Taltionialustan ylläpidon ja operoinnin  Testaus- ja integraatiopalvelut  Kehityspalveluita  Taltionin tunnistautumispalvelut Lähtökohtana  Avoin tietotekniikka ja avoin yhteistyö  Tietoturva  Käytettävyys  Proaktiivinen toiminta ja kehittäminen yhdessä osuuskunnan kanssa  Palveluiden skaalaus tarpeen mukaan Taltioni on se puuttuva palanen terveystiedon hallinnassa  Kanta- ja eKatselu mahdollistavat potilastiedon saamisen kansalaisille  Terveyskäyttäytymiseen liittyvät muut tiedot Taltionin kautta  Suomesta terveystiedon hallinnan mallimaa Copyright 2012 FUJITSU

×