Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012      Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma      ...
Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012              Sisältö              1 Johda...
Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.20121 Johdanto ja tausta              Kuntien terveydenhuol...
Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012              jossa yhdistyy yksityinen ja julkinen sek...
Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012    Toimija            Kuvaus    Taltioni-alusta ...
Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.20122 Taltioni ekosysteemin ja osuuskunnan strategiset suuntaviivat  2...
Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012  2.2 Taltioni-osuuskunnan strategiset suuntaviivat    Strateg...
Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012                    ylläpitokustannusten jakamis...
Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.20123 Osuuskunnan toimintaympäristö ja toimintamalli  3.1 Toimialan ke...
Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012              Osuuskunta on yksityinen toimija, joka ei...
Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012              Osuuskunnan jäseneksi liittymisestä ja e...
Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012                 VTT on tehnyt selvityksen sähköist...
Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012Hyvinvointipolku.fi  Kanerva-KASTE -hankkeen ylläpitämä     Ter...
Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.20124 Taltioni ekosysteemin tuotteet ja palvelut  4.1 Osuuskunnan teht...
Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012              hyväksymisestä. Osuuskunnan vastuulla on...
Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012                yhteentoimivuusmäärityksiä. Tietomall...
Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012    viranomais-      tavalla.    suhteet)       ...
Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012                 Osuuskunta vastaa sopimusten kilpa...
Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012    Koulutus        Taltioni ekosysteemin käyttöä koskev...
Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012                          palveluita, joit...
Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012    Palvelukehittäjän                      ...
Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012              ”Taltioniin tallennetut tiedot ovat turva...
Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.20125 Talous- ja rahoitussuunnitelma  5.1 Ekosysteemin kustannukset ja...
Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012              Taltioni ekosysteemissä maksuilla katett...
Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012                                  ...
Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012              olevien aktiivisten käyttäjien lukumäärää...
Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.20126 Riskit               Taltioni ekosysteemin ja osuusk...
Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012                osuuskunnalle on      rahoituss...
Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012 Taltioniin myöhästyy Julkinen         Pyritään osuuskunnan ...
Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.20127 LIITE 1: Toiminnan käynnistäminen              Seuraa...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2012 03-15 taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma

1,729 views

Published on

Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2012 03-15 taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma

 1. 1. Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012 Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma 15.3.2012
 2. 2. Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012 Sisältö 1 Johdanto ja tausta ......................................................................................... 3 1.1 Taltionin tuomat hyödyt .............................................................................. 4 1.2 Osuuskuntamallin hyödyt ............................................................................ 4 1.3 Terminologia .............................................................................................. 4 2 Taltioni ekosysteemin ja osuuskunnan strategiset suuntaviivat ........................ 6 2.1 Taltionin tavoitteet...................................................................................... 6 2.2 Taltioni-osuuskunnan strategiset suuntaviivat .............................................. 7 2.3 Taltionin arvolupaukset ............................................................................... 7 3 Osuuskunnan toimintaympäristö ja toimintamalli .............................................9 3.1 Toimialan kehittymisen päätrendit ............................................................... 9 3.2 Osuuskunnan toimintamalli ja organisaatiorakenne ......................................9 3.3 Taltionin rajapinnat muihin yksityisen ja julkisen sektorin hankkeisiin .......... 11 4 Taltioni ekosysteemin tuotteet ja palvelut ..................................................... 14 4.1 Osuuskunnan tehtävät .............................................................................. 14 4.2 Kumppaniverkostolta hankittavat tuotteet ja palvelut ................................. 18 4.3 Palvelukehittäjien tuotteet ja asiakkaat ...................................................... 19 4.4 Tietosuoja ja tietoturva ............................................................................. 21 5 Talous- ja rahoitussuunnitelma..................................................................... 23 5.1 Ekosysteemin kustannukset ja maksut ....................................................... 23 6 Riskit .......................................................................................................... 27 7 LIITE 1: Toiminnan käynnistäminen ............................................................. 30 2
 3. 3. Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.20121 Johdanto ja tausta Kuntien terveydenhuollon menot ovat vuosittain noin 17 miljardia euroa ja niiden vuotuinen kasvu on noin 5 prosenttia. Yhden prosentin leikkaus terveydenhuollon menojen vuotuisesta kasvusta toisi kunnille 170 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Suomessa on kehitetty lukuisten kuntien, sairaanhoitopiirien ja yksityisten toimijoiden toimesta erillisiä terveydenhuollon omahoitosovelluksia, kuten yleisiä ajanvaraussovelluksia ja diabeetikkojen omahoitosovelluksia. Ennaltaehkäisyä painottavien ja kansalaisten laajemman oman vastuunoton mahdollistavien sähköisten palvelujen tuottavuuspotentiaali on huomattava. Taltionin markkinamahdollisuutta on aiemmin tutkittu FeelGood hankkeessa (2008–2010), jossa arvioitiin terveystaltion ja siihen liittyvän ekosysteemin hyötyjä ja toteutustapoja Suomessa. Feelgood hanketta johti VTT ja siihen osallistui laaja joukko yrityksiä ja julkisten tahojen edustajia. Sitra käynnisti huhtikuussa 2010 terveystaltion edistämishankkeen (2010–13). Hankkeen tavoitteena on saada käytännön kokemusta ja näyttöä terveystaltion toimivuudesta ja hyödyistä, testata yhteistyökumppaneiden insentiivejä ja nopeuttaa pysyvän terveystaltioalustan ja siihen liittyvän ekosysteemin syntymistä. Osana tätä hanketta Sitra on käynnistämässä terveystaltioekosysteemin (Taltioni) syntyä. Osana ekosysteemin luomista perustetaan Taltioni-osuuskunta, joka on voittoa tavoittelematon osuuskunnan jäsenistön omistama ekosysteemiä ohjaava toimija. Tämä liiketoimintasuunnitelmadokumentti luo suuntaviivat Taltioni ekosysteemin ja osuuskunnan alkuvaiheen toiminnalle. Taltioni tuo alla olevan kuvan mukaisesti olemassa oleville ratkaisuille uusia kehittymismahdollisuuksia sekä toiminnallisesti että uusien asiakasryhmien kautta. Teknologian kannalta Taltionin toteutus ei ole ainutlaatuinen. Ainutlaatuiseksi Taltioni-konseptin tekee tavoite kansallisen tason ekosysteemin luomisesta,
 4. 4. Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012 jossa yhdistyy yksityinen ja julkinen sektori ja jonka ytimessä on avoin palvelukehittäjien ja käyttäjäorganisaatioiden muodostama osuuskunta. Osuuskunnan ensimmäisinä toimintavuosina kootaan Taltioni ekosysteemin kehittämiskonsepti, jota voidaan tarjota käytettäväksi myös muissa maissa. Kehittämiskonseptiin kootaan opit ekosysteemin pystyttämisestä ja toiminnasta. Osuuskunnan jäsenten näkökulmasta muihin maihin syntyvät vastaavanlaiset ekosysteemit ovat toivottavia, koska nämä maat voivat tarjota suomalaisen osuuskunnan jäsenille uusia markkinoita. 1.1 Taltionin tuomat hyödyt Taltionin ydintavoitteena on kansalaisten hyvinvoinnin parantaminen, jonka seurauksena voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä terveydenhuollon menoissa. Kansalaisia valtuuttamalla terveydenhuollon painopisteen odotetaan muuttuvan proaktiivisemmaksi ja kansalaisten ottavan merkittävämmän roolin omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään huolehtimisessa. Taltionissa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä tieto on yhdistettävissä ja terveyteen liittyviä tietopalveluja on saatavissa ajasta ja paikasta riippumatta. Kattavammat tiedot mahdollistavat yksilöllisempien hyvinvointipalveluiden kehittämisen kansalaisten käyttöön. Kansalaiset hallinnoivat itse tietojaan omasta terveydestään ja pystyvät jakamaan tietoja läheistensä kanssa. Taltioni luo hyvät liiketoimintaedellytykset hyvinvointipalveluita tarjoaville yrityksille. Käyttäjän näkökulmasta yhdestä paikasta löytyy vastaavasti monipuolinen määrä terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä palveluita. Yhtenäisellä alustalla on saavutettavissa kilpailukyvyn ja liiketoiminnan kasvun kannalta riittävä määrä käyttäjiä. 1.2 Osuuskuntamallin hyödyt Taltioni ekosysteemistä on tarkoitus luoda monimuotoinen ja laaja ympäristö, joka mahdollistaa uusien innovatiivisten palvelujen syntymisen. Vastaavasti ekosysteemissä tulee olla selkeät suuntaviivat, jotta Taltionin tavoitteet toteutuvat ja Taltionin piirissä toteutettava palvelutoiminta pysyy tavoitteiden kanssa yhdenmukaisena. Osuuskuntamalli mahdollistaa sen että ekosysteemin jäsenet ovat itse päättämässä miten ekosysteemiä ohjataan. Osuuskuntamallin avulla voidaan osuuskunnan jäsenille tarjota myös niiden omaa palveluntarjontaa tukevia kustannustehokkaita ratkaisuja, kuten yhteistä myyntikanavaa ja markkinapaikkaa sekä yhteisiä tukipalveluita ja markkinointitoimenpiteitä. 1.3 Terminologia Alla on lueteltu tämän dokumentin keskeisten toimijoihin liittyvien termien merkitykset. 4
 5. 5. Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012 Toimija Kuvaus Taltioni-alusta Taltioni-alustalla viitataan Taltionin infra- ja sovellusalustaan. Taltioni ekosysteemi Ekosysteemillä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka syntyy Taltionin piirissä toteutettavan liiketoiminnan johdosta ja johon kuuluu Taltioni osuuskuntaan liittyvät toimijat, kuten palvelukehittäjät, käyttäjäorganisaatiot, kumppanit ja loppukäyttäjät. Osuuskunta Palvelukehittäjien ja käyttäjäorganisaatioiden muodostama osuuskunta, joka ylläpitää ja edistää Taltioni ekosysteemin kehitystä. Osuuskunta hoitaa ja ylläpitää Taltioni-alustaa ja tarjoaa siihen liittyviä palveluita palvelukehittäjille. Osuuskunnan jäsen Osuuskunnan jäseneksi hyväksytään toimija, joka tuottaa tai aikoo tuottaa Taltioni-palveluja tai muulla tavoin edistää Taltioni ekosysteemin kehitystä. Osuuskunnan jäsenet voivat siten olla palvelukehittäjiä, käyttäjäorganisaatioita tai muita tahoja, jotka ovat kiinnostuneet kehittämään ekosysteemiä. Palvelukehittäjä on toimija, joka tuottaa Taltioni -yhteensopivia palveluita joko yrityksille tai yksityishenkilöille. Palvelukehittäjä tekee sovelluksen ja on siitä vastuussa. Käyttäjäorganisaatio tarjoaa organisaation jäsenille (kansalaisille) Taltioni -palveluita. Käyttäjäorganisaatio ei itse tuota palveluita, vaan ostaa jossain muodossa ja laajuudessa palvelun palvelukehittäjältä. Palvelukehittäjät ja käyttäjäorganisaatiot voivat siten molemmat toimia Taltioni ekosysteemissä loppukäyttäjille palveluita tarjoavina toimijoina. Kumppanit Kumppaneilla tarkoitetaan Taltionin alustaintegraattoria, alustateknologian toimittajaa sekä muita mahdollisia kumppaneita, joiden kanssa osuuskunta tekee tiiviisti yhteistyötä. Kansalainen Asiakas, joka omistaa Taltioni-tilin ja jolla on mahdollisuus käyttää (Taltionissa loppukäyttäjä) Taltioni-palveluja valintansa mukaan. Kansalainen omistaa häntä koskevat tiedot Taltionissa ja määrää niiden käytöstä. 5
 6. 6. Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.20122 Taltioni ekosysteemin ja osuuskunnan strategiset suuntaviivat 2.1 Taltionin tavoitteet Taltionin liikeideana on tarjota kansalaisille omien terveystietojen säilytys-, tallennus-, jako- ja analysointipalveluita. Taltioni-osuuskunnan tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää ekosysteemiä, johon sen jäsenet tuottavat palveluita. Taltionin avulla kansalainen voi hallita terveys- ja hyvinvointitietoja, jotka hän itse omistaa tai jotka hän on itse (palvelun avulla) tuottanut. Taltioni on kansalaisen terveystiedon säilytysratkaisu. Taltioni-ekosysteemin elinvoimaisuus perustuu laajaan ja aktiiviseen Taltioni loppukäyttäjäjoukkoon. Taltioni osuuskunnan palveluiden markkina-alue on pääasiallisesti Suomessa asuvat henkilöt ja ulkomailla asuvat suomalaiset. Palvelutarjoajien osalta markkina-alue ei kuitenkaan rajaudu Suomeen, eli myös kansainväliset toimijat voivat tulla osuuskunnan jäseneksi ja tuottaa Taltioni-yhteensopivia palveluja ekosysteemiin. Loppukäyttäjien määrän ja aktiivisuuden ohella toiminnan onnistumisen avaintekijöitä ovat osuuskunnan jäsenten määrä, ekosysteemissä aktiivisessa käytössä olevien palveluiden määrä sekä mielikuva Taltionin tuomasta potentiaalista liiketoimintanäkökulmasta. Taltioni erottuu muista vastaavista ratkaisuista ekosysteemissä tarjottavien innovatiivisten palveluiden avulla. Taltionin tarkoituksena ei ole kilpailla potilastietojärjestelmien kanssa vaan Taltioni keskittyy hoitovaiheen sijaan ennaltaehkäisyyn ja jälkihoitoon. 6
 7. 7. Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012 2.2 Taltioni-osuuskunnan strategiset suuntaviivat Strateginen suuntaviiva Suuntaviivan määritelmä Terveyden ja hyvinvoinnin Osuuskunnan tavoitteena on kansalaisten terveyden ja edistäminen hyvinvoinnin edistäminen. Jäsenistön eduista Osuuskunnan tavoitteena on kaikessa sen toiminnassa huolehtiminen jäsenistön etujen varmistaminen. Jäsenistön eduista huolehditaan kokonaisuutena, eikä yksittäistä jäsentä nosteta toisen yläpuolelle. Taltioni ekosysteemin toiminnan Osuuskunta on vastuussa siitä, että ekosysteemin toiminta ei varmistaminen vaarannu. Osuuskunnan vastuulla on esimerkiksi varmistaa ekosysteemissä tarjottavien palveluiden laadukkuus ja tietoturvallisuus. Toimialan edistäminen Osuuskunta pyrkii rikastamaan terveydenhuollon toimialaa ja (markkinat ja innovaatiot) luomaan mahdollisuuksia uusien palveluiden syntymiseen. Osuuskunta pyrkii edistämään etenkin teknologia- ja palveluinnovaatioiden syntymistä ekosysteemissä. Palveluita yhdistämällä on mahdollista luoda edelleen uusia palvelukokonaisuuksia. 2.3 Taltionin arvolupaukset Taltioni ekosysteemi rakentuu seuraavien arvolupausten pohjalle: Kohderyhmä Arvolupaus Kansalainen • Taltioni tukee kansalaista koko elinkaaren ajan säilyttämällä kansalaisen terveys- ja hyvinvointitietoja ja kannustamalla kansalaista oman hyvinvoinnin ylläpitoon • Taltioni tarjoaa monipuolisia työkaluja oman terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoon • Taltionin avulla voi auttaa lähimmäistään terveyden ylläpidossa • Taltionissa eri sektoreiden ja toimialojen palvelut löytyvät saman katon alta • Taltioniin tallennetut tiedot ovat kansalaisen omistamia • Taltioniin tallennetut tiedot ovat turvassa, tallessa ja ajan tasalla Osuuskunnan jäsen • Osuuskunnan jäsenellä on osuuskunnan toiminnan kautta mahdollisuus vaikuttaa sähköisten terveys- ja hyvinvointipalveluiden markkinan ja Taltioni ekosysteemin kehittymiseen • Osuuskunnan jäsenten on mahdollista hyödyntää Taltioni-brändiä omien Taltioni-palveluiden markkinoinnissa • Osuuskunnan jäsenen on mahdollista luoda uutta palvelu- yhteistyötä ja hyödyntää verkostoitumismahdollisuuksia osuuskunnan jäsenten kesken • Osuuskunta mahdollistaa Taltionin perustamis- ja 7
 8. 8. Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012 ylläpitokustannusten jakamisen useamman toimijan kesken Palvelukehittäjä • Taltioni tuo palvelukehittäjälle merkittävän myyntipotentiaalin, koska kansalainen löytää kaikki Taltionin palvelut yhdestä paikasta • Taltioni tuo palvelukehittäjälle valmiin tietomallin, sanastot ja koodistot, joilla on mahdollisuus muodostua kansalliseksi standardiksi • Innovatiivisten palvelujen kehittäminen on avoimessa Taltioni ympäristössä nopeaa ja palveluiden tuottaminen kustannus- tehokasta – uusien ratkaisuiden avulla kustannustehokkuutta pyritään jatkuvasti parantamaan Julkinen • Taltioni-sisältö on luotettavaa ja Taltioniin tallennetut tiedot terveydenhuollon turvassa ja ajan tasalla toimija • Taltioni mahdollistaa uusien ajattelu- ja toimintatapojen kehittämisen terveydenhuollossa – uudenlaiset ratkaisut mahdollistavat voimavarojen tehokkaamman kohdistamisen • Kansalaisten parempi terveydentila vähentää hoitotarvetta • Taltioni-palvelut ovat kustannustehokkaita • Taltioni kehittyy potentiaalisesti kansalliseksi terveys- ja hyvinvointitiedon alustaksi Yhteiskunta • Taltioni parantaa suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia • Taltioni auttaa ja kannustaa ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnista tuomalla ajasta ja paikasta riippumattoman henkilökohtaisen terveystiedon jokaisen ulottuville • Taltioni mahdollistaa uudenlaisen kansalaiskeskeisen ajattelutavan tuomisen terveydenhuoltosektorille • Taltionin ympärille rakentuva ekosysteemi synnyttää innovatiivista uutta liiketoimintaa terveys- ja hyvinvointisektorille 8
 9. 9. Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.20123 Osuuskunnan toimintaympäristö ja toimintamalli 3.1 Toimialan kehittymisen päätrendit Osuuskuntaan ja sen toimialaan vaikuttavia voimia ovat etenkin väestön ikääntyminen, teknologian kehittyminen sekä lainsäädännössä tehtävät muutokset. Vaikutus osuuskunnan Tekijä Kuvaus toimintaan Väestön Väestö ikääntyy, jonka vuoksi Taltionin tulee vastata kasvavaan ikääntyminen sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeeseen toteuttaa palveluita kustannukset kasvavat kevyemmällä toimintamallilla ja voimakkaasti. Uusia, toimintaa kustannusrakenteella. Tämä tehostavia ja kansanterveyttä tarkoittaa erityisesti sähköisten parantavia työkaluja ja palveluiden tuottamista. toimintamalleja tarvitaan. Osuuskunnan vastuulla on luoda ja ylläpitää alustaa palveluiden tuottamiseksi. Teknologian Sähköisiä palveluita ja Taltionin tulee keskittää kehittyminen sovelluksia on runsaasti ja ne palveluntarjontaa, jotta /Mhealth kehittyvät nopeasti. loppukäyttäjien on helpompi Palveluntarjonta on sirpaleista löytää itselleen kiinnostavia eivätkä palveluntarjoajat ole palveluita. Osuuskunnan tyypillisesti keskittäneet jäseneksi liittymisen tulee olla palveluntarjontaansa muiden nopeaa ja kustannustehokasta. sähköisiä palveluita tarjoavien toimijoiden kanssa. Lainsäädäntö Taltioniin saattaa Osuuskunnan tulee seurata tulevaisuudessa vaikuttaa aktiivisesti lainsäädännön lainsäädännössä tehtävät kehittymistä niiden lakien ja muutokset. asetusten osalta, jotka on tunnistettu osuuskunnan toiminnan kannalta tärkeiksi. 3.2 Osuuskunnan toimintamalli ja organisaatiorakenne Osuuskunnan toimesta koordinoidaan ja hoidetaan ekosysteemin yhteisiä toimintoja. Osuuskunta on sopimussuhteessa alustateknologian toimittajaan sekä alustaintegraattoriin. Osuuskunta neuvottelee jäseniensä puolesta kumppaneiden kanssa puitesopimusjärjestelmän, jonka mukaan Taltioni rajapintaan liitytään. Puitesopimusjärjestelmään siirrytään vaiheittain toimintamallin vakiintuessa. 9
 10. 10. Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012 Osuuskunta on yksityinen toimija, joka ei ole hankintalain alainen. Hankintalain alainen hankintayksikkö voi liittyä osuuskuntaan ilman kilpailutusta, mutta ei voi hankkia palveluita ilman hankintalain mukaista kilpailutusta. Osuuskunnan organisaation ylin päättävä elin on osuuskunnan kokous, joka koostuu osuuskunnan jäsenistä. Osuuskunnan kokous valitsee osuuskunnalle hallituksen, joka vastaa edelleen osuuskunnan toimitusjohtajan valinnasta. Osuuskunnan toimitusjohtajan vastuulla on muun operatiivisen johdon ja henkilöstön rekrytointi. Alkuvaiheessa osuuskunnan henkilöstö vastaa toiminnan käynnistämiseen liittyvien työtehtävien lisäksi osuuskunnan muusta markkinoinnista ja hallinnosta. Lisäksi osuuskunnan tulee rekrytoida Taltioni- palveluiden teknisestä auditoinnista vastaavaa henkilöstöä, ellei osuuskunnan operatiivinen johto päädy hankkimaan auditointipalvelua ulkopuoliselta toimijalta. Osuuskunnan hallitus voi tarpeen mukaan perustaa hallituksen alaisia toimikuntia valmistelemaan hallituksen käsittelyyn tulevia asioita tai muuta suurempaa kokonaisuutta, jonka vuoksi hallituksen nimeämä erillinen toimikunta katsotaan tarpeelliseksi. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi Taltioni-palveluiden toiminnallinen ja tekninen auditointi tai Taltionin tietomallin kehittäminen. Osuuskunnan organisaatiorakenne on kuvattu alla. 10
 11. 11. Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012 Osuuskunnan jäseneksi liittymisestä ja eroamisesta on säädetty osuuskuntalaissa ja osuuskunnan säännöissä. Osuuskunnan säännöissä määriteltyjen jäsenten liittymiskriteerien tarkoituksena on mahdollistaa laadukas markkinapaikka terveys- ja hyvinvointipalveluille. Jäseneksi hakevan toimijan hakemus voidaan evätä, mikäli toimija ei täytä osuuskunnan jäsenkriteereitä. Liittyessään osuuskuntaan jäsen sitoutuu noudattamaan osuuskunnan sääntöjä. Osuuskunnan ja loppukäyttäjille palveluita tarjoavan toimijan välinen palvelusopimus määrittää palveluntarjoajan roolissa toimivan osuuskunnan jäsenen velvollisuudet ja vastuut. Palvelusopimus allekirjoitetaan ennen kuin uusi Taltioni-palvelu otetaan käyttöön. Loppukäyttäjille palveluita tarjoavat toimijat muodostavat kukin oman toimintamallinsa asiakkaisiinsa nähden. Taltionin toimijakenttää voidaan tarkastella esimerkiksi palvelukehittäjien ja käyttäjäorganisaatioiden toimintasektorin (yksityinen, julkinen, kolmas sektori) tai toimialan perusteella. Osuuskunnan näkökulmasta kaikki eri toiminta- sektoreista ja toimialoista muodostuvat segmentit ovat tasa-arvoisia ja ekosysteemin aktiivisen toiminnan varmistamiseksi kaikista segmenteistä olisi toivottavaa saada jäseniä osuuskuntaan. Osuuskunnan kokouksesta ja hallituksen nimittämisestä sekä sen tehtävistä määrätään osuuskunnan säännöissä. Osuuskunnan operatiivinen johto vastaa osuuskunnan päivittäisen toiminnan järjestämisestä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Osuuskunnan organisaatio ja hallinto on tarkoituksenmukaista pitää kevyenä, jolloin osuuskunnan kulut pysyvät kohtuullisina. Osuuskunta voi tarvittaessa ostaa palveluita myös osuuskunnan ulkopuolelta. Alkuvaiheessa henkilöstö keskittyy osuuskunnan toimintojen rakentamiseen ja jäsenhankintaan. Kriittisen käyttäjämassan ja markkinaosuuden aikaansaaminen on tärkeää. Kriittistä osuuskunnan käynnistys- ja kasvuvaiheessa on myös osuuskunnan kumppaniverkoston valmius integraatioprojekteissa tarvittavaan tukeen ja projektien läpivientiin. 3.3 Taltionin rajapinnat muihin yksityisen ja julkisen sektorin hankkeisiin Yksityisellä ja julkisella sektorilla on käynnissä lukuisia sähköistä asiointia tukevia hankkeita, joilla on rajapintoja Taltioniin. On todennäköistä, että käynnissä olevia muita hankkeita ei tulla yhdistämään Taltioniin, vaan hankkeet toteuttavat kukin omia tavoitteitaan ja etenemissuunnitelmiaan. Osa hankkeista voi myös tukea Taltionia tai muodostua Taltioni-yhteensopiviksi. Taltioni pyrkii tekemään yhteistyötä muiden hankkeiden kanssa tarpeen mukaan, jotta mahdolliset päällekkäisyydet saadaan minimoitua. 11
 12. 12. Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012 VTT on tehnyt selvityksen sähköistä asiointia tukevista hankkeista ja vertaillut hankkeita Taltionin tavoitteisiin1. Seuraavassa taulukossa on referoitu VTT:n tekemän vertailun pääkohtia.Palvelu / Palvelun tarkoitus Vertailu TaltioniinkehityshankeYleisesti sähköistä asiointia tukevia palveluitaAsiointitili Mahdollistaa kansalaisen Ei ole tarkoitettu tietojen pysyvään tavoittamisen ja viestinnän varastointiin, eikä niiden hyödyntämiseen kansalaisen ja julkisen esim. hyvinvoinnin tukena. Ei sisällä palveluntarjoajan välillä. rakenteisia tietomalleja.Valtion sähköisen Tarjoaa palveluympäristön, joka Ei päällekkäisyyttä. Alustaan ei tuleasioinnin alusta helpottaa uusien julkishallinnon sisältymään terveystaltiota. asiointipalvelujen kehittämistä.NetPosti (Itella) Kaupallinen (kansalaiselle ilmainen) Palvelu mahdollistaa tietojen pysyvän postilaatikkopalvelu, joka mahdollistaa varastoinnin, mutta ei tarjoa mahdollisuuksia kansalaiselle sähköisten dokumenttien tietojen monipuoliseen jatkokäsittelyyn eikä turvallisen vastaanoton hyödyntämiseen muissa sovelluksissa, koska palveluorganisaatioilta. tietoa ei käsitellä rakenteisessa muodossa.Suomi.fi Portaali, jonka kautta kansalainen Ei päällekkäisyyttä. Suomi.fi on yksi kanava, löytää julkishallinnon asiointipalveluja jonka kautta kansalainen löytää Taltionia ja lomakkeita. hyödyntäviä palveluja.Terveydenhuollon sähköistä asiointia tukevia palveluitaeKatselu KanTasta Mahdollistaa kansalaiselle Määrittelyt, eivät sisällä toiminnallisuuksia potilaskertomustietojen katselun. tietojen hyödyntämiseen (esim. siirtoon Toistaiseksi vain eReseptipalvelu on muiden sovellusten käytettäviksi) tai käytössä ja potilas voi katsoa sähköisiä jakamiseen. lääkemääräyksiään.Oulun omahoito, Organisaatiokohtaisia Organisaatiokohtainen terveyskansio voiEspoon omahoito terveysportaaleja, jotka sisältävät tarjota mahdollisuuden syöttää manuaalisesti useita SoTe-SADe palvelukarttojen omia tietoja, mutta ei mahdollista palveluja. Palveluihin sisältyy tiedonvaihtoa muiden terveydenhuolto- terveyskansio, johon kootaan potilaan organisaatioiden tai hyvinvointiyritysten henkilökohtaisia terveystietoja ja hoito- kanssa. Organisaatiokohtaiset terveyskansiot ohjeita. eivät myöskään sovellu pysyväksi tietovarastoksi, koska palvelevat vain ko. organisaation asiakkaita.Hyvis -portaali Usean kunnan yhteinen Oma Hyvis tarjoaa mahdollisuuden terveysportaali, joka sisältää useita manuaaliseen terveyskansion ylläpitoon, mutta SoTe-SADe palvelukarttojen palveluja. ei mahdollista tiedonvaihtoa terveydenhuollon Palveluihin sisältyy terveyskansio (Oma tietojärjestelmien kanssa. Hyvis), johon potilas voi syöttää omia terveystietojaan.Terveyskeskus.fi Kaupallinen palvelu (kansalaiselle Terveyskortti on tietovarasto, johon voi itse(Medixine, ilmainen), johon sisältyy tallentaa omia tietojaan. Palvelu ei kytkeydySanoma) henkilökohtainen terveyskortti. terveydenhuollon organisaatioihin tai muihin palveluihin.1 Kansalaisen terveystaltio: Taltionin ja SoTe-SADen yhteistyö, 2011, Niilo Saranummi, Jaakko Lähteenmäki 12
 13. 13. Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012Hyvinvointipolku.fi Kanerva-KASTE -hankkeen ylläpitämä Terveyskortti on tietovarasto, johon voi itse terveysportaali, johon sisältyy tallentaa omia tietojaan. Palvelu ei kytkeydy henkilökohtainen hyvinvointikansio. terveydenhuollon organisaatioihin tai muihin palveluihin.Terveyskirjasto, Julkisia ja yksityisiä palveluja, joiden Ei päällekkäisyyttä. Palveluihin ei sisälly omaaTerveSuomi, kautta kansalainen saa pääsääntöisesti terveystaltiota.Tohtori.fi julkista terveystietoa. Voivat sisältää myös henkilökohtaisen neuvontapalvelun. 13
 14. 14. Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.20124 Taltioni ekosysteemin tuotteet ja palvelut 4.1 Osuuskunnan tehtävät Osuuskunnan tehtävät liittyvät pääsääntöisesti osuuskunnan velvoitteisiin suhteessa osuuskunnan jäsenistöön ja kumppaneihin. Näiden tehtävien lisäksi osuuskunnalla on yksittäisiä vastuita suhteessa sen toimintaympäristöön ja kansalaisiin. Alla olevaan kuvaan on määritelty osuuskunnan päätehtävät kohderyhmittäin.Osuuskunnan tehtävät suhteessa osuuskunnan jäseniin: Tehtävä Kuvaus Brändiviestintä Osuuskunnan vastuulla on Taltioni brändin tunnettuuden edistäminen ja maineen hallinta. Osuuskunta viestii ja tiedottaa jäsenistölleen Taltioni brändiin ja sen tunnettuuteen liittyvistä asioista säännöllisesti. Brändiviestintä on yksi osuuskunnan tärkeimmistä tehtävistä. Jäsenasiat Osuuskunta on aktiivisessa vuorovaikutussuhteessa jäsentensä kanssa. Osuuskunnan vastuulla on erityisesti tiedottaa aktiivisesti ekosysteemiin ja osuuskuntaan liittyvistä asioita. Lisäksi osuuskunta huolehtii jäsenhankinnasta ja uusien jäsenten 14
 15. 15. Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012 hyväksymisestä. Osuuskunnan vastuulla on myös maksuliikenteen koordinointi tiettyjen Taltioni ekosysteemin maksujen osalta.Osuuskunnan tehtävät suhteessa palvelukehittäjiin: Tehtävä Kuvaus Asiakaspalautteen Osuuskunta kerää palautetta asiakastyytyväisyydestä Taltioni- kerääminen brändiin liittyen. Taltioni Osuuskunta ylläpitää markkinapaikkaa, jossa on tarjolla markkinapaikka ilmaisia ja kaupallisia komponentteja sovelluskehittäjille. Markkinapaikalla on mahdollista tuoda tarjolle eri valmiusasteisia komponentteja (esim. koodiesimerkit, valmiit osatoteutukset). Uusien Osuuskunta vastaa siitä, että Taltioni-yhteensopivat palvelut palveluiden täyttävät tietoturvakriteerit ja ovat toiminnaltaan auditointi hyväksyttäviä. Osuuskunta päättää Taltioni-alustaan liitettävistä palveluista osuuskunnan sääntöjen ja osuuskunnassa vahvistettujen toimintaperiaatteiden mukaisesti. Osuuskunnan hallitus voi valtuuttaa osuuskunnan operatiivisen johdon valmistelemaan ja hyväksymään uusia Taltioni-palveluita osuuskunnan vahvistamien suuntaviivojen perusteella. Palvelut, joille valmistelun perusteella esitetään kielteistä auditointipäätöstä, voidaan viedä osuuskunnan hallituksen käsittelyyn ennen lopullisen päätöksen antamista. Osuuskunnan jäsen on velvoitettu hankkimaan osuuskunnalta teknisen ja toiminnallisen auditoinnin jokaiselle uudelle palvelulle sekä olemassa olevalle Taltioni-palvelulle, mikäli sen toimintalogiikka muuttuu merkittävästi. Auditointi on luonteeltaan konsultatiivista ja pyrkii auditoitavien palveluiden ominaisuuksien hiomiseen siten, että palvelut ovat osuuskunnan vahvistaman kriteeristön perusteella hyväksyttävissä Taltioni-palveluiksi. Osuuskunnan tulee tukea erityisesti pieniä toimijoita auditointiprosessin läpiviennissä. Tekninen auditointi sisältää palvelun teknisen katselmoinnin osuuskunnan laatiman kriteeristön mukaisesti ja palvelun toiminnallinen auditointi tarkistaa palvelun kelpoisuuden osuuskunnan asettaminen kriteerien perusteella. Osuuskunnan velvollisuus on huolehtia auditointiprosessin ja auditoivien toimijoiden objektiivisuudesta. Tietomallityön Osuuskunta huolehtii tietomallin kehittämisestä. Osuuskunta koordinointi osallistuu valtakunnalliseen yhteentoimivuuden määrittely- työhön ja pyrkii rajapinnoissaan noudattamaan kansallisia 15
 16. 16. Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012 yhteentoimivuusmäärityksiä. Tietomallin kehittämistä voidaan edistää esimerkiksi osuuskunnan hallituksen alaisen toimikunnan voimin. Laskutus Osuuskunta huolehtii tiettyjen ekosysteemin maksujen veloituksesta, kuten osuus- ja liittymismaksun veloituksista osuuskunnan jäseniltä ja käyttäjämaksujen veloituksista palveluita tarjoavilta toimijoilta. Taltioni Osuuskunnan velvollisuutena on kehittää Taltioni ekosysteemin ekosysteemiä jatkuvasti. Taltionia tulee kehittää erityisesti kehittäminen yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Kehitystyö on tärkeää etenkin pienten toimijoiden näkökulmasta. Osuuskunta voi toiminnan myöhemmässä vaiheessa tarjota tukea myös jäsenten palvelujen kansainvälistämistä varten.Osuuskunnan tehtävät suhteessa toimintaympäristöön: Tehtävä Kuvaus Jäsenhankinta Jäsenhankinta on osuuskunnan keskeinen tehtävä. Jäsenhankinta ja siten Taltioni ekosysteemin loppukäyttäjämäärien kasvattaminen on kriittistä etenkin toiminnan alkuvaiheessa. Osuuskunnan tekemässä B2B-markkinoinnissa pyritään vahvistamaan potentiaalisten uusien jäsenten tietoisuutta Taltionista. Osuuskunta käyttää toimintansa alkuvaiheessa markkinoinnissa kustannustehokkaita ratkaisuja, kuten sosiaalista mediaa. B2B-markkinointi perustuu aktiiviseen myyntityöhön ja alan messutilaisuuksiin osallistumiseen näytteilleasettajana. Brändiviestintä ja Osuuskunnan vastuulla on Taltioni brändin tunnettuuden brändistä edistäminen ja maineen hallinta. Brändiviestintä on yksi huolehtiminen osuuskunnan keskeisimmistä tehtävistä. Osuuskunta pyrkii viestimään ja tekemään yhteistyötä yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa siten, että Taltionin asema saadaan vakiinnutettua ja vahvistettua. Osuuskunnan pitää olla tietoinen Taltionin rinnakkaishankkeista ja niiden etenemisestä, sekä pyrkiä vaikuttamaan siten että nämä hankkeet tukisivat Taltioni ekosysteemin kehittymistä. Jäsenten Osuuskunnan tehtävänä on esiintyä yhdellä äänellä yhteisenä osuuskunnan ulkopuolisten sidosryhmien suuntaan, edustaen edustajana tasapuolisesti kaikkia jäseniään. toimiminen Osuuskunta toimii osapuolena sopimus- sekä (yhteistyö- viranomaissuhteissa edustaen kaikkia jäseniään. Osuuskunta kumppanin hoitaa sopimusten teon ja hallinnoinnin, ja vastaa asema, esim. osuuskunnan ulkopuolisten tahojen kanssa tekemistään sopimussuhteet, sopimussuhteista normaaliin liiketoimintaan verrattavalla 16
 17. 17. Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012 viranomais- tavalla. suhteet) Taltioni tulee nähdä toimintaympäristössään luotettavana yhteistyökumppanina. Sanasto ja muu Osuuskunnan vastuulla on seurata kehitystä kansainvälisessä standardointityö toimintaympäristössä sekä alan tutkimuksessa. Tietoja tulee (liittyen osuuskunnan toimesta hyödyntää tarvittaessa tietomallin markkinointitoimenpiteissä. koordinointiin)Osuuskunnan tehtävät suhteessa loppuasiakkaisiin: Tehtävä Kuvaus Asiakassuhteen Osuuskunnalla on loppukäyttäjiin kohdistuvan asiakassuhteen hoitaminen hoitamisvastuu yleisellä tasolla. Kansalaisella on oikeus hallinnoida Taltioni-tiliä ilman erillistä tilin ylläpitomaksua tai velvollisuutta hankkia Taltioni ekosysteemin palveluita. Markkinointi / Osuuskunta pyrkii loppuasiakkaiden eli kansalaisten tiedottaminen hyvinvoinnin lisäämiseen kaikessa toiminnassaan. Osuuskunta tarjoaa loppuasiakkaille Taltioni.fi -portaalin, jossa esitellään Taltioni-palveluita (vrt. App Store) ja jonka kautta loppukäyttäjän on mahdollista tarkastella oman Taltioni-tilin tietoja. Osuuskunnan tehtävänä on luoda markkinapaikka Taltioni ekosysteemin toimijoille. Kuluttajamarkkinoinnissa pyritään vahvistamaan Taltionin tunnettuutta. Osuuskunnan tekemä markkinointi kohdistuu Taltioni-brändin rakentamiseen. Osuuskunta kohtelee tasapuolisesti kaikkia jäseniään toteuttamassaan markkinoinnissa ja viestinnässä, eikä missään tilanteessa nosta yksittäisiä jäseniä muiden yläpuolelle. Etenkin Taltioni- osuuskunnan alkuvaiheessa tehtävä markkinointi on enemmän B2B-markkinointia kuin kuluttajamarkkinointia. Loppukäyttäjille palveluita tarjoavat toimijat ovat vastuussa omien palveluidensa markkinoinnista kansalaisille.Osuuskunnan tehtävät suhteessa kumppaneihin: Tehtävä Kuvaus Alustan operointi Osuuskunta vastaa alustan operatiivisen tuotantoympäristön ja kehitys johtamisesta ja valvonnasta. Osuuskunnan tulee taata alustan moitteeton toiminta. Osuuskunta vastaa myös alustan toimivuuteen liittyvien ongelmatilanteiden ratkaisemisesta. (Puite)sopimusten Osuuskunta laatii kumppaneiden kanssa puitesopimus- hallinnointi järjestelmän. Osuuskunnan jäsenet hyödyntävät puitesopimuksia toimiessaan kumppaneiden kanssa. 17
 18. 18. Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012 Osuuskunta vastaa sopimusten kilpailuttamisesta sekä hallinnoinnista. Osuuskunnan jäsenet täydentävät tarvittaessa puitesopimusta omien tarpeidensa mukaan omilla sopimuksillaan neuvottelemalla kumppanien kanssa. Osuuskunnan Osuuskunnan jäsenten edunvalvonta liittyy Taltioni jäsenten ekosysteemin kehittämistä ja ekosysteemin toiminta- edunvalvonta edellytysten turvaamista koskeviin kysymyksiin. Osuuskunnan tekemällä edunvalvonnalla pyritään turvaamaan osuuskunnan jäsenten toimintaedellytykset. Osuuskunnan tehtävänä on esimerkiksi minimoida palvelukehittäjien hankkiman integrointi- ja konfigurointityön tarve. Tilastotiedon Osuuskunnan on velvoitettava alustaa hoitava kumppani kerääminen toimittamaan osuuskunnalle kuukausittain (anonymisoitua) tilastotietoa Taltioni-palveluiden käytöstä (esim. käyttäjämäärät). Osuuskunta hyödyntää kerättyä tilastotietoa jäsenhankinnassa sekä kansalaisille suuntaamassaan markkinoinnissa ja viestinnässä. 4.2 Kumppaniverkostolta hankittavat tuotteet ja palvelut Osuuskunta ostaa kumppaniverkostolta alustan tuotantokäyttöön tarvittavia palveluita. Lisäksi osuuskunnan neuvottelemissa ja hallinnoimissa puitesopimuksessa sovitaan osittain osuuskunnan jäsenistölle suunnattujen palveluiden tuottamisesta. Alla on kuvattu palvelut, joita yksittäiset palvelukehittäjät voivat hankkia omien tarpeidensa mukaisesti kumppaniverkostosta. Palvelu / tuote Kuvaus Integrointipalvelu Integrointipalvelu sisältää ne toimenpiteet, jotka koskevat (tuki, kapasiteetti uusien Taltioni-palveluiden liittämistä Taltioni-palvelualustaan. jne. Fujitsulta) Palveluiden integrointi voidaan jakaa kahteen osaan: palveluiden integrointiin Taltioni-sovellusrajapintaan (ulkoinen integrointi) sekä palvelun konfigurointiin Taltioni-kantaan. Taltionin rajapinnan pitää mahdollisimman pitkälle mahdollistaa palveluiden omatoiminen integrointi. Osuuskunnan tavoitteena on pyrkiä tilanteeseen, jossa sen jäsenten tarvitsee hankkia integrointipalveluita mahdollisimman vähän ulkopuolisilta toimijoilta. Konsultointi Konsultointi sisältää ne toimenpiteet, jotka koskevat uusien Taltioni-palveluiden liittämistä Taltioni-palvelualustaan, mutta eivät sisälly kumppaniverkoston tarjoamaan integrointipalveluun. Konsultointipalveluita on mahdollista hyödyntää myös uusien palveluiden kehitysprosessissa. 18
 19. 19. Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012 Koulutus Taltioni ekosysteemin käyttöä koskeva tekninen koulutus Konesalipalvelut Konesalipalvelut, joihin palvelukehittäjällä saattaa olla tarvetta omien sovellustensa osalta 4.3 Palvelukehittäjien tuotteet ja asiakkaat Yhtenäinen alustaratkaisu luo liiketoimintaympäristön terveys- ja hyvinvointipalveluita tuottaville yrityksille. Sähköisenä palvelualustana Taltioni mahdollistaa terveys- ja hyvinvointipalveluiden käytön ajasta, paikasta ja organisaatiosta riippumatta. Taltioni ekosysteemin palvelukehittäjät voidaan luokitella neljään eri ryhmään riippuen siitä kuinka laajaa asiakaskantaa palvelukehittäjä tavoittelee ja kuinka kehittynyttä palvelua toimija tarjoaa. Palvelu Taltionin Palvelukehittäjän Profiili Palvelukuvaus näkökulmasta näkökulma Erikoistuja Palvelukehittäjät Erikoistuvien Taltioni tuo uuden ovat luoneet palvelukehittäjien avulla kanavan tavoittaa palvelun tiettyyn Taltionin on mahdollista kansalaisia (Taltionin tarpeeseen. houkutella tehokkaasti loppukäyttäjiä). loppukäyttäjiä tietyssä Palvelukehittäjällä on kohderyhmässä. mahdollisuus Erikoistuvat hyödyntää palvelu- palvelukehittäjät kehityksessä saattavat tuoda kansalaisen tietoja Taltioniin myös siinä mittakaavassa 19
 20. 20. Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012 palveluita, joita ei ole kuin kansalainen on aikaisemmin tarjottu tai sen sallinut. joita tarjotaan muualla vain rajallisesti. Prospekti Palvelukehittäjät Osuuskuntaa kiinnostaa Taltioni tuo uuden suunnittelevat erityisesti ne kanavan tavoittaa palveluita tai palvelu palvelukehittäjät, jotka kansalaisia (Taltionin on vasta julkaistu ovat toteuttamassa uusia loppukäyttäjiä) sekä Taltionissa. Taltioniin suunniteltuja lisää teknisiä toteutus- palveluita. vaihtoehtoja palvelukehitykseen. Taltionin brändin avulla on mahdollista liittää palveluun Taltionin brändin mukaisia mielikuvia palvelun turvallisuudesta ja houkuttelevuudesta. Itsenäinen Palvelukehittäjä on Osuuskuntaa kiinnostaa Taltioni tuo uuden luonut palvelun, jota itsenäiset palvelu- kanavan tavoittaa loppukäyttäjät kehittäjät, mutta kansalaisia (Taltionin hyödyntävät toimijoita on loppukäyttäjiä) sekä aktiivisesti. todennäköisesti lisää teknisiä haasteellista houkutella toteutusvaihtoehtoja Taltionin piiriin. palvelukehitykseen. Innovaattori Palvelukehittäjä on Osuuskunnan Taltioni tuo uuden aktiivinen näkökulmasta kanavan tavoittaa tuotekehittäjä. Innovaattorit ovat kansalaisia (Taltionin kiinnostava ryhmä, koska loppukäyttäjiä) sekä heidän avullaan lisää teknisiä ekosysteemiin voidaan toteutusvaihtoehtoja houkutella uusia palvelukehitykseen. loppukäyttäjiä. Taltionin brändin avulla on mahdollista liittää palveluun Taltionin brändin mukaisia mielikuvia palvelun turvallisuudesta ja houkuttelevuudesta. Taltionissa pitäisi etenkin ensivaiheessa kannustaa sellaisten palveluiden syntymiseen, jotka luovat kansalaiselle mahdollisuuden tallentaa lisää tietoja Taltioniin. Mitä enemmän tietoja palvelukehittäjillä on kansalaisista käytössä, sen yksilöllisempiä ja innovatiivisempia palveluita on mahdollista kehittää. Palvelukehittäjät voidaan jakaa karkealla tasolla kolmeen luokkaan myös toimijoiden käyttämien tuoteratkaisuiden perusteella: 20
 21. 21. Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012 Palvelukehittäjän Taltionilta käyttämä Tuoteratkaisun kuvaus tarvittavat tuoteratkaisu palvelut Natiivisovellus Palvelu käyttää Taltionia kaikkien Taltionin tietomalli, tietojen tallentamiseen ja on siten tietokanta, riippuvainen Taltionista. käyttäjärekisteri ja autentikointipalvelut Liitetty sovellus Osa tiedoista talletetaan vain Taltioniin, Taltionin tietomalli (Liitetty sovellus osa sovelluksen omaan tietokantaan. (osittain) tyyppi 1) Sovellus on siten osittain riippuvainen Taltionista. Yleensä oma käyttäjärekisteri ja autentikointitapa Rinnakkainen Kaikki tai osa tiedoista ovat Taltioni- Taltionin tietomalli sovellus yhteensopivia mutta tiedot talletetaan (osittain) (Liitetty sovellus sekä Taltioniin että sovelluksen omaan tyyppi 2) tietokantaan. Sovellusta voidaan käyttää Taltioni ekosysteemissä, mutta se voi toimia myös täysin itsenäisesti. Liiketoimintamallien osalta on ennakoitavissa, että rinnakkaiset sovellukset ovat erikoistuneempia (esim. erilaiset syke- tai urheilumittareihin liitetyt sovellukset), ja että Taltionin tietomalli ei suoraan sovi niihin. Näissä palveluissa Taltioniin laitettaneen tietoa pääasiallisesti push-toimintona. Näissä liiketoimintamalleissa loppukäyttäjälle Taltioni-toiminnallisuus on lisäpiirre, jota ilman varsinainen sovellus toimii, jos palvelukehittäjän liiketoimintamalli mahdollistaa sen. Natiivisovellukset puolestaan toimivat vain Taltionin kanssa. Natiivisovellusten toiminta saattaa perustua puhtaasti Taltionissa olevaan tietoon (analysointi-, näyttö- ja raportointipalvelut) tai ne voivat vaatia käyttäjää syöttämään tietoa jollain menetelmällä. Näissä tapauksissa sovellusten toiminta on vastaava kuin rinnakkaisilla sovelluksilla, sillä erolla että Taltionin tietomalli toimii sellaisenaan. Natiivisovelluksista valtaosa lienee suoraviivaisia ja kustannustehokkaita netti- tai mobiilisovelluksia. 4.4 Tietosuoja ja tietoturva Tietoturva- ja suoja ovat Taltionin elinehto. Käyttäjillä tulee säilyä mielikuva tietoturvallisesta järjestelmästä. Tietoturva Taltionissa tarkoittaa sitä, että alusta ja palvelut toteutetaan teknisesti tietoturvallisesti ja että ylläpidon ja hallinnan prosessit ovat turvallisia. Tietoturvalla varmistetaan, että tiedot ovat turvassa tietovuodoilta. Tietosuojalla Taltionissa tarkoitetaan sitä, että henkilön tiedot ovat luottamuksellisia ja yksityisyyden suojan alaisia. Taltionin arvolupaus 21
 22. 22. Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012 ”Taltioniin tallennetut tiedot ovat turvassa, tallessa ja ajan tasalla” nojaa tietosuojan noudattamiseen. Alla on kuvattu ylätason esimerkkejä siitä, miten tietoturva tulee esiin ekosysteemin eri tasoilla. Kansalainen eli loppukäyttäjä hyväksyy aina ne palvelut, jotka saavat hyödyntää loppukäyttäjän tietoja. Loppukäyttäjän näkökulmasta on oltava ehdottoman selvää, mitkä palvelut käyttäjä on valtuuttanut käyttämään käyttäjään liittyviä tietoja. Palvelun hyödyntämät tiedot tulee hyväksyä loppukäyttäjän toimesta aina käyttäjän ottaessa uutta palvelua käyttöön sekä palvelua päivitettäessä merkittävästi. 22
 23. 23. Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.20125 Talous- ja rahoitussuunnitelma 5.1 Ekosysteemin kustannukset ja maksut Alla olevassa taulukossa on kuvattu Taltionin maksuihin liittyvät käsitteet, joista osuuskunnan maksuliikenteen kannalta oleellisia ovat Taltionin aktiivinen käyttäjämäärä ja palvelumäärä. Käsite Kuvaus Taltionin tilimäärä Taltionin tilimäärä tarkoittaa Taltioniin perustettujen tilien lukumäärää. Tilin poisto voi tapahtua vain käyttäjän itsensä toimesta. Tilimäärä voi nousta enimmillään Suomen väestömäärään. Taltionissa voi olla sekä aktiivisia tilejä, joiden haltijat hyödyntävät Taltionin palveluita, että passiivisia tilejä, joiden haltijat eivät sillä hetkellä hyödynnä Taltionin palveluita. Taltionin Taltionin palvelumäärä on Taltioniin liitettyjen käytössä olevien palvelumäärä palveluiden kokonaismäärä. Palveluita voi olla enemmän kuin palveluntarjoajia, mutta todennäköisesti nämä lukumäärät ovat lähellä toisiaan. Taltionin aktiivinen Yksi henkilö on Taltionissa niin monena käyttäjänä kuin hänellä on käyttäjämäärä palveluita käytössään. Yhteen tiliin liittyy näin monta käyttäjää, joiden (=käyttäjämäärä) takana on yksi henkilö, eikä käyttäjämäärä ei rajaudu fyysisten henkilöiden määrään. Aktiivisessa tilissä on siten ainakin yksi palvelu käytössä ja sen osalta veloitetaan käyttäjämaksua. Käyttäjämaksu Maksu, jonka loppukäyttäjälle palvelua tarjoava toimija maksaa osuuskunnalle. Käyttäjämaksu peritään jokaisesta aktiivisesta palvelun käyttäjästä. Passiivinen käyttäjä Jos palvelun käyttäjämaksua ei ole maksettu, käyttäjän pääsy palveluun estyy (ko. kanavaa pitkin) ja käyttäjä muuttuu passiiviseksi. Passiivinen käyttäjä ei tuota kassavirtaa ekosysteemiin. Taltioni-osuuskunta tavoittelee mahdollisimman laajaa ja monipuolista jäsenistöä, palveluntarjontaa sekä loppukäyttäjäkuntaa. Loppukäyttäjien osalta määrää voidaan mitata Taltioniin perustettujen tilien, Taltionissa olevien aktiivisten tilien tai Taltionin käyttäjien lukumäärän avulla. 23
 24. 24. Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012 Taltioni ekosysteemissä maksuilla katettavat kustannukset muodostuvat seuraavasti: Kuvan mukaiset maksut on avattu yksityiskohtaisemmalla tasolla alla olevassa taulukossa.Jäseniltä Maksulla Veloitus-kerättävä Tarkennukset katettavat Maksun saaja peruste ja -maksu kustannukset tiheysOsuus- ja Jäseniltä Jäsenen Osuuskunta Kertamaksuliittymis- veloitetaan sekä liittymisestä osuuskuntaanmaksu osuus- että aiheutuvat liityttäessä liittymismaksu, kustannukset. joka on kaikille Osuusmaksu on jäsenille sama. palautuskelpoinen Liittymismaksu jäsenen erotessa jätetään osuuskunnasta veloittamatta eikä siten ole perustajajäseniltä. osuuskunnan toiminnan rahoitus- instrumentti.Auditointi- Osuuskunta Auditoinneista Osuuskunta Toiminnallisenmaksu vastaa teknisen ja aiheutuvat auditoinnin osalta toiminnallisen kustannukset todennäköisesti auditoinnin kertamaksu per toteuttamisesta. auditointi Teknisen 24
 25. 25. Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012 auditoinnin osalta todennäköisesti työmäärään perustuva hinnoitteluKonfigu- Maksujen Kustannukset, Osuuskunta kerää Puitesopimuksenrointimaksu kierrättäminen jotka aiheutuvat maksut ja tilittää hinnoittelun osuuskunnan palveluiden konfiguroinnin perusteella kautta varmistaa konfiguroinnista suorittavalle toiminnan Taltioni-alustaan kumppanille läpinäkyvyydenKäyttäjä- Käyttäjämaksun Osuuskunnalle Osuuskunta Jatkuva maksu,maksu suuruus sidotaan alustan (osa maksusta joka veloitetaan Taltioni- ylläpidosta, tilitetään kuukausittain. ekosysteemin alusta- kumppaneille) Määräytyy käyttäjämääriin teknologiasta, Taltioni- siten, että markkinoinnista ja ekosysteemin käyttäjämaksun hallinnosta aktiivisen suuruus laskee aiheutuvat käyttäjämäärän kun Taltioni- kustannukset mukaan. ekosysteemin Maksu ei riipu kokonaiskäyttäjä- siitä, kuinka määrä kasvaa. paljon käyttäjä on maksanut palvelun- tarjoajalle käyttämistään palveluista. Osuusmaksun ja liittymismaksun määräytymisestä säädetään osuuskunnan säännöissä. Ennen kuin palvelu kytketään Taltioni-alustaan, suoritetaan osuuskunnan toimesta palveluiden auditointi ja siten palveluiden auditointimaksu. Palveluja ei voi integroida Taltioniin ilman auditointia. Auditoinnissa on kaksi osaa: tekninen ja toiminnallinen auditointi. Toiminnallinen auditointi pyritään perimään kiinteänä maksuna, mutta tekninen auditointi tulee todennäköisesti perustumaan toteutuneisiin kustannuksiin ja mahdolliseen tuotto-osaan. Palvelujen konfigurointimaksu suoritetaan kumppanille, kun palvelukehittäjän palvelu kytketään Taltioni-alustaan. Konfigurointimaksu maksetaan kumppanille perustuen puitesopimuksessa sovittuun hinnoittelumalliin. Palveluiden konfigurointimaksu on kertaluontoinen erillismaksu, joka maksetaan jokaisesta uudesta tai toimintalogiikaltaan merkittävästi muuttuneesta palvelusta erikseen. Palveluiden integroinnista Taltioni- rajapintaan palvelukehittäjä voi vastata itse tai halutessaan hankkia myös integrointipalvelun kumppanilta. Osuuskunnalle maksettava käyttäjäkohtainen maksu perustuu loppukäyttäjille palveluita tarjoavan toimijan omassa palvelussa (tai omissa palveluissa) 25
 26. 26. Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012 olevien aktiivisten käyttäjien lukumäärään. Yksi kansalainen voi käyttää useita Taltioni-palveluita, joista kustakin syntyy oma maksuperuste. Käyttäjäkohtaisen maksun suuruus laskee, kun Taltioni ekosysteemin kokonaiskäyttäjämäärä kasvaa. Palveluita tarjoavat toimijat hyötyvät siis Taltioni ekosysteemin käyttäjämäärän kasvusta käyttäjäkohtaisen maksun pienenemisen kautta. Loppukäyttäjille palveluita tarjoavan toimijan ja osuuskunnan välisistä velvollisuuksista ja maksuista sovitaan erillisellä palvelusopimuksella. Nopeuttaakseen ekosysteemin rakentumista osuuskunta voi oman harkinnan mukaan sopia toiminnan alkuvaiheessa palveluita tarjoavien toimijoiden kanssa poikkeavasta käyttäjämaksuista. Alkuvaiheen palveluntarjoajille saatetaan esimerkiksi tarjota kiinteähintaista käyttäjämaksua ensimmäisille toimintavuosille. Taltioni ekosysteemissä ei ainakaan toiminnan alkuvaiheessa tulla hyödyntämään transaktiomaksua, jotta ekosysteemin palveluiden käyttäjämäärien kasvua voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla. Myös loppuasiakkaan ja palveluita tarjoavan toimijan väliset palvelumaksut ovat osa Taltioni ekosysteemin kassavirtaa, mutta osuuskunnalla ei ole roolia loppuasiakkaan ja palveluntarjoajan välisessä palvelumaksujen maksuliikenteessä. Jokaisella palvelulla on oma ansaintamallinsa. Palvelujen käyttömaksu peritään palvelun loppukäyttäjältä Taltionin maksullisia palveluita käytettäessä ja maksuperusteen syntyminen tilanteessa on verrattavissa mihin tahansa normaaliin liiketoimintaan. 26
 27. 27. Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.20126 Riskit Taltioni ekosysteemin ja osuuskunnan riskejä on arvioitu alla olevassa riskikartassa. Tunnistetut riskit on luokiteltu kolmeen luokkaan: liiketoiminnallisiin riskeihin, teknisiin ja tietoturvaan liittyviin riskeihin sekä toimintaympäristöön ja lainsäädäntöön liittyviin riskeihin. Liiketoiminnalliset riskit: Keinot Toiminta riskin Todennäköisyys ja Riski ennaltaehkäisyyn toteutuessa vaikutus Käyttäjämäärät Osuuskunnan ja Markkinointia tulee Todennäköisyys jäävät liian pieniksi palveluntarjoajien tulee pyrkiä tehostamaan ja toteutumiselle (1-3): 3 Jos käyttäjämäärät eivät markkinoida Taltionia kuluttajille suunnattua kasva riittävästi, tehokkaasti ja viestiä terävöittämään. Vaikutuksen suuruus (1- osuuskunta on suunnitelmallisesti. Käytettyjä 3): 3 kykenemätön Taltioni-palveluille tulee markkinointikanavia rahoittamaan omaa taata hyvä hinta-laatu - tulee tarkastella toimintaansa kestävällä suhde. kriittisesti. tavalla Taltioni palveluita ei Osuuskunnan tulee Tulee tunnistaa syitä Todennäköisyys saada riittävästi kohdentaa riittävästi sille, miksi potentiaaliset toteutumiselle (1-3): 3 Taltioni-palveluiden resursseja palveluntarjoajat lukumäärä vaikuttaa jäsenhankintaan ja suhtautuvat Vaikutuksen suuruus (1- suoraan siihen kuinka jäsenhankintaa tulee hankkeeseen kriittisesti. 3): 3 kiinnostavana ja toteuttaa aktiivisesti. Taltionin hyötyjä tulee monipuolisena Osuuskunnan täytyy argumentoida kansalaiset näkevät viestiä selkeästi paremmin suhteessa Taltionin potentiaalisille palveluita tunnistettuihin tarjoaville toimijoille, pelkoihin. Toimijoita mitkä ovat tulee tukea palvelu- osuuskuntaan kehityksessä liittymisen hyödyt. mahdollisuuksien mukaan. Osuuskunnan Tulee muodostaa Strategiaa ja visiota Todennäköisyys jäsenten välinen yhteinen visio ja tulee täsmentää toteutumiselle (1-3): 2 yhteistyö ei toimi strategia, johon yhdessä osuuskunnan Kilpailevia tuotteita ja osuuskunnan jäsenet jäsenten kanssa. Vaikutuksen suuruus (1- palveluita tulee; jossain sitoutuvat. Osuus- 3): 3 vaiheessa palveluita kunnan ja ekosysteemin tarjoavat toimijat toimintaan tulee luoda alkavat kilpailla selkeät pelisäännöt. loppukäyttäjistä Kaikki yhteiseen strategiaan ja pelisääntöihin tulee viestiä jäsenille selkeästi. Osuuskunnan Osuuskunnan jäseneksi Osuuskunnan tulee Todennäköisyys jäsenen konkurssi pyrkivän riskiluokitus on tiedottaa jäsenen toteutumiselle (1-3): 1- mahdollista tarkistaa mahdollisesti tuottamien 2 jäsenhakemuksen Taltioni-palveluiden vastaanottamisen jatkamisesta tai Vaikutuksen suuruus (1- yhteydessä. lakkauttamisesta. 3): 1-2 Osuuskunnan Taltioniin liittyvien Osuuskunnan tulee Todennäköisyys käyttöpääoma ei ole suunnitelmien tulee olla uudelleen arvioida toteutumiselle (1-3): 2 riittävä realistisia ja osuuskunnan talous- ja 27
 28. 28. Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012 osuuskunnalle on rahoitussuunnitelman Vaikutuksen suuruus (1- hankittava suunnitelmiin realistisuutta. 3): 3 nähden riittävä käyttöpääoma. Perustajajäsenten tulee sitoutua käynnistys- vaiheen kuluihin. Käynnistysvaihe Taltioniin liittyvien Osuuskunnan tulee Todennäköisyys pitkittyy suunnitelmien ja uudelleen arvioida toteutumiselle (1-3): 2 aikataulujen tulee olla suunnitelmiin liittyvää realistisia. Suunnitelmat toteutusaikataulua ja Vaikutuksen suuruus (1- tulee kommunikoida tunnistaa tekijät, jotka 3): 3 osuuskunnan jäsenille ovat aiheuttaneet selkeästi. käynnistysvaiheen pitkittymisen. Tekniset ja tietoturvaan liittyvät riskit: Keinot Toiminta riskin Todennäköisyys ja Riski ennaltaehkäisyyn toteutuessa vaikutus Tietosisältöihin ja Käyttöoikeussopimukset Käyttöoikeussopimusten Todennäköisyys tietosisältöjen tulee valmistella sisältöä tulee uudelleen toteutumiselle (1-3): 1 hyödyntämiseen huolellisesti. arvioida. Kansalaisille liittyvä riski Palveluntarjoajan ja suunnattua viestiä Vaikutuksen suuruus (1- Taltionista löytyvän loppukäyttäjän välillä kansalaisen vastuusta 3): 1 tiedon saatetaan väittää tulee aina olla selkeästi tietojen tallentamiseen olevan erilaista kuin määriteltynä mitä ja käyttöön liittyen tulee mitä kansalainen uskoo tietoja hyödynnetään ja kirkastaa. Taltioniin tallentaneensa mitkä ovat kansalaisen vastuut tietojen tallentamiseen ja käyttöön liittyen. Palveluiden Palveluiden Julkiseksi vuotaneet Todennäköisyys tietoturva ja - tietotekninen taso tulee tiedot tulee pyrkiä toteutumiselle (1-3): 3 suojariski varmistaa poistamaan palveluntarjoajien mahdollisimman Vaikutuksen suuruus (1- kanssa tehtävissä nopeasti. Tietovuodosta 3): 3 palvelusopimuksissa. kärsineen palvelun Osuuskunnan tulee tietoturvaa tulee huolehtia parantaa. Tietovuodon asianmukaisesta kohteeksi joutuneen palveluiden palvelun tarjoajalle auditoinnista. osoitetaan sanktioita. Toimintaympäristöön ja lainsäädäntöön liittyvät riskit: Keinot Toiminta riskin Todennäköisyys ja Riski ennaltaehkäisyyn toteutuessa vaikutus Terveystietoja Pyritään osuuskunnan Taltioni-palvelut tai - Todennäköisyys koskevan toimesta vaikuttamaan toimintamalli tulee toteutumiselle (1-3): 2 lainsäädännön poliittisiin päättäjiin muuttaa mahdollisen muuttuminen mahdollisimman uuden lainsäädännön Vaikutuksen suuruus (1- Lainsäädäntö muuttuu aktiivisesti. vaatimusten mukaiseksi 3): 1-3 esimerkiksi liian hitaasti, jonka seurauksena kuntien liittyminen 28
 29. 29. Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.2012 Taltioniin myöhästyy Julkinen Pyritään osuuskunnan Pyritään tunnistamaan Todennäköisyys terveydenhuolto ei toimesta vaikuttamaan ne toimet, jonka avulla toteutumiselle (1-3): 3 kiinnostu Taltioni- poliittisiin päättäjiin julkisen hankkeesta mahdollisimman terveydenhuollon Vaikutuksen suuruus (1- toivotulla tavalla aktiivisesti. Pidetään organisaatioiden kanssa 3): 3 aktiivista yhteyttä voidaan tehdä sidosryhmiin, kuten mahdollisimman tiivistä Kelaan ja THL:een. yhteistyötä Taltioni Jokin suuri kunta tulee ekosysteemissä. saada ensimmäisten joukossa Taltioni- palveluiden hyödyntäjäksi. Taltionin rajapintoja tulee pyrkiä harmonisoimaan, jotta ekosysteemin käyttö on mahdollisimman helppoa. 29
 30. 30. Taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma15.3.20127 LIITE 1: Toiminnan käynnistäminen Seuraavina vuosina osuuskunnan toiminta koostuu neljästä vaiheesta. Ensimmäinen vaihe painottuu osuuskunnan jäsenistön kartuttamiseen ja osuuskunnan perustoimintojen luomiseen. Ensimmäisen vaiheen kriittisimmät toimintakokonaisuudet ovat: Taltioni-alustan rakentaminen Jäsenhankinta Osuuskunnan organisaation muodostaminen (organisaatiorakenne ja henkilöstön työnkuvat) Osuuskunnan käytännön toiminnan organisointi Ekosysteemin ja osuuskunnan toiminnan käynnistämiseen liittyvistä juridisista asioista huolehtiminen Osuuskunnan käyttöpääoman turvaaminen realistisen hinnoittelun ja kustannusrakenteen avulla Taltionin tunnettuuden kasvattaminen ja brändin rakentaminen (Sitra luovuttaa osuuskunnalle yksinomaisen käyttöoikeuden rekisteröimäänsä Taltioni-brändiin Suomessa) Toinen vaihe keskittyy ekosysteemin palveluiden ja käyttäjämäärän kasvattamiseen. Kolmannessa vaiheessa keskitytään käyttäjämäärän kasvun aiheuttamien muutosten tunnistamiseen ja hallitsemiseen. Kolmannen vaiheen jälkeen uusien tilien tuominen järjestelmään hidastuu ja ekosysteemi kasvaa pääosin uusien palveluiden kautta. Tässä vaiheessa osuuskunta pyrkii laskemaan kynnystä uusien tilien ja palveluiden perustamisessa. Näitä keinoja voivat olla esimerkiksi tilin tarjoamista ilmaiseksi loppukäyttäjälle ja tiettyjen palveluiden vapauttaminen käyttäjämaksuista. 30

×