Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Training Store - Kỹ Năng Đàm Phán

1,341 views

Published on

Để đặt mua đầy đủ tài liệu vui lòng liên hệ:
Training Store
Website: www.trainingstore.vn
Email: contact@trainingstore.vn
Facebook: www.facebook.com/trainingstore.vn
Hotline: (84-8) 6258 4389

Published in: Education
 • Be the first to comment

Training Store - Kỹ Năng Đàm Phán

 1. 1. - 1 -www.trainingstore.vnwww.trainingstore.vn Kỹ Năng Đàm Phán Tài Liệu Đào Tạo Nội Bộ Chuyên Nghiệp Nghiệp contact@trainingstore.vn
 2. 2. - 2 -www.trainingstore.vn Nội Dung 1. Đàm Phán Là Gì 2. Chuẩn Bị Đàm Phán 3. Các Giai Đoạn Đàm Phán 4. Giải Quyết Vấn Đề Khó Khăn 5. Đàm Phán Ngoài Phòng Họp 6. Đại Diện Đàm Phán
 3. 3. - 3 -www.trainingstore.vn 1. Đàm phán là gì? 2. Làm sao để đàm phán hiệu quả? 3. Đặc điểm nhận biết của nhà đám phán giỏi? 4. Chia sẻ hai trường hợp đàm phán thành công hoặc thất bại của bạn. Khởi Động
 4. 4. - 4 -www.trainingstore.vn Phần 1 Đàm Phán Là Gì Theo wikipedia.org  Đàm phán là cuộc trao đổi giữa hai hoặc hơn hai người/ nhóm nhằm: – Tìm tiếng nói chung, san lấp khoảng cách hay giành được lợi thế trong đàm phán, – Đạt được thỏa thuận thông qua những hành động, – Thương lượng để mang lại lợi ích cho cá nhân hoặc nhóm, – Đạt được kết quả thỏa mãn các bên tham gia.  Đàm phán là quá trình mà mỗi bên tham gia cố gắng giành được lợi ích về phần mình càng nhiều càng tốt khi cuộc đàm phán kết thúc.  Có hai dạng: Đàm phán hội nhập (Integrative negotiations) và Đàm phán phân bổ (Distributive negotiations).
 5. 5. - 5 -www.trainingstore.vn Phần 2 Chuẩn Bị Đàm Phán Nếu bạn không biết mình sẽ đi đâu thì bạn có thể dừng lại ở bất kỳ nơi nào! (If you don’t know where you are going, you will probably end up somewhere else!) - Lawrence J. Peter
 6. 6. - 6 -www.trainingstore.vn Chuẩn Bị Phương Án Thay Thế (WATNA Và BATNA)  Các bên tham gia đàm phán thường bị chi phối bởi những nhận định sai lầm của mình về các phương án thay thế. WATNA (Worst Alternative To a Negotiated Agreement) Phương Án Cuối Cùng Có Thể Thỏa Thuận. BATNA (Best Alternative To a Negotiated Agreement ) Phương Án Tốt Nhất Để Thỏa Thuận.
 7. 7. - 7 -www.trainingstore.vn Phần 3 Các Giai Đoạn Đàm Phán  Trao Đổi Thông Tin  Thương Lượng  Kết Thúc
 8. 8. - 8 -www.trainingstore.vn Phần 4 Giải Quyết Vấn Đề Khó Khăn  Sẵn Sàng Ứng Phó Với Tác Động Bên Ngoài  Xử Lý Các Cuộc Công Kích Cá Nhân  Kiểm Soát Cảm Xúc  Quyết Định Thời Điểm Bỏ Đi Trong khó khăn luôn có cơ hội. (In the middle of difficulty lies opportunity) - Albert Einstein
 9. 9. - 9 -www.trainingstore.vn Phần 5 Đàm Phán Ngoài Phòng Họp Hằng ngày, mỗi người đều có những cuộc đàm phán không chính thức với đồng nghiệp, người bán hàng hay thậm chí là với gia đình mình. Ứng Dụng Vào Đời Sống Đàm Phán Qua Điện Thoại Đàm Phán Qua Thư Điện Tử
 10. 10. - 10 -www.trainingstore.vn Phần 6 Đại Diện Đàm Phán  Chuẩn Bị Kỹ Càng  Chọn Đội Tham Gia Đàm Phán  Xử Lý Những Câu Hỏi Hóc Búa
 11. 11. - 11 -www.trainingstore.vn Giới Thiệu Về Training Store Training Store là dịch vụ phát triển đội ngũ giảng viên và cung cấp các tài liệu đào tạo – huấn luyện chuyên nghiệp dành cho nội bộ, tổ chức doanh nghiệp. Dịch vụ này được triển khai bởi công ty đầu tư giáo dục Talent Mind Education với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn chiến lược nhân sự, đào tạo và phát triển con người.
 12. 12. - 12 -www.trainingstore.vn Ưu Điểm Của Training Store Giúp doanh nghiệp phát triển đội ngũ bằng chính nội lực công ty. Tiết kiệm chi phí tối đa. Thời hạn sử dụng gói tài liệu không giới hạn. Tùy chỉnh theo nhu cầu đào tạo – huấn luyện nội bộ.
 13. 13. - 13 -www.trainingstore.vn Một Số Hình Ảnh Về Training Store
 14. 14. - 14 -www.trainingstore.vn Một Số Hình Ảnh Về Training Store
 15. 15. - 15 -www.trainingstore.vn Một Số Hình Ảnh Về Training Store
 16. 16. - 16 -www.trainingstore.vn Training Store Dịch vụ phát triển bởi Talent Mind Education Tel: (84.8) 62 58 43 89 Website: www.trainingstore.vn Email: contact@trainingstore.vn Facebook: www.facebook.com/trainingstore.vn Thông Tin Liên Hệ

×