Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

[TalentPool Catalogue 2018]_Giải pháp Nhà quản lý hữu hiệu

Giải pháp Nhà quản lý hữu hiệu được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Hội tụ Nhân tài TalentPool Việt Nam.

Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp:
Mrs. Lê Thủy - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Hội tụ Nhân tài TalentPool
Điện thoại: 0912292562
Email: thuylt@talentpool.com.vn

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

[TalentPool Catalogue 2018]_Giải pháp Nhà quản lý hữu hiệu

 1. 1. Nhà quản lý hữu hiệu Giải pháp Điện thoại: (+84 24) 7306 6777 Facebook.com/TalentPoolvnwww.TalentPool.com.vn 2018
 2. 2. Đốitượng Trưởng phòng, Trưởng ban, Giám đốc trung tâm Tácđộngchương trình Trang bị các kỹ năng làm việc, quản lý cho đội ngũ quản lý Định hướng phát triển bản thân cho các cấp bậc tại tổ chức Nâng cao năng lực hiệu quả quản lý, điều hành của đội ngũ quản lý tại tổ chức Xây dựng môi trường học tập phát triển tổ chức tại tổ chức
 3. 3. Giảipháp Nhà quản lý hữu hiệu II. KỸ NĂNG CÁ NHÂN I. TỔNG QUAN QUẢN LÝ III. Kỹ năng quản lý & phát triển đội ngũ 1. Tư duy quản lý 2. Văn hóa doanh nghiệp 1. Giao tiếp sử dụng công cụ DISC 2. Lập kế hoạch phát triển cá nhân 3. Xây dựng hình ảnh cá nhân 4. Quản lý thời gian 5. Thuyết trình 6. Giải quyết vấn đề 7. Quản trị cảm xúc 1. Lập kế hoạch 2. Tuyển dụng nhân viên 3. Huấn luyện & kèm cặp 4. Giao việc & Ủy thác 5. Tạo động lực 6. Đánh giá nhân viên hiệu quả 7. Quản lý sự thay đổi 8. Sàng lọc và Phát triển đội ngũ kế cận Nộidung Chương trình
 4. 4. Chuyênđề Tư duy quản lý Mục tiêu Học viên hiểu, nắm rõ vai trò của quản lý, lãnh đạo – hiểu về 6 cấp độ quản lý Học viên cùng xây dựng những kỹ năng cần thiết cho nhà quản lý Học viên phân biệt được 2 chức năng quản lý & lãnh đạo Thời lượng • 1-2 ngày Đối tượng • Trưởng phòng • Trưởng ban • Giám đốc trung tâm Công cụ - 6 Giai đoạn chuyển đổi cấp độ quản lý, lãnh đạo Tổngquan quản lý
 5. 5. Tổngquan quản lý Chuyênđề Văn hóa doanh nghiệp Mục tiêu Học viên nắm được các khái niệm cơ bản về văn hóa doanh nghiệp Nhận diện nhân tài, phát triển nhân tài và phương pháp lái bánh lái doanh nghiệp Cùng đồng thuận về văn hóa doanh nghiệp hiện tại & văn hóa doanh nghiệp mục tiêu Thời lượng • 1-2 ngày Đối tượng • Trưởng phòng • Trưởng ban • Giám đốc trung tâm Công cụ - Bánh lái doanh nghiệp Hànhvi cá nhân disc Quản trị doanh nghiệp bsc Hànhvi tổ chức chma Linh hoạt, tình cảm Hướng ngoại Hướng nội Kiểm soát, lý trí Giá trị cốt lõi
 6. 6. ___ CEO Đỗ Thùy Dương ___ Mỗi hành trình học tập là một dấu mốc trưởng thành! “ ”
 7. 7. Chuyênđề Giao tiếp sử dụng công cụ disc Mục tiêuThời lượng • 1-2 ngày Đối tượng • Trưởng phòng • Trưởng ban • Giám đốc trung tâm Công cụ - disc Nhận biết được tâm lý của người đối diện chỉ trong vòng 10s Nhận biết 4 loại tính cách và tâm lý của 4 nhóm người Tạo dựng mối quan hệ thân thiết với từng kiểu người khác nhau Ứng dụng vào thực tế công việc & cuộc sống Lý trí: Công việc Submission Inducement DominanceCompliance Cảm xúc: Mối quan hệ Hướngngoại Hướngnội Kỹnăng Cá nhân
 8. 8. Chuyênđề Kế hoạch phát triển cá nhân Mục tiêuThời lượng • 1-2 ngày Đối tượng • Trưởng phòng • Trưởng ban • Giám đốc trung tâm Công cụ - Quy trình lập kế hoạch cá nhân Học viên có khả năng lập kế hoạch phát triển bản thân trong ngắn hạn và dài hạn Học viên có thể áp dụng để cùng xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân với nhân viên của mình Học viên có thể phân tích được SWOT cho bản thân trong lộ trình phát triển Xác định những điểm mạnh và nhu cầu phát triển Lên kế hoạch chi tiết cho những bước phát triển cá nhân Cùng nhà quản lí bàn bạc và hoàn thiện kế hoạch của bạn Hành động theo kế hoạch và đảm bảo với nhà quản lí rằng bạn đang đi đúng lộ trình Trở thành những người giỏi nhất ngay bây giờ Sựpháttriểnchotươnglai Nhận ra những mục tiêu và nguyện vọng cá nhân Kỹnăng Cá nhân
 9. 9. Chuyênđề Xây dựng hình ảnh cá nhân Mục tiêuThời lượng • 1-2 ngày Đối tượng • Trưởng phòng • Trưởng ban • Giám đốc trung tâm Nắm được và áp dụng Quy trình 3 bước về Tạo dựng hình ảnh cá nhân và thương hiệu cá nhân Biết cách lựa chọn và sử dụng trang phục phù hợp, xây dựng thương hiệu cá nhân và tính cách theo định vị, văn hoá doanh nghiệp Ghi nhớ những nhân tố của một Hình ảnh cá nhân hiệu ứng & Nguyên tắc xây dựng hình ảnh cá nhân Vận dụng hiệu quả các kênh thông tin hỗ trợ xây dựng và giữ gìn Hình ảnh cá nhân tốt Công cụ - Quy trình tạo dựng hình ảnh & thương hiệu cá nhân Bước1 Ýtưởng Bước2 Thểhiệncátính Bước3 Truyềnthôngđiệp Kỹnăng Cá nhân
 10. 10. Chuyênđề Quản lý thời gian Mục tiêuThời lượng • 1-2 ngày Đối tượng • Trưởng phòng • Trưởng ban • Giám đốc trung tâm Công cụ:Ma trận thời gian – covey Nhận diện kẻ cắp thời gian và giảm thiểu tác động Biết cách quản lý thời gian để nâng cao hiệu quả làm việc và tổ chức thực hiện khối lượng công việc dưới áp lực cao Quy tắc “Must do – Could do- Should do” - việc quan trọng chưa khẩn cấp trước tiên Quan trọng Ít khẩn cấp (2) Ít Quan trọng Ít khẩn cấp (4) Ít Quan trọng khẩn cấp (3) Quan trọng khẩn cấp (4) Sựquantrọng Sự khẩn cấp Kỹnăng Cá nhân
 11. 11. Chuyênđề KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH Mục tiêuThời lượng • 1-2 ngày Đối tượng • Trưởng phòng • Trưởng ban • Giám đốc trung tâm Công cụ Nhận thức vai trò của thuyết trình trong công việc của tổ chức Tự tin với khả năng giao tiếp và trình bày vấn đề Xây dựng hình ảnh bản thân hướng đến hình tượng người thuyết trình chuyên nghiêp Hình thành thói quen và khả năng sử dụng thuyết trình để truyền đạt ý tưởng, diễn giải vấn đề và thuyết phục đồng thuận • Mô hình cây đinh, mô hình 3I • Bản danh sách hỗ trợ chuẩn bị thuyết trình • Biểu đồ hình cung về cường độ chú ý (Attention Curve) • Bản đánh giá thuyết trình Inform IfluenceInspire 1 2 3 3I Mô hình 3i Kỹnăng Cá nhân
 12. 12. Chuyênđề giải quyết vấn đề Mục tiêuThời lượng • 1-2 ngày Đối tượng • Trưởng phòng • Trưởng ban • Giám đốc trung tâm Công cụ Nắm bắt được quy trình giải quyết vấn đề nhằm vượt qua mọi thử thách trong công việc Hiểu thế nào là một quyết định đúng và Các nguyên tắc ra quyết định Áp dụng Định luật Pareto (80/20) & Sáu mũ suy nghĩ (Six Thinking Hats) Biết cách đánh giá và phòng ngừa rủi ro trong quá trình ra quyết định Kỹnăng Cá nhân Có vấn đề gì đang xảy ra? Chúng ta đã biết những gì về vấn đề ? Nguyên nhân chính là gì? Chúng ta có thể làm gì? Điều tốt nhất ta có thể làm là gì? Chúng ta làm như thế nào? Chúng ta đã giải quyết được vấn đề chưa? Chúng ta có thể xử lí tốt hơn không? QUY TRÌNH giảiquyết VẤN ĐỀ Liên tục Cải thiện • Định luật Pareto (80/20) & Sáu mũ suy nghĩ (Six Thinking Hats) • Quy trình giải quyết vấn đề theo TQM
 13. 13. Kỹnăng Cá nhân Chuyênđề Quản trị cảm xúc & suy nghĩ tích cực Mục tiêuThời lượng • 1-2 ngày Đối tượng • Trưởng phòng • Trưởng ban • Giám đốc trung tâm Công cụ - think before you speak Giúp học viên hiểu rõ trí tuệ cảm xúc thật sự là gì và làm thế nào để vận dụng nó vào cuộc sống Học viên biết cách áp dụng tư duy tích cực để nâng cao chất lượng công việc và giải quyết các vấn đề trong công việc và cuộc sống T is it TRUE? H is it HELPFUL? I is it INSPIRING? N is it NECESSARY? K is it KIND
 14. 14. __Russel___ Learning is a daily experience and a lifetime mission. “ ”
 15. 15. Chuyênđề Lập kế hoạch Mục tiêuThời lượng • 1-2 ngày Đối tượng • Trưởng phòng • Trưởng ban • Giám đốc trung tâm Công cụ - Phương pháp lập kế hoạch theo pdca Nắm được Quy trình lập kế hoạch từ đó dự phòng rủi ro và xây dựng phương án B Hiểu cách thức quản trị dự án, theo dõi các điểm trọng yếu trong kế hoạch, đảm bảo đạt chỉ tiêu, mục tiêu phù hợp với định hướng chiến lược Hoàn thiện kế hoạch, phân bổ chỉ tiêu và giám sát quá trình thực hiện kế hoạch plan do action check Kỹnăngquản lý & pháttriển đội ngũ
 16. 16. Chuyênđề Phỏng vấn & tuyển dụng nhân viên Mục tiêuThời lượng • 1-2 ngày Đối tượng • Trưởng phòng • Trưởng ban • Giám đốc trung tâm Công cụ - kỹ thuật phỏng vấn star Tập trung vào khai thác cách ứng viên đã triển khai năng lực được yêu cầu trong quá khứ Tập trung vào những năng lực cốt lõi cần thiết cho một vị trí công việc situation-tình huống task-nhiệmvụ action-hành động Result-kếtquả Kỹnăngquản lý & pháttriển đội ngũ
 17. 17. Chuyênđề Huấn luyện & kèm cặp Mục tiêuThời lượng • 1-2 ngày Đối tượng • Trưởng phòng • Trưởng ban • Giám đốc trung tâm Công cụ Nhấn mạnh vai trò quản lý trong việc huấn luyện để triển khai công việc, huấn luyện để xây dựng lộ trình phát triển xây dựng đội ngũ kế cận. Thực hành kỹ năng huấn luyện thông qua mô hình GROW, OLIS Mô hình EDAC Mô hình GROW Mô hình OILS Kịch bản Huấn luyện thực địa Mẫu đánh giá và phản hồi sau huấn luyện Mục tiêu Thực tiễn Giải phápTổng kết 1 3 2 4 GROW Goal Reality Options Wrap-up O I L s QUAN SÁT Observation TÁC ĐỘNG Impact LẮNGNGHE Listen GỢIÝ Suggestion s D C Explain Demonstrate apply Consolidate Kỹnăngquản lý & pháttriển đội ngũ
 18. 18. Chuyênđề Kỹ năng giao việc & ủy THÁC Mục tiêuThời lượng • 1-2 ngày Đối tượng • Trưởng phòng • Trưởng ban • Giám đốc trung tâm Công cụ Hiểu rõ một trong những kỹ năng quan trọng nhất của nhà quản lý Tối ưu được hiệu quả đội ngũ thay vì một vài mắt xích, hay chính nhà quản lý phải bao việc quá tải Quản lý biết cách phản hồi hiệu quả, vừa khích lệ nhân viên, vừa giữ vững kỷ luật đội nhóm Nắm rõ cách ủy quyền, tận dụng tối đa năng lực của từng nhân viên, tạo ra tập thể hiệu quả cao nhất • Ma trận phân loại nhân viên & phương pháp giao việc tương ứng • 5 cấp độ ủy thác công việc Cấp độ1 Nhân viên thực hiện nhiệm vụ tuân theo mọi yêu cầu và chỉ đạo của lãnh đạo Cấp độ2 Nhân viên có thể đề xuất ý kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hoặc khi ra quyết định Cấp độ3 Nhân viên được trao quyền ra quyết định nhưng phải thông qua tư vấn của lãnh đạo Cấp độ4 Nhân viên được trao quyền ra quyết định nhưng phải thông báo cho lãnh đạo trong những trường hợp quan trọng Cấp độ5 Nhân viên được trao quyền ra quyết định và chỉ báo cáo kết quả cho lãnh đạo Kỹnăngquản lý & pháttriển đội ngũ
 19. 19. Chuyênđề Tạo động lực Mục tiêuThời lượng • 1-2 ngày Đối tượng • Trưởng phòng • Trưởng ban • Giám đốc trung tâm Công cụ - situational leadership Quản lý nắm được các nguyên lý cốt lõi trong việc tạo động lực, tinh thần nhiệt tình cho nhân viên. Hiểu các nhân tố góp phần vào hiệu quả thực hiện công việc của con người, truyền cảm hứng, khuyến khích và tạo động lực cho đội ngũ Tạo lập các thói quen ứng xử và hành vi thường ngày có tác động tốt đến tinh thần và thái độ làm việc cho nhân viên Kỹnăngquản lý & pháttriển đội ngũ D1 Năng lực thấp Cam kết cao D2 Năng lực thấp Cam kết thấp D3 Năng lực khá cao Cam kết chất lượng d4 Năng lực cao Cam kết cao Chỉ thị thấp và hành vi hỗ trợ cao Hãy nói ra, D3 quyết định Chỉ thị cao và hành vi hỗ trợ cao “Hãy nói ra, Lãnh đạo quyết định” “D4 quyết định” Chỉ thị thấp và hành vi hỗ trợ thấp “Lãnh đạo quyết định” Chỉ thị cao và hành vi hỗ trợ thấp Hànhvichỉthị Thấp Cao Hành vi hỗ trợ Cao s1 s2s3 s4
 20. 20. Chuyênđề Đánh giá nhân viên hiệu quả Mục tiêuThời lượng • 1-2 ngày Đối tượng • Trưởng phòng • Trưởng ban • Giám đốc trung tâm Công cụ Học viên nắm được 1 số nguyên tắc khi đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên Học viên hiểu 1 số phương pháp đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên Học viên có thể áp dụng 1-2 phương pháp đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên trong công việc thực tế. • KPIS • Xếp hạng ABC • Theo định mức lao động Kỹnăngquản lý & pháttriển đội ngũ
 21. 21. Chuyênđề Quản lý sự thay đổi Mục tiêuThời lượng • 1-2 ngày Đối tượng • Trưởng phòng • Trưởng ban • Giám đốc trung tâm Công cụ Học viên nắm được tầm quan trọng của thay đổi và quản trị thay đổi đối với sự thành công của tố chức Có khả năng tạo động lực cho các cá nhân phản kháng với thay đổi do trải nghiệm quá khứ Thuần thục các chiến thuật để triển khai thành công một sự thay đổi trong đội nhóm • Mô hình 8 bước của Kotter Kỹnăngquản lý & pháttriển đội ngũ
 22. 22. Chuyênđề SÀNG LỌC & PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ KẾ CẬN Mục tiêuThời lượng • 1-2 ngày Đối tượng • Trưởng phòng • Trưởng ban • Giám đốc trung tâm Công cụ Tìm hiểu nhân tài, nhận dạng nhân tài và cách tiếp cận về phát triển đội ngũ kế thừa Hiểu rõ mô hình thu hút, quản lý, đào tạo, phát triển và giữ nhân tài với tổ chức Tham khảo các mô hình nhân tài và phát triển tài năng • Mô hình năng lực - tiềm năng • Mô hình tiềm năng - hiệu quả công việc • Mô hình 9 boxes Hiền tài cốt cán Hiền tài đang lên Chuyển đổi Nhân viên có thành tích tốt và có tiềm năng Kết quả công việc không ổn định Năng lực không đạt Nhân viên thành tích tốt Thành tích xuất sắc Hiền tài trong tương lai Rating 5/4 Rating 3 Rating 3/2 Rating 2/1 TrungbìnhThấp Kỹnăngquản lý & pháttriển đội ngũ
 23. 23. www.TalentPool.com.vn Điện thoại: (+84 24) 7306 6777 Phòng 301 tầng 3, tháp C tòa nhà UDIC Complex, Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội Facebook.com/TalentPoolvn

×