Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tot Lenyor De Demà

4,467 views

Published on

...

Published in: Education
  • Be the first to comment

Tot Lenyor De Demà

  1. 1. Tot l'enyor de demà”, de L'irradiador del port i les gavines Joan Salvat-Papasseit
  2. 2. <ul><li>AUTOR </li></ul>
  3. 3. Joan Salvat-Papasseit <ul><li>Va néixer a Barcelona, l’any 1894, en el si </li></ul><ul><li>de una familia proletaria. Va passar la seva </li></ul><ul><li>infantessa a l’Asil Naval. </li></ul><ul><li>Intelectualment va ser un autodidacte. </li></ul><ul><li>Aviat es va sentir atret pel socialisme, i </li></ul><ul><li>després per l’anarquisme i el catalanisme. </li></ul><ul><li>Quan va tenir vint-i-tres anys va entrar de </li></ul><ul><li>dependent a una llibreria barcelonina i </li></ul><ul><li>descobrí el Futurisme italià i començà a </li></ul><ul><li>escriure poesia. </li></ul><ul><li>És un del exemples més notables de </li></ul><ul><li>l’Avantguardisme català. També adoptà </li></ul><ul><li>tècniques </li></ul>
  4. 4. <ul><li>POEMA </li></ul>
  5. 5. Mètrica <ul><li>Aquest poema presenta versos lliures sense </li></ul><ul><li>cap tipus de rima. </li></ul><ul><li>Aplica tècniques cubistes i futuristes, que </li></ul><ul><li>destrueixen l’estructura tradicional del text, </li></ul><ul><li>fa que el poema es converteixi en una </li></ul><ul><li>juxtaposició d’impressions o sentències que </li></ul><ul><li>acaben de manera sobtada i arbitrària. </li></ul>
  6. 6. Tema <ul><li>*El tema principal que es tracta en aquest poema </li></ul><ul><li>és la mort, encara que és optimista davant aquest </li></ul><ul><li>sentiment malgrat la trista paradoxa del títol. </li></ul><ul><li>*El port de Barcelona és un espai vital i poètic molt </li></ul><ul><li>estimat per Salvat. A “Tot l'enyor de demà”, </li></ul><ul><li>el poeta hi descriu el seu barri, la Barceloneta. </li></ul><ul><li>Descripció en moviment, en què insisteix en el </li></ul><ul><li>tramvia i l'aeroplà, i en la bullícia alegre del barri </li></ul><ul><li>des de la sensació que el món roda a fora mentre </li></ul><ul><li>ell roman immòbil al llit. </li></ul>
  7. 7. Figures retòriques <ul><li>Polisíndeton: A la majoria del poema. </li></ul><ul><li>Anàfora: Versos 8-9. </li></ul>
  8. 8. Tòpics Literaris <ul><li>Sic transit gloria mundi: Fa referència a la </li></ul><ul><li>fugacitat de la vida davant la presència de la </li></ul><ul><li>mort. </li></ul>

×