Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Slide thuyết trình môn điều tra xã hội học

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Slide thuyết trình môn điều tra xã hội học

 1. 1. CHÀO MỪNG THẦY VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM 1. Trần Thị Nhung 2. Nguyễn Thị Thủy 3. Đàm Thanh Sơn 4. Trương Hoàng Viết Lương 5. Sman Tak 1
 2. 2. Đề tài: Đánh giá về việc sát nhập hai kì thì là kì thi tốt nghiệp THPT và kì thi đại học, cao đẳng làm một kì thi quốc gia chung.
 3. 3. Nội dung 1 Lý do nghiên cứu 2 Mục tiêu nghiên cứu 3 Nội dung nghiên cứu 4 Đối tượng điều tra
 4. 4. Nội dung 5 Phương pháp điều tra 6 Địa bàn và mẫu nghiên cứu 7 Ban chủ nhiệm đề tài Kế hoạch thời gian và dự trù kinh phí 8
 5. 5. Mục tiêu nghiên cứu I II Đánh giá rõ sự thích ứng của học sinh và giáo viên khi nghị quyết được đưa ra 4 Đánh giá tính ưu việt và vấn đề tồn tại của việc thực hiện một kì thi quốc gia chung
 6. 6. Nội dung nghiên cứu Nội dung NC Nghiên cứu về tính ưu việt của một kì thi chung Nghiên cứu về việc thích ứng của học sinh và giáo viên trong việc thay đổi hình thức thi 2
 7. 7. Nghiên cứu việc thích ứng của học sinh SSựự tthhíícchh ứứnngg và giáo viên Cách dạy? Cách học? Lợi thế? Tâm lý? 5
 8. 8. Nghiên cứu tính ưu việt của một kì thi chung
 9. 9. Đối tương điều tra Đối tượng điều tra Cán bô QL giáo duc Giáo viên dạy bô môn tự nhiên 3
 10. 10. Phương pháp nghiên cứu
 11. 11. Địa bàn và mẫu nghiên cứu
 12. 12. * Phân bố đối tượng điều tra Cuộc nghiên cứu dự kiến sẽ tiến hành 35 cuộc phỏng vấn sâu với các cán bộ lãnh đạo và các trưởng bộ môn , phỏng vấn trực tiếp 154 người và gửi thư phỏng vấn đến 900 người. Toàn bộ 1089 đối tượng điều tra được phân bổ theo bảng sau
 13. 13. Sản phẩm đề tài
 14. 14. Ban chủ nhiệm đề tài • (1).Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị Nhung • (2).Thư ký khoa học:Nguyễn Thị Thủy • Các thành viên chính tham gia nghiên cứu • (1).Trần Thị Nhung • (2).Nguyễn Thị Thủy • (3). Đàm Thanh Sơn • (4). Trương Hoàng Viết Lương • (5).Sman Tak
 15. 15. Kế hoạch thời gian
 16. 16. Dự trù kinh phí Tổng số kinh phí:…..(đồng) Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 2014
 17. 17. 6

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

3,131

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

5

Actions

Downloads

27

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×