Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KBAT: kemahiran menyoal

5,951 views

Published on

Soalan yang berkesan adalah:

Bermatlamat (diminta untuk mencapai tujuan tertentu)
Dinyatakan dengan jelas (murid memahami apa yang dimaksudkan)
Ringkas (dinyatakan dengan beberapa perkataan yang mungkin)
Memprovokasi pemikiran (merangsang pemikiran dan tindak balas)
Menyoal siasat (melibatkan urutan atau soalan yang membimbing dan terperinci)
Skop terhad (soalan yang bercapah akan mengelirukan)
Disesuaikan dengan tahap kelas (wajar dan berbeza)

Published in: Education
 • Be the first to comment

KBAT: kemahiran menyoal

 1. 1. MEMBUDAYAKAN KEMAHIRAN BERFIKIR KEMENTERIAN KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA
 2. 2. HASIL Dalam bengkel ini, kita akan meneroka ... Soalan, soalan, soalan… Soalan yang berkesan Bagaimana soalan menjanakan pemikiran Taksonomi Bloom dan pemikiran aras tinggi Bloom’s taxonomy and higher order thinking Menggunakan soalan dengan berkesan KEMENTERIAN 2 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA
 3. 3. Apakah tujuan bertanyakan soalan kepada murid? KEMENTERIAN 3 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA
 4. 4. TUJUAN MENYOAL • Untuk menilai pengetahuan sedia ada • Untuk menimbulkan minat • Untuk membina pemahaman • Untuk membina sikap dan penghayatan • Untuk mengukuhkan pembelajaran • Untuk merangsang pemikiran kritikal KEMENTERIAN 4 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA
 5. 5. TUJUAN MENYOAL • Untuk menilai pembelajaran dan kemajuan murid • Untuk menjelaskan pemikiran • Untuk mencari sebab atau penjelasan • Untuk meneroka pandangan alternatif • Untuk menguji implikasi dan akibat KEMENTERIAN 5 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA
 6. 6. Soalan yang berkesan adalah: • Bermatlamat (diminta untuk mencapai tujuan tertentu) • Dinyatakan dengan jelas (murid memahami apa yang dimaksudkan) • Ringkas (dinyatakan dengan beberapa perkataan yang mungkin) • Memprovokasi pemikiran (merangsang pemikiran dan tindak balas) • Menyoal siasat (melibatkan urutan atau soalan yang membimbing dan terperinci) • Skop terhad (soalan yang bercapah akan mengelirukan) • Disesuaikan dengan tahap kelas (wajar dan berbeza) • Art Costa and Bena Kallick KEMENTERIAN 6 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA
 7. 7. MEMBINA SOALAN Kajian menunjukkan bahawa: • Guru menggunakan lebih daripada 70% soalan jenis mengingat semasa pengajaran mereka • Guru terlalu menekankan soalan fakta dalam ujian dan peperiksaan • Soalan dalam buku teks kebanyakannya adalah jenis ingatan atau fakta. Karron G Lewis ~ Centre for Teaching Effectiveness, University of Texas KEMENTERIAN 7 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA
 8. 8. Oliver Wendell - Holmes Terdapat intelek aras satu, intelek aras dua, dan intelek aras tiga dengan jendela langit ...... KEMENTERIAN 8 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA
 9. 9. Mereka yang mengumpul fakta tanpa sebarang tujuan dikategorikan sebagai para intelek aras satu KEMENTERIAN 9 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA
 10. 10. Para intelek aras dua akan membanding beza, menaakul, membuat kesimpulan dengan menggunakan fakta-fakta yang dikumpul. KEMENTERIAN 10 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA
 11. 11. Mereka yang berada di intelek aras ketiga berupaya untuk membuat tanggapan, berimaginasi, meramal dan mereka diterangi dari cahaya yang masuk melalui jendela langit KEMENTERIAN 11 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA
 12. 12. O U T P U T MENGAPLIKASI MEMPROSES MENGUMPUL P R O S E S I N P U T Intelek 3 Aras KEMENTERIAN 12 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA
 13. 13. MENGAPLIKASI MEMPROSES MENGUMPUL O U T P U T P R O S E S I N P U T Intelek 3 Aras menilai, menggeneralisasi, mengimaginasi, mempertimbang, menentukan, membuat spekulasi, sekiranya …. maka, mengaplikasi prinsip, membuat hipotesis, meramal, mencetus idea membanding beza, menerangkan mengapa, memberi sebab, mengelas, mentafsir, menganalis, membuat kesimpulan, membuat turutan, mensintesis, membuat analogi melengkap, mengira, mendefinisi, menggambar, mengenal pasti, menyenarai, menyesuai, menama, memerhati, memilih, melafaz, mengimbas KEMENTERIAN 13 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA
 14. 14. TAKSONOMI BLOOM • Benjamin Bloom membangunkan taksonomi beliau pada tahun 1950an • Ia adalah suatu hierarki enam peringkat perkembangan pemikiran yang menjadi semakin kompleks dan mencabar. • Tahap pemikiran boleh digunakan untuk membina soalan yang merentasi semua peringkat persekolahan dan dalam semua bidang pembelajaran. • Semasa 1990an Lorin Andersen telah membuat penambahbaikkan pada taksonomi asal. KEMENTERIAN 14 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA
 15. 15. Penilaian Mencipta Menilai Menganalisis Mengaplikasi Memekarkan Pemikiran Sintesis Analisis Aplikasi Memahami Kefahaman Mengingat Pengetahuan Bloom Anderson KEMENTERIAN 15 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA
 16. 16. Kompleksiti Pemikiran Bahasa Pemikiran Kata Kunci Mengingat Saya boleh ingat maklumat Mengecam, mengulang, menyenaraikan. menggambarkan, mengenal pasti, namakan Memahami Saya boleh ingat dan menjelaskan idea dan konsep Mentafsir, menjelaskan, memberi contoh. meringkaskan, membuat kesimpulan, menunjukkan pemahaman, menterjemah Mengaplikasi Saya boleh menggunakan pengetahuan dalam keadaan serupa atau baru Melaksanakan, menunjukkan, menjalankan, menggambarkan, gunakan Menganalisis Saya boleh mengekstrak keluar idea-idea penting Membandingkan, sebaliknya, mengklasifikasikan, menyusun Menilai Saya boleh membuat beberapa pertimbangan dan keputusan Menyemak, mempertimbang, menguji, membuat keputusan, membuat hipotesis Mencipta Saya boleh memikirkan idea-idea baru dan cara-cara baru untuk menggunakan maklumat Mereka bentuk, mencipta, merancang, membina, menghasil KEMENTERIAN 16 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA
 17. 17. Soalan-soalan Yang Membangunkan Tahap Pemikiran Bloom Penerangan Kata Kunci Soalan Pemula Bagaimanakah kita boleh mereka bentuk ...? Bolehkah kita menambah ...? Apa yang akan berlaku jika ...? Mengapa anda berfikir tentang ? Mengapa anda suka ini ? Apakah yang terbaik ...? Bagaimana mereka sama / berbeza? Bagaimana ia berfungsi ...? Apakah bukti ...? Apakah contoh-contoh lain yang ada tentang ini? Apakah maknanya? Apakah kegunaannya? Bolehkah anda terangkan ...? Siapakah...? Apakah ...? Di manakah ...? Apabila ...? Yang manakah ...? Mereka bentuk, mencipta, merancang, membina, menghasil Memangkat, menyimpul, menilai , mentaksir, menentukan Membanding beza, mengelas,menyusun, memeriksa, menganalisa Menunjukkan, menggunakan, mengaplikasi membina, menggambarkan Menyatakan semula , menerangkan, mentafsir, menterjemah, meringkas Mengulangi, menamakan, mengingat semula, menyatakan, menyenarai Gabungkan maklumat tuk mencipta sesuatu yunang baru Aras pemikiran dan penyoalan Mencipta Membuat pertimbangan dan penilaian untuk membuat kesimpulan Menilai Pecahkan kpd bahagian yg lebih kecil utk memeriksa lebih mendalam & memahami perhubungannya Mengaplikasikan pengetahuan kepada situasi dan pengalaman baru Mengungkap semula dan mentafsir untuk menunjukkan pemahaman Jawapan fakta, mengingat dan mengiktiraf Menganalisis Mengaplikasi Memahami Mengingat Soalan Kompleks Soalan Mudah KEMENTERIAN 17 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA
 18. 18. Mengaplikasikan Bloom Berdasarkan cerita ‘Si Tanggang’ Mengingat - Apakah yang dibawa oleh Tanggang dalam kapalnya? Memahami - Mengapakah Tanggang menghalau perempuan tua yang mengaku dirinya ibu Si Tanggang? Mengaplikasi – Apakah yang anda lakukan sekiranya anda ibu Si Tanggang? Menganalisis – Wajarkah ibu Si Tanggang berdoa sedemikian kerana berkecil hati dengan sikap Si Tanggang? Menilai - Apakah pendapat anda tentang pelakuan Si Tanggang? Mencipta – Apakah perubahan yang mungkin anda lakukan dalam cerita tersebut untuk menyesuaikannya dengan masa kini? KEMENTERIAN 18 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA
 19. 19. Soalan-soalan Yang Menerangkan Pemikiran • Bolehkah anda menjelaskan dengan lebih lanjut ...? • Apakah yang kamu maksudkan dengan...? • Bolehkah anda memberi saya satu contoh ...? • Bolehkah anda menjelaskannya dengan cara lain? • Bolehkah anda menunjukkan saya ...? KEMENTERIAN 19 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA
 20. 20. Soalan-soalan Untuk Mencari Sebab dan Penjelasan • Mengapa anda berfikir bahawa ...? • Bagaimana kita tahu bahawa ...? • Apakah sebab-sebab anda ...? • Apakah bukti yang kita ada untuk...? • Kenapa anda mengatakan sedemikian? KEMENTERIAN 20 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA
 21. 21. Soalan-soalan Yang Meneroka Pandangan Alternatif • Bolehkah anda meletakkannya dalam cara yang lain? • Adakah terdapat pandangan yang lain...? • Sekiranya ada orang yang memberikan cadangan bahawa ....? • Apa yang kita perlu tahu sekiranya ...? KEMENTERIAN 21 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA
 22. 22. Soalan-soalan Yang Menguji Implikasi dan Akibat • Apakah yang akan menyusul pendapat anda? • Adakah yang selaras dengan yang dinyatakan sebelum ini? • Apakah akibatnya sekira …? • Adakah terdapat panduan umum untuk …? • Bagaimanakah anda dapat menguji …sama ada benar atau tidak? KEMENTERIAN 22 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA
 23. 23. Tindakbalas Terhadap Soalan-Soalan Murid Menganalisis soalan – Apakah yang anda maksudkan dengan ...? Menyusun semula soalan – Adakah anda cuba menyatakan bahawa ...? Menyoal murid semula – Apakah pendapat anda ..? Tanya soalan sokongan – Bolehkah...sekiranya...? Beri senarai kemungkinan – Mungkinkah kita boleh ..? KEMENTERIAN 23 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA
 24. 24. MASA MENUNGGU ATAU MASA BERFIKIR Apabila anda telah menyoal murid, beri mereka masa untuk memikirkan jawapan mereka Berapa lama? KEMENTERIAN 24 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA
 25. 25. MASA MENUNGGU Masa menunggu amat penting untuk perkembangan proses pemikiran aras tinggi apabila murid diminta menjawab soalan Ia adalah tempoh masa di antara masa guru bertanya soalan dan masa meminta pelajar menjawab Purata masa menunggu guru adalah 1 saat KEMENTERIAN 25 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA
 26. 26. IMPAK MENAMBAH MASA MENUNGGU Murid Jumlah soalan murid tanya meningkat Murid dapat menjawab dengan ayat lengkap Jawapan murid lebih panjang Murid akan berfikir secara spekulasi, “Mungkin ia akan ...” KEMENTERIAN 26 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA
 27. 27. IMPAK MENAMBAH MASA MENUNGGU GURU Guru mempunyai lebih banyak masa untuk mendengar dan berfikir tentang respon murid Jangkaan guru terhadap respon murid berubah Guru dapat memberi variasi teknik penyoalan mereka Mewujudkan suasana yang kondusif untuk pemikiran berasas tinggi KEMENTERIAN 27 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA
 28. 28. HASIL Dalam bengkel ini, kita telah meneroka Soalan...? Soalan...? Soalan...? Soalan berkesan Bagaimana soalan-soalan membina pemikiran Taksonomi Bloom dan Pemikiran Aras Tinggi Menggunakan soalan dengan berkesan KEMENTERIAN 28 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA
 29. 29. MEMBINA SOALAN “Soalan yang baik tidak ada jawapan. Ia bukan satu bolt yang perlu diketatkan tetapi benih yang perlu disemai yang akan terus berkembang ke arah menghijaukan landskap idea.” John Anthony Ciardi (1916 – 1986) KEMENTERIAN 29 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA
 30. 30. KEMENTERIAN 30 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA
 31. 31. KEMENTERIAN 31 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA
 32. 32. KEMENTERIAN 32 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA

×