Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

C&Q Systems optimoi osaamisenne

Check these out next

1 of 14 Ad
1 of 14 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement

C&Q Systems optimoi osaamisenne

 1. 1. Osaamisen optimoinnilla kilpailukyvyn kärkeen
 2. 2. Osaamisen johtamisen haasteet • Selkeä käsitys yrityksen inhimillisestä pääomasta puuttuu • Yrityksen strategian toteutumisen kannalta kriittistä osaamista ei ole määritelty ja kvantifioitu • Henkilöstön kehittämisen ROI on vaikea määrittää • Osaamisen johtaminen perustuu manuaalisiin prosesseihin ja alkeellisiin työkaluihin • Nykyiset HR -järjestelmät eivät tue osaamisen johtamista
 3. 3. Seuraukset • Hyödyntämätön potentiaali ja vanhentuva osaaminen • Kilpailukyvyn kannalta kriittiseen osaamiseen ei pystytä investoimaan ajoissa • Rekrytoinnit eivät vastaa osaamisvaatimuksia ja sopivia resursseja on vaikea tunnistaa • Kehittämisen kohdentaminen ja mittaaminen on haastavaa • Tehottomat prosessit vievät aikaa ja rahaa • Henkilöstö ei tunne strategiaa eikä tiedä mitä osaamista arvostetaan
 4. 4. Ratkaisumme
 5. 5. Osaamisen johtamisen asiantuntijayritys vuodesta 1997 • Tietojärjestelmät, osaamisprofiilit ja -analyysit, konsultointi • Yli 3000 osaamiskartoituksen historia • Ainutlaatuinen yli 13000 osaamisalueen luokittelujärjestelmä • C&Q-kartoitusten ja -osaamisten tietokanta - Kasvaa uusien tutkimusten myötä - Kiteytetään osaamisprofiileiksi • Väitöstutkimus työelämäosaamisesta 2010
 6. 6. C&Q:n tuottamat hyödyt • Hyödynnä organisaation potentiaali täysimääräisesti • Mittaa ja paikanna osaamista helposti • Investoi henkilöstön kehittämiseen oikea-aikaisesti ja kohdentaen • Säästöt työajassa, koulutuksissa ja rekrytoinneissa • Ketterä ja liiketoimintalähtöinen HR
 7. 7. Osaamisen johtamista kolmella tasolla C&Q jakaa osaamisen kolmeen kategoriaan: 1. Arvopohjaiset osaamiset eli asenteet 2. Strategiset osaamiset eli yrityksen tulevaisuuden kannalta kriittinen osaaminen 3. Prosessiosaaminen eli yrityksen nykyhetkeen liittyvä substanssiosaaminen
 8. 8. Prosessimme » Työroolien osaamistarpeet » Osaamisen priorisointi  Yrityksen tavoitteet » Nykytilanteen kartoitus » Henkilöstön vahvuudet » Osaamiskuilut » Henkilökohtaiset tavoitteet  Osaamisen todentaminen » Osaamisen hankinta » Hyödyntämätön osaaminen käyttöön  Tehokkuuden parantaminen
 9. 9. C&Q Pro Työkalu tehokkaaseen henkilöstösuunnitteluun C&Q Pro on moderni pilvipalveluun perustuva ohjelmisto työntekijöiden osaamisen analysointiin ja seurantaan. Palvelun käytössä tukenasi ovat C&Q:n asiantuntijat, joilla on kokemus satojen yritysten osaamistarpeiden määrittelystä.
 10. 10. C&Q Pro Järjestelmä antaa johdolle työkalut kokonaiskuvan muodostamiseen, henkilöstöjohtajalle osaamisen johtamiseen sekä toimii tukena päivittäisessä esimiestyössä. Työntekijät saavat työkalun oman osaamisensa seuraamiseen ja vaatimusten mukaiseen kehittämiseen. Yrityksen johto Osaamistarpeet Priorisoinnit Arviointien yhteenvedot Asiantuntijahaku Strategiset päätökset Henkilöstöjohtaja Työntekijä Esimies
 11. 11. C&Q Pro:n lisäominaisuudet ja käyttöönotto Lisäominaisuudet: • Välineet kehityskeskusteluihin ja kehittämissuunnitelmien laatimiseen • Kolmen päivän koulutuksen lisävähennyksen edellyttämät asiakirjat • Automaattihälytykset vanhenevista pätevyyksistä • CV:t ja henkilöstön perus- ja täydennyskoulutusten yhteenvedot • Koulutusten hallinta ja ilmoittautumistoiminnot • Perehdytys- ja työhönopastusten dokumentoinnit Palvelun käyttöönotto: • SaaS-palveluna, nopea käyttöönotto • Perehdyttämisen yhteydessä ensimmäiset osaamiskartoitukset • Koko ajan päivittyvä osaamisen nimikkeistö • Integroitavuus muihin tietojärjestelmiin • Käyttömäärään perustuva hinnoittelu
 12. 12. C&Q kartoitti Danske Bankin Suomen organisaation avainosaamiset Voin suositella yhteistyötä C&Q Systemsin kanssa! Palvelun avulla saimme kartoitettua kohderyhmän kompetenssivajeet ja määriteltyä sen perusteella tarvittavat täsmäkoulutukset. Järjestelmän käyttö oli helppoa ja annetut ohjeet selkeitä. Pyry Solala, henkilöstön kehittämispäällikkö
 13. 13. Hyvinkään kaupunki valitsi C&Q Pro:n osaamisen johtamisjärjestelmäksi. Julkisessa kilpailutuksessa C&Q oli paras kartoitus-mahdollisuuksien laajuuden sekä kehittämistoimen-piteiden näkyvyyden osalta (mm. vertaisarvioinnit ja mahdollisuus nostaa kehittämistoimenpiteet automaattisesti keskusteluun osaamiskuilujen perusteella) Myös raportoinnin työkaluja kiitettiin (mm. väistyvän osaamisen raportointi, raportoinnin periaatteellinen laskentatapa sekä osaamisen merkityksen että tavoitetason kautta, ei pelkän henkilökohtaisen tavoitetason näkökulmasta)
 14. 14. Kiitos! Ota yhteyttä, niin kerromme lisää! Taina Hanhinen toimitusjohtaja +358 (0)44 5383 600 taina.hanhinen@cqsystems.fi www.cqsystems.fi

Editor's Notes

 • Vertailussa kiinnitettiin huomiota tarjousten hintaan, tilaajan järjestelmään asettamien sisällöllisten vaatimusten täyttymiseen ja laajuuteen sekä järjestelmän teknisiin edellytyksiin. Järjestelmän sisällöllinen vaatimus ja tilaajan käyttötarpeen laajuuden täyttyminen vaikuttivat vertailussa ratkaisevasti

×