Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Lempäälän Kotokampus

50 views

Published on

#taidetoimii -Taiteen käytön ja hyvinvoinnin kehittämisohjelman tulosseminaari 20.11.2019

Kampanjassa edelläkävijänä toimineen Lempäälän Kotokampuksen kokemuksia taiteen ja kulttuurin integroimisesta osaksi hoivaa.
Jaana Holm-Tikkinen, johtaja ja Elina Vuorinen, luovan toiminnan ohjaaja, Lempäälän Kotokampus

 • Hello! I can recommend a site that has helped me. It's called ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ So make sure to check it out!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Lempäälän Kotokampus

 1. 1. TAIDE JA KULTTUURI OSANA HOIVAA
 2. 2. • LEMPÄÄLÄN KOTOKAMPUS on yhteisöllinen kyläkampus, joka tarjoaa moniportaista asumista ja hyvinvointpalveluja ikääntyneille, vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. • Lempäälän Ehtookoto ry tuotaa palvelutoiminnan, Ehtookodon tukisäätö omistaa alueen kiinteistöt, yhteensä 79 asuntoa ja hyvinvointkeskuksen. • Lisäksi alueella on 24 asuntoa käsitävä seurakunnan omistama Koy Majauskot, jota Ehtookoto hallinnoi • Asukkaita 83; asukkaiden ikäjakauma on 18-97 –vuota • Ulkopuolisia kävijöitä hyvinvointpalveluissa noin 10 500/vuosi • 44 työntekijää • Meneillään 54. toimintavuosi • Liikevaihto yht. 2,8 milj.€ • Asukkaat elävät kodeissaan oman näköistään elämää ja osallistuvat kyläkampuksen yhteiseen toimintaan tahtonsa ja voimiensa mukaan • Uusi 48-asuntoa käsitävä kylätalo Ehtoonhelmi valmistuu v.2020 • Kaiken toiminnan tavoitteena on asukkaan oman tahdon mukainen ja merkityksellinen elämä.
 3. 3. Kulttuuritoiminnan taustaa osana strategiaa… Elämä ongelmäjätettä vai hyötykäyttöön? Mikä muuttuu kun ihminen vanhenee? Todellinen ikä versus henkinen ikä Tutkimusten mukaan suomalaisten vanhus- käsitys on stereotypi- soitunut kielteiseksi ja Suomessa esiintyy ikään perustuvaa syrjintää (75 % yli 70 –vuotiaista tätä mieltä).
 4. 4. TEESEJÄ VANHUSTENHUOLTOON! • Tarvitaan rajua ravistelua ja asennemuutosta! • Palvelutalot kuivaamoista toiminnan taloiksi • Vanhusten elämään lisää merkityksellisyytä ja arjen normaalia toimintaa, ei varastointa • Päätäntävalta omassa elämässään vanhuksille – ei palvelujentuotajille • Hoitajat eivät saa elää asukkaiden puolesta • Pois huutolaisuudesta! • Vapaus elää omannäköistä elämää
 5. 5. Kotokampuksessa haluttiin vahvistaa asukkaan omannäköistä ja oman tahdon mukaista elämää sekä asukkaan mahdollisuutta itse suunnitella, arvioida ja kehittää Kotokampuksessa tarvitsemaansa hoivaa ja palveluja. Asiakasnäkökulma on otettu lähtökohdaksi kaikessa toiminnassa ja asiakastyössä; toimintakäsikirjassa, hoito- ja palvelusuunnitelmissa, omavalvontasuunnitelmassa, prosesseissa, ohjeistuksissa, kirjaamisessa, (Oma Tahto-kirjaus)-sekä palaute-käytännöissä. Koko Kotokampuksen laatujärjestelmä tehty uusiksi asiakasnäkökulmasta. Asukkaiden oman tahdon toteutumista mitataan säännöllisesti Kotokampuksen patentoimalla Oma tahto-mittarilla ulkopuolisen toimesta. Oma Tahto- mittarin jatkokehittäminen Vanhus -ja lähimmäispalvelujen liitto VALLIn, Luotain Oy:n ja Pirkanmaan alueen 8 palvelutalon kanssa käynnistynyt. Kehitystyön tavoitteena on tuottaa valtakunnallinen oman tahdon mukaisen elämän -laatusertifikaatti asukaslähtöiseen toimintaan ja hoivaan sitoutuneille palvelutaloille. . ASUKKAAN OMA TAHTO JOHTAA TOIMINTAA - Oma Tahto toimintamalli kehitety yhdessä asukkaiden kanssa
 6. 6. Asukkaat ovat mukana aktiivisesti: Kaikessa Kotokampuksen toiminnan suunnitelussa ja kehitämisessä Arvioinnissa Palautetoiminnassa Uusia työntekijöitä rekrytoitaessa  Hallinnossa; asukkaita on mukana myös johto- kunnassa ja kiinteistöosakeyhtön hallituksessa Asiakastoimikunta kokoontuu joka kuukausi. Asiakastoimikunnan puheenjohtajana toimii asiakas Pirkko Luoto
 7. 7. Vapaus olla minä Rohkeast ja turvallisest Minun näköiseni asumispalvelut Yhteisöllinen, iätön meininki Luova toiminta ja kultuuri ovat keskeisiä hyvinvoinnissaLuova toiminta ja kultuuri ovat keskeisiä hyvinvoinnissa Luonto lähellä, eläväistä ohjelmaaLuonto lähellä, eläväistä ohjelmaa Monimuotoista toimintaa, ikä ei saa olla esteMonimuotoista toimintaa, ikä ei saa olla este Porrastetut ja räätälöidyt palvelut koko ajaksiPorrastetut ja räätälöidyt palvelut koko ajaksi Oma tahto otetaan huomioon, päätäntävalta itselläOma tahto otetaan huomioon, päätäntävalta itsellä TurvallisuusTurvallisuus MERKITYKSELLINEN ELÄMÄ Oma tahto, oma tupa, oma lupaOma tahto, oma tupa, oma lupa YDINLUPAUS: VAPAUS OLLA MINÄ JA OMAN TAHDON MUKAINEN ELÄMÄ Kokenut, luotetava henkilökunta osallistuu arkeenKokenut, luotetava henkilökunta osallistuu arkeen Vapaus elää täysillä ja löytää uuta itsestäänVapaus elää täysillä ja löytää uuta itsestään Saa olla vaikka hullun onnellinenSaa olla vaikka hullun onnellinen ASUKKAIDEN JA HENKILÖKUNNAN AJATUKSIA MERKITYKSELLISESTÄ ELÄMÄSTÄ:
 8. 8. • Kulttuuri kuuluu meille kaikille asuu ihminen kotonaan tai soteyksikössä. • Kulttuurin merkitys on yksilöllistä ja erilaista jokaiselle ihmiselle • Kulttuuriyhteistyötä tehty Kulttuurikeskus PiiPoon kanssa vuodesta 2009 alkaen kehittämällä kulttuuria osaksi hoivaa. KULTTUURIHYVINVOINTI  strateginen valinta vuodesta 2009
 9. 9. Taiteen tulisi olla läsnä päivittäin. Sen kirjo on laaja. Kulttuurihyvinvoinnin mahdollisuudet osana sote-ja terveyspalveluja ovat monenlaiset: 1. Tarjota erilaisia taide-elämyksiä; mm. sirkustoimintaa, nukketeatteria, tanssia, voimaannuttavaa valokuvausta, musiikkia ja teatteria, käsityötaidetta, kuvataidetta, elokuvia, mediataidetta, kirjallisuustaidetta 2. Tekemällä yhdessä taidetta; asukkaat, henkilökunta ja taiteilijat 3. Toimimalla osana päivittäistä arjen hoivatyötä ja edistä- mällä/tukemalla henkilökunnan ammatillista kasvua ja asukkaiden merkityksellistä elämää.
 10. 10. TAIDE ja KULTTUURI osana hoivaa ovat tutkitust parasta lääketä, jota sotetoimijat voivat otaa itse aktivisest käytöön yhteistyössä taiteen tekijöiden kanssa Ikäsirkusharjoittelua PiiPoon ohjaamana
 11. 11. Sote- ammatlaisille pitää antaa oma kokemus kultuurin merkityksestä, jota he ymmärtävät, mistä on kyse Myös henkilökunnan koulutusta tarvitaan, jota kultuuri jää osaksi arkea ja hoivaa.
 12. 12. KULTTURIHYVINVOINNIN MERKITYS JA VAIKUTUKSET LEMPÄÄLÄN KOTOKAMPUKSEN TOIMINNASSA 1. TUONUT ELÄMYKSELLISYYTTÄ ARKEEN (asiakkaille, henkilökunnalle ja taitelijoille) 2. TAIDE JA KULTTUURITOIMINTA VAIKUTTANUT TERVEYTEEN JA HYVINVOINTIIN  Kulttuurin harrastaja elää tutkitustikin kahdesta kolmeen vuotta pidempään kuin kulttuuria vieroksuva ja yksilötasolla taidekokemukset liittyvät myös parempaan elämänhallintaan).  Asukkaiden ja henkilökunnan itseilmaisu ja uskallus voimistunut  Asiakkaiden hyvinvointi ja tyytyväisyys omaan elämäänsä kasvanut  Asukkaiden kuntoutuminen edistynyt 3. YHTEISÖLLISYYS JA OSALLISUUS LISÄÄNTYNYT  Henkilökunnan ja asiakkaiden yhdessä tekeminen lisääntynyt  Asukkaiden yksinäisyydentunne vähentynyt  Hyvä tekemisen meininki näkyy selvästi
 13. 13. 4. HENKILÖKUNNAN AMMATILLINEN KASVU KEHITTYNYT  Taiteilijoilta oppiminen ja monimuotoinen yhteistyö (projektit, koulutukset, työhyvinvointi)  Ammatillinen osaaminen ja kehittyminen lisääntynyt ja uusia toimintamalleja otettu käyttöön arjen työhön.  Henkilöstön työmotivaatio lisääntynyt  Työntekijät tulleet luovemmiksi, rohkeammiksi ja työssään aktiivisemmiksi.  5. TALOUDELLISET VAIKUTUKSET  Kuntoutuminen ja sairaudesta toipuminen edistyy nopeammin  vähemmän sairaalajaksoja  Henkilökunnan työhyvinvointi lisääntynyt ja sairauspoissaolot vähentyneet  Lääkkeiden käytön väheneminen, vireystason muuttuminen ja toimintakyvyn paraneminen  Asiakkaat ja omaiset arvostavat kulttuuripainotteista toimintaa valitessaan palveluntuottajaa  Kilpailutuksessa usein laatupisteitä luovasta ja osallistavasta toiminnasta. KULTTUURIHYVINVOINNIN MERKITYS JA VAIKUTUKSET TOIMINTAAN:
 14. 14. 100 MINUUTTIA KULTTUURIA KOTOKAMPUKSELLA KOTOKAMPUKSELLA
 15. 15. LUOVA TOIMINTA • Asukkaiden avoimet ryhmät, joiden sisältö koostuu asukkaiden toiveista • Kortpelejä • Bingoa • Nojatuolimatkailua • Keskustelua ja uutsia • Musiikkia • Elokuvia • Juhlia, tapahtumia & retkiä • Laavuretki • Ostosreissuja • Kesäteateri • Joulujuhlat • Maalaiskisat • Projektt ja työpajat • Ikäsirkus (2009-) • Kultuuriosuuskunta Uulun musiikkipaja (2017) • 100 minuuta kultuuria (2017-2018) • Mediataideprojekt (2020))
 16. 16. KOTOKAMPUKSEN SAAVUTETUT MINUUTIT 1/2019-11/2019
 17. 17. HENKILÖKOHTAINEN KULTTUURISUUNNITELMA • Pilota rakennetin yhdessä Kultuurikeskus PiiPoon kanssa • Henkilökunnan koulutus • Asukkaiden kanssa täytetävä lomake • Elämänhistoria • Harrastukset • Huumori • Mielenkiinnon kohteet • Paheet • Unelmat • Tavoiteet
 18. 18. TAVOITTEITA • Yksinäisyyden poistaminen • Huomioiduksi tuleminen • Omanarvontunteen lisääminen • Aktivisempi arki • Uusien ilmaisukanavien löytyminen
 19. 19. MITEN ONNISTUIMME? • Tutustuminen asukkaisiin • Yhteisiä mielenkiinnon kohteita ja ajatuksia kultuurista • Integroituminen hoitotyöhön • Tieto ja sen jakaminen • Henkilökohtaisten tavoiteiden saavutaminen • Yksinäisyyden poistaminen • Kiinnostuksenkohteen löytyminen
 20. 20. MITÄ HAASTEITA? • Suunnitelmien toteutuminen kaikilla • Miten vastataan yksilöllisiin toiveisiin? • Viikoitaisen minuutmäärän saavutaminen • Asukkaan ääni ja kokemus kultuurista • Ymmärrys kultuurista ja sen merkityksestä asukkaalle itselleen • Kultuurihyvinvointsuunnitelman integroiminen nykyiseen järjestelmään ja osaksi hoivaa • Helppo ja käytännöllinen tapa toimia, joka tukee hoitotyötä • Asukkaiden motvoint mukaan toimintaan ja vaikutamaan
 21. 21. MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN? • Tiedonkeruu ja tutustuminen jatkuu • Lomakkeiden täydentäminen • Kultuurihyvinvointsuunnitelman muovaaminen osaksi Hoiva- ja palvelu-suunnitelmaa • Osio täytetään uusien ja vanhojen asukkaiden kanssa • Kultuuri- ja taidetoiminnan mitaaminen asukkailla • Miten toteutuu?
 22. 22. Tulevaisuudessa toivomme taiteilijoiden työllistymistä osaksi sote -ja terveyspalveluja
 23. 23. KULTTUURI JA TAIDE KUULUU MEILLE KAIKILLE!
 24. 24. Kiitos!

×