Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Roiha: Taiteilijan asema ja sukupuoli

394 views

Published on

Taija Roihan 18.2. pitämän sukupuolta ja taiteilijan asemaa koskevan alustuksen taustaslidet TAIKE & CUPORE TALKS -seminaarista.

 • Have u ever tried external professional writing services like ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ ? I did and I am more than satisfied.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Roiha: Taiteilijan asema ja sukupuoli

 1. 1. TAITEILIJAN ASEMA JA SUKUPUOLI Taija Roiha, Cupore @roihataija @CuporeFI Kuva: Wikimedia commons; Français: Oeuvres des Guerrilla Girls exposer au Museum of Modern Art (MoMA)
 2. 2. ”Jotkut luulevat taidemaailmaa ’instituutioksi’ tai ’vapaaksi alueeksi’ täynnä mahdollisuuksia, mutta heti kun tuohon maailmaan astuu ja sitä analysoi, se näyttäytyy eräänä kaikkein anakronistisimmista, hierarkkisimmista, seksistisimmistä ja luokkatietoisimmista työmarkkinoista joita vielä on olemassa” (Precarias a la deriva 2009, 382–383).
 3. 3. VÄITE: NAISTAITEILIJAT OVAT RAHOITUKSEN SUHTEEN HEIKOMMASSA ASEMASSA SUHTEESSA MIESTAITEILIJOIHIN 5% 15% 29% 29% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Täysin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Lähde: Rautiainen, Roiha & Rensujeff 2015: Taiteen ja kulttuurin barometri 2015. Taiteen toimintaympäristö ja rahoitus. Cuporen verkkojulkaisuja 33. Jokseenkin samaa mieltä Täysin eri mieltä
 4. 4. SAMAAN AIKAAN TOISAALLA…
 5. 5. MITÄ SANOVAT TILASTOT? [Kaikki seuraavissa kuvioissa esitetyt tiedot perustuvat Taiteilijan asema –tutkimuksiin (Rensujeff 2003 ja 2014) sekä niiden jatkoanalyysiin (Roiha, Rautiainen & Rensujeff 2015), ks. Taiken nettisivut.]
 6. 6. NAISTEN OSUUS ERI TAITEENALOILLA 2000 JA 2010 89% 64% 57% 45% 53% 49% 49% 36% 20% 47% 90% 72% 68% 60% 55% 55% 55% 43% 26% 56% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2000 2010
 7. 7. TAITEILIJOIDEN SUKUPUOLIJAKAUMA IKÄRYHMITTÄIN 2000 JA 2010 57% 48% 37% 42% 47% 66% 55% 56% 49% 50% 43% 52% 63% 58% 53% 35% 45% 44% 51% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Alle 35-vuotiaat 35-44-vuotiaat 45-54-vuotiaat 55-64-vuotiaat Yli 64-vuotiaat Naiset 2000 Naiset 2010 Miehet 2000 Miehet 2010
 8. 8. SUKUPUOLIJAKAUMA ASUINPAIKAN MUKAAN 2000 JA 2010 51% 45% 45% 31% 51% 58% 54% 56% 50% 68% 49% 55% 55% 69% 49% 42% 47% 44% 50% 32% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Pääkaupunkiseutu Muu Etelä-Suomi Väli-Suomi Pohjois-Suomi Ulkomaat Naiset 2000 Naiset 2010 Miehet 2000 Miehet 2010
 9. 9. 7% 10% 16% 25% 20% 26% 23% 20% 34% 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Miehet Naiset Taiteilijoiden sijoittuminen tuloluokkiin sukupuolen mukaan vuonna 2010 Alle 10 000 e 10 000-19 999 e 20 000 - 29 999 e 30 000 - 39 999 e Yli 40 000 e
 10. 10. ASEMOITUMINEN ERI TYÖMARKKINA-ASEMIIN SUKUPUOLEN MUKAAN 2000 JA 2010 32% 35% 26% 5% 49% 28% 44% 27% 5% 50% 37% 32% 25% 11% 36% 34% 39% 36% 7% 39% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Palkansaajat Vapaat taiteilijat Itsensätyöllistäjät Yrittäjät Muussa asemassa olevat Naiset 2000 Naiset 2010 Miehet 2000 Miehet 2010
 11. 11. Työmarkkina-asema Tulomediaani 2010, euroa vuodessa Naisten tulojen %- osuus miesten tuloista 2000 Naisten tulojen %- osuus miesten tuloista 2010 Palkansaajat 35 131 81 % 85 % Vapaat taiteilijat 25 266 72 % 74 % Itsensätyöllistäjät 27 399 67 % 78 % Yrittäjät 35 705 64 % 75 % Muussa asemassa olevat 21 000 86 % 85 % Palkansaajat = Taiteilijat, jotka harjoittavat taiteellista toimintaa vakinaisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa; työsuhteiset freelancerit. Vapaat taiteilijat = Ei työsuhdetta tai toimeksiantoja; tulonlähteenä apuraha & teosmyynti ym. Itsensätyöllistäjät = Toimeksiantosuhteiset freelancerit, yksinyrittäjät, ammatinharjoittajat ja vastaavat. Yrittäjät = Taiteilijat, jotka harjoittavat taiteellista toimintaa yritysmuotoisesti työllistäen samalla muitakin kuin itsensä. Muussa asemassa olevat = Työttömiä, eläkeläisiä, opiskelijoita sekä vanhempainvapaalla olevia taiteilijoita.
 12. 12. ”[…] in spheres of activity where it looks as though women have made considerable gains, such as […] the creative and media industries, where they are highly visible and numerous, and where there is, to draw a phrase from J-L [Jean-Luc] Nancy, a ’sense of equality’, it becomes tempting, for activists as well as sociologists, to succumb to the wider current of opinion which is that gender is no longer a ’problem’ implying that there is no particular need for a renewed feminist critique.” (McRobbie 2010, 62.)
 13. 13. ”Artists are typically self-employed. There is still […] a romantic ethos that surrounds their working lives. […] But it is exactly this paraphernalia and the romance of the scene of artistic labour that account for why the artist is someone who is, in a way, anticipating the future of work. His or her working rythm provides a model for how various jobs and careers could shape up in the neoliberal era.” (McRobbie 2016, 70.)
 14. 14. YHTEENVETO • Taiteilijakunta on naisistunut • Samaan aikaan tuloerot ovat kaventuneet, mutta eivät kadonneet • Taiteen kentällä monet korostavat yksilöllisyyttä ja intohimoista suhtautumista työhön, mikä on omiaan häivyttämään rakenteellista epätasa-arvoa aiheuttavien tekijöiden, esim. sukupuolen, roolia • Laajemmat työelämän muutokset, kuten palkkatyöyhteiskunnan murentuminen, heijastuvat myös taiteelliseen työhön – toisaalta taiteellinen työ uuden työn kuvana • Edellisen myötä myös tasa-arvon toteutuminen kohtaa uudenlaisia haasteita
 15. 15. KIITOS! Lisätietoja: taija.roiha@cupore.fi @roihataija Kuva: Wikimedia commons, Deutsche Fotothek.

×