Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Çocuklarda Ayak Problemleri - 2

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 57 Ad

More Related Content

Recently uploaded (20)

Advertisement

Çocuklarda Ayak Problemleri - 2

 1. 1. 5. ORTOPEDİ BULUŞMASI Nisan 2010 - ANTALYA ADOLESAN HALLUKS VALGUS Dr Tahir ÖĞÜT İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 2. 2. SUNU AKIŞI • TEMEL PRENSİPLER • LİTERATÜR IŞIĞINDA ADOLESAN HV • KENDİ TECRÜBEM ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 3. 3. HALLUKS VALGUS TEK TİP DEĞİLDİR TEDAVİ PROSEDÜRÜ DE TEK TİP OLAMAZ ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 4. 4. RADYOGRAFİK DEĞERLENDİRME AYAKTA BASARKEN ÇEKİLEN AP GRAFİ !!! 1) Eklem uyumu 2) Hallux valgus açısı 3) İntermetatarsal açı 4) Distal Metatarsal Artiküler Açı 5) MC eklem açısı 6) MP eklemde artroz varlığı 7) Medial eminens büyüklüğü 8) Sesamoidlerin pozisyonu ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 5. 5. ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 6. 6. 1) EKLEM UYUMU ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 7. 7. Uyumlu eklemi olan HV’larda tedavi şekli: Distal metatarsal osteotomi ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 8. 8. 2) HALLUX VALGUS AÇISI ≤150 ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 9. 9. VALGUS İNTERFALANGEUS’A DİKKAT! AKIN OSTEOTOMİSİ ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 10. 10. 3) İNTERMETATARSAL AÇI >150 ≤ 90 MP SUBLÜKSASYON İLERİ DEFORMİTE 200 ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 11. 11. 4) DİSTAL METATARSAL ARTİKÜLER AÇI ≤ 100 ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 12. 12. 4) DİSTAL METATARSAL ARTİKÜLER AÇI Radyografiler de yanıltıcı olabilir ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 13. 13. UYUMLU EKLEM + ARTMIŞ DMAA MEDİAL KAMA ÇIKARTMA OSTEOTOMİSİ REVERDIN DYD + REVERDIN Postop 3 yıl ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 14. 14. SUBLÜKSASYON VARSA: DİSTAL YUMUŞAK DOKU PROSEDÜRÜ ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 15. 15. 5) BİRİNCİ SIRA İNSTABLİTESİ ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 16. 16. 5) BİRİNCİ SIRA İNSTABLİTESİ LAPIDUS ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 17. 17. 6) MEDİAL EMİNENS BÜYÜKLÜĞÜ ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 18. 18. LİTERATÜR NE DİYOR ? ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 19. 19. ADOLESAN HV’ta CERRAHİ TEDAVİ İLE YÜKSEK BAŞARISIZLIK ORANI •Ball & Sullivan, Orthopaedics, 1985. •Bonney & Mac Nab, JBJS-B, 1952. •Geissle & Stanton, J Pediatr Orthop, 1990. •Helal, Clin Orthop, 1981. •Mahan & Jacko, JAPMA, 1991. •Pontious, Mahan,Carter, JAPMA, 1994. •Scranton & Zuckerman, J Pediatr Orthop, 1984. Çoğu tek bir teknikle yapılmış ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 20. 20. ERKEN YAŞTA CERRAHİ SONRASI YÜKSEK NÜKS ORANI •Bonney & Mac Nab, JBJS-B, 1952. •Halebain & Gaines, J Foot Surg, 1983. •Helal, Clin Orthop, 1981. •Luba & Rosman, J Pediatr Orthop, 1984. •Meehan, AAOS Instr Course Lect, 1982. •Scranton & Zuckerman, J Pediatr Orthop, 1984. ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 21. 21. KİŞİYE ÖZEL PATOLOJİ SPESİFİK CERRAHİ Adölesan HV yüksek nüks oranından dolayı Coughlin M: AAOS Instr Course Lect, 1987 ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 22. 22. PES PLANUS ADOLESAN HV OLUŞMASI İÇİN BİR RİSK FAKTÖRÜDÜR Kalen & Brecher, Foot Ankle, 1988. ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 23. 23. PES PLANUS HV’un NÜKS RİSKİNİ ARTIRIR •Amarnek,Jacobs,Oloff, J Foot Surg, 1985. •Greenberg, JAPMA, 1979. •Halebain & Gaines, J Foot Surg, 1983. •Inman, Orthop Clin North Am, 1974. •Kalen & Brecher, Foot Ankle, 1988. •Mahan & Jacko, JAPMA, 1991. •Pontious, Mahan, Carter, JAPMA,1994. •Scranton & Zuckerman, J Pediatr Orthop, 1984. ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 24. 24. ADOLESAN HV OLUŞMASINDAKİ RİSK FAKTÖRLERİ •PES PLANUS •UZUN 1. METATARS •METATARSUS ADDUKTUS •ARTMIŞ DMAA ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 25. 25. Coughlin, MJ, Juvenile Hallux Valgus: Etiology and Treatment Foot and Ankle International, 1995 Roger Mann Award 45 hasta 60 ayak 11 yıllık takip ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 26. 26. Coughlin & Smith, Treatment of Hallux Valgus with increased DMAA: Use of Double and Triple Osteotomies Foot Ankle Clin N Am, 2009 ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 27. 27. ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 28. 28. 1 Coughlin 1995-2009 Olguların %40ında deformite oluşma yaşı < 10 Adolesan yerine “juvenil” demek daha doğru olabilir Küçük yaşta cerrahi tedavi kontrendike değildir! ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 29. 29. 2 Coughlin 1995-2009 Olguların %88i kız %84 pozitif aile hikayesi Yüksek oranda anneden geçiş sözkonusudur Literatürle ve erişkinlerdeki oranla uyumlu •X’e bağlı dominant •Otozomal dominant •Veya Poiligenik geçiş ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 30. 30. 3 Coughlin 1995-2009 1.MTın uzun olması postop nüksü direkt artırmaz fakat DMAAnın artmasına yol açabileceğinden “eklem içi” bir düzeltme uygulandığında indirekt olarak nükse neden olmuş olur. ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 31. 31. 4 Coughlin 1995-2009 Metatarsus Adduktus’un Juvenil HV ile kuvvetli bir ilişkisi vardır Fakat M.A., HV nüksü ile ilişkili değildir. M.A. varlığı, Juvenil HV’un tedavisini güçleştiren bir durumdur. >210 ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 32. 32. 5 Coughlin 1995-2009 Pes Planus varlığı HV cerrahi tedavi başarısını ve nüks riskini etkilemez Canale et al, JBJS-A, 1993. Kilmartin & Wallace, Foot Ankle, 1992. ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 33. 33. 6 Coughlin 1995-2009 Erişkin HV’larda uyumlu eklem oranı %9 Juvenil ve Adolesan HVlarda ise % 47 Uyumlu eklem Adolesan HV için çok karakteristik Artmış DMAA ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 34. 34. 7 Coughlin 1995-2009 Mc Bride işleminin DMAAsı artmış HV olgularında BİR YERİ YOKTUR Bunun yerini ileri olmayan olgularda Chevron işlemi almıştır ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 35. 35. 8 Coughlin 1995-2009 DYD İşlemi + Metatars Osteotomisi Sublüksasyonu olan orta ve ileri deformitelerde başarılı Uyumlu eklemlerde çok başarılı değil ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 36. 36. 9 Coughlin 1995-2009 •Uyumlu eklem •Artmış DMAA En etkili cerrahi yöntem Ekstraartiküler rekonstrüksiyon İKİLİ OSTEOTOMİ ÜÇLÜ OSTEOTOMİ ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 37. 37. İKİLİ OSTEOTOMİ Proksimal Metatarsal Osteotomi + Reverdin Chevron + Akin Metatars diafiz osteotomisi + Akin ÜÇLÜ OSTEOTOMİ Proksimal Metatarsal Osteotomi + Reverdin + Akin ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 38. 38. İKİLİ OSTEOTOMİ: Örnek 1 ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 39. 39. İKİLİ OSTEOTOMİ: Örnek 2 Postop 1 sene ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 40. 40. İKİLİ OSTEOTOMİ: Örnek 3 Postop 7 ay ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 41. 41. Coughlin 1995-2009 ÖZET İkili Osteotomi Chevron < DYD + Metatarsal Osteotomi < Üçlü Osteotomi Uyumlu eklem ve artmış DMAA varlığında cerrahi tedavi etkinliği ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 42. 42. OLGU ÖRNEKLERİ ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 43. 43. OLGU No1 G.C., 20 y, K, 2006 ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 44. 44. Erken postop ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 45. 45. Postop 1 sene ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 46. 46. OLGU No2 BT, 22 y, K, 2007 Postop 6 ay ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 47. 47. ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 48. 48. OLGU No3 NE, 22y, K, 2003 Postop 6 hafta Postop 6 sene ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 49. 49. OLGU No4 İŞ, 12y, K 2009 ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 50. 50. Ludloff + DYD + Akin Postop 7 ay ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 51. 51. OLGU No5 SE, 25y, K, 2010 Offset V ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 52. 52. “OFFSET V” OSTEOTOMİSİ Ludloff + Chevron ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 53. 53. Offset V ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 54. 54. ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 55. 55. ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 56. 56. ADOLESAN HALLUKS VALGUS ÖĞÜT
 57. 57. TEŞEKKÜR EDERİM ADOLESAN HALLUKS VALGUS Tahir ÖĞÜT

×