Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Advertisement

Erişkin Düz Tabanlık

 1. 8. CERRAHPAŞA LOKOMOTOR SİSTEM GÜNLERİ 4 ARALIK 2010 ERİŞKİN EDİNİLMİŞ PES PLANUS Dr. Tahir ÖĞÜT İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI TİBİALİS POSTERİOR TENDİNOPATİSİ Tahir Öğüt
 2. TİBİALİS POSTERİOR TENDONU •Orta ayak primer invertörüdür •Medial longitudinal arkı dinamik olarak destekler ve kaldırır. •İndirekt olarak ayak ardını da destekler ERİŞKİN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
 3. Yetersiz kaldığında Ön ayak pronasyon ve abduksiyonu ile birlikte Erişkin edinilmiş düz tabanlık ERİŞKİN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
 4. Zamanla, Tendon yapışma yerinde uzama, TN eklem kapsülü ve Spring ligamanda rüptür gelişebilir Topukta valgus Kalkaneusta dış rotasyon Aşil tendonunda kontraktür ERİŞKİN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
 5. Klinik sonuç: subfibular impingement ERİŞKİN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
 6. Çok ilerlemiş veya ihmal edilmiş olgularda, Deltoid bağ da yetersizleşeceğinden Ayak bileğinde valgus tilti görülebilir ERİŞKİN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
 7. ETİYOLOJİ •Eversiyon yaralanması •Atletik aktivitede ani artış •Steroid enjeksiyonu •Ayakta dizilim bozukluğu: Hiperpronasyon + Aşil gerginliği ERİŞKİN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
 8. TANI Ayak bileği mediali veya orta ayak plantar medialinde hassasiyet, şişlik ve ağrı FİZİK MUAYENE Özellikle tendonun en distal kısmı üzerinde hassasiyet ve ağrı, ödem (dirençli inversiyonda ağrı) ERİŞKİN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
 9. FİZİK MUAYENE “Too many toes sign” Tek ayak parmak ucuna kalkma testinde zorlanma ERİŞKİN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
 10. FİZİK MUAYENE Aşil kontraktürü Subfibular sıkışma ERİŞKİN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
 11. RÖNTGEN ERİŞKİN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
 12. MR Nadiren gerekli Tendonda fibröz longitudinal hipertrofi veya Bulböz genişleme Spring ligaman ERİŞKİN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
 13. AYIRICI TANI •Medial malleol stres kırığı •Naviküler stres kırığı •Talar koalisyon •Medial talar domda OKL •Medial ayak bileği artriti •Deltoid bağ rüptürü ve medial instabilite •Tarsal tünel sendromu •FHL tendiniti ERİŞKİN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
 14. EVRELEME ve TEDAVİ EVRE 1 •Peritendinit ve / veya tendon dejenerasyonu (tendinoz) •Deformite yoktur •Tendon boyu normaldir •Ayak bileği mediali veya orta ayak plantar medialinde hassasiyet, şişlik ve ağrı ERİŞKİN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
 15. EVRE 1 Tedavisi KONSERVATİF •Birkaç hafta alçı veya rijid breysleme •Tolere edilebildiği kadar basmasına izin verilir •Kişiye özel yapılmış ark takviyeleri •Aktivite modifikasyonu, darbelerden korunma • Cross training (Bisiklet, yüzme, belki yürüme egzersizleri) •Aşil germe egzersizleri •Kilo verme ERİŞKİN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
 16. EVRE 1 Tedavi CERRAHİ •Tenosinovektomi + 3 hafta alçılama •İnterstisyel rüptürün tamiri + 3 hafta alçılama •Postop 3 ay kişiye özel ark destekli spor ayakkabı •Spora dönüş: Postop 3 ay Mc Cormack et al, Foot Ankle Int, 2000. ERİŞKİN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
 17. EVRE 2 •Hafif, esnek deformite ile birlikte •Yetersiz veya uzamış tendon ERİŞKİN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
 18. EVRE 2 Tedavisi KONSERVATİF •Evre 1 ile aynı •UCBL tabanlık ERİŞKİN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
 19. EVRE 2 Tedavisi CERRAHİ Tendonda kısaltma yaparak navikülere tespit edilmesi önerilir Myerson MS, J Bone Joint Surg A, 1996. ERİŞKİN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
 20. EVRE 2 Tedavisi CERRAHİ TN eklem plantar medial kapsülü kuvvetlendirilir ERİŞKİN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
 21. ERİŞKİN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
 22. EVRE 2 Tedavisi CERRAHİ Fleksör Digitorum Longus Tendon Transferi ERİŞKİN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
 23. ERİŞKİN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
 24. EVRE 2 Tedavisi CERRAHİ Kalkaneus medial kaydırma osteotomisi ERİŞKİN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
 25. EVRE 2 Tedavisi CERRAHİ Lateral kolon uzatma ERİŞKİN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
 26. EVRE 2 Tedavisi CERRAHİ Gerekirse Aşil tendon uzatma ERİŞKİN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
 27. Veya gastroknemius gevşetme ERİŞKİN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
 28. EVRE 3 Bulgular önceki evrelerde olduğu gibidir. Farklı olarak daha ilerlemiş ve rijid deformite vardır. Topuktaki valgus deformitesi sabittir. ERİŞKİN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
 29. ERİŞKİN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
 30. EVRE 3 Tedavisi CERRAHİ Genellikle triple artrodez tercih edilir ERİŞKİN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
 31. EVRE 4 •Valgus talar tilti ve erken ayak bileği dejenerasyonu ERİŞKİN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
 32. 14 y Postop 6 ay ERİŞKİN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
 33. 47y, K, 23 yıllık RA ERİŞKİN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
 34. Postop 6 ay ERİŞKİN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
 35. Postop 6 ay ERİŞKİN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
 36. TEŞEKKÜR EDERİM drtahirogut@gmail.com ERİŞKİN PES PLANUS Tahir ÖĞÜT
Advertisement