Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Charcot Artropatisi

40,751 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Charcot Artropatisi

 1. 1. 25 Mayıs 2012DİYABETİK AYAKTA ORTOPEDİK SORUNLAR ve CHARCOT ARTROPATİSİ CHARCOTARTROPATİSİ Dr Tahir ÖĞÜT Prof. Dr. Tahir ÖĞÜT ÖĞÜT ÖĞÜT
 2. 2. DİYABET•ABD’de %15,5•Travma dışı amputasyon nedenlerinin yarıdan fazlasını oluşturur•ABD’de yılda 70 000 diyabete bağlı amputasyon•IDF’e göre bunların %85’i önlenebilir ÖĞÜT ÖĞÜT
 3. 3. DİYABETLİ HASTALARDAKİ AYAK SORUNLARI %68’inde az ya da çok bir ayak problemi bulunur •Nasır (callus) oluşumu %51 •Duyusal nöropati %34 •Çekiç parmak %32 •Otonom nöropati %25 ÖĞÜT ÖĞÜT
 4. 4. DİYABETİK AYAK PROBLEMLERİNİN ETİYOPATOGENEZİ 3 sistemin kronik etkilenmesinden: Yara• PERİFERİK NÖROPATİ !!! En destrüktif tipi Enfeksiyon Artropatia) Duyusal: “Eldiven & Çorap” duyu kaybıb) Motor: Kas zayıflığı, kontraktür ve deformitec) Otonom: Ciltte kuruluk ve çatlama, zayıf vazomotor kontrole bağlı ödem ve staz 2) VASKÜLER (ARTERİEL)• Geniş ve ufak damarlar etkilenebilir• Kalsifikasyon, yara iyileşme problemleri• Hastalık süresi ve hiperglisemi derecesi ile orantılı 3) İMMÜN SİSTEM Makrofaj fonksiyonu ve lenfosit migrasyonu olumsuz etkilenir Mikroanjiyopati sonucu doku perfüzyonu azalır Enfeksiyon a yatkınlık ve tedaviye direnç ÖĞÜT ÖĞÜT
 5. 5. •Ayak yaraları Diyabetiklerde mortalite ve•Enfeksiyon morbiditenin ana nedenlerindendir.•Deformite ÖĞÜT ÖĞÜT
 6. 6. NÖROPATİK AYAKDEFORMİTEARTAN BASINÇ Hücre içi Ca konsantrasyonu etkilenerek prematür hc ölümü Landsman & Sage, Diabetes,1996.CİLTTE ÜLSER ÖĞÜT ÖĞÜT
 7. 7. DIABETIC FOOT PREVENTION PROGRAMACFAS: American College of Foot and Ankle Surgeons ÖĞÜT ÖĞÜT
 8. 8. DEFORMİTENormal şekil ve dizilimden sapma ÖĞÜT ÖĞÜT
 9. 9. HE, 70y,K ÖĞÜT ÖĞÜT
 10. 10. ÖĞÜT ÖĞÜT
 11. 11. ÖĞÜT ÖĞÜT
 12. 12. ÖĞÜT ÖĞÜT
 13. 13. CHARCOT AYAĞIDİYABETİK NÖROPATİK OSTEOARTROPATİ•Periferik nöropatinin bir komplikasyonudur•Eklem dislokasyonu, patolojik kırık ve ayakmimarisinin ciddi destrüksiyonu ilekarakterize ilerleyici bir durum. Jean Martin Charcot 1868 “TO BE CONTINUED” •Günümüz batı dünyasında en sık neden: Jean-Martin Charcot 1825 – 1893 •Diyabet Fransız nörolog William Riely Jordan, 1936 ÖĞÜT ÖĞÜT
 14. 14. CHARCOT AYAĞININ DİĞER NEDENLERİ•Amiloidoz •İdiopatik sensörimotor nöropati•Alkolizm •Pernisyöz anemi•CP •Poliomyelit•CMT •Sfiliz•Enfeksiyon •Lepra•Lepra •Cerrahi•Polio •Syringomyeli•Steroidler •Spina Bifida •Travma ÖĞÜT ÖĞÜT
 15. 15. Diyabetin şiddetiDuyusal nöropati derecesi ~ Ne zamandır olduğu Tip 1, tip 2 ÖĞÜT ÖĞÜT
 16. 16. EPİDEMİYOLOJİ•Tip 1 veya 2 Diyabetlilerin 1/3 ünde periferik nöropatigörülebilir Pinzur, MS: Foot Ankle Clin N Am, 2011.•Geniş serilerde majör Charcot ayak değişiklikleri < %1•%7 – 37 arası değişen oranlar bildirilmiş• Diyabetlilerde Charcot ayağı gelişme oranı: Yılda % 0,3•Sıklıkla atlanıyor veya yanlış teşhis konuluyor•Erkek = Kadın•%30 bilateral Pinzur, MS: Foot Ankle Int, 2007. ÖĞÜT ÖĞÜT
 17. 17. RİSK FAKTÖRLERİ•Öncesinde diyabetle geçen süre ortalama 10 yıldan fazla•5. veya 6. dekat•Obes (BMI:33-35kg/m2 )•Düşük Kemik Mineral Dansitesi•Geçirilmiş transplantasyon cerrahisi ÖĞÜT ÖĞÜT
 18. 18. Diyabete bağlı ayak morbiditesinin en önemli risk faktörü !Semmes-Weinstein 5,07lik monoflamanına duyarsızlık ÖĞÜT ÖĞÜT
 19. 19. FİZYOPATOLOJİ Nöroartropati nedenine ilişkin günümüze ait 2 temel teori:I- NÖROTRAVMATİK DESTRÜKSİYON:Kümülatif mekanik travmaII- NÖROVASKÜLER DESTRÜKSİYONNöral uyarılan vasküler refleks (otosempatektomi=otonom nöropati)ARTAN KAN AKIMI - DEMİNERALİZASYONKEMİKLERDE REZORPSİYON – BAĞLARDA ZAYIFLAMA ÖĞÜT ÖĞÜT
 20. 20. HÜCRESEL DÜZEYDEKİ PATOLOJİAşırı RANKL salınımıThe cause of Charcot Syndrome.Jeffcoate W, Clin PodiatrMed Surg, 2008.Microanjiyopati indirekt etkisinden çok glukozundirekt etkisi sonucudur.Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) N Engl J Med1993. ÖĞÜT ÖĞÜT
 21. 21. Senelerce denetimsiz glukoz seviyesine maruz kalma sonucuAşil kollajen liflerinde morfolojik bozulma ve buna bağlı kısalık. DEFORMİTE ÖĞÜT ÖĞÜT
 22. 22. Sıcak – soğuk farkı ÖĞÜT ÖĞÜT
 23. 23. KLİNİK TANI Minör veya majör travma•İnatçı Ödem Aşırı kullanım•Isı artışı•Eritem•Eklem efüzyonu•Kemik rezorpsiyonu Akut Charcot Artropatisi•Ağrı yok•Şekil bozukluğu•Üzerinde duramama•Yara, kötü koku•Ateş yok ÖĞÜT ÖĞÜT
 24. 24. OSTEOMYELİT KARMAŞASI•Ülser = Osteomyelit ???•Direkt grafi•Laboratuar: WBC değerli Sedim (nonspesifik)•Tc Kemik Sintigrafisi: Pahalı ve nonspesifik•Indium Sintigrafisi: Daha spesifik•Lökosit işaretli kemik sintigrafisi•MR ?•Biopsi ÖĞÜT ÖĞÜT
 25. 25. AYIRICI TANI •Sellülit Elevasyon testi •Abse formasyonu ÖĞÜT ÖĞÜT
 26. 26. RADYOLOJİK TANI Kemik destrüksiyonuEICHENHOLTZ SINIFLANDIRMASI 1)BAŞLANGIÇ 2)KONSOLİDASYON 3)REKONSTRUKTİF Radyografik olarak tanımlayıcı olmakla birlikte klinik olarak çok kullanışlı değil. “Aktif”, “sessiz” ve “tamir” evreleri. ÖĞÜT ÖĞÜT
 27. 27. EICHENHOLTZ EVRE 1 (BAŞLANGIÇ EVRESİ)•Belirgin yumuşak doku ödemi•Sıcaklık artışı•Subkondral fragmantasyon•Eklem dislokasyonları•Debris formasyonu ÖĞÜT ÖĞÜT
 28. 28. EICHENHOLTZ EVRE 2(KONSOLİDASYON EVRESİ)•Ödemde belirgin gerileme•Tamir sürecinin başlangıcı•Kallus oluşumu•Kırık konsolidasyonu•Büyükçe fragmanlarda füzyon ÖĞÜT ÖĞÜT
 29. 29. EICHENHOLTZ EVRE 3 (REKONSTRUKTİF EVRE)•Deformite sekeliyle iyileşme•Ödem çözülmüş olmasına rağmen eklem genişlemiştir•Hipertrofik proliferasyon•Kemik uçlarında yuvarlaklaşmaReaktivasyon genellikle evre IIde olur.Evre IIIde çok nadirdir. ÖĞÜT ÖĞÜT
 30. 30. ANATOMİK SINIFLANDIRMA ÖĞÜT ÖĞÜT
 31. 31. TEDAVİ ÖĞÜT ÖĞÜT
 32. 32. KONSERVATİF TEDAVİ1) Total kontakt alçılama 2 – 3 ay2) Yürüme botu 2 – 3 ay +Bifosfonat ? Akut dönem geçince (3. EVREDE) kalıcı olarak yük vermeye izin verilir (derin ayakkabı, AFO, PTB) ÖĞÜT ÖĞÜT
 33. 33. YÜK VERDİRME KARMAŞASI??Eichenholtz stage I’de yük verdirmeyi öneren yayınlar: deSouza, L: Charcot arthropathy and immobilization in a weight-bearing total contact cast. J Bone Joint Surg, 90A, 2008. Pinzur MS et al: Treatment of Eichenholtz Stage I Charcot Foot Arthropathy with a weight bearing total contact cast. Foot Ankle Int 27, 2006. ÖĞÜT ÖĞÜT
 34. 34. ÖĞÜT ÖĞÜT
 35. 35. YÜKTEN KURTARMA ALTERNATİFLERİ•Özel ayakkabı•Tam temas alçılama (TTA) (Total contact cast)•Hazır yürüme breysleri•Kişiye özel yapılmış AFOAyak dorsumundaki ve kenarlarındaki yaralarda özelayakkabı veya breysler tercih edilebilir.Plantar ülserler genellikle TTA veya yürüme breysleri iletedavi edilirler ÖĞÜT ÖĞÜT
 36. 36. UYGUN AYAKKABI•Geniş ve derin (6-10 mm) burun (çekiç parmak, tabanlık)•Yumuşak ve esnek deri•Kolay ayarlanabilir•Topuk kısmı petle destekli•Hafif•Şok absorbe edebilen•Sağlam kenarlı ÖĞÜT ÖĞÜT
 37. 37. ÖĞÜT ÖĞÜT
 38. 38. TABANLIK•En az 2 farklı dansitede materyallerden yapılmış olmalı•Biri mutlaka ısıtılınca ayağa göre şekil verilebilen polietilenköpük (plastizot) olmalı•6-12 ayda bir yenilenmeli•Rijid tabanlıklardan kaçınılmalı Brodsky, Foot Ankle Int, 1988. Foto & Birke, Foot Ankle Int, 1998. ÖĞÜT ÖĞÜT
 39. 39. TAM TEMAS ALÇILAMAENDİKASYON: -Grade 1 Diyabetik plantar ülser -Charcot ayağı ALTIN STANDART Caravaggi et al, Diabetes Care, 2000. Shaw et al, Foot Ankle Int, 1997. Brodsky, Orthop Tech Rev, 2001. ÖĞÜT ÖĞÜT
 40. 40. TAM TEMAS ALÇILAMA ETKİ MEKANİZMASIAyak önüne binen yükün %30u direkt kruris bölgesindeki alçıgövdesine transfer edilir:-Topuğa binen yük artar-Metatars başlarındaki yük taşıma alanı, parmaklar etrafındakisüngerin etkisi ile ortadan kaldırılmış olur. Huband & Carr, Contemp Orthop, 1993. Shaw et al, Foot Ankle Int, 1997. Leibner & Brodsky et al, Foot Ankle Int, 2006. ÖĞÜT ÖĞÜT
 41. 41. TAM TEMAS ALÇILAMAETKİ MEKANİZMASIPnömotik yürüme breysi ile TTA topuğa binen yükü artırırkenÖn ayak plantarına binen yükü azaltırlar. Hartsell & Saltzman, Foot Ankle Int, 2001. ÖĞÜT ÖĞÜT
 42. 42. TAM TEMAS ALÇILAMA TEKNİĞİ ÖĞÜT ÖĞÜT
 43. 43. ÖĞÜT ÖĞÜT
 44. 44. ÖĞÜT ÖĞÜT
 45. 45. ÖĞÜT ÖĞÜT
 46. 46. ÖĞÜT ÖĞÜT
 47. 47. ÖĞÜT ÖĞÜT
 48. 48. AŞİL UZATMAAyak önündeki plantar ülserlerin tedavisinde Total KontaktAlçılama ile kombine edildiğinde çok etkili. Ayak bileği dorsifleksiyonu <50 olanlarda Kontrendikasyon Topuğunda his kusuru olanlar ÖĞÜT ÖĞÜT
 49. 49. 60y EDaha önce 2 ay TTA uygulanmışYara tekrar etmiş ÖĞÜT ÖĞÜT
 50. 50. GK GEVŞETME + TTA ÖĞÜT ÖĞÜT
 51. 51. ÖĞÜT ÖĞÜT
 52. 52. CERRAHİ TEDAVİ•Eksostektomi•Artrodez•Aşiloplasti•AmputasyonAmeliyat sonrası yük verdirmeme ortalama 6-7 ay ÖĞÜT ÖĞÜT
 53. 53. ÖĞÜT ÖĞÜT
 54. 54. ÖĞÜT ÖĞÜT
 55. 55. ÖĞÜT ÖĞÜT
 56. 56. ÖĞÜT ÖĞÜT
 57. 57. REKONSTRUKTİF CERRAHİErken evrede yakalanır ve uygun tedavi edilirsegenellikle cerrahi gerekmez.ENDİKASYON AMAÇ •Deformite Plantigrad, stabil bir ayak •İnstabilite-Akut dönemde cerrahi tedavi tercih etmiyoruz(Radyografik, dermal termometrik ve klinik sessizleşme)-Fragmantasyon olmaksızın akut sublüksasyonlar ÖĞÜT ÖĞÜT
 58. 58. KONTRENDİKASYONLARIYumuşak doku veya kemik enfeksiyonu ??Eichenholtz evre 1 ??Kontrolsüz diyabet veya malnutrisyonPeriferik damar hastalığıYeterli kemik stoğu olmamasıNonkoopere hasta ÖĞÜT ÖĞÜT
 59. 59. OLGU No 1 İ.K., 57y, E ÖĞÜT ÖĞÜT
 60. 60. ÖĞÜT ÖĞÜT
 61. 61. Postop 2. sene ÖĞÜT ÖĞÜT
 62. 62. Postop 2. sene ÖĞÜT ÖĞÜT
 63. 63. OLGU No 2 S.S., 55y, K ÖĞÜT ÖĞÜT
 64. 64. Erken postop ÖĞÜT ÖĞÜT
 65. 65. OLGU No 3FK, 58y, ♂ ÖĞÜT ÖĞÜT
 66. 66. 2,5 ay sonra ÖĞÜT ÖĞÜT
 67. 67. Erken postop ÖĞÜT ÖĞÜT
 68. 68. ÖĞÜT ÖĞÜT
 69. 69. 6.ay ÖĞÜT ÖĞÜT
 70. 70. ÖĞÜT ÖĞÜT
 71. 71. 8.ay ÖĞÜT ÖĞÜT
 72. 72. 8.ay ÖĞÜT ÖĞÜT
 73. 73. OLGU No 4FK, 51y, K10 yıldır oralad ÖĞÜT ÖĞÜT
 74. 74. ÖĞÜT ÖĞÜT
 75. 75. 4 AY ÖĞÜT ÖĞÜT
 76. 76. 8 AY ÖĞÜT ÖĞÜT
 77. 77. ÖĞÜT ÖĞÜT
 78. 78. ÖĞÜT ÖĞÜT
 79. 79. OLGU No 5 H.G., 26y, K ÖĞÜT ÖĞÜT
 80. 80. ÖĞÜT ÖĞÜT
 81. 81. Postop 3. ay ÖĞÜT ÖĞÜT
 82. 82. Postop 6. ay ÖĞÜT ÖĞÜT
 83. 83. OLGU No 6AT, 57 y, ♂ ÖĞÜT ÖĞÜT
 84. 84. ÖĞÜT ÖĞÜT
 85. 85. ÖĞÜT ÖĞÜT
 86. 86. ÖĞÜT ÖĞÜT
 87. 87. YC, 50y, E20 yıldır DM5 yıldır Insülin +Bilat Charcot ÖĞÜT ÖĞÜT
 88. 88. ÖĞÜT ÖĞÜT
 89. 89. ÖĞÜT ÖĞÜT
 90. 90. ÖĞÜT ÖĞÜT
 91. 91. DEĞİŞİK TESPİT MATERYALLERİ ÖĞÜT ÖĞÜT
 92. 92. Komplikasyonlarına rağmenUygun olgularda cerrahi tedavi başarı oranı%80in üzerindedir Alvarez et al, Foot Ankle Int, 1994. Bono et al, Clin Orthop, 1993 Hansen, Foot Ankle Int, 1996. Myerson, J Bone Joint Surg Am, 1993. Sammarco & Conti, Foot Ankle Int, 1998. Stuart & Morrey, Clin Orthop 1990. ÖĞÜT ÖĞÜT
 93. 93. Charcot ayağı cerrahi tedavi algoritması hementamamen Level 4 çalışmalara dayanmaktadır. Ne zaman Hangi materyalle Nasıl ÖĞÜT ÖĞÜT
 94. 94. Dr. Tahir ÖĞÜTSABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM ÖĞÜT ÖĞÜT

×