Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Ayak Bileği Kırıklarında Artroskopinin Yeri

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Ayak bilegi eğrilikleri
Ayak bilegi eğrilikleri
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 37 Ad
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Viewers also liked (16)

Advertisement

Similar to Ayak Bileği Kırıklarında Artroskopinin Yeri (15)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Ayak Bileği Kırıklarında Artroskopinin Yeri

 1. 1. AYAK BİLEĞİ LEZYONLARININ OSTEOARTRİT ile İLİŞKİSİ AYAK BİLEĞİ KIRIKLARINDA ARTROSKOPİNİN YERİ Dr. Tahir ÖĞÜT İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı AYAK BİLEĞİ KIRIKLARINDA ARTROSKOPİNİN YERİ Tahir
 2. 2. AYAK BİLEĞİ – DİZ OSTEOARTRİTİ FARKLILIKLARI • Dejeneratif değişiklik - klinik ilişkisi tutarlı değil • Otopsi çalışmalarında: Dize göre 1/3 daha az • Klinik olarak: Dize göre 1/8-10 daha az. • Diz artroplastisi yapılan hastaların çoğu primer oa. • Ab artrodezi veya artroplastisi yapılanların çoğu posttravmatik oa. OA ayak bileğinde daha az ağrı ve fonksiyonel kısıtlılığa neden oluyor ? Ayak bileğinin zedelenme olasılığı EN AZ diz ve kalçanınki kadardır ? AYAK BİLEĞİ KIRIKLARINDA ARTROSKOPİNİN YERİ Tahir
 3. 3. AYAK BİLEĞİ OSTEOARTRİTİ PATOGENEZİ • Primer OA çok nadir • Genellikle kırık veya bağ yaralanması sonucu sekonder OA AYAK BİLEĞİ KIRIKLARINDA ARTROSKOPİNİN YERİ Tahir
 4. 4. AYAK BİLEĞİ OSTEOARTRİTİ OSTEOARTRİT % Septik 1.6 Romatoid 11.9 Osteonekroz 2.2 Nöropatik 4.9 Hemofilik 1.9 Gut 0.8 Primer 7.2 Posttravmatik 70 Saltzman CL ve ark. 2005 AYAK BİLEĞİ KIRIKLARINDA ARTROSKOPİNİN YERİ Tahir
 5. 5. POSTTRAVMATİK AYAK BİLEĞİ OSTEOARTRİTİ KIRIK % Tibia ve Fibula 4 Tibia 8.5 Plafond 9 Rotasyonel ab kırığı 37 Talus 8.3 OCD 4.7 Tekrarlayan İnstabilite 14.6 Tek burkulma ve sonrasında 13.7 geçmeyen ağrı Saltzman CL ve ark. 2005 AYAK BİLEĞİ KIRIKLARINDA ARTROSKOPİNİN YERİ Tahir
 6. 6. TRAVMA – AYAK BİLEĞİ OSTEOARTRİTİ İLİŞKİSİ • Kıkırdak inceliği ve temas sahasının ufaklığından kaynaklanan,eklemin kendisini onarma veya adapte etme kapasitesini aşan yükseklikte temas stresleri olması. • Eklem yüzeyi ve subkondral kemik hasarı sonucu oluşan yüzey düzensizliği eklem stablitesini azaltır. Bu durum uzun süre devam ederse lokal temas stresleri artar. • İleri eklem dejenerasyonu travmadan sonra 2 yıl içinde olabilir. AYAK BİLEĞİ KIRIKLARINDA ARTROSKOPİNİN YERİ Tahir
 7. 7. TRAVMA – AYAK BİLEĞİ OSTEOARTRİTİ İLİŞKİSİ • Kişiden kişiye değişkenlik. • Bilinmeyen çok fazla. AYAK BİLEĞİ KIRIKLARINDA ARTROSKOPİNİN YERİ Tahir
 8. 8. AYAK BİLEĞİ KIRIKLARINDA ARTROSKOPİNİN YERİ 1. Kırığın artroskopik veya artroskopi yardımlı fiksasyonu 2. Kırık sonrası gelişen problemlerin artroskopik tedavisi AYAK BİLEĞİ KIRIKLARINDA ARTROSKOPİNİN YERİ Tahir
 9. 9. AYAK BİLEĞİ KIRIĞI SONRASI PROBLEMLER için ARTROSKOPİ • Sinovit ve osteofit • Anterior sıkışma sendromu AYAK BİLEĞİ KIRIKLARINDA ARTROSKOPİNİN YERİ Tahir
 10. 10. AYAK BİLEĞİ KIRIĞI SONRASI PROBLEMLER için ARTROSKOPİ Ayak Bileğindeki Osteoartritik Değişikliklerin Sınıflaması Evre 0: Normal veya subkondral skleroz Evre 1: Eklem daralması olmaksızın osteofit Evre 2: Eklem darlığı (osteofit var veya yok) Evre 3: Eklem aralığının (sub)total kaybı veya deformasyonu van Dijk CN ve ark., 1997 AYAK BİLEĞİ KIRIKLARINDA ARTROSKOPİNİN YERİ Tahir
 11. 11. ÖRNEK OLGU AYAK BİLEĞİ KIRIKLARINDA ARTROSKOPİNİN YERİ Tahir
 12. 12. ÖRNEK OLGU AYAK BİLEĞİ KIRIKLARINDA ARTROSKOPİNİN YERİ Tahir
 13. 13. ÖRNEK OLGU Postop AYAK BİLEĞİ KIRIKLARINDA ARTROSKOPİNİN YERİ Tahir
 14. 14. AYAK BİLEĞİ KIRIĞI SONRASI PROBLEMLER için ARTROSKOPİ • Evre 0-1 osteoartritlerde artroskopik debridman sonuçları mükemmel. • Eşlik eden dejeneratif değişikliklerden ötürü daha ileri evrelerde sonuçlar bu kadar yüz güldürücü değil. • Tek başına lavaj, dizdeki kadar etkili değil. van Dijk CN ve ark., 1997 AYAK BİLEĞİ KIRIKLARINDA ARTROSKOPİNİN YERİ Tahir
 15. 15. AYAK BİLEĞİ KIRIĞI SONRASI PROBLEMLER için ARTROSKOPİ • Ab kırığı nedeniyle ARİF uygulanan 33 hastaya ort 1 sene sonra artroskopi yapılıyor ve ort 4 sene sonra değerlendiriliyor. •Artroskopik bulgular: Kıkırdak hasarı % 33 Artrofibrozis % 73 • Artroskopik debridman uygulananlarda % 89 fonksiyonel düzelme Utsugi ve ark., 2007 AYAK BİLEĞİ KIRIKLARINDA ARTROSKOPİNİN YERİ Tahir
 16. 16. A.Ç., 33y AYAK BİLEĞİ KIRIKLARINDA ARTROSKOPİNİN YERİ Tahir
 17. 17. AYAK BİLEĞİ KIRIKLARINDA ARTROSKOPİNİN YERİ Tahir
 18. 18. AYAK BİLEĞİ KIRIKLARINDA ARTROSKOPİNİN YERİ Tahir
 19. 19. AKUT AYAK BİLEĞİ KIRIKLARINDA ARTROSKOPİ Eşlik eden lezyonlar: Kıkırdak lezyonu: % 79 Talusta: % 69 Distal tibiada: % 46 Fibulada: % 45 Medial malleolde: % 41 Fibuladaki kırığın seviyesi yükseldikçe yaralanmanın şiddeti de artıyor Hintermann B. ve ark. 2000 AYAK BİLEĞİ KIRIKLARINDA ARTROSKOPİNİN YERİ Tahir
 20. 20. AKUT AYAK BİLEĞİ KIRIKLARINDA ARTROSKOPİ Eşlik eden lezyonların sonuca etkisi: • Fibuladaki kırık seviyesinin sonuca bir etkisi yok. • Medial malleolde kıkırdak lezyonu olanlarda sonuçlar daha kötü. • Sindezmoz yırtığının sonuca etkisi yok. Lorez & Hintermann, 2000 AYAK BİLEĞİ KIRIKLARINDA ARTROSKOPİNİN YERİ Tahir
 21. 21. PROSPEKTİF RANDOMİZE ÇALIŞMA • 19 Fibula kırığının plakla internal tespiti. (SER veya PER travması) • 9’unda artroskopi yapılmış, 10’unda yapılmamış. • 8 hastada kıkırdak hasarı tespit edilmiş. •2 senelik takip sonuçlarında anlamlı fark yok. Thordarson ve ark, 2001. AYAK BİLEĞİ KIRIKLARINDA ARTROSKOPİNİN YERİ Tahir
 22. 22. ÖRNEK OLGU AYAK BİLEĞİ KIRIKLARINDA ARTROSKOPİNİN YERİ Tahir
 23. 23. ÖRNEK OLGU AYAK BİLEĞİ KIRIKLARINDA ARTROSKOPİNİN YERİ Tahir
 24. 24. AYAK BİLEĞİ KIRIĞININ ARTROSKOPİ YARDIMLI FİKSASYONU Artroskopi yardımlı fibula kırığı ve sindezmoz tamiri. Salvi ve ark, 2008. Artroskopik jüvenil epifiz kırığı tamiri. Jennings ve ark, 2007. Artroskopi yardımlı Tillaux kırığı tamiri. Panagopoulos 2007. Miller 1997. AYAK BİLEĞİ KIRIKLARINDA ARTROSKOPİNİN YERİ Tahir
 25. 25. 32 y, E 10 günlük med malleol kırığı AYAK BİLEĞİ KIRIKLARINDA ARTROSKOPİNİN YERİ Tahir
 26. 26. AYAK BİLEĞİ KIRIKLARINDA ARTROSKOPİNİN YERİ Tahir
 27. 27. AYAK BİLEĞİ KIRIKLARINDA ARTROSKOPİNİN YERİ Tahir
 28. 28. AYAK BİLEĞİ KIRIKLARINDA ARTROSKOPİNİN YERİ Tahir
 29. 29. 20 y, E 3 günlük med malleol kırığı AYAK BİLEĞİ KIRIKLARINDA ARTROSKOPİNİN YERİ Tahir
 30. 30. AYAK BİLEĞİ KIRIKLARINDA ARTROSKOPİNİN YERİ Tahir
 31. 31. AYAK BİLEĞİ KIRIKLARINDA ARTROSKOPİNİN YERİ Tahir
 32. 32. 25 y E, Yüksekten düşme AYAK BİLEĞİ KIRIKLARINDA ARTROSKOPİNİN YERİ Tahir
 33. 33. AYAK BİLEĞİ KIRIKLARINDA ARTROSKOPİNİN YERİ Tahir
 34. 34. AYAK BİLEĞİ KIRIKLARINDA ARTROSKOPİNİN YERİ Tahir
 35. 35. AYAK BİLEĞİ KIRIKLARINDA ARTROSKOPİNİN YERİ Tahir
 36. 36. AYAK BİLEĞİ KIRIKLARINDA ARTROSKOPİNİN YERİ Tahir
 37. 37. TEŞEKKÜR EDERİM Doç. Dr. Tahir ÖĞÜT AYAK BİLEĞİ KIRIKLARINDA ARTROSKOPİNİN YERİ Tahir

×