Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ayak bilegi eğrilikleri

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ayak bilegi eğrilikleri

 1. 1. 4 Haziran2011, ADANAAYAK BİLEĞİ MALALİGNMENT’İ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Dr. Tahir ÖĞÜT Dr. Tahir ÖĞÜT ÖĞÜT
 2. 2. AYAK BİLEĞİEKLEM ÇİZGİSİYAKLAŞMA AÇISI (CONVERGENCE ANGLE) YOKTibia plafondu ve talus domu paraleldir 30ye kadar normal ÖĞÜT
 3. 3. AB ROTASYON AKSIEKLEME PARALEL DEĞİLDİR AB rotasyon merkezi: Talus lateral proçesi ÖĞÜT
 4. 4. YER REAKSİYON KUVVET VEKTÖRÜ Kalkaneoküboid eklem ÖĞÜT
 5. 5. FRONTAL PLAN AB DEFORMİTELERİ VARUS VALGUS ÖĞÜT
 6. 6. ÖĞÜT
 7. 7. TİBİAL PLAFOND VARUS DEFORMİTESİAB’İNDE DEJENERASYON NEDENİ DEĞİLDİR •Talus-Tibia temas yüzey alanı •Yer Reaksiyon Kuvvet Vektörü •Mortiste genişleme ve talusta lateral sublüksasyon ÖĞÜT
 8. 8. CORA AB’NE NE KADAR YAKINSAMALORYANTASYON O KADAR FAZLADIR ÖĞÜT
 9. 9. DEFORMİTE SEVİYESİ ETİYOLOJİYLE İLİŞKİLİDİRGELİŞİMSEL DEFORMİTE: KONJENİTAL DEFORMİTE:Distal Tibial Fizis hemen proximali Plafond seviyesinde ÖĞÜT
 10. 10. SUPRAMALLEOLAR OSTEOTOMİ•Mümkün olan en distal seviyeden yapılır•Fibulada da deformite varsa osteotomisi tibia ile aynıseviyeden yapılır•CORA genellikle eklem hizasındadır ve osteotomi buseviyeden yapılamaz•Bu durumda 2 numaralı osteotomi kuralı işler•CORAdan yapılamayan osteotomilerde fibula osteotomisidaha distalden yapılmalıdır ÖĞÜT
 11. 11. OSTEOTOMİ KURAL No 1OSTEOTOMİ KURAL No 2 ÖĞÜT
 12. 12. SUPRAMALLEOLAR OSTEOTOMİ ÖĞÜT
 13. 13. ÖĞÜT
 14. 14. ÖĞÜT
 15. 15. ÖĞÜT
 16. 16. ÖĞÜT
 17. 17. ÖĞÜT
 18. 18. SAGİTAL PLAN AB DEFORMİTELERİ Dorsifleksiyon: 200 aDTA: 800 Plantarfleksiyon: 500 REKURVATUM PROKURVATUM•Anterior makaslama •Anterior impingement•AB rotasyon merkezi anteriora kaymış •AB rotasyon merkezi posteriora kaymış•Eklem dejenerasyonu*** ÖĞÜT
 19. 19. SAGİTAL PLAN AB DEFORMİTELERİ EKİN DEFORMİTESİ: Dorsifleksiyon kompensasyonu yok ÖĞÜT
 20. 20. SUPRAMALLEOLAR OSTEOTOMİ REKURVATUM ÖĞÜT
 21. 21. PROKURVATUM ÖĞÜT
 22. 22. CORA EKİN DEFORMİTESİ: AB Füzyonu sonrası ÖĞÜT
 23. 23. AYAK BİLEĞİ DEFORMİTELERİ MALORYANTASYON TESTİ KEMİK DEFORMİTESİ EKLEM KONTRAKTÜRÜMaloryantasyon Talus domunda düzleşme Ayak önü plantar fleks ÖĞÜT
 24. 24. EKİN KONTRAKTÜRÜHafif: < 200Orta: 20-400Ağır: > 400 EKSTERNAL FİKSATÖR KAPALI AÇIK HOKE Tenotomi, Tendon transferi, Artrodez ÖĞÜT
 25. 25. KAPALI İLİZAROV TEDAVİSİRİJİD FRAME TEKNİĞİ ESNEK FRAME TEKNİĞİ ÖĞÜT
 26. 26. RİJİD FRAME TEKNİĞİ (SINIRLAMALI) ÖĞÜT
 27. 27. İ T ÇM EE K M E ÖĞÜT
 28. 28. BO / OD = AB / CD40 / 60 = 1 / 1.5AB = 1 mm / günCD = 1.5 mm / gün ÖĞÜT
 29. 29. ESNEK FRAME TEKNİĞİ (SINIRLAMASIZ) Perop 2-5mm distraksiyon ÖĞÜT
 30. 30. Distraksiyonun yönüAKSİYEL ÖĞÜT
 31. 31. CİHAZIN ÇIKARTILMASI•10-15 derece fazla düzeltim•45 gün in situ bırakılır•Alçı: 1 ay•Özel ayakkabı: 2 ay ÖĞÜT
 32. 32. AÇIK İLİZAROV TEDAVİSİ ENDİKASYON•8 yaş üzerinde•Nöropatik Ayak•Talus hareketinin kısıtlandığı durumlar•Kemik deformitesi•Yumuşak doku prosedürleri korreksiyon idamesindeyeterli değilse ÖĞÜT
 33. 33. AÇIK İLİZAROV TEDAVİSİU-OSTEOTOMİENDİKASYON•EKİN < 30-350•Tibiotalar eklem deformitesi ÖĞÜT
 34. 34. ÖĞÜT
 35. 35. İLİZAROV KESİCİSİ ÖĞÜT
 36. 36. AÇIK İLİZAROV TEDAVİSİ V-OSTEOTOMİENDİKASYON•EKİN > 30-350•Kavovarus veya kavovalgus ayak ÖĞÜT
 37. 37. 25y, E ÖĞÜT
 38. 38. ÖĞÜT
 39. 39. ÖĞÜT
 40. 40. ÖĞÜT
 41. 41. ÖĞÜT
 42. 42. ÖĞÜT
 43. 43. ÖĞÜT
 44. 44. Postop 4. yıl ÖĞÜT
 45. 45. 9 y, E ÖĞÜT
 46. 46. ÖĞÜT
 47. 47. ÖĞÜT
 48. 48. ÖĞÜT
 49. 49. 30y, ETravma sonrası 2. yıl ÖĞÜT
 50. 50. ÖĞÜT
 51. 51. Postop 10. gün ÖĞÜT
 52. 52. Postop 6. ay ÖĞÜT
 53. 53. OLGU No: 3 (2009) 29y, K Spina Bifida ÖĞÜT
 54. 54. ÖĞÜT
 55. 55. ÖĞÜT
 56. 56. ÖĞÜT
 57. 57. 1 sene sonra ÖĞÜT
 58. 58. 54y E, Romatoid Artrit (2004) ÖĞÜT
 59. 59. (2004) ÖĞÜT
 60. 60. ÖĞÜT
 61. 61. Postop 3. ay: Ekstraksiyon sonrası ÖĞÜT
 62. 62. Postop 5. sene: (2009) ÖĞÜT
 63. 63. Medial malleol osteotomize edildi(2009) DBM kullanıldı ÖĞÜT
 64. 64. Postop 3. ay ÖĞÜT
 65. 65. TEŞEKKÜR EDERİM Dr. Tahir Dr Tahir ÖĞÜT ÖĞÜT

×