Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Similar to Aşil Tendon Yaralanmaları(20)

Advertisement

Aşil Tendon Yaralanmaları

 1. T ü r k iy e F u t b o l F e d e r a s y o n u ÖĞÜT
 2. 28 / 07 / 2009 AŞİL TENDON RÜPTÜRÜ ve DİĞER TENDON YARALANMALARI Doç.Dr. Tahir ÖĞÜT İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı ÖĞÜT
 3. AŞİL TENDON RÜPTÜRÜ OLUŞ MEKANİZMASI •Aynı anda ayak bileği dorsifleksiyonu ve diz ekstansiyonu ile gerilmiş tendona hızlı eksentrik yüklenme sonucu mg. •Hızlı bir push-off’un yüklenme fazı esnasında veya •Ani fırlamalarda •Çoğu yapışma yeri 2-4 cm proksimalinde •Rüptür öncesi ortalama oyun süresi 42 dk Am J Sports Med, 1993 ÖĞÜT
 4. AŞİL TENDON RÜPTÜRÜ RİSK FAKTÖRLERİ •İntratendinöz dejenerasyon •Vasküler yetmezlik •Kortikosteroid kullanımı •Florokinolon kullanımı •Anatomik dizilim kusurları Planovalgus, kavus ayak •Sistemik Hastalıklar Gut, RA, Hipertroidi, Böbrek yetmezliği ÖĞÜT
 5. ÖĞÜT
 6. AŞİL TENDON RÜPTÜRÜ ETİYOLOJİ MEKANİK DEJENERATİF •Yorgun veya kondisyonsuz •Tüm rüptüre tendonlarda sporcuda proprioseptif dejeneratif değişikliklerin mekanizma iyi çalışmaz olması •Histolojik değişiklikler: •Koordine olmayan ve aşırı Fibrillerde kasılmaların miktarında disoryentasyon,hiposellülarite, kontrolsüzlük kalsifikasyon Clin Orthop Relate Res,1981 Scand J med Sci Sports,1997 ÖĞÜT
 7. AŞİL TENDON RÜPTÜRÜ KLİNİK •“Kopma sesi” •Arkadan vurulma hissi •“Push-off” kuvvetinde belirgin kayıp •Yaygın ödem, ekimoz ÖĞÜT
 8. AŞİL TENDON RÜPTÜRÜ TANI •Palpe edilebilen defekt •Thompson testi: %96-100 doğruluk •Tek ayak üstünde parmak ucuna kalkamama ÖĞÜT
 9. ÖĞÜT
 10. AŞİL TENDON RÜPTÜRÜ Maçı bıraktırmayı gerektiren bir durumdur ÖĞÜT
 11. AŞİL TENDON RÜPTÜRÜ TEDAVİ HEDEF •Uzunluk ve gerginliğin restore edilerek en hızlı ve optimum fonksiyonun sağlanması •Minimum morbidite •Zarar vermemek ÖĞÜT
 12. AŞİL TENDON RÜPTÜRÜ KONSERVATİF TEDAVİ ENDİKASYONLARI •Fizyolojik olarak yaşlı hasta •Dolaşım problemi •Cilt problemi •Sistemik hastalık – Diabet •Ayak ekinde iken “gap” palpe edilebiliyorsa kontrendike Rerüptür riski: %13-35 ÖĞÜT
 13. AŞİL TENDON RÜPTÜRÜ CERRAHİ TEDAVİ AÇIK CERRAHİ •Longitudinal mediyal insizyon •Yumuşak dokulara saygı •Paratenon örtümü •Ogmentasyon: Plantaris tendonu, FHL, GK fasiyal flep ÖĞÜT
 14. AŞİL TENDON RÜPTÜRÜ ÖĞÜT
 15. AŞİL TENDON RÜPTÜRÜ Kessler / Bunnel / Locking Loop / Krakow ÖĞÜT
 16. ÖĞÜT
 17. AŞİL TENDON RÜPTÜRÜ Spora dönüş: 4-6 ay ÖĞÜT
 18. AŞİL TENDON RÜPTÜRÜ KOMPLİKASYONLAR •Yara dudaklarında ayrışma, cilt nekrozu •Fistül •Enfeksiyon •Duyu kusuru •Rerüptür ( %2-3 ) CİLT PROBLEMİ İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ •Sigara •Steroid •Diabet ÖĞÜT
 19. AŞİL TENDON RÜPTÜRÜ PERKÜTAN TAMİR •Medial ve lateralden yapılan 6 mini insizyondan •Rerüptür ve sural sinir hasar oranı yüksek Clin Orthop Relat Res, 1977 ÖĞÜT
 20. AŞİL TENDON RÜPTÜRÜ MİNİMAL İNVAZİF TAMİR (KILAVUZ YARDIMLI PERKÜTAN TAMİR) Achillon (Assal et al. 2002) Giannini •82 hasta •Enfeksiyon yok •Sural sinir hasarı yok •% 4 rerüptür JBJS, 2002 ÖĞÜT
 21. ÖĞÜT
 22. 2007 AŞİL TENDON RÜPTÜRÜ Klinik ve fonksiyonel sonuçlar aynı bulundu ÖĞÜT
 23. AŞİL TENDON RÜPTÜRÜ ARTROSKOPİ YARDIMLI PERKÜTAN TAMİR •20 hasta 21 ay takip •15 mükemmel, 5 iyi sonuç •Spora dönüş 6 ay sonra Tang K. Et al. Am. J. Sports Med. 2007 ÖĞÜT
 24. AŞİL TENDON RÜPTÜRÜ POSTOP REHABİLİTASYON •6 hafta alçı •2 haftada bir dorsifleksiyon azaltılır •6 hafta sonunda ROM egzersizleri ve fizyoterapi ÖĞÜT
 25. 2007 •5 gün alçı ve elevasyon •6. gün softcast •2. hafta sonunda tam yük ve izometrik egzersiz •2 haftada bir softcast değişimi ve yara kontrolü •6 hafta sonra softcast çıkartılıyor •Spora dönüş ortalama 167. gün ÖĞÜT
 26. PERONEAL TENDON YIRTIK ve ÇIKIKLARI ÖĞÜT
 27. PERONEAL TENDON ÖĞÜT
 28. AKUT PERONEAL TENDON ÇIKIĞI ÖĞÜT
 29. PERONEAL TENDON OLUŞ MEKANİZMASI •Ani, şiddetli dorsifleksiyon ve peroneal kasların simultane refleks kontraksiyonu •En sık kayakçılarda ÖĞÜT
 30. PERONEAL TENDON KLİNİK •Fibula posteriorunda ağrı, şişlik, ekimoz •Dirençli dorsifleks ve eversiyon ağrılıdır •Atlama hissi •Gözle görülebilir ÖĞÜT
 31. PERONEAL TENDON GRADE 1 Süperior retinakulum ve periost fibuladan ayrışmıştır GRADE 2 Süperior retinakulum fibröz dudağı fibula periostundan kopmuş GRADE 3 Retinakulum, fibula posterolateral köşesinden kemik parçacığı koparmıştır ÖĞÜT
 32. PERONEAL TENDON Ayak Bileği Burkulmasından sonra: •Sporcu olay anını net hatırlamıyorsa •Fibula posteriorundaki ağrı ATF üzerindekinden daha fazlaysa •Öne çekmece testi negatifse •Dirençli eversiyon testi ağrılıysa ÖĞÜT
 33. PERONEAL TENDON TEDAVİ CERRAHİ Superior peroneal retinakulum tamiri Posterior fibular oluk derinleştirme ÖĞÜT
 34. PERONEAL TENDON YIRTIKLARI ÖĞÜT
 35. PERONEAL TENDON •Peroneal tendonların travma ile kopması çok nadirdir. (Literatürde 4 sporcu) •Genellikle kemiğe yapışma yerinde veya muskülotendinöz bileşkede olur. •Tedavisi primer tamirdir. ÖĞÜT
 36. PERONEAL TENDON YIRTIK OLUŞ MEKANİZMASI •Dejeneratif zemin •Dış yan bağ yırtılmalarıyla aynı mekanizma •Plantar fleksiyon-inversiyon Genellikle kombine yaralanmalardır ve zamanında iyileşmeyen ayak bileği burkulmaları sonrası inatçı lateral ayak bileği ağrılarında akla gelmelidirler. ÖĞÜT
 37. PERONEAL TENDON Peroneus Brevisteki yırtıklar tipik olarak retromalleolar bölgede ve ortalama 1.9cm uzunluğundadırlar. Foot Ankle Int, 1990. Peroneus Longus’un dejeneratif yırtıkları çok nadirdir. Olursa küboid olukta os peroneumun hemen distalinde olurlar. ÖĞÜT
 38. PERONEAL TENDON ANATOMİK PREDİSPOZİSYON: • Fibula posterior kenarında keskinleşme • Fibular olukta düzleşme veya konveksleşme • SPR yetmezliği • Hipertrofik peroneal tüberkül • Aşırı distalde sonlanan peroneal kas • Peroneus quartus mevcudiyeti (% 6-21) • Kavovarus ayak • Ayak bileğinde prokurvatum ÖĞÜT
 39. PERONEAL TENDON KLİNİK •Şişlik ve ağrının lokalizasyonu tendon trasesine uyar •Peroneal spazma bağlı subtalar hareket sınırlı olabilir •P. Brevis: Pasif ayak bileği inversiyonu ve dirençli eversiyon+dorsifleksda ağrı •P.Longus: Medial arkın dirençli plantar fleksda ağrı ve güçsüzlük •Peroneal kas kuvvetinde azalma •Enjeksiyon testi ÖĞÜT
 40. PERONEAL TENDON MR ÖĞÜT
 41. PERONEAL TENDON ÖĞÜT
 42. PERONEAL TENDON Akut, subakut, kronik yırtık. Önemli olan tendinit evresinde yakalayıp tedavi etmek. ÖĞÜT
 43. PERONEAL TENDON CERRAHİ TEDAVİ ÖĞÜT
 44. PERONEAL TENDON ÖĞÜT
 45. PERONEAL TENDON ÖĞÜT
 46. POSTERİOR TİBİAL TENDON YARALANMALARI ÖĞÜT
 47. POSTERİOR TİBİAL TENDON •Akut PTT yaralanması oldukça nadirdir •Daha çok dejeneratif zeminde •Fakat ayak medial ağrılarında akla getirilmelidirler •Klinik tablo kronik yetmezlik tablosuyla aynı olduğundan genel olarak “PTT YETMEZLİĞİ” olarak adlandırılırlar ÖĞÜT
 48. POSTERİOR TİBİAL TENDON KLİNİK TABLO ve TANI PTT yapışma yerinde ağrı ve ödem ÖĞÜT
 49. POSTERİOR TİBİAL TENDON ÖĞÜT
 50. ÖĞÜT
 51. POSTERİOR TİBİAL TENDON ÖĞÜT
 52. ÖĞÜT
 53. POSTERİOR TİBİAL TENDON MR Nadiren gerekli Fibröz longitudinal hipertrofi veya tendonda genişleme Spring ligaman ÖĞÜT
 54. POSTERİOR TİBİAL TENDON sol sağ ÖĞÜT
 55. POSTERİOR TİBİAL TENDON TEDAVİ STAGE 1 Tendinit evresidir, maç sırasında karşılaşılmaz. Deformite yoktur PTT yapışma yerinde ağrı, ödem ÖĞÜT
 56. POSTERİOR TİBİAL TENDON KONSERVATİF TEDAVİ •En az 3 hafta alçı veya rijid breys •Tolere edebildiği kadar yük verebilir •4-6ay medial ark destekli kişiye özel tabanlık •“Cross training” (bisiklet, yüzme, belki yürüme) •Gergin aşil tendonu için germe egzersizi ÖĞÜT
 57. POSTERİOR TİBİAL TENDON CERRAHİ TEDAVİ •3-6 ay konservatif tedaviden fayda görmezse •Tenosinovektomi + 3 hafta alçı •Dokular arası ayrışma şeklindeki rüptürün tamiri + 3 hafta alçı •3 ay kişiye özel medial ark destekli ayakkabı •Spora dönüş 3 ay BU EVREDE ATLANIR ve UYGUN TEDAVİ EDİLMEZSE ÖĞÜT
 58. POSTERİOR TİBİAL TENDON STAGE 2 Uzamış ve yetersiz tendon, Esnek deformite ÖĞÜT
 59. CERRAHİ TEDAVİ Tendon kısaltılarak naviküler kemiğe dikilir ÖĞÜT
 60. POSTERİOR TİBİAL TENDON Talonaviküler eklem plantar medial kapsülü büzüştürülür ÖĞÜT
 61. POSTERİOR TİBİAL TENDON FDL transferi ÖĞÜT
 62. POSTERİOR TİBİAL TENDON Kalkaneus medial kaydırma osteotomisi ÖĞÜT
 63. POSTERİOR TİBİAL TENDON Kalkaneus lateral kolon uzatma ÖĞÜT
 64. POSTERİOR TİBİAL TENDON Aşil tendon uzatma ÖĞÜT
 65. TEŞEKKÜR EDERİM Dr Tahir ÖĞÜT ÖĞÜT
Advertisement