Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Top4 menadżerów IT by Design the Future Tadeusz Kifner

Lista 4 wybranych obszarów rozwoju menadżera IT. Krótka ściągawka pokazująca najważniejsze punkty samodoskonalenia się menadżera. Subiektywne spojrzenie na trudną pracę menadżerów IT.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Top4 menadżerów IT by Design the Future Tadeusz Kifner

  1. 1. TOP4 obszary menadżera IT K U L T U R A I T P R Z E D S T A W I A Design the Future by Tadeusz Kifner
  2. 2. LIDERZY KOMPETENCJE ZESPÓŁ ŚRODOWISKO Design the Future by Tadeusz Kifner
  3. 3. DOSKONALENIE LIDERÓW IT Znają realia rynku IT Działają przez pryzmat doświadczenia Mówią dziękuję. Rozmawiają z zespołem Ufają w umiejętności zespołu, a nie swoje Bywają w "kuchni" Dyscyplinują bez zbędnych emocji Kontrolują sytuację. Wiedzą gdzie zmierzają Przekonują, a nie narzucają Znają kogo trzeba Samokontrola Dyscyplina Cel Zespół Design the Future by Tadeusz Kifner
  4. 4. DROGA ZESPOŁÓW IT Zespół pracuje samodzielnie. Klient nie przeszkadza - jest członkiem zespołu. ZWINNOŚĆ Sieć to centrum życia towarzyskiego i wymiany informacji - podobnie wspólne niekomercyjne inicjatywy. KONTAKTY SPOTKANIA Papier jest niepotrzebny? Nie zawsze... a dokumentacja powinna się robić automatycznie. PAPIEROLOGIA Kontrola wyzwala "złą" kreatywność. Przede wszystkim zaufanie... ZAUFANIE Spotkania są ważne, ale prowadź je KET (krótko, efektywnie i treściwie).Design the Future by Tadeusz Kifner
  5. 5. ŚRODOWISKO IT Ciągły kontakt ze sobą, ale nie każdy ma profil na LN czy FB :) Typowy informatyk nie ma już 20 lat... ma rodzinę i życie prywatne. Uszanuj to! Dbaj o ciągły rozwój, doskonalenie, zdobywanie wiedzy, odkrywanie. Design the Future by Tadeusz Kifner Networking... Grupy zainteresowań... Zaangażowanie w pomoc innym... Praca to pasja... Spotkania...
  6. 6. Certyfikacje branżowe ważniejsze niż dyplom uczelni Ciągłe doskonalenie zawodowe, podążanie za zmianami na rynku Innowacje IT, kreowanie idei tworzą nowe obszary dla edukacji Uczenie się przez praktykę Grywalizacja jako doping do zdobywania szczytów KOMPETENCJE EDUKACJA Samodzielne szukanie nowych możliwości i nowinek Praca zdalna - homeworking Współpraca na odległość i bez bezpośredniego nadzoru Bezinteresowana współpraca w ramach społeczności Świetne kadry IT z rozległymi kontaktami i bez kompleksów Rynek ekspertów IT, a nie pracodawców WSPÓŁPRACA Praca globalna - projekty bez granic Zarządzanie zespołami rozproszonymi Duże, milionowe, rozległe i rozpoznawalne projekty Unikalne technologie. Brak długu technologicznego. Znane na świecie marki IT Doceniana wysoka wydajność i jakość DOŚWIADCZENIE Design the Future by Tadeusz Kifner
  7. 7. ŚWIAT IT 2016 IT dojrzewa i potrzebuje dobrego i świadomego gospodarza Potrzeba partnerstwa z Biznesem, odejście od roli usługodawcy Globalizacja i uniwersalność usług powoduje przeniesienie części kadr IT do Biznesu Powolna zmiana roli CIO na CDO (Digital) albo CInO (Innovation) Brak kadr IT wymusza zmianę charakteru rekrutacji Wzrost roli outsourcingu IT Wiedza i odpowiedni software są kluczem do przewagi konkurencyjnej (już nie same dane)Design the Future by Tadeusz Kifner
  8. 8. ZMIENIAMY KULTURĘ I OBLICZE IT... K U L T U R A L N I E O I T e-mail: tadeusz.kifner@kulturait.pl Skontaktuj się...

×