Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Czy chmura moze sie udac by Design the Future Tadeusz Kifner

Termin CHMURA pojawia się systematycznie w mediach jako panaceum na bolączki data center i obniżający koszta IT w firmie. Czy rzeczywiście chmura obliczeniowa może być zastosowana w bankowości i finansach w Polsce? Jakie są wymagania i sposoby implementacji? Czy rozwiązania chmurowe są przyszłością również sektora bankowego?

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Czy chmura moze sie udac by Design the Future Tadeusz Kifner

 1. 1. CZY CHMURA MOŻE SIĘ UDAĆ? I N N O W A C Y J N A C H M U R A O B L I C Z E N I O W A Design the Future by Tadeusz Kifner
 2. 2. Design the Future by Tadeusz Kifner Chmura obliczeniowa to model rozproszonego przetwarzania danych oparty na użytkowaniu usług informatycznych... Dlaczego w Polsce chmura traktowana jest z rezerwą? źródło:Eurostat
 3. 3. Design the Future by Tadeusz Kifner Obniżenie kosztów licencji na oprogramowanie. Obniżenie kosztów infrastruktury IT. Obniżenie kosztów wdrożenia systemów informatycznych. Błyskawiczna możliwości korzystania z usług IT i skrócenie czasu wytwarzania nowych aplikacji i infrastruktur. Szybka integracja w chmurze. Mniejsze ryzyko związane z systemami IT i projektem wdrożeniowym. Wieksze bezpieczeństwo fizyczne instalacji. Mniejsze zapotrzebowanie na zasoby ludzkie. Obietnice chmurowe:
 4. 4. Design the Future by Tadeusz Kifner Ochrona prywatności, w tym ochrona danych osobowych i bankowych. Przetwarzanie danych w zagranicznych centrach danych. Wymagane są dodatkowe zapisy i wymagania do umów na usługi w chmurze. Należy weryfikować rzetelność dostawcy i jego podwykonawców. Zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa rozwiązania – dostępy, ciągłość działania, zgodność z międzynarodowymi standardami. Wskazanie linii rozdziału uprawnień i dostępów między klienta a dostawcę usługi w chmurze. Konieczność złożenia podpisu na papierowej umowie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Wyzwania dla chmury w Bankowości
 5. 5. Design the Future by Tadeusz Kifner Prawo bankowe, w tym przepisy dot. outsourcingu czynności bankowych. Rekomendacja D KNF. Ustawa o ochronie danych osobowych. Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 5 lutego 2010 r. dot. standardowych klauzul umownych na mocy Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Przepisy Unii Europejskiej są mniej restrykcyjne niż prawo lokalne. Dekalog chmuroluba (GIODO). Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi. Wymogi związane z zarządzaniem ryzykiem operacyjnym (BASEL II i Rekomendacja M). PCI DSS. Wewnętrzne wymagania Banków i wdrożone standardy korporacyjne standardy: ISO 27001, ISO 20000 czy BS 25999. Przepisy i wskazania zarządcze w sektorze bankowym
 6. 6. Design the Future by Tadeusz Kifner Duży znak zapytania odnośnie uznawania w bankowości w Polsce certyfikatu Safe Harbor Certyfikat umożliwia zgodne z prawem przesyłanie danych osobowych z Unii Europejskiej poza obszar Unii Europejskiej do ośrodków przetwarzania danych usługodawcy w celu ich przetwarzania.
 7. 7. Design the Future by Tadeusz Kifner Czy rzeczywiście chmura jest tak tania jak to reklamują dostawcy? Zmienność obciążenia systemów IT w funkcji czasu nie zawsze daje możliwości wskazania przewagi chmury nad własnym ośrodkiem obliczeniowym. Czy SLA dostawcy chmury jest wystarczająco dobre? Jak wygląda cykliczna aktualizacja środowiska chmury?
 8. 8. Design the Future by Tadeusz Kifner Powołanie dedykowanej spółki do świadczenia usług outsourcingowych (ograniczenie odpowiedzialności do kapitału zakładowego spółki). Odsprzedaż usług chmurowych poprzez polskiego partnera i przejęcie odpowiedzialności przez niego. Wyniesienie do chmury procesów, które nie przetwarzają danych związanych z czynnościami bankowymi. Budowanie tzw. chmur prywatnych –> brak outsourcingu. Budowa centrum usług wspólnych dostarczających usługi do grupy kapitałowej. Jak - mimo wyzwań - wdrożyć chmurę w Polsce?
 9. 9. Design the Future by Tadeusz Kifner Obecnie polskie regulacje sektora finansowego są najbardziej wymagające w Unii Europejskiej względem i dostarczania usług w chmurze. Największym wyzwaniem jest sposób uregulowania kwestii outsourcingu. Chmura wymaga prowadzenia audytu i systemu kontroli niezależnie od dostawcy. Obowiązek ten jest nałożony przez KNF i pojawia się między innymi w rekomendacji D. Podsumowanie
 10. 10. Skontaktuj się z nami Design the Future by Tadeusz Kifner e-mail: tadeusz.kifner@kulturait.pl

×