Arviointi ja sähköinen oppikirja

7,767 views

Published on

Arviointi ja sähköinen oppikirja

 1. 1. Arviointi, uudet oppimisen menetelmät ja sosiaalinen media Miikka Salavuo Tabletkoulu.fi 15. lokakuuta 13
 2. 2. 1) Oppimistutkimus on kiistattomasti todistanut, että tietty toiminta johtaa syvään oppimiseen. 15. lokakuuta 13
 3. 3. Opetuksessa tulisi ohjata tällaiseen toimintaan ja tukea sitä arvioinnilla. 15. lokakuuta 13
 4. 4. 2) Koulun tehtävänä on myös kehittää monenlaisia (meta)taitoja sisältöoppimisen ohessa. JA tukea tätä arvioinnilla!! 15. lokakuuta 13
 5. 5. Arvioinnin lähtökohdat Tuetaan oppimista arvioinnilla, ei vain arvostella * Toiminnallisen oppimisen tukeminen * Itseohjautuvan oppimisen tukeminen * Yhteisöllisen oppimisen tukeminen OPPIMISEN PROSESSIEN KÄYNNISTÄMINEN Arvioidaan paitsi sisältöosaamista, myös erilaisten taitojen kehittymistä 15. lokakuuta 13
 6. 6. ”Jos hyvä koemenestyminen ja arvosana ovat oppilaalle tärkeintä, bulimiaoppiminen on mitä parhain keino saavuttaa omaa todellista osaamistasoaan parempi koearvosana minimaalisella työllä.” Pekka Peura http://maot.fi/2013/10/muutetaan-arviointi-oppimista-jaihmisyytta-tukevaksi-ja-luodaan-ahdistusvapaa-koulu/ 15. lokakuuta 13
 7. 7. Loppukoe x o x o Jatkuva, oppimista tukeva arviointi 15. lokakuuta 13
 8. 8. Kyky arvioida omaa etenemistään ja muiden osaamista & toimintaa kehittää ajattelun taitoja ja sosiaalisia taitoja. 15. lokakuuta 13
 9. 9. Flipped learning, käännetty oppiminen Arvioidaan Yhteisöllinen käsittely Ongelmien esiin tuominen Vastavuoroinen opettaminen Omaan tahtiin Aikaisempi tieto ja osaaminen esiin Johdatus aiheeseen Opettaja ei luennoi, vaan ohjaa Havainnollistavat esimerkit (videot) Itsenäinen tutustuminen aiheesen Mahdollisuus vuorovaikutukseen ja kysymyksiin Verkkomateriaalit, opettajan tekemät videot Ohjaus verkossa 15. lokakuuta 13 Syvän ymmärryksen osoittaminen Opitun käsittely luokassa Opettaja ei luennoi, vaan ohjaa ”Läksyt tehdään luokassa”
 10. 10. Arviointi ja sosiaalinen media Sosiaalisessa mediassa tuotokset ja osaaminen tulee näkyväksi Teknologia mahdollistaa myös toiminnan arvioinnin aiempaa paremmin (metataidot, tulevaisuustaidot) Vuorovaikutussuhteet arvioinnin kohteena 15. lokakuuta 13
 11. 11. Mercerin puhetyypit arvioinnin kohteena Tutkiva puhe Päättelyn, perustelujen ja muun tiedollisen toiminnan näkyväksi tuomista, siihen toimintaan liittyvää keskustelua Kiistelevä puhe Konsensus vaikeasti saavutettavissa, mielipiteet eivät aina perustu faktoihin, päätöksenteko yksilöllistä jne. Kumulatiivinen puhe Myötäilevää, kritiikitöntä, vaikea kehittää uusia ideoita, kun ei synny sosiokognitiivista konfliktia. 15. lokakuuta 13
 12. 12. Pelillistetty arviointi Tietyn toiminnan tukemista arvioinnilla kuva: Tabletkoulu 15. lokakuuta 13
 13. 13. Pelillistetty arviointi Jatkuva palaute, kuten peleissä Tavoitteiden asettaminen & saavuttaminen Sosiaalisen toiminnan merkitys verkkopeleissä 15. lokakuuta 13
 14. 14. ARVIOINTI ARVIOINTI 15. lokakuuta 13
 15. 15. Blogi/ Wiki Google, Wikipedia 15. lokakuuta 13
 16. 16. Ongelman asettelu; arvioidaan: Blogi/ Wiki 15. lokakuuta 13 - Aktiivisuus: vuorovaikutus, - Aiempi ymmärrys, tehtävänannon ymmärtäminen, hyvät kysymykset, puutteet tiedossa, kiinnostuksen kohteet; - Tavoitteena ”päästä sisälle” aiheeseen, saada omistajuutta oppimiseen
 17. 17. Informaatiotaidot; arvioidaan: - Tietolähteiden rikkaus ja monipuolisuus - Havainto, tulkinta, merkityksenanto -prosessit - Tietolähteiden soveltuvuus tehtävänantoon - Linkitykset tosielämään/ esitettyihin ongelmiin Google, Wikipedia 15. lokakuuta 13
 18. 18. Tiedonhaun prosessit 15. lokakuuta 13 Miten voidaan tukea?
 19. 19. ARVIOINTI Twitter, Diigo, Evernote, Scoop.it ARVIOINTI 15. lokakuuta 13
 20. 20. Arvioidaan: Twitter, Diigo, Evernote, Scoop.it 15. lokakuuta 13 ARVIOINTI - Jakaminen (aktiivisuus, relevanttius, merkitys tehtävän kannalta) - Havainto, tulkinta, merkityksenanto -prosessit - Tietolähteiden soveltuvuus tehtävänantoon - Linkitykset tosielämään/ esitettyihin ongelmiin - Oma-aloitteisuus ja itseohjautuvuus - Aktiivinen kommentointi
 21. 21. Arvioidaan - Asian ymmärtäminen - Tuotoksen laatu, oikeellisuus(kin) - Puutteet tiedossa (vielä?), jatkoselvitystarpeet.. - Aktiivisuus - Itseohjautuvuus, uuden tiedon tuottaminen (ei kopiointi, vaan jotain omaa..) - Osallistuminen ja yhteistoiminta 15. lokakuuta 13 Blogi/ Wiki
 22. 22. 15. lokakuuta 13
 23. 23. Opettajan tekemä arviointi Koearvosanat Yksittäiset harjoitukset Aktiivisuus (järjestelmä tuottaa tietoa) Toiminta 15. lokakuuta 13
 24. 24. 15. lokakuuta 13
 25. 25. Vertaisarviointi Arvioidaan ryhmäläisten toimintaa Tuetaan tietynlaisen toiminnan käynnistymistä Motivoidaan opiskelijoita toimimaan tiettyjen tavoitteiden mukaisesti Opitaan arvioimaan, tukemaan toista arvioinnilla, reflektoimaan.... 15. lokakuuta 13
 26. 26. 15. lokakuuta 13
 27. 27. Itsearviointi Itsesäätelytaidot Tietoa opettajalle oppilaan etenemisestä ---> Eriyttämisen mahdollisuudet! Oppilas pysähtyy pohtimaan omaa osaamistaan, vahvuuksia, heikkouksia, motivaatiota.. 15. lokakuuta 13

×