Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

2016 10-beleidsplan tvl

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Stichting Taartjes voor lelystad
p/a Schoener 36 62, 8243 WP Lelystad
Versie 26-10-2016 Pagina 1
Beleidsplan stichting
Taa...
Stichting Taartjes voor lelystad
p/a Schoener 36 62, 8243 WP Lelystad
Versie 26-10-2016 Pagina 2
Beleidsplan Taartjes voor...
Stichting Taartjes voor lelystad
p/a Schoener 36 62, 8243 WP Lelystad
Versie 26-10-2016 Pagina 3
Hoe werven wij geld:
Wij ...
Advertisement
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 8 Ad

More Related Content

Similar to 2016 10-beleidsplan tvl (16)

Advertisement

2016 10-beleidsplan tvl

  1. 1. Stichting Taartjes voor lelystad p/a Schoener 36 62, 8243 WP Lelystad Versie 26-10-2016 Pagina 1 Beleidsplan stichting Taartjes voor Lelystad
  2. 2. Stichting Taartjes voor lelystad p/a Schoener 36 62, 8243 WP Lelystad Versie 26-10-2016 Pagina 2 Beleidsplan Taartjes voor Lelystad Taartjes voor Lelystad is een stichting die zich inzet voor kinderen in de leeftijd van 1 t/m 12 jaar wiens ouders gebruik maken van de lokale voedselbank stichting de Korenaar te Lelystad. Wij zijn een groep vrijwilligers en maken op volledige non-profit basis voor deze kinderen een verjaardagstaart zodat zij en hun ouders gewoon even kunnen genieten. Maandelijks ontvangen wij een lijst van de voedselbank met daarin een overzicht van de jarige kinderen; hun geslacht, leeftijd en pakketnummer. Namen zijn ons niet bekend. Het is hierdoor volledig anoniem. Wij zijn ingeschreven bij de Kvknummer 64124746 RSIN 855532415 Bestuursleden en hun Functie: Paula Steendam: Voorzitter Monique Raad: Secretaris Vacant: Penningmeester Kristel Verlek: Algemeen lid Vestigingsadres: Schoener 36 62 8243 WP Lelystad Website: www.taartjesvoorlelystad.nl Email: taartjesvoorlelystad@upcmail.nl Facebook: https://www.facebook.com/taartjesvoorlelystad/
  3. 3. Stichting Taartjes voor lelystad p/a Schoener 36 62, 8243 WP Lelystad Versie 26-10-2016 Pagina 3 Hoe werven wij geld: Wij proberen door middel van een sponsor brief lokale bedrijven te benaderen om gelden te werven en/of middelen. Dit doen we soms schriftelijk, soms telefonisch, soms persoonlijk. Hier zet ten minste 1 van onze bestuursleden zich fanatiek voor in. Persoonlijke giften ontvangen wij ook met enige regelmaat zowel op de bankrekening als contant. Daarnaast staan wij gemiddeld 4-6 keer per jaar bij lokale evenementen en of bij supermarkten, waar wij cupcakes verkopen en wij onszelf promoten om zo donaties te verkrijgen en nieuwe vrijwilligers proberen te werven. De volledige opbrengst van de cupcakes gaat naar de aanschaf voor producten voor de taarten.
  4. 4. Stichting Taartjes voor lelystad p/a Schoener 36 62, 8243 WP Lelystad Versie 26-10-2016 Pagina 4 Het beheer van het vermogen van de stichting Stichting Taartjes voor Lelystad heeft een zakelijke rekening bij de Rabobank in Lelystad. NL05 RABO 0147 9704 58 Twee van onze bestuursleden hebben daar een bankpas van; de voorzitter Paula Steendam en de secretaris Monique Raad. Tevens bezit de penningmeester de kas. Deze houdt ook alle inkomsten en uitgaven bij. Maar ook een overzicht van alle gedoneerde levensmiddelen. Dat wil zeggen dat het totale vermogensoverzicht is te vinden bij de penningmeester. Echter staan alle levensmiddelen bij onze secretaris Monique Raad. Zij beheert de voorraad en is uitgifte punt voor de bakbenodigdheden voor de vrijwilligers. Tevens is er een kleine voorraad bakbenodigdheden bij algemeen bestuurslid Kristel Verlek, dit is een service naar de vrijwilligers zodat er 2 ophaalpunten zijn voor bakbenodigdheden. Bij een evenement zal een kas met wisselgeld overhandigd worden aan Monique Raad en na afloop weer naar de penningmeester gaan. Zij regelt het financiële gedeelte verder met de bank. Iedere bestuursvergadering wordt er een overzicht overlegd met de financiële stand van zaken. Uitgaven anders dan de gebruikelijke bakbenodigdheden worden altijd vooraf overlegd binnen het bestuur. Verder zal er jaarlijks voor het opmaken van het financieel jaaroverzicht kascontrole gehouden worden door 1 ander bestuurslid samen met 1 vrijwilliger. Hierna komen de financiële stukken op de website. Levensmiddelen die gedoneerd zijn en wij niet kunnen gebruiken, wat kan gebeuren tijdens een promotie evenement, zullen wij niet weggooien maar doneren aan de lokale voedselbank. Wij zullen dit in de boeken vermelden.
  5. 5. Stichting Taartjes voor lelystad p/a Schoener 36 62, 8243 WP Lelystad Versie 26-10-2016 Pagina 5 Hoe besteden wij ons vermogen Hieronder een geschat volledig jaaroverzicht qua uitgaven. Het is een richtlijn. Aan het einde van ieder boekjaar kunt volgt een volledig overzicht. Het jaar 2015 is een kort boekjaar omdat de stichting opgericht is op 9 september 2015. Als bestuur hebben wij ervoor gekozen om geen individuele vacatievergoeding te declareren maar dat bedrag te reserveren om 1 tot 2 keer per jaar met onze vrijwilligers bij elkaar te komen en hun te bedanken voor hun inzet. Verwachtte uitgaven 250 taarten op jaarbasis a € 10 € 2500 6 promotie evenementen € 150 Vrijwilligersbijeenkomsten € 150 Los materiaal/lief en leed etc. € 100 Onvoorziene kosten € 100 Totaal € 3000 Verwachte inkomsten 80 potten jam door donatie plaatselijke supermarkt 80 pakjes roomboter door donatie plaatselijke supermarkt 60 kg biscuitmix door donatie taartenwinkel Taartdozen, taartrondjes en suikerbakker poeder door donatie andere stichting Eieren door een lokale gulle gever. Door de gulle donaties, blijven onze uitgaven beperkt tot de aanschaf van fondant en marsepein en verpakkingsmateriaal voor de ingrediënten, te denken aan plastic zakjes en bakjes.
  6. 6. Stichting Taartjes voor lelystad p/a Schoener 36 62, 8243 WP Lelystad Versie 26-10-2016 Pagina 6 beginbalans Stichting Taartjes voor Lelystad debet credit datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag 1-9-2015 saldo kas € 345,99 1-9-2015 eigen vermogen € 1.880,55 1-9-2015 saldo bank € 881,14 1-9-2015 inventaris € 250,00 1-9-2015 voorraad voor taarten € 269,77 1-9-2015 voorraad voor cupcakes € 133,65 totaal € 1.880,55 totaal € 1.880,55 Balans Stichting Taartjes voor Lelystad per 31-12-2015 debet credit datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag 31-12-2015 saldo kas € 235,75 31-12-2015 eigen vermogen € 3.062,70 31-12-2015 saldo bank € 1.751,66 31-12-2015 inventaris € 250,00 31-12-2015 voorraad voor taarten € 579,34 31-12-2015 voorraad voor cupcakes € 245,95 totaal € 3.062,70 totaal € 3.062,70 staat van baten en lasten 2015 Stichting Taartjes voor Lelystad baten lasten donaties € 800,60 bankkosten € 43,30 verkoop cc € 306,65 lief en leed € 32,22 voorraad taartingrediënten € 628,56 vrijwilligersbeloning € 21,45 voorraad cupcake ingrediënten € 112,30 kvk € 50,00 verkoop cc € 87,20 ingrediënten € 103,99 kasverschil € 8,81 uitgifte taarten voedselbank € 318,99 resultaat € 1.182,15 totaal € 1.848,11 totaal € 1.848,11 Wij hadden door de vele donaties een positief resultaat van € 1182,15. Hiermee verhoogde ons eigen vermogen van € 1880,55 naar € 3062,70.
  7. 7. Stichting Taartjes voor lelystad p/a Schoener 36 62, 8243 WP Lelystad Versie 26-10-2016 Pagina 7 Prognose en groei Op dit moment is Taartjes voor Lelystad gericht op 1 tak van stichting de Korenaar namelijk de voedselbank. Mocht de toekomst uitwijzen dat er zowel financieel als qua mankracht mogelijkheden bestaan om uit te breiden, zullen wij gaan kijken naar mogelijkheden binnen stichting de Korenaar of daar nog kinderen zijn die wij kunnen helpen. Of dat er andere soortgelijke stichtingen zijn in Lelystad waarbij onze visie aansluit. We zullen echter niet ingaan op individuele verzoeken. Dat doen wij nu niet en in de toekomst ook niet.
  8. 8. Stichting Taartjes voor lelystad p/a Schoener 36 62, 8243 WP Lelystad Versie 26-10-2016 Pagina 8 Opheffing stichting Mocht de stichting Taartjes voor Lelystad onverhoopt opgeheven worden dan hebben wij in de notariële akte laten vaststellen waar ons vermogen naar toe zal gaan. Namelijk: Bij opheffing van stichting Taartjes voor Lelystad zal er een liquidatiesaldo worden vastgesteld. Als dit saldo positief is zal het worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beoogde instelling – met een soortgelijke doelstelling, en die als zodanig is geregistreerd. Hierbij kunt u denken aan stichting de Korenaar te Lelystad. De voedselbank waar wij de taarten voor maken.

×