Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TYPO3 Congres 2012 - Praktische toepassingen van geodata binnen het TYPO3 CMS

770 views

Published on

Bijna elke website bevat geografische informatie. De standaard is de contactpagina waarop vaak een routekaartje staat. Bij gemeentelijke organisaties maar ook bedrijven biedt het combineren van verschillende data op een kaart bij uitstek de mogelijkheid om informatie op overzichtelijke manier over te brengen. Denk dan bijvoorbeeld aan verkiezingsuitslagen, risico-kaarten, bushaltes enzovoort.

In deze presentatie laten we zien op welke wijze geografische datasets uitkomst bieden bij het ondersteunen van de informatie op een website. Concrete voorbeelden van toepassingen worden getoond en toegelicht. Hierbij zal onder andere ook gedemonstreerd worden op welke wijze deze informatie in een TYPO3 CMS omgeving geplaatst kan worden via een generieke TYPO3 extensie gekoppeld met GeoCMS.

Marco 't Hoen (Esri Nederland)
Als account manager bij Esri Nederland help ik mijn relaties bij het oplossen van hun vraagstukken via geografische informatie systemen. Deze vraagstukken lopen uiteen van webtoepassingen tot mobiele oplossingen en van implementatie van OTAP omgevingen tot centraal ontsluiten van geo-informatie. Techniek, draadloze communicatie, nieuwe ontwikkelingen en internettoepassingen heeft mijn persoonlijke interesse en probeer ik dan ook op de voet te volgen. Op deze wijze kan ik mijn relaties informeren en deze informatie tevens gebruiken om opportunities te spotten.

Jeroen Lieverdink (Esri Nederland)
Sinds juli 2009 werkzaam als business consultant bij ESRI Nederland Solutions. Daarvoor 9 jaar coördinator Geo-informatie en Landmeten bij gemeente Uden. Jeroen adviseert en ondersteunt gemeentelijke organisaties in het proces om datasets met een geografische component te laten integreren en integraal deel te laten uitmaken van enerzijds de totale gemeentelijke gegevenshuishouding (gegevens-beheer) en anderzijds de beheer-, werk- en dienstverleningsprocessen in back-, mid- en frontoffice (gegevens-gebruik).

Jeroen studeerde landmeten aan de Hogeschool Utrecht en heeft aansluitend vanuit zowel de gemeentelijke- als bedrijfslevenzijde met de gemeentelijke organisatie en haar werkprocessen kennis gemaakt. De daarbij opgebouwde kennis en ervaring wordt nu door Jeroen ingezet om in specifieke processtappen de beheer-, werk- en dienstverleningsprocessen te laten integreren met geografische datasets en GIS-technologie met als gevolg moderne snelle dienstverlening en beter onderbouwde besluitvorming.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TYPO3 Congres 2012 - Praktische toepassingen van geodata binnen het TYPO3 CMS

 1. 1. Geo-oplossingen Esri NederlandArcGIS Map Services naar uw (Geo)CMS Jeroen Lieverdink
 2. 2. Funda.nl
 3. 3. Scholenkaart.nl
 4. 4. Sportwijzer.nl
 5. 5. Zorgkaartnederland.nl
 6. 6. Marktplaats.nl
 7. 7. Arke.nl
 8. 8. Wandelenverwonder.nl
 9. 9. Uden.nl: Betaald parkeren
 10. 10. Uden.nl: Hondenuitlaatzones
 11. 11. Prov. Brabant Monumenten
 12. 12. Geoloket Rhenen
 13. 13. Informatieve datasets (1) Gebieden: • Stemdistricten, • Wijken/buurten, • Verkeerskundige bebouwde kom, • Wijkambtenaren, • Wijkindeling beheer en onderhoud c.q. openbare werken, • Welstandsgebieden, • Parkeergebieden (betaald, vergunning, etc. ook bij recreatieve wandelroutes), • Winkelcentra, • Kliko opstelplaatsen, • Hondenuitlaatzones, • Indeling/nummering industrieterreinen, • Archeologische vindplaatsen. Routes: • Strooiroutes, • Afvalroutes, • Oude paper/plastic inzameling • Onderhoudsroute wijkbeheer, • Parkeerroute, • Fiets-, mountainbike- en ruiterroutes incl. palen, • Wandelroutes incl. palen, • (Busroutes), • Avond- en fietsvierdaagse.
 14. 14. Informatieve datasets (2) Faciliteiten: • Openbare gebouwen, scholen en instellingen, • Stemlokalen, • Jeugdvoorzieningen (skatebanen, voetbalveldjes, etc.), • Parkeergarages, • Transferium, • Speelplaatsen/speeltoestellen, • Recreatieve voorzieningen (bijv. picknickplaatsen), • Fietsen stallingen, fietsrekken, • Vismogelijkheden, • Schaatsbanen. Ontwikkelingen openbare ruimte: • Bestemmingsplannen • Publiekrechtelijke beperkingen (bijv. Voorkeursrecht Gemeente) • (Bouw) ontwikkel-projecten + nieuwe situatie • Uit te geven bouwkavels particulieren, • Uit te geven kavels industrie, • Reconstructies openbare ruimte (wegen, etc.) en omleidingsroutes Evenementen: • Carnavalsroute, • Markt, • Kermis, • Kunstroute, • Fietsroute, • Koninginnedag, • Overige evenementen
 15. 15. Informatieve datasets (3) Beheersmatige objecten: • Speeltoestellen, • Reclameobjecten (borden, rondom lantaarnpalen), • Kasten gemeenteplattegronden en overige info-borden, • Verlichting (mits niet in beheerpakket), • Monumentale en waardevolle bomen, • Vellijst (te kappen bomen), • Ondergrondse afvalcontainers, • Glas-en kledingcontainers (batterijen), • Gemeentelijke afsluitingen (palen of doorgangen), • Brandkranen, • Geslagen putten brandweer, • Stroomkasten en waterafvoer evenementen (centrum), • Betaald parkeer meters, • Invalide parkeerplaatsen, • Bladkorven, • Grondwaterstanden t.b.v. TNO (direct beschikbaar?) • NAP bouten, • Bewegwijzering c.q. richtingsborden bedrijven/industrieterreinen. Overige: • Uitgegeven rechten (in gebruikgevingen, pacht, verhuur, etc.), • Terrassen en uitstallingen, • Openbare kunst, • Graven, • Brandkranen.
 16. 16. ArcGIS.com: Viewer
 17. 17. ArcGIS.com: Web Mapping Application
 18. 18. URL naar Web Mapping Application
 19. 19. Integratie: Code uit ArcGIS Online Viewer
 20. 20. Integratie: Plakken in de website
 21. 21. Upload de webpagina + extra naar webspace
 22. 22. Toetsen aan webrichtlijnen: GEEN IFrames!
 23. 23. GeoCMS
 24. 24. Ook hier code…
 25. 25. En plakken/integreren in site: zonder IFrames

×