Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Web 2.0 Teorie Versus Realita Petr Ocasek

802 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Web 2.0 Teorie Versus Realita Petr Ocasek

 1. 1. W eb 2.0 teorie versus realita Nekonference, 5. února 08
 2. 2. Proč jste tady?
 3. 3. A kde jsou?
 4. 4. Tady?
 5. 5. Možná ano.. ale kde jsou urč itě  běžní uživatelé  běžné firmy
 6. 6. Realita - internet  téměř dvě tř etiny č eské „dospělé populace“ nemá doma př ístup k internetu (a téměř polovina vů bec).  a to jsme na tom dobř e – skoro č tvrtina světové populace žije bez elektrické energie.  statisticky vzato se web 2.0 mů že týkat asi pětiny světové populace – té, která alespoň někdy používá internet
 7. 7. Realita - uživatelé  vypni poč ítač tlač ítkem start  zahranič ní internetová stránka je také zdarma  „RE: Postoupit: Fwd: Fwd: Fw:Štěň ata retrívrů , posílejte dál, prosim!“
 8. 8. Realita - firmy  webová prezentace (se špatnou strukturou i obsahem)  e-maily na freemailu  sem tam IM  sem tam intranet (kam většinou př ispívají jen ti co musí)  sem tam groupware (a stejně si to posílají e-mailem)
 9. 9. Nezapomněli jsme na něco?  mikroblogování?  záložkovací služby?  wiki?  Second Life?
 10. 10. Ne!  rozhlédněme se: na své rodič e, na ulici, na pracovní úř ad, v autobuse. Nebo v hospodě.  př edstavujete si avatary, kteř í mezi každým druhým pivem napíšou zprávu na Twitter, cestou domů si poslechnou nějaký ten podcast a več er zkontrolují komentář e u svého vč erejšího blogpostu? (Pokud této větě nerozumíte, je to naprosto v poř ádku)
 11. 11. A kde teda vzít ty peníze?  vyhrát ve sportce ?  na Facebooku ?
 12. 12. A kde teda vzít ty peníze? Nabídněte na internetu službu, která  existuje v reálném světě  splň uje reálné potř eby běžných uživatelů  které internet dodá př idanou hodnotu Souhlasíte? Pojď me do toho společ ně.
 13. 13. Kontakt Petr Ocásek BENETA.cz, s.r.o. petr.ocasek@beneta.cz gsm 777 111 777 tel. 220 920 930

×